advertentie

 

U-raad wil ‘kritische evaluatie’ Yantai

De universiteitsraad vraagt met klem om een onafhankelijke partij kritisch te laten kijken naar de besluitvorming over de branch campus in Yantai. Het RUG-bestuur wil er maar weinig over kwijt.
Door Thereza Langeler

Hoezeer de afzonderlijke leden ook verschillen in hun gedachten en gevoelens over het inmiddels ter ziele plan voor een RUG-campus in China, over één ding is de hele universiteitsraad het eens. Er móét worden uitgezocht hoe het zo fout is gegaan.

‘Er zijn drie jaar en drie miljoen euro geïnvesteerd, en alles wat we eraan overhouden is een gespleten universiteit’, stelde Casper Albers van de Personeelsfractie. Voorzitter Henk-Jan Wondergem van Lijst Calimero: ‘Na jaren voorbereiding, aanpassingen en werkgroepen lag er nog steeds een slecht plan op tafel. Hoe heeft dit proces zo kunnen lopen?’

Wondergem stuurde samen met personeelsfractieleden Bart Beijer, Antoon De Baets en John Hoeks en DAG-lid Tim van Heuven een brief met het verzoek om ‘kritisch te reflecteren’ op het Yantai-plan en de gang van zaken van de afgelopen drie jaar.

‘We zijn in een vervelende situatie terecht gekomen en er zijn in de aanloop dingen behoorlijk misgegaan’, verklaarde Beijer. ‘Om fouten in de toekomst te voorkomen, willen we een grondige evaluatie. De rol van alle actoren, ook van de raad zelf, moet belicht worden.’

Breed gedragen

De oproep wordt breed gedragen in de raad, maar het college van bestuur ging er nauwelijks op in. Bestuursvoorzitter Sibrand Poppema verwees slechts naar een al staande afspraak voor een overleg met de raad van toezicht in maart. ‘Dat is een moment om terug te kijken.’ Hij wil nu nog niets kwijt over de besluitvorming en de nasleep van het Yantai-plan.

Wel liet het college van bestuur weten nog steeds te zoeken naar alternatieve manieren om toch tot een samenwerking te komen met de China Agricultural University. ‘Dat doen we niet centraal, maar vanuit de betrokken opleidingen’, zei vicevoorzitter Jan de Jeu. Binnen enkele maanden zou er meer bekend moeten zijn, schat hij in. Tot die tijd zegt het bestuur niets over wat die alternatieven kunnen inhouden.

‘Jammer’

De aanhoudende stilte aan bestuurszijde stelt raadsleden teleur. ‘Het is jammer dat het college niet wil zeggen dat het ook het belang inziet van een onafhankelijke evaluatie’, reageerde Beijer. ‘In maart anderhalf uur met de raad van toezicht praten voldoet echt niet aan onze wensen op dit gebied.’

‘Een wijs spreekwoord zegt dat wie geschoren wordt, stil moet zitten’, zegt zijn fractiegenoot Antoon De Baets. ‘Maar ik vind het anders zo actieve college op dit moment wel héél stil.’

22 February 2018 | 27-2-2018, 21:50
advertentie