U-raad schiet bekostiging Yantai af

De RUG heeft in 2018 bijna zes ton publiek geld in een speciaal Yantai-projectteam gestoken – en dat had niet gemogen, zegt de universiteitsraad. De vraag is hoe dat nu gecompenseerd wordt.
Door Thereza Langeler

Het RUG-bestuur was lang van plan om een branch campus te stichten in het Chinese Yantai, maar dat plan ketste in januari van dit jaar af. Dat betekent niet dat er sindsdien niets meer gebeurt rondom ‘Yantai’: een speciaal programmateam blijft andere, kleinschaliger mogelijkheden tot samenwerking onderzoeken. Dat gebeurt nu met name bij de Faculty of Science and Engineering (FSE), en eerder dit jaar ook bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.

Voor de financiering van transnationale educatie (TNE) in Yantai waren heldere afspraken tussen de RUG en de regering: daar mocht alleen privaat geld in worden gestoken. Dus géén middelen die de RUG via de overheid van de samenleving krijgt.

Geen antwoord

Maar het werk dat het projectteam bleef doen nádat de campus zelf van de baan was – hoe moet dat worden betaald? Volgens het RUG-bestuur valt dat onder ‘reguliere activiteiten’: ze horen bij het reilen en zeilen van FSE, net zoals onderwijs en onderzoek, en kunnen dus met publiek geld worden bekostigd. In 2018 besteedde de universiteit in totaal 599.100 euro aan het team.

De universiteitsraad vindt dat niet terecht. ‘Het team werkt specifiek aan samenwerking met China. Dat is geen reguliere activiteit, en er mogen geen publieke middelen in gestoken worden’, zegt Dirk-Jan Scheffers van de Personeelsfractie. Scheffers en andere raadsleden vroegen dit jaar meerdere keren om informatie: wat deed het team precies, hoeveel kostte het en hoe werd het betaald? Antwoord op die vragen bleef steeds uit.

Unaniem tegen

Donderdag boog de universiteitsraad zich over de RUG-begroting voor het komende jaar, en kwam er alsnog duidelijkheid over de kosten van het projectteam. Omdat die boven de 500.000 euro liggen, moet de universiteitsraad er namelijk instemming aan verlenen. Dat deed de raad niet; alle 24 leden waren tegen.

Dat zorgt voor een bijzondere situatie. Normaal stemt de universiteitsraad over uitgaven die gepland staan, maar het geld voor het Yantai-team is al uitgegeven. Nu moet dat dus op de één of andere manier worden gecompenseerd.

Inschattingsfout

Vicevoorzitter Jan de Jeu van het college van bestuur wil de kosten doorschuiven naar de faculteiten zelf. ‘Het Yantai-team is tewerkgesteld voor publieke taken, dus ik ben van mening dat er publiek geld voor moet worden gebruikt.’

De universiteitsraad wil dat niet. ‘Het bestuur heeft zich garant gesteld voor dat Yantai-team toen het werd opgericht’, zegt Scheffers. ‘Dat er geen reservering is opgenomen voor het geval dat de branch campus niet door zou gaan, is een inschattingsfout van het bestuur geweest. Dat kun je de faculteiten niet aanrekenen.’

13 December 2018 | 13-12-2018, 21:27