RUG: Teken petitie voor WO

Na PO en VO is er nu ook WO in Actie; een petitie voor meer geld voor het hoger onderwijs. RUG-voorzitter Sibrand Poppema roