Sociale faculteit sticht eigen Young Academy

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen richt een eigen platform op voor veelbelovende jonge wetenschappers. De eerste groep heeft plaats voor acht mensen.
Door Thereza Langeler

De YABSS, voluit Young Academy Behavioural and Social Sciences, moet een facultaire variant worden van Young Academy Groningen (YAG): een club voor talentvolle onderzoekers die minder dan tien jaar gepromoveerd zijn. De letterenfaculteit had met YARN (Young Arts Network) ook al een eigen jong-talent-club.

‘Ons plan is een beetje naar het voorbeeld van letteren’, vertelt decaan Kees Aarts van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. ‘Het leek ons leuk om binnen GMW ook een platform te hebben voor wetenschappers aan het begin van hun carrière, waar ze buiten hun eigen vakgroep kunnen kijken.’

Samenwerken

Aarts hoopt dat de toekomstige YABSS-leden volop gaan samenwerken over de grenzen van hun specialisatie heen. ‘Maatschappelijke kwesties beperken zich nou eenmaal bijna nooit tot één enkel vakgebied.’ De club is daarnaast bedoeld als plek om van gedachten te wisselen en ervaringen te delen met elkaar én het faculteitsbestuur. Aarts: ‘Voor ons is het een goeie manier om buiten de bestaande kanalen om te horen wat er speelt in de faculteit.’

Het is de bedoeling dat YABSS in het eerste jaar acht leden heeft: de drie YAG-leden die bij GMW werken, plus vijf extra mensen. Daarna worden er ieder jaar zes nieuwe leden geworven. Vanaf jaar drie moet de club uit twaalf leden bestaan. Hoe groot is de animo? ‘Dat is vooraf moeilijk te zeggen’, zegt Aarts. Maar uit gesprekken met de doelgroep leidt hij af dat het wel goed moet komen. ‘Iedereen met wie ik erover praat, is eigenlijk meteen enthousiast.’

‘Enthousiasme net zo belangrijk als prestaties’

Ook de faculteitsraad van GMW staat positief tegenover een eigen Young Academy, al rezen er wel wat vragen over de toelatingscriteria. Zijn straks alleen de absolute toponderzoekers welkom, die de ene subsidie na de andere binnenslepen en in alle toptijdschriften staan, en valt de rest buiten de boot? Dat lijkt de raad niet wenselijk, en Aarts ook niet.

‘De selectie zal voor een deel gaan om goed onderzoek, maar enthousiasme en ambitie vind ik minstens zo belangrijk als prestaties’, zegt de decaan. ‘En dat enthousiasme gaat niet alleen over onderzoek, maar ook over onderwijs, en over de manier waarop je wetenschap naar de maatschappij kunt uitdragen.’

De planning van GMW is om de eerste lichting YABSS te laten starten in januari.

English

08 October 2018 | 9-10-2018, 9:30