Veiligheidsdiensten: Chinese spionage op uni’s

Veiligheidsdiensten: Chinese spionage op universiteiten

Nederlandse universiteiten zijn doelwit van gerichte Chinese spionage. Dat blijkt uit een rapport van de veiligheidsdiensten AIVD, MIVD en NCTV.
17 februari om 11:48 uur.
Laatst gewijzigd op 17 februari 2021
om 12:02 uur.
februari 17 at 11:48 AM.
Last modified on februari 17, 2021
at 12:02 PM.


Door Giulia Fabrizi

17 februari om 11:48 uur.
Laatst gewijzigd op 17 februari 2021
om 12:02 uur.

By Giulia Fabrizi

februari 17 at 11:48 AM.
Last modified on februari 17, 2021
at 12:02 PM.

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Volgens de veiligheidsdiensten zijn universiteiten en andere kennisinstellingen niet alleen doelwit van cyberaanvallen, maar kunnen ook Chinese onderzoekers, promovendi en studenten worden ingezet om te spioneren.

Volgens het rapport kan samenwerking met China op verschillende manieren schadelijk zijn voor de Nederlandse en de internationale veiligheid en welvaart. China zou volgens het rapport vooral de ‘Nederlandse topsectoren’ en kennisinstellingen als doelwit nemen.

Spionage via personen

Volgens het rapport vertaalt China haar beleidsplannen naar structurele spionagecampagnes, die gericht zijn op het krijgen van hoogwaardige kennis en technologie. China gebruikt die kennis vervolgens voor eigen economische, politieke en militaire doeleinden.

Ook stelt het rapport dat ‘personen in wie statelijke actoren de potentie zien op kennis- of invloedrijke posities terecht te kunnen komen’ ingezet worden voor spionage. Tot deze groep behoren onder meer mensen die toegang hebben tot wetenschappelijke instellingen of onderzoeksinstituten, zoals onderzoekers, promovendi en studenten.

Volgens de diensten gebeurt spionage niet alleen illegaal, maar zijn juist ook de legale samenwerkingen tussen Nederlandse kennisinstellingen en China kwetsbaar voor spionage. De legale samenwerkingen kunnen ervoor zorgen dat China middelen in handen krijgt die zij op ongewenste manieren toe zal passen, staat in het rapport.

Waarschuwingen

Vorig jaar waarschuwde de regering de kennisinstellingen in een brief aan de Tweede Kamer over mogelijke spionagedreigingen vanuit andere landen. In die brief werd ook gewaarschuwd voor de inzet van personen voor spionage.

Sindsdien is het aan de kennisinstellingen zelf om maatregelen te nemen tegen dergelijke spionagepraktijken. In de Kamerbrief stelt het kabinet dat de instellingen hun interne veiligheidsbeeld tegen het licht moeten houden en waar nodig aanscherpen.

Of de regering de kennisinstellingen meer sturing zal geven in het licht van het rapport van de veiligheidsdiensten, is nog onduidelijk.

English