Advertentie

U-raad velt eindoordeel Yantai

Het eindrapport van de Yantaicommissie van de universiteitsraad is vanaf dinsdag openbaar. De commissie mist draagvlak en een exitstrategie, en had te veel twijfels bij de begroting.
Door Thereza Langeler

Dat zijn de voornaamste redenen waarom een meerderheid van de universiteitsraad onlangs te kennen gaf tegen het oprichten van een branch campus in het Chinese Yantai te zullen stemmen.

Op het argument van de academische vrijheid, die in China minder vanzelf spreekt dan in Nederland, gaat het rapport niet in. ‘Op dit punt laat de commissie graag het oordeel aan de lezer over’, staat erin te lezen.

Commissielid Dirk-Jan Scheffers van de Personeelsfractie benadrukt dat zorgen over academische vrijheid niet leidend zijn geweest voor de commissie. ‘Voor sommigen in mijn fractie was die vrijheid ontzettend belangrijk, maar het was niet hét grote punt.’

Onduidelijkheden

In de Yantaicommissie, die sinds augustus 2017 tien bijeenkomsten heeft gehad, zaten leden van alle raadsfracties. Doel van de commissie was om informatie boven tafel te krijgen die de vragen en onduidelijkheden rond de Yantaiplannen weg kon nemen. ‘We zijn heel goed ondersteund vanuit het Bureau, dat veel uitzoekwerk voor ons gedaan heeft’, zegt commissievoorzitter Olaf Scholten.

Toch kon de aanvullende informatie de commissie niet overtuigen. Zo mist een exitstrategie en een afschatting van de financiële risico’s als de RUG mocht beslissen om het contact te beëindigen. In de begroting staan geen best en worst case scenarios en het bleef onduidelijk welke bedragen vanuit China naar de RUG zouden vloeien als compensatie voor de personele inzet.

Geen branch campus nodig

Ook personeel was een punt van zorg. Er bleek nog niets in gang te zijn gezet voor de werving van docenten voor University of Groningen Yantai, terwijl de academische arbeidsmarkt in China zeer competitief is. Daarbij kwam dat er in Groningen zeer weinig animo bleek te zijn om in Yantai bijvoorbeeld onderzoeksprogramma’s op te zetten.

Van de voordelen die steeds bij het plan zijn aangevoerd – zoals het aanboren van een nieuwe talentenmarkt en geldbron voor onderzoek, meer naamsbekendheid voor de RUG, meer mobiliteit voor student en staf – merkt de commissie op dat ze moeilijk meetbaar zijn. Bovendien: Voor het bereiken van die dingen heb je niet per se een branch campus nodig, dat kan ook op andere manieren.

Al met al, concludeert de commissie, ziet ze ‘te weinig meerwaarde in het stichten van een branch campus om de inspanning te verantwoorden.’ Wat er nu verder gaat gebeuren rondom Yantai is nog niet bekend. De universiteitsraad heeft aangegeven het proces graag te willen evalueren tijdens de vergadering van 22 februari.

English

06 February 2018 | 7-2-2018, 11:44
Advertentie