Geen taakstraf voor ex-Vindicater Wouter B.

Oud-Vindicatlid Wouter B. hoeft geen taakstraf van 240 uur te vervullen, maar moet wel een boete van 1000 euro betalen. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald. Volgens het hof is er geen sprake geweest van zware mishandeling.

Wouter B. werd eerder door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en 1000 euro boete wegens zware mishandeling van een medestudent.

De oud-Vindicater zette in 2016 in het pand van de studentenvereniging aan de Grote Markt zijn voet op het hoofd van een andere student, die daardoor mogelijk hersenletsel opliep en nog steeds wordt geplaagd door hoofdpijn en concentratieproblemen.

De zaak leidde tot veel ophef, ook omdat Vindicat dat jaar incident op incident stapelde. B. werd later door de studentenvereniging geroyeerd. Hij vertrok toen uit Groningen.

Niet met kracht

B. was het niet eens met het vonnis van de rechtbank en tekende hoger beroep aan. Hij heeft nooit ontkend dat hij een voet op het hoofd van het slachtoffer zette, wel dat hij dat met kracht deed – zoals hem werd verweten.

Het hof stelt dat er geen sprake is geweest van zware mishandeling, wel van eenvoudige mishandeling. Bovendien stelt het hof dat B. het slachtoffer niet alleen pijn heeft gedaan, maar ook dat hij hem heeft vernederd.

Opinie: wat is 'hete herten' in het Latijn?

Antoon De Baets van de Personeelsfractie in de Universiteitsraad richt zich in een open brief (op parodiërende wijze) tot Vindicat. Toevallig (welnee, helemaal niet toevallig) op de dag dat de Groningse rechtbank uitspraak deed over de mishandeling bij Vindicat.

Lieve studenten,

Eindelijk tijd om jullie te mailen. Excuses dat het zolang moest duren. Met al onze ambitieuze activiteiten in de polder en overzee is het stervensdruk. Voor excellentie moet je wat over hebben.

Zeg, lieve studenten, wij krijgen daar rapporten. Eerst van Martin en nu weer van Jan. En daar zijn we, eerlijk gezegd, toch wel een beetje van geschrokken. Alwéér een stroom van incidentjes. We smeken jullie nogmaals: Ga nou toch even koffie drinken met Martin en Jan.

Pas op, je hoeft ze om 11 uur ’s ochtends niet meteen een kopstoot aan te bieden. Studentikoos, dat wel, maar de grap zou niet landen. Natuurlijk is langslopen geen harde eis, en het is ook niet leuk, dat snappen we wel. Maar het belangrijkste is toch dat we met elkaar in gesprek blijven, nietwaar?

We zijn dus niet boos, alleen bedroefd. Wij hadden toch zo’n beetje de afspraak dat jullie de leiders van morgen zouden worden? Gedráág jullie dan ook als de Lipizzaners van Groningen. Een klein beetje gratie, cachet en decorum, please!

Kan er echt niet wat rust in die tent van jullie komen? Anders lopen vroeg of laat al jullie sponsors weg. Een krotje aan de Sontweg is toch niet hetzelfde als een pand aan de Grote Markt, denk je niet? Straks moeten we die studievoorschotten nog inzetten ter reparatie van de studentencultuur.

Word nu niet meteen boos, maar wij vinden dat jullie het smart moeten aanpakken. Zeg dus niet: ‘Ik ben zat.’ Want dan heb je een statement over bierlucht. Zeg: ‘Ik ben het zat.’ Dan heb je een statement over je docent. Voilà!

Als je op het hoofd van iemand anders gaat staan, dan heb je een schandaal en een proces. Als je op je eigen hoofd gaat staan, dan heb je yoga. Simpel zat.

En dan hebben we nog die zeikerige personeelsfracties. En maar emmeren! Dat gezwollen taaltje! Sjongejonge. ‘Ontgroen met fatsoen!’ ‘Ontgroenen is vernederen!’ De zure moraalriddertjes. Je kan merken dat de helft ervan niet aan onze mooie universiteit heeft gestudeerd.

Ze zijn stiekem jaloers op jullie, dát is het. Jullie confronteren hen met wat ze in hún studententijd hebben moeten missen. Vooral die buitenlanders snappen niet veel van onze oer-Hollandse tradities. Hoe het moet als straks de nuchtere Chinese medestudent bij de sociëteit gaat aanschuiven, daarvoor moeten we nog beleid ontwikkelen.

Voor nu zijn wij er trots op dat jullie de Nederlandse taal hebben verrijkt met enkele prachtige woorden. Bangalijsten! Schitterend! En de Cock! Hadden we zelf willen bedenken. Wat zou trouwens ‘hete herten’ in het Latijn zijn?

We komen er nog wel eens op terug, misschien op één van onze vele kerst- en nieuwjaarsborrels. Kunnen we weer lekker entrepreneurial netwerken. Doei SOG, doei Calimero, doei DAG! Dikke knuffel. Mazzel en tot mails.

Uw toegenegen J., E. en S. — zeg maar JES!

PS.1: Neem die knuffel van ons maar niet al te letterlijk, hoor. Veel te riskant tegenwoordig.

PS. 2: Jullie houden deze mail naar goeie gewoonte toch vertrouwelijk? Anders staat-ie morgen in de Universiteitskrant.

==========

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Verstrekking aan anderen is niet toegestaan. RUG en UGY sluiten iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit gebruik door onbevoegden.

==========

Antoon De Baets is lid van de Personeelsfractie in de Universiteitsraad en bijzonder hoogleraar geschiedenis, ethiek en mensenrechten bij de Faculteit der Letteren.

'Aegir niet welkom bij opening academisch jaar'

Roeiclub Aegir is maandag niet welkom bij de opening van het academisch jaar, nadat de roeivereniging afgelopen weekend in opspraak raakte om een ‘vrouwonvriendelijke publicatie’ in het verenigingsblad.
Door Peter Keizer

Het RUG-bestuur vindt dat de publicatie in clubblad De Ster niet past bij de nieuwe gedragscode voor studentenverenigingen en noemt de betreffende inhoud ‘verwerpelijk’.

De RUG en Hanzehogeschool eisen dat Aegir disciplinaire maatregelen neemt tegen de verantwoordelijke leden. De roeiclub heeft inmiddels aangekondigd dat de auteur van de gewraakte column en de eindredacteur van het blad voor minimaal een jaar zijn geschorst.

De ophef rond Aegir ontstond toen stadsblog Sikkom zondag onthulde dat het clubblad sinds afgelopen winter een ‘slet van het seizoen-verkiezing’ houdt. In het laatste nummer wordt volgens het blog de ‘slet van de zomer-bokaal’ bekendgemaakt. In het blad staat volgens Sikkom ook een overzicht van welke leden in de afgelopen periode seks met elkaar hebben gehad.

Doorgelicht

Studentenvereniging Vindicat maakte zondag bekend dat het subvereniging Aegir heeft geschorst vanwege de publicatie. De RUG ondersteunt die maatregel. ‘Hieruit blijkt dat de accreditatie van verenigingen werkt’, aldus de universiteit in een verklaring.

De vorig jaar door de universiteit, Hanzehogeschool en Vindicat opgerichte accreditatiecommissie is ingesteld om de ontgroeningscultuur bij verenigingen aan te pakken. Vindicat kreeg in juli een tik op de vingers van de commissie.

De vereniging kreeg haar accreditatie, maar wel onder voorwaarden. De RUG maakte eerder bekend dat studentenvereniging Albertus Magnus door de commissie zou worden doorgelicht. Daar komt nu dus Aegir bij.

Foto: Sikkom

Geen code? Extra toezicht!

Studentenverenigingen die de gedragscode van de RUG niet willen ondertekenen, komen waarschijnlijk onder extra toezicht te staan.
Door Peter Keizer

Dat zei RUG-voorzitter Sibrand Poppema donderdag tijdens de vergadering van de universiteitsraad. Volgens de universiteitsbestuurder is extra toezicht het logische gevolg als verenigingen zich ‘aan de norm onttrekken’.

De RUG heeft samen met de Hanzehogeschool een gedragscode voor de introductietijden opgesteld en die deze maand naar de studentenverenigingen gestuurd. Verenigingen die de code tekenen, beloven een veilige en vertrouwde omgeving voor studenten te creëren, geweld, intimidatie en discriminatie af te wijzen, en incidenten te melden bij de universiteit. Het ondertekenen van de code is echter niet verplicht.

Poppema heeft nog geen signalen ontvangen dat verenigingen de code niet zouden willen ondertekenen. ‘Als dat zo is, moeten we nadenken over welke consequenties daaraan zitten’, zei hij.

Vernedering

De code maakt onder meer een eind aan de zwijgplicht die sommige verenigingen hun aspirant-leden opleggen over de inhoud van de introductie. Ook is fysiek of geestelijk geweld verboden, en moeten verenigingsbesturen verplicht aangifte doen bij de politie als daar aanleiding voor is. Ook het universiteitsbestuur kan bij incidenten aangifte of melding bij de politie doen.

‘Wat ik niet wil, zijn dingen als vernedering. Dat beschouw ik als de essentie van de ontgroeningen’, zei Poppema donderdag tegen de raad. ‘Dat wil ik absoluut niet zien, en dat gaan we ook niet meer toelaten. Klachten daarover zullen onmiddellijke gevolgen hebben.’

Handtekening

De Personeelsfractie vraagt zich af of de gedragscode iets zal opleveren. ‘Ik heb daar mijn twijfels bij’, zei fractievoorzitter Bart Beijer. Eerdere regels hebben ook weinig effect gehad, zegt hij. ‘Waarom zou het nu wel helpen?’

Beijer vraagt zich onder meer af of de vertrouwenspersonen, die de verenigingen volgens de code moeten instellen, zullen helpen. Zijn fractie ziet meer in een externe vertrouwenspersoon, waar studenten en ouders met klachten zich kunnen melden.

‘Ik ga niet beweren dat het hiermee helemaal goed gaat’, reageerde Poppema. ‘Maar door elk jaar opnieuw deze code te laten tekenen en elke drie jaar een accreditatie te doen, hebben we minder kans dat het met de loop der jaren weer afglijdt.’

De RUG-bestuurder denkt dat de code wel effect zal hebben, omdat de bestuursleden hun handtekening moeten zetten en aansprakelijk zijn. ‘Maar wij gaan de verenigingen niet veranderen. We kunnen alleen regels vaststellen. Die interne verandering moeten ze echt zelf gaan doen’, zei hij.

Vindicat

Naar verwachting verschijnt deze maand het rapport van de accreditatiecommissie die de cultuur bij studentenvereniging Vindicat onder de loep heeft genomen. Wanneer dat rapport komt, weet Poppema niet. ‘Normen en waarden, daar gaat het om bij accreditatie. Dat valt niet mee. Ik hoop er volgende week wel iets over te kunnen zeggen, maar weet het niet zeker’, zei hij.

Bussemaker: 'Daadkrachtig optreden tegen excessen verenigingen'

Onderwijsminister Bussemaker wil dat universiteiten daadkrachtig optreden tegen excessen bij studentenverenigingen.
Door Peter Keizer

De demissionaire minister reageert daarmee op recente berichtgeving in NRC, waaruit onder meer bleek dat de ontgroeningen in Amsterdam steeds vaker uit de hand lopen. Ook schreef de krant dat de RUG en Hanzehogeschool geen grip hebben op incidenten bij de studentenverenigingen.

Bussemaker noemt de signalen over de verharding in de ontgroeningscultuur ‘zeer ernstig’. ‘Ik vind het zorgwekkend als inderdaad blijkt dat onderwijsinstellingen geen volledig beeld hebben van voorkomende excessen bij studentenverenigingen en daar onvoldoende tegen optreden’, schrijft ze de Tweede Kamer.

De minister tikte eerder de RUG op de vingers omdat de universiteit volgens haar ‘volstrekt onvoldoende’ had gereageerd op excessen bij studentenvereniging Vindicat. Tijdens de introductieperiode in augustus raakte een aspirant-lid daar ernstig gewond nadat een ander lid op zijn hoofd was gaan staan.

De RUG vond aanvankelijk dat de kwestie door de vereniging zelf moest worden afgehandeld, maar kwam daarop terug na de veeg uit de pan van Bussemaker. Direct daarop maakte het universiteitsbestuur bekend dat de ontgroeningen in Groningen zouden worden afgeschaft.

Grens

Wat betreft de minister is het duidelijk waar de grens ligt bij introductieperiodes. ‘De grens van het toelaatbare ligt wat mij betreft daar waar geweld wordt gebruikt, er onvrijwillige of abjecte handelingen plaats (moeten) vinden, er sprake is van stelselmatige vernedering, er sprake is van seksuele intimidatie en/of er op manieren strijdig met het Nederlandse strafrecht wordt gehandeld.’

Universiteiten moeten waterdichte afspraken maken met studentenverenigingen, meent Bussemaker. Doen ze dat niet, dan zal ze hen daarop aanspreken. ‘Het is van groot belang dat hogeronderwijsinstellingen hun verantwoordelijkheid nemen en zowel structurele afspraken maken met hun studentenverenigingen, als bij ieder voorkomend incident een indringend gesprek voeren met de betreffende vereniging.’

Ook wil ze dat universiteiten en hogescholen meer vertrouwenspersonen aanstellen, waar studenten en hun ouders anoniem misstanden bij verenigingen kunnen melden. De RUG heeft daarvoor de Adviescommissie Introductietijden (ACI).

Vrijwillige gedragscode

Eerder liet de ACI weten dat het door sommige studentenverenigingen niet serieus wordt genomen als toezichthouder. De universiteit komt daarom deze maand met een gedragscode, waarin de verenigingen beloven een veilige en vertrouwde omgeving voor studenten te creëren, geweld, intimidatie en discriminatie af te wijzen, en incidenten te melden bij de universiteit. Het ondertekenen van die code is echter geheel vrijwillig.

Ook wordt deze maand het rapport van de accreditatiecommissie verwacht, die de cultuur bij studentenvereniging Vindicat onder de loep heeft genomen. Vindicat is de eerste vereniging die door de accreditatiecommissie – die werd opgericht na de mishandeling bij het corps – wordt beoordeeld. Nadat het rapport over Vindicat is afgerond, zal de commissie zich buigen over Albertus Magnus.

Gedragscode tegen ontgroeningsgeweld

De ontgroeningen bij studentenverenigingen moeten worden aangepakt, vinden de studenten en medewerkers in de universiteitsraad. ‘Geweldsincidenten moeten vanaf nu verleden tijd zijn’, zegt fractievoorzitter Daan van Dijk van studentenpartij Lijst Calimero. De RUG komt daarom met een vrijwillige gedragscode.
Door Peter Keizer

De fracties reageren op berichtgeving in NRC van afgelopen vrijdag, waarin de krant schreef dat de RUG en Hanzehogeschool geen grip hebben op incidenten tijdens ontgroeningen. De Adviescommissie Introductietijden (ACI) – door de onderwijsinstellingen in 1998 opgericht als toezichthouder – wordt niet serieus genomen door sommige studentenverenigingen en is niet bij machte om de veiligheid tijdens de introductieperiodes te garanderen.

Met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) kreeg NRC de vergadernotulen en jaarverslagen van de ACI in handen. Daaruit blijkt onder meer dat beschonken leden van de ontgroeningscommissie van studentenvereniging Vindicat in 2015 aspirant-leden hebben geslagen. Ze verdienden ‘een lesje’ volgens Vindicat, vanwege hun grote mond. Een jaar later ging een van de leden van dezelfde ontgroeningscommissie op het hoofd van een ‘feut’ staan. De verdachte wordt momenteel vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM).

De hoogleraren en studenten van de ACI zeggen in het vergaderverslag van oktober 2016 ‘geschokt’ te zijn door de incidenten. Ze hebben het gevoel dat de adviezen en aanbevelingen van de ACI niet serieus worden genomen door een aantal verenigingen. Ook stellen ze dat het programma dat de studentenverenigingen bij de toezichthouder hebben ingeleverd, niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken tijdens het introductiekamp in augustus. De ACI-leden vinden dat ze door Vindicat en Albertus Magnus zijn ‘belogen en bedrogen’. Enkelen van hen willen daarom geen contact meer met de verenigingen en overwegen op te stappen. Vier van de zes hebben aangegeven de commissie te verlaten, zonder een precieze reden te geven.

‘Verontrustend’

‘We wisten dat het ACI ontevreden was over de middelen die zij tot beschikking had. Maar dat het ACI zich in deze mate niet serieus genomen voelde, hadden we nog niet eerder gehoord en vinden we verontrustend’, reageert Daan van Dijk namens Lijst Calimero. Fractievoorzitter Bart Beijer van de Personeelsfractie denkt dat de leden van de universiteitsraad verkeerd zijn geïnformeerd over de ernst van de situatie. ‘We zullen het universiteitsbestuur aan hun harde taal in september houden’, zegt hij. De RUG gaf destijds aan de ontgroeningen af te zullen schaffen.

Volgens Lijst Sterk heeft het ACI gefaald, aldus fractievoorzitter Pieter Polhuis. ‘Ik ben niet echt verbaasd over het NRC-artikel.’ Polhuis verwacht van de ACI een toekomstplan waarin de handhaving en controle van de introductietijden worden toegelicht. ‘En anders opheffen’, reageert hij.

De toezichthouder is echter geen politieagent of onderzoeksbureau, meent secretaris Jan Wolthuis. Ook heeft ze maar weinig mogelijkheden om sancties op te leggen. ‘De ACI kan alleen functioneren als er voldoende vertrouwen en openheid is’, zegt hij.

De Adviescommissie reageert alleen als verenigingen zelf incidenten melden. ‘Incidenten zijn nooit volledig te voorkomen. We kunnen wel het risico daarop verminderen met voorlichting, maar ook dat geeft geen garanties’, zegt Wolthuis.

Onder controle

De RUG hanteert inmiddels een tweesporenbeleid. De ACI houdt contact met de verenigingen over de introductieperiodes en controleert hun veiligheidsplannen. De vorig jaar ingestelde accreditatiecommissie licht de verenigingscultuur gedurende het hele jaar door en checkt of het bestuur van de vereniging die cultuur onder controle heeft. Het eerste rapport van de accreditatiecommissie over Vindicat wordt in juni verwacht.

Volgende maand introduceert de universiteit een gedragscode die het voorlegt aan alle studentenverenigingen. Verenigingen die de code tekenen, beloven een veilige en vertrouwde omgeving voor studenten te creëren, geweld, intimidatie en discriminatie af te wijzen, en incidenten te melden bij de universiteit. Het ondertekenen van die code is overigens niet verplicht. Verenigingen die dat wel doen, worden straks op de website van de universiteit genoemd.

‘Het is een stok achter de deur’, zegt Wolthuis. ‘Als de code wordt overtreden stellen de verenigingen interne sancties in, maar de instellingen kunnen ook sancties opleggen. Dan moet je denken aan het intrekken van bestuursbeurzen, of het stilleggen van contacten tussen de universiteit en vereniging. Maar het idee is natuurlijk dat die stok niet nodig is.’

Meldingen

In de jaarverslagen van de ACI wordt elk jaar melding gemaakt van verschillende incidenten. In 2015 en 2016 kwamen drie meldingen binnen. Hoewel in beide jaren de ontgroeningscommissie van Vindicat over de schreef ging, wordt daar in het rapport van de ACI niet op ingegaan. De commissie gaat alleen in op de media-aandacht die door de mishandeling is ontstaan. In de meeste gevallen hadden de studenten medische zorg nodig. Over de ernst van de meldingen wordt niets gezegd. Wel constateert de ACI in 2015 dat in het algemeen de incidenten ‘nauwelijks verwijtbaar zijn’ aan de verenigingen.

‘We geven geen details over de meldingen’, zegt Wolthuis. ‘De betrokken verenigingen moeten zich vrij voelen om iets te melden. Dat werkt in vertrouwelijkheid beter. Als ze weten dat een incident een maand later op straat ligt, dan melden ze het niet meer.’

‘Alles op veiligheid’

De universiteitsraadsfracties wachten vooralsnog op het rapport over Vindicat. In juni zal de raad zich daarover buigen. Uit een presentatie die rector magnificus Elmer Sterken deze maand gaf voor de ACI, blijkt dat de universiteit alles op alles wil zetten om nieuwe incidenten te voorkomen. ‘Na de incidenten van vorig jaar: dit jaar alles op veiligheid’, staat op een van de sheets. De introductietijd moet ‘vooral leuk zijn’, volgens Sterken. ‘Inclusie en plezier staan centraal.’

‘We weten ook al dat de verenigingen Vindicat en Albertus hun introductietijd drastisch hebben aangepast voor komende zomer’, zegt Van Dijk. ‘Ik verwacht daarom ook geen incidenten.’

