Masterselestie

Oriënteer jij je tijdens de Masterweek van de RUG op een masterprogramma? Het kan zijn dat je voor het programma van je keuze aan bepaalde eisen moet voldoen. Vijf vragen en antwoorden over masters en selectie.
Door Thereza Langeler

Waarom zijn er eigenlijk aanvullende toegangseisen? Als ik een bachelordiploma heb, staat dat toch gelijk aan toelating voor een master?

Niet altijd. Sommige masterprogramma’s zijn heel kleinschalig en hebben daarom maar beperkt plek. Andere masters willen studenten met specifieke vaardigheden. En soms moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen als je een master wilt volgen die inhoudelijk niet direct op je bachelor aansluit.

Universiteiten kunnen steeds meer selecteren dankzij een wetswijziging uit 2015. Daarvóór moest een bachelorstudent drempelloze toegang hebben tot minstens één masteropleiding van zijn of haar eigen faculteit, maar nu hoeft dat niet meer. Overigens mag een onderwijsinstelling niet zomaar bepaalde studenten weren: er moeten minstens twee criteria ten grondslag liggen aan de beoordeling.

Wat is masterselectie precies?

Dat is ingewikkelder dan het lijkt. Eigenlijk is er heel weinig bekend over hoe onderwijsinstellingen precies met toelatingseisen omgaan, staat te lezen in de Keuzegids Masters 2018 van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI). Zelfs een speciale taskforce van de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de studentenvakbonden en de onderwijsinspectie is er nog niet in geslaagd om tot een eenduidige definitie te komen van wat ‘selectie’ nou precies is.

Daarom heeft De Keuzegids zelf maar een legenda gemaakt om wijs te worden uit de ingangseisen voor de masters in de gids. Een kleine greep uit de opties waarmee je geconfronteerd kunt worden: een assessment, een taaltoets, een interview, een commissie die beoordeelt of je vooropleiding en ervaring voldoende aansluiten, een loting op basis van cijfergemiddelde of een pre-master.

Als ik het in die tests en gesprekken niet goed genoeg doe, word ik dan geweigerd?

Soms wel. Maar De Keuzegids kwam erachter dat het op papier vaak erger lijkt dan het in werkelijkheid is. Zo noemen universiteiten een master soms ‘selectief’, terwijl eisen dan niet veel verder gaan dan een passende vooropleiding of ‘motivatie en talent’. Er zijn ook universiteiten die op hun website een taaltoets Engels als standaardeis noemen – maar bel je vervolgens de studieadviseur, dan is het genoeg als je Engels beheerst op vwo-niveau.

Volgens de Keuzegids-onderzoekers is de RUG overigens ook onduidelijk over toelating. Een aantal opleidingen hebben webpagina’s waar zowel ‘drempelloze toelating’ als ‘aanvullende eisen’ staan vermeld, en soms is het lastig te zien waar je nu precies aan toe bent.

De afdeling Admissions van de RUG was zich niet bewust van de onduidelijkheid, zegt een woordvoerder. ‘Maar we gaan er nu zeker mee bezig.’

Wordt er aan de RUG eigenlijk veel geselecteerd?

Dat valt wel mee. In de Keuzegids Masters 2018 staat van elke onderwijsinstelling hoeveel van de masteropleidingen een vorm van selectie toepassen. Bij de RUG gaat het om 28 procent van de masters. Ter vergelijking: de meest selectieve universiteit, die van Wageningen, past voor 57 procent van haar masters een vorm van selectie toe.

De RUG laat zelf weten dat ze momenteel alleen selecteert voor de researchmasters en ‘een groepje op één hand te tellen specifieke topmasters, zoals nanoscience’. Waarschijnlijk wordt het in de toekomst wel wat meer, ‘onder druk van toenemende selecties elders in het land’. Maar verwacht geen praktijken zoals in Wageningen op korte termijn: de RUG stelt zich tot nu toe vrij terughoudend op als het om selecties gaat.

Wat als ik voor geen enkele master in mijn studierichting toegelaten wordt?

Daar hoef je, dankzij die terughoudendheid, niet bang voor te zijn. De RUG vindt dat iedere bachelorstudent een master zou moeten kunnen volgen die aansluit op zijn of haar vooropleiding.

Zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat er geen enkele RUG-master zou zijn die je met je RUG-bachelor zou kunnen doen, wordt er met je meegedacht. Dan moet je faculteit samen met jou op zoek naar een alternatief buiten de RUG, staat te lezen in een speciaal protocol van de universiteit.

20 March 2018 | 23-3-2018, 0:27