Advertentie

Universiteiten: meer grip op internationals

Universiteiten willen meer grip op de internationale instroom. Ook willen ze de kansen vergroten om internationale studenten in Nederland te houden en werken ze aan meer diversiteit en inclusie.
Door Thereza Langeler

Dat staat in de Internationaliseringsagenda die de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) maandag aangeboden heeft aan minister Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In de agenda presenteren de universiteiten hun visie op internationalisering, formuleren ze belangrijke thema’s en actiepunten en vragen ze op bepaalde terreinen de politiek om hulp.

Kort door de bocht

Van Engelshoven komt deze maand met een internationaliseringsvisie. De VSNU hoopt dat ze de Internationaliseringsagenda als input meeneemt. ‘We willen de kansen van internationalisering voor de kwaliteit van onderwijs pakken en de knelpunten adresseren’, zegt voorzitter Pieter Duisenberg.

NRC meldde vrijdag dat de Nederlandse universiteiten de internationale instroom vooral wilden beperken. ‘Maar dat is wat te kort door de bocht’, reageert RUG-woordvoerder Jorien Bakker. Wel doet de VSNU suggesties om de instroom beter te kunnen reguleren. ‘Daarvoor hebben we nu eigenlijk alleen de numerus fixus. We willen graag kijken of daar ook andere opties voor zijn.’

Zo wil de VSNU het mogelijk maken om bij opleidingen alléén voor de Engelstalige track een numerus fixus of andere capaciteitsbeperking in te voeren. Ook willen de universiteiten een hoger collegegeld kunnen vragen van niet-Europese studenten.

Integratie stimuleren

De VSNU benadrukt dat internationalisering belangrijk is, niet in de laatste plaats voor de Nederlandse arbeidsmarkt. ‘Hoogopgeleide kenniswerkers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het opvullen van de grote vervangingsvraag die door de vergrijzing gaat ontstaan’, schrijft ze. Wil Nederland daar optimaal van profiteren, dan moet er volgens de VSNU voldoende huisvesting zijn voor internationals en moet onderzocht worden hoe we internationaal talent hier kunnen houden.

Om er zeker van te zijn dat internationalisering op de juiste manier gebeurt en ‘het onderwijs en de onderwijsgemeenschap versterkt’, gaan de universiteiten zorgen voor een helder en integraal taalbeleid. Ook brengen ze docenten taal- en interculturele vaardigheden bij en willen ze integratie van internationals stimuleren.

‘Blij dat ze aan de slag gaan’

De RUG onderschrijft de agenda, zegt Bakker. ‘Wij zijn een internationale universiteit. We willen geen rem op internationalisering, maar we willen er wel bewust mee omgaan. Zeker de nadruk op inclusie vinden we heel belangrijk, dat verenigingen en medezeggenschap meer internationaal worden.’

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) heeft positief gereageerd op de plannen. ‘Internationalisering is belangrijk en biedt veel kansen, maar alleen als het goed gebeurt’, zegt ISO-voorzitter Rhea van der Dong. ‘We zijn daarom blij om te zien dat de universiteiten en hogescholen dit serieus nemen en hiermee aan de slag gaan.’

English

14 May 2018 | 14-5-2018, 16:19
Advertentie