Polhuis verwacht dat de effecten van de nieuwe accreditatiecommissie pas op langere termijn te zien zullen zijn. ‘De commissie richt zich op een cultuuromslag. Een cultuur verandert langzaam. Daarom moeten de medezeggenschap en het college de verenigingen goed in de gaten blijven houden en voet bij stuk houden.’

Foto’s: Almanak Albertus Magnus 2013

Vindicater vervolgd voor zware mishandeling

Een 24-jarig lid van studentenvereniging Vindicat wordt vervolgd voor zware mishandeling. Hij zou tijdens de ontgroening in 2016 op het hoofd van een aspirant-lid zijn gaan staan.
Door Peter Keizer

De zaak wordt voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank gebracht, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Het OM besloot in oktober vorig jaar een onderzoek naar de mishandeling te starten, nadat het slachtoffer en het bestuur van de studentenvereniging aangifte hadden gedaan.

Het aspirant-lid raakte ernstig gewond tijdens de ontgroening, nadat een ouderejaars op zijn hoofd was gaan staan. Het slachtoffer liep daarbij een hersenoedeem op, een gevaarlijke zwelling in de hersenen door vochtophoping.

Onderzoek

Het OM heeft verschillende studenten gehoord die betrokken waren bij het incident. Ook zijn deskundigen ingeschakeld om een goed beeld van de medische situatie van het slachtoffer te krijgen, aldus een woordvoerder. ‘Een procedure die veel tijd kost, maar nodig was om uiteindelijk de verdachte aan te houden en met de medische gegevens te confronteren’, meldt het OM.

De 24-jarige verdachte werd in maart gehoord. Wanneer hij voor de rechter moet verschijnen is nog niet bekend. Het onderzoek is volgens het OM nog niet helemaal afgerond, er worden nog twee getuigen gehoord.

De mishandeling was, samen met de gelekte bangalijst en ontgroeningsfoto’s van Vindicat die de UK in september publiceerde, voor de universiteit aanleiding om de ontgroeningen aan banden te leggen. De accreditatiecommissie die de introducties van de studentenvereniging toetst, komt in juni met een eerste rapport over Vindicat.

Welkom

Het bestuur van studentenvereniging Vindicat vindt het ‘een goede zaak’ dat het onderzoek van het OM naar het incident bijna is afgerond. De rechter zal uiteindelijk oordelen of het 24-jarige lid schuldig is of niet, schrijft de vereniging in een verklaring. ‘Voor ons is hij pas schuldig als de rechter dat heeft bepaald.’

De verdachte student is vooralsnog gewoon welkom op de vereniging, totdat hij schuldig is verklaard.

‘We staan in goed contact met het slachtoffer. Het gaat goed met hem. Hij heeft geen blijvend letsel als gevolg van het incident en is actief lid van Vindicat’, aldus het bestuur.

De vereniging laat weten dat het slachtoffer geen hersenoedeem had opgelopen, maar dat sprake was van hoofdletsel.

Update 15 mei: reactie Vindicat toegevoegd

RUG past introductietijd aan voor internationals

De RUG past de introductieperiode voor studenten aan. De aanpassingen moeten het voor buitenlandse studenten aantrekkelijker maken om eerder naar Groningen te komen en mee te doen aan de KEI-week. Dat moet de integratie bevorderen.
Door Peter Keizer / Foto’s Traci White

Volgens de nieuwe opzet gaat de internationale vereniging ESN een grotere rol spelen tijdens de KEI-week om de introductie aantrekkelijker te maken voor buitenlandse studenten.

Ook gaat de universiteit vanaf 2018 een extra week met activiteiten organiseren voor internationals. Die activiteitenweek moet na de KEI plaatsvinden. Direct daarop volgt de introductieweek van ESN. Op die manier wordt een aaneensluitende introductieperiode van zo’n drie weken gecreëerd voor buitenlandse studenten, in de hoop dat ze al begin augustus naar Groningen komen.

Door de internationals meer onderdeel te maken van de introductietijd, denkt de RUG de internationalisering van de studentengemeenschap en de integratie van buitenlandse studenten sterk te bevorderen. Dat schrijft het universiteitsbestuur in een memo aan de universiteitsraad.

Woonruimte

Buitenlandse studenten komen nu vaak eind augustus naar Groningen, omdat ze dan pas woonruimte kunnen krijgen via huisvester SSH. Daardoor missen ze echter een gezamenlijke introductietijd met Nederlandse studenten.

De universiteit richt een comité op dat moet onderzoeken hoe het voor buitenlandse studenten mogelijk en aantrekkelijker kan worden gemaakt om al drie weken voor de start van het nieuwe collegejaar naar Groningen te komen. Onder andere de gemeente en SSH zullen onderdeel zijn van die gesprekken.

De Full Moon Party in de Martini Plaza.

Studentenverenigingen

De nieuwe activiteitenweek voor buitenlandse studenten vindt plaats op hetzelfde moment als de introductietijd en ontgroeningen van de studentenverenigingen. De RUG heeft daarom gesproken met studentenverenigingen Albertus en Vindicat over het eventueel inkorten van hun introductieperiode, maar dat zien de verenigingen niet zitten.

Volgens Albertus en Vindicat zitten hun introductieperioden al overvol met activiteiten en zou inkorting de ontgroening nog intensiever maken. En dat komt volgens de verenigingen de veiligheid niet ten goede. Beide verenigingen willen juist liever een langere introductieperiode, waardoor de ontgroening minder intensief wordt.

Ook maakt een langere introductie het lidmaatschap gevoelsmatig waardevoller, denkt Vindicat. Verder geeft de vereniging aan niet voor inkorting van de eigen introductie te zijn, omdat haar leden er niet voor voelen om de komende jaren verder te internationaliseren.

Verplaatsen geen optie

Volgens ESN is de overlap van de introductieperiode voor buitenlandse studenten en de introductie van de studentenverenigingen geen probleem, omdat beide een andere doelgroep hebben.

Verplaatsing van de KEI-week bleek ook geen optie, omdat de algemene introductieweek dan zou samenvallen met de Bommen Berend-kermis en festival Noorderzon. En dat zou niet alleen voor organisatorische problemen zorgen, maar ook voor meer politie-inzet in de binnenstad.

Cultuur

De universiteit stelt een nieuw comité in dat de extra introductieweek voor buitenlandse studenten vorm moet geven. ESN zal de leiding nemen over dat comité en werkt samen met onder andere RUG, KEI, Albertus, Vindicat, de gemeente Groningen en Hanzehogeschool.

De gemeente wil graag dat internationals tijdens die week in aanraking komen met de Groningse cultuur, bijvoorbeeld in samenwerking met Noorderzon of Bommen Berend. Ook de leden van Vindicat hebben nagedacht over de extra week. Zij denken aan het organiseren van een buddysysteem, een introductie in de Nederlandse cultuur en een sporttoernooi.

De KEI-week begint in 2018 op 13 augustus. De nieuwe introductieweek voor buitenlandse studenten zou rond 18 augustus kunnen beginnen, op hetzelfde moment dat de ontgroeningen en introductietijden van andere studentenverenigingen worden gehouden. De introductieweek van ESN begint op 31 augustus en duurt tot 5 september. Het collegejaar wordt op maandag 3 september geopend.

Rapport over Vindicat komt later

De accreditatiecommissie die de introducties bij Groningse studentenverenigingen toetst, komt pas in juni met een eerste rapport over Vindicat. De procedure vraagt meer tijd dan verwacht, laat de RUG weten.
Door Rob Siebelink

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de rapportage eind deze maand zou verschijnen, maar dat is niet gelukt. ‘Gezien het feit dat dit de eerste evaluatie is en de procedure helaas meer tijd vraagt dan voorzien, wordt het publiceren van het eerste eindverslag uitgesteld’, aldus RUG-woordvoerder Gernant Deekens. De commissie verwacht het verslag begin juni af te hebben.

Vorig jaar oktober besloot de RUG studentenverenigingen te toetsen om misstanden tijdens de introductie te voorkomen. Verenigingen die in aanmerking willen komen voor een bestuursbeurs uit het profileringsfonds, moeten voortaan een ‘kritische zelfreflectie’ schrijven die door een speciale accreditatiecommissie wordt getoetst.

Mishandeling

Aanleiding was de mishandeling in augustus 2016 van een aspirant-lid van Vindicat tijdens de introductieperiode. De jongeman raakte ernstig gewond nadat een ander lid van de vereniging op diens hoofd was gaan staan.

Vindicat is de eerste vereniging die door de accreditatiecommissie onder leiding van Martin Sitalising wordt beoordeeld. De vereniging moest voor 1 maart een kritische zelfreflectie inleveren. Die deadline heeft Vindicat wel gehaald, liet voorzitter Martin Sitalsing kort geleden aan de UK weten.

Nadat de commissie het rapport over Vindicat heeft afgerond, is Albertus Magnus aan de beurt.

Deze maand rapport over cultuur Vindicat

De accreditatiecommissie die de introducties bij Groningse studentenverenigingen moet toetsen, verwacht voor het eind van deze maand met een rapport te komen over Vindicat.
Door Peter Keizer

Vindicat moest voor 1 maart een kritische zelfreflectie inleveren bij de accreditatiecommissie. Die deadline heeft de studentenvereniging gehaald, laat voorzitter Martin Sitalsing weten. ‘We zullen voor eind deze maand reageren’, zegt hij.

De ophef die vorige week ontstond, nadat een Vindicatlid op Facebook bekendmaakte op de vereniging vaak te zijn uitgemaakt voor slet, hoer of laag wijf, is volgens Sitalsing niet direct van invloed op het eindrapport van de commissie. ‘Maar het is voor ons wel van belang om te beoordelen of dit thema in voldoende mate geadresseerd is in de plannen en aanpak’, reageert de voorzitter.

Ernstig gewond

Vindicat is de eerste vereniging die door de accreditatiecommissie wordt beoordeeld. Aanleiding voor de oprichting van de commissie was de ophef die ontstond nadat bekend werd dat een aspirant-lid van Vindicat in augustus tijdens de introductieperiode ernstig gewond was geraakt nadat een ander lid op zijn hoofd was gaan staan.

De RUG vond aanvankelijk dat de kwestie door de vereniging zelf moest worden afgehandeld, maar kwam daarop terug toen onderwijsminister Bussemaker de reactie van de universiteit ‘volstrekt onvoldoende’ noemde. Direct daarop maakte het universiteitsbestuur bekend dat de ontgroeningen in Groningen zouden worden afgeschaft. Studentenverenigingen moeten voortaan ‘frisse introductietijden’ organiseren, schreef het universiteitsbestuur onlangs in een memo aan de universiteitsraad.

Albertus

Nadat de commissie het rapport over Vindicat heeft afgerond, is Albertus Magnus aan de beurt. De vereniging heeft eerdere verzoeken van de RUG om mee te werken aan de oprichting van de accreditatiecommissie naast zich neergelegd. Albertus heeft zelf een commissie opgericht die kritisch naar haar eigen introductietijd zal kijken.

Nieuwe ontgroeningsregels Amsterdam

Studentenverenigingen in Amsterdam mogen hun leden geen zwijgcontract meer opleggen, staat in een nieuwe gedragscode.
Door Peter Keizer

De hoofdstedelijke universiteiten en de Hogeschool van Amsterdam hebben samen met 25 studentenverenigingen om de tafel gezeten om nieuwe ontgroeningsregels af te spreken. De regels zijn vastgelegd in een gedragscode.

Bij sommige verenigingen moesten nieuwe leden een geheimhoudingscontract ondertekenen waarin staat dat ze – op straffe van een boete van duizenden euro’s – niets over hun ontgroening naar buiten mochten brengen.

In de gedragscode staat ook dat aspirant-leden niet zomaar uit de introductie kunnen worden gezet als ze niet aan bepaalde activiteiten willen meewerken, meldt Het Parool. Ook moeten studenten minstens twee liter non-alcoholische drank, drie maaltijden en zes uur slaap per dag krijgen.

De universiteiten besloten de afspraken te maken nadat er afgelopen zomer verschillende incidenten waren tijdens de ontgroening. Zo moesten dispuutsleden tussen het afval slapen en in de gracht zwemmen. Twee studenten moesten daardoor naar het ziekenhuis.

Ontgroeningen

In Groningen werd in oktober een accreditatiecommissie opgezet die moet gaan beoordelen of de studentenverenigingen hun ontgroeningscultuur loslaten. Geweld, intimidatie en vernedering zijn voortaan uit den boze.

De RUG heeft sinds eind jaren negentig een Advies Commissie Introductietijden (ACI) die afspraken maakt met de verenigingen over onder andere verantwoord alcoholgebruik, voldoende slaap (zes uur) en het melden van incidenten tijdens de introductieperiode. Maar niet alle studentenverenigingen nemen die afspraken serieus, concludeert de ACI zelf.

Zwijgcontracten

Studentenverenigingen Vindicat en Albertus Magnus laten de leden ook zwijgcontracten tekenen met een boeteclausule van 25.000 euro. Vindicat liet eerder weten vanaf september geen geheimhoudingsplicht meer op te leggen. De vereniging wordt als eerste beoordeeld door de accreditatiecommissie.

Albertus Magnus heeft verzoeken van de RUG om mee te werken aan de oprichting van de accreditatiecommissie naast zich neergelegd. De vereniging heeft zelf een commissie opgericht die kritisch naar haar eigen introductietijd zal kijken. Of daarbij ook de afschaffing van zwijgcontracten hoort, wil de vereniging niet zeggen.

‘De RUG keurt het gebruik van geheimhoudingsverklaringen ten zeerste af en vindt dat ze symbool staan voor de cultuur die moet veranderen. Dat hebben we vorig jaar ook al aangegeven’, reageert RUG-woordvoerder Gernant Deekens.

