Universiteitsraad: maak urenregistratie Yantai openbaar

Het RUG-bestuur heeft meer tijd in de voorbereiding voor de Yantaicampus gestopt dan is opgegeven, vermoedt de universiteitsraad.
Door Thereza Langeler

Henk Jan Wondergem van studentenpartij Calimero heeft dat gemeld in de Tweede Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De commissie OCW voerde een rondetafelgesprek over internationalisering in het hoger onderwijs.

Wondergem vertelde over het besluitvormingsproces rond de branch campus die de RUG wilde starten in het Chinese Yantai. Hij noemde het ‘een voorbeeld van hoe internationalisering niet moet’. ‘De medezeggenschap is behandeld als tegenstander in plaats van partner. En nog steeds is niet alle informatie boven tafel.’

Onder druk

De partijen in de u-raad hebben zich in de Yantaiplannen verdiept in een speciale commissie, de commissie Scholten. De commissie denkt dat medewerkers mogelijk onder druk zijn gezet om uren die ze gebruikt hebben voor de voorbereiding voor de branch campus niet te declareren.

‘Als dat inderdaad zo is, zijn deze uren van publiek geld betaald’, zegt Wondergem. Dat mag niet, want de overheid en de RUG hadden afgesproken dat er uitsluitend private middelen in Yantai zouden worden gestoken. ‘We hebben documenten ingezien die sterk doen vermoeden dat de urenregistratie niet is verlopen zoals had gemoeten.’

Maar die documenten zijn vertrouwelijk. ‘We willen hier een open discussie over kunnen voeren, dus willen we dat ze openbaar worden’, zegt Wondergem. ‘Desnoods via de Tweede Kamer, die daar hopelijk iets meer invloed op kan uitoefenen.’

Privacy

Studentenbeweging DAG, die ook in de u-raad zit, heeft de urenregistratie opgevraagd via een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur, maar zonder resultaat. Ook leden van de Personeelsfractie willen dat de stukken openbaar worden.

‘Maar dat kan om privacyredenen niet’, legt RUG-woordvoerder Gernant Deekens uit. ‘Er staan gegevens in die registratie die gemakkelijk te herleiden zijn naar bepaalde personen.’

Het college van bestuur blijft bij het besluit om de urenregistratie niet openbaar te maken, zegt Deekens. ‘Ze is niet openbaar volgens de Wet Openbaarheid Bestuur, dus ziet het college daar geen aanleiding voor.’

Onderwijsinspectie

De zorgen van de raad zijn volgens Deekens ongegrond. ‘Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de registratie niet goed is verlopen. De inspectie voor het onderwijs heeft onze boekhouding gecontroleerd op dit punt, en heeft aangegeven dat er geen onvolkomenheden gevonden zijn.’

‘Dat kan natuurlijk zo zijn’, reageert Wondergem. ‘Dan klopt de informatie die ik gezien heb misschien niet. Maar laat me dan zien dat er inderdaad geen onvolkomenheden zijn.’

English

17 May 2018