RUG pakt 'foute' verenigingen aan

Er zijn meer methodes om ‘foute’ studentenverenigingen aan te pakken, zegt RUG-bestuurder Sibrand Poppema. ‘Als er iets misgaat, dan hebben ze een probleem’, zegt hij.
Door Peter Keizer

In oktober besloot de RUG studentenverenigingen voortaan te toetsen om misstanden, zoals de mishandeling afgelopen augustus bij Vindicat, te voorkomen. Verenigingen die in aanmerking willen komen voor een bestuursbeurs, moeten daarom meedoen aan een accreditatieproces. Maar dat betekent niet dat verenigingen die er niet aan meedoen, weg kunnen komen met geweld, intimidatie of vernedering, zegt RUG-voorzitter Sibrand Poppema.

Er geldt een zerotolerancebeleid, aldus de bestuurder. ‘Met de accreditatie helpen we verenigingen, te beginnen bij Vindicat, de cultuur te veranderen. Maar alle verenigingen weten welke dingen echt niet mogen. En alle verenigingen – met of zonder accreditatie – die misstanden laten gebeuren, weten dat ze een groot probleem hebben’, zei hij donderdag in de universiteitsraad.

Methoden

Verenigingen die niet voldoen aan de accreditatie, krijgen geen beurs uit het profileringsfonds. Als een vereniging niet aan de accreditatie wil meewerken, bijvoorbeeld omdat het ook wel zonder bestuursbeurs kan, zal de universiteit bij misstanden desnoods andere methoden toepassen om de vereniging aan te pakken.

‘De accreditatie is geen schaamdoek voor wat er allemaal mis kan gaan’, zegt Poppema. ‘Als er iets misgaat, dan heeft de vereniging een probleem met de universiteit, met de Hanzehogeschool en met de gemeente. Er zijn andere methoden dan het profileringsfonds. Dan gaat het om vergunningen et cetera.’

Eerder maakte de RUG bekend dat niet alleen studentenverenigingen, maar ook sport- en studieverenigingen getoetst kunnen worden op ‘frisse introducties’.

Sportclubs en studieverenigingen mogelijk ook onderzocht

Niet alleen de studentenverenigingen, maar mogelijk ook sport- en studieverenigingen worden straks door de universiteit getoetst op ‘frisse introducties’.
Door Peter Keizer

In oktober besloten RUG en Hanzehogeschool studentenverenigingen voortaan te onderwerpen aan een accreditatieproces. De gezelligheidsverenigingen moeten daarin bewijzen dat er geen geweld, intimidatie of vernedering meer voorkomt tijdens de introducties, om in aanmerking te komen voor een bestuursbeurs. Sport- en studieverenigingen staat mogelijk hetzelfde te wachten.

‘We denken nog na over of dit ook gaat gelden voor andere verenigingen’, zei RUG-bestuurder Sibrand Poppema donderdag in de universiteitsraad.

Ontgroening

Na de mishandeling bij Vindicat afgelopen zomer en de felle kritiek van onderwijsminister Bussemaker op de ‘volstrekt onvoldoende’ reactie van de universiteit, besloten RUG en Hanzehogeschool dat het maar eens afgelopen moest zijn met ontgroeningen. Studentenverenigingen moeten voortaan ‘frisse introductietijden’ organiseren, schreef het universiteitsbestuur onlangs in een memo aan de universiteitsraad. Als blijkt dat ook andere verenigingen ontgroenen, worden zij aan dezelfde toets onderworpen.

‘Of we buiten gezelligheidsverenigingen ook bij andere verenigingen overgaan op accreditatie, hangt af van het gesprek met de Advies Commissie Introductietijden en de vraag of zij signalen opvangen dat dit soort praktijken zich ook voordoen bij andere verenigingen. Als dat niet zo is, kunnen we ons de moeite besparen’, aldus Poppema.

Zelfreflectie

In oktober werd bekend dat studentenverenigingen voortaan een kritische zelfreflectie moeten schrijven om in aanmerking te komen voor geld uit het profileringsfonds, de pot met geld waaruit bestuursbeurzen worden betaald.

Een vijfkoppige commissie beoordeelt die kritische zelfreflecties, maar doet ook onderzoek. De commissie brengt vervolgens verslag uit aan de bestuurscolleges van de RUG en Hanzehogeschool. ‘En als de colleges niet tevreden zijn, volgt er geen financiering uit het profileringsfonds’, zegt Poppema.

Studentenvereniging Vindicat fungeert als proefkonijn. De commissie brengt voor 1 maart rapport uit over de vereniging. Albertus Magnus staat voor volgend jaar op de lijst, laat Poppema weten.

Foto: G.S.A.V.V. Forward

Ontgroening wordt 'frisse introductie'

Studentenverenigingen moeten harmonieus zijn met hun omgeving, positief bijdragen aan het imago van de stad en hun oude inwijdings- en ontgroeningsrituelen omvormen tot een ‘frisse introductietijd’.
Door Peter Keizer

Dat schrijft het universiteitsbestuur in een memo aan de universiteitsraad. In oktober werd bekend dat studentenverenigingen voortaan een ‘kritische zelfreflectie’ moeten schrijven om in aanmerking te komen voor geld uit het profileringsfonds, de pot met geld waaruit bestuursbeurzen worden betaald. Het universiteitsbestuur maakt nu bekend waaraan die zelfreflectie moet voldoen.

De verenigingen dienen in elk geval duidelijk maken wat de normen en waarden binnen de club zijn, welke risico’s er aanwezig zijn (zoals alcohol- of drugsverslaving, psychische druk of gebrek aan hygiëne) en hoe die worden beheerst. Ook moeten ze hun leden elk jaar een anonieme enquête laten invullen over de verenigingscultuur en peilen hoe de eerstejaars de introductieperiode ervaren.

Daarnaast moeten de verenigingen open en transparant zijn, want ‘afzondering behoort niet meer tot de mogelijkheden’, aldus het universiteitsbestuur. ‘Er is een positieve invalshoek gekozen, met als startpunt Groningen als studiestad, een studentenstad waarin de sociale veiligheid van studenten de aandacht krijgt’, aldus de memo.

Accreditatie

In oktober werd een vijfkoppige commissie opgesteld die de kritische zelfreflecties van de verenigingen zal beoordelen. Studentenvereniging Vindicat is als eerste aan de beurt. De commissie Verenigingsaccreditatie zal het document voor 1 maart beoordelen en rapport uitbrengen aan de besturen van de RUG en Hanzehogeschool. De zelfreflectie van de vereniging blijft vertrouwelijk, maar het rapport van de commissie zal openbaar worden gemaakt.

Aanleiding voor de oprichting van de commissie was de ophef die ontstond nadat bekend werd dat een aspirant-lid van Vindicat in augustus tijdens de introductieperiode ernstig gewond was geraakt nadat een ander lid op zijn hoofd was gaan staan.

Uit een verslag van de Advies Commissie Introductietijden (ACI), de in 1998 opgerichte commissie die de verenigingen adviseert over hun introductieperiodes, bleek dat het universiteitsbestuur al enkele dagen na het incident was ingelicht over de mishandeling. De RUG zag toen geen aanleiding om de vereniging op de ontgroeningspraktijken aan te spreken. Dat veranderde toen minister Bussemaker eind september de reactie van de universiteit ‘volstrekt onvoldoende’ noemde. RUG-bestuurder Sibrand Poppema zei de dag erna: ‘We stoppen met ontgroeningen in deze stad.’

Toezicht

De ACI concludeerde na de mishandeling bij Vindicat dat het ‘niet de mogelijkheden en de middelen heeft om effectief toezicht uit te oefenen’. De commissie werd eind jaren negentig opgericht nadat Reinout Pfeiffer, een eerstejaars bij Vindicat, overleed toen hij onder dwang een liter jenever had gedronken. De ACI controleert sindsdien de veiligheidsplannen voor de introductietijden van vrijwel alle verenigingen. Maar dit blijkt onvoldoende om excessen volledig uit de wereld te helpen, concludeert de commissie nu. De ACI adviseert slechts, en reageert pas als de verenigingen zelf een incident melden.

Toezeggingen die de verenigingen doen worden ‘niet altijd even zorgvuldig nagekomen’, schrijft de commissie in een brief aan het RUG-bestuur. ‘We hebben sterk de indruk dat de betrokken verenigingen – medeoprichters van de ACI – de ACI onvoldoende serieus nemen.’

Het RUG-bestuur verplicht de verenigingen nu ervaringen te delen met de ACI en actief mee te werken aan de rapportages van de commissie. Ook gaat de RUG met de Hanzehogeschool en de ACI in gesprek, om na te gaan hoe de commissie meer bevoegdheden kan krijgen, zodat ze sneller en efficiënter kan optreden.

Wie is het?

bij-de-uk-thumb

Elke dag vraagt de redactie van de UK zich af: waar schrijven we over, waarom schrijven we erover en hoe? Daarom een wekelijks kijkje achter de schermen.

‘Zijn er nog mededelingen van het College van Bestuur?’ Telkens als de voorzitter van de maandelijkse universiteitsraadsvergadering die vraag stelt, wordt het even stil in de zaal. Wat zullen ze deze keer gaan zeggen? Komen ze met iets bijzonders?

Meestal heeft RUG-baas Sibrand Poppema een ‘heugelijke mededeling’ over een of andere ranking. Maar afgelopen donderdag deed hij er wat geheimzinnig over: ‘De rector komt na de vergadering met een vertrouwelijke mededeling.’

En dat is bijzonder. Want rector magnificus Elmer Sterken zegt meestal niet zoveel tijdens de universiteitsraadsvergaderingen. Laat staan dat hij met een aparte mededeling komt. Die ook nog eens achter gesloten deuren moet plaatsvinden.

Stapt Sterken op?

Op zo’n moment gaat het journalistieke hart een stuk sneller kloppen. Wat is er aan de hand? Hij doet de mededeling in zijn eentje, dus zonder de twee andere RUG-bestuurders. Dan is het vast iets persoonlijks, was al snel de gedachte. Stapt hij op?

Geruchten dat Sterken terug wil naar zijn faculteit, om met zijn neus weer in de economieboeken te duiken, gaan al maanden. Is dit dan het moment? Hoe komen we daarachter? Moeten we alvast iets voorbereiden? Moeten we niet eens wat profielen maken van de RUG-bestuurders, voor het geval dat een van de drie plotseling besluit op te stappen of verongelukt?

Kortom, stress in de tent.

Telefoontjes met de studenten en medewerkers van de universiteitsraad, die de vertrouwelijke mededeling wél hadden gehoord, leverden weinig op. ‘Daar kan ik niets over zeggen, maandag komt Sterken met een publieke mededeling’, was het geïnstrueerde antwoord.

Uiteindelijk werd ons door mensen dicht bij de universiteitsraad wel verteld dat het over de ontgroeningen en Vindicat zou gaan. Dat idee van die profielen kon dus weer de ijskast in. Maar verder dan dat kwamen we niet.

Klopjacht

Tot zondagmiddag zomaar het ANP, het persbureau dat helemaal in Rijswijk zit, van anonieme ‘bronnen’ te horen kreeg wat de rector die donderdag vertrouwelijk had meegedeeld. En dat sloeg in het bestuursgebouw waarschijnlijk in als een bom. Want als het universiteitsbestuur en de communicatieafdeling ergens een hekel aan hebben, is het wel dat vertrouwelijke informatie naar buiten wordt gebracht.

Na zo’n lek wordt er meteen een ‘klopjacht’ opgezet om de dader te vinden. De raadsleden waren er deze keer dan ook als de kippen bij om hun onschuld aan te geven. ‘Wij waren het niet’, zei Bart Beijer van de personeelsfractie meteen toen we hem belden. ‘Maar we willen graag weten wie het wel was, want we krijgen vaak de verdenking dat de raad iets lekt.’

De voorzitter van de universiteitsraad is nog voordat het RUG-bestuur met een beschuldigende vinger kon wijzen een eigen onderzoek naar het incident gestart. Daaruit blijkt dat het in elk geval niet de studenten, medewerkers, griffie of vertaalster van de raad waren.

Wie waren het dan wel? Dat zal misschien altijd een raadsel blijven. Maar dat die ‘bronnen’ niet eerst even bij de UK aanklopten, dat zit ons wel een beetje dwars.

Peter Keizer, nieuwsredacteur

Geen rood licht voor ontgroeningen

Er komt geen einde aan ontgroenen in Groningen. Wel zullen de studentenverenigingen in de stad zelf maatregelen moeten nemen om ‘excessen’ te voorkomen.
Door Peter Keizer en Sjef Weller / Fotografie door Traci White

Dat is de uitkomst van het overleg tussen de RUG, Hanzehogeschool en studentenvereniging Vindicat. Vindicat zal als eerste vereniging een ‘kritische zelfreflectie’ opstellen op de heersende cultuur binnen de vereniging. In dat stuk zal het corps ook aangeven wat er moet veranderen aan die cultuur en maatregelen aandragen die excessen in de toekomst moeten voorkomen.

Een vijfkoppige commissie zal het document in maart beoordelen. Als zij de ‘waarborgen’ die Vindicat voorstelt onvoldoende vindt, kan de vereniging in het uiterste geval worden uitgesloten van het zogenoemde profileringsfonds. Uit dit fonds krijgen bestuurders van studentenverenigingen een geldbijdrage ter compensatie voor het oplopen van studievertraging door hun bestuursactiviteiten.

‘Ruimte voor tradities’

Eind september stelden de RUG, gemeente Groningen en de Hanzehogeschool dat studentenverenigingen moeten stoppen met ontgroenen. ‘Het is volstrekt onacceptabel wat er is gebeurd’, zei RUG-voorzitter Sibrand Poppema toen. ‘Het houdt op, we stoppen met ontgroeningen in deze stad. Die onzinnige rituelen moeten afgelopen zijn.’

Volgens Hanzehogeschool-bestuurder Henk Pijlman zijn de huidige plannen ‘geen papieren werkelijkheid’, maar gaat de commissie actief vragen stellen, bij de verenigingen kijken en met leden praten. ‘Dit is exact hetzelfde als wat we in september zeiden. We willen geen geestelijk en lichamelijk geweld tijdens de introductietijden. Maar natuurlijk blijft er ruimte voor tradities.’

Totale cultuurverandering

De controlecommissie wordt geleid door Lentis-bestuursvoorzitter en oud-politiebaas Martin Sitalsing en bestaat verder uit RUG-hoogleraar Michel Vols, Michèle Garnier (dean van de Academie voor Sociale Studies Hanzehogeschool Groningen) en twee leden die zijn voorgedragen door Vindicat: Dertje Meijer en Michel Ooms.

Sitalsing benadrukt dat de commissie niet alleen de introductietijden bekijkt. ‘Het gaat om een totale cultuurverandering. We willen het systeem van zelfreinigend vermogen nieuw leven inblazen. Het gaat er puur om, te kijken hoe het proces verloopt en of dat correct is.’ Dat de commissie daarbij afhankelijk is van de rapportage van Vindicat, is volgens de voorzitter geen probleem. ‘Transparantie speelt een belangrijke rol. Dat moet vorm krijgen. De leden van de commissie bestaan inderdaad uit mensen van de RUG, Hanzehogeschool en Vindicat, maar ik zal niet schromen om externe expertise in te vliegen’, zegt hij.

De nieuwe afspraken gelden vooralsnog alleen voor Vindicat, maar de RUG en Hanzehogeschool willen na maart ook met andere verenigingen om tafel om ‘gelijkluidende’ afspraken te maken. De partijen hopen de gesprekken met die verenigingen vóór het begin van volgend collegejaar af te ronden.

Hulp van professionals

‘De bal ligt nu bij Vindicat’, zegt rector Stijn Derksen. ‘Er is een constante wil om te veranderen. Er heerst draagvlak binnen de vereniging.’ Maar volgens Derksen is het ‘voorbarig’ om pers mee te laten kijken tijdens de introductieperiode. ‘We hebben ook geheimen, maar er gelden geen andere normen en waarden dan buiten de vereniging.’

Vindicat gaat ook proberen de ontgroeningspraktijken bij verenigingshuizen en disputen aan te pakken. ‘We proberen daar de cultuur ook te vangen, maar we hebben er geen directe invloed op. Het is een complex proces waar we de hulp van professionals bij nodig hebben.’

Ophef

RUG, Hanzehogeschool en Vindicat kwamen de afgelopen weken bijeen om te discussiëren over de ‘waarden, normen en toekomst van studentengezelligheidsverenigingen in Groningen’, aldus de partijen in een gezamenlijk persbericht.

Aanleiding voor het overleg is onder meer de ophef die ontstond doordat een aspirant-lid van Vindicat tijdens de introductieperiode ernstig gewond was geraakt nadat een ander lid op zijn hoofd was gaan staan. Het slachtoffer liep daarbij een hersenoedeem op, een gevaarlijke zwelling in de hersenen door vochtophoping.

Ook de bangalijst en de ontgroeningsfoto’s van een jaar eerder, die de UK in augustus publiceerde, zijn voor de universiteit aanleiding om maatregelen te nemen.

Tijdens de persconferentie werd het woord ontgroening door de aanwezigen niet in de mond genomen. De Groningse verenigingen spreken zelf liever van ‘introductietijd’.

‘Stap gewonnen’

De fracties in de universiteitsraad steunen de maatregel, zo stelden ze maandagavond in een gezamenlijke verklaring. ‘Mede omdat verenigingen hiermee nadrukkelijk hun eigen verantwoordelijkheid behouden’, lieten ze weten.

‘Ik denk dat we een stap gewonnen hebben’, reageert fractievoorzitter Bart Beijer van de Personeelsfractie. Zijn partij vraagt al jaren aan het universiteitsbestuur om de ontgroeningen te stoppen. ‘De maatregelen verrassen me niet, het eventueel stopzetten van de fondsen werd in september al als optie genoemd. Ik denk dat dingen als de geheimhoudingsplicht voor leden en de boetes die ze daarop stellen nu zullen verdwijnen. Doen ze dat niet, dan hangt ze dus een zware maatregel boven het hoofd.’

Volgens Beijer moet de cultuur van machtsverschillen binnen de verenigingen nu gaan verdwijnen. ‘Als je die niet doorbreekt, blijven excessen gebeuren. Maar ze moeten die verandering wel doorvoeren naar de verenigingshuizen, anders zal de cultuur niet veranderen’, zegt hij.

De Contractus, het samenwerkingsverband van de grootste studentenverenigingen in Groningen, zegt in een reactie ‘dat het belangrijk is dat er kritisch naar de introductietijd wordt gekeken zodat een geweldincident, zoals die van afgelopen zomer, zich nooit meer zal voordoen’.

De maatregel die nu is genomen noemt de Contractus positief. ‘Verenigingen kunnen hun eigen identiteit behouden, maar de veiligheid tijdens een introductietijd mag absoluut niet in
het geding komen.’

‘Geen geld meer bij exces ontgroening’

Groningse studentenverenigingen waar zich excessen voordoen tijdens de ontgroening, gaan dat merken in de portemonnee. De RUG gaat voorwaarden stellen aan verenigingen voordat ze in aanmerking komen voor geld uit het zogenoemde profileringsfonds.
Door de redactie

Dat melden bronnen aan het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). Uit het profileringsfonds krijgen bestuurders van studentenverenigingen een bijdrage ter compensatie voor het oplopen van studievertraging door hun bestuursactiviteiten.

Verenigingen zouden volgens bronnen binnen de RUG een driejarige accreditatie krijgen. Doen zich bijvoorbeeld tijdens de ontgroening excessen voor, dan kan de accreditatie vervallen en verspelen betrokken studentenverenigingen het recht op een bijdrage uit het fonds.

De bijdrage uit het profileringsfonds voor de bestuursleden van een grote studentenvereniging als Vindicat bedraagt 33.315 euro per jaar.

Woordvoerder Gernant Deekens van de universiteit wilde het bericht zondagmiddag niet bevestigen, alleen dat er maandagmiddag nadere mededelingen komen.

Ernstig gewond

Aanleiding voor de stap is onder meer de ophef die afgelopen maanden ontstond doordat een aspirant-lid van Vindicat ernstig gewond was geraakt nadat een ander lid op zijn hoofd was gaan staan.

Het slachtoffer liep daarbij een hersenoedeem op, een gevaarlijke zwelling in de hersenen door vochtophoping. Ook de bangalijst en de ontgroeningsfoto’s van een jaar eerder, die de UK in september publiceerde, zijn voor de universiteit aanleiding om maatregelen te nemen.

Eind september stelden de RUG, gemeente Groningen en de Hanzehogeschool dat studentenverenigingen moeten stoppen met ontgroenen. ‘Het is volstrekt onacceptabel wat er is gebeurd’, zei RUG-voorzitter Sibrand Poppema toen. ‘Het houdt op, we stoppen met ontgroeningen in deze stad. Die onzinnige rituelen moeten afgelopen zijn.’

De RUG stelde toen samen met de gemeente en de Hanzehogeschool een externe commissie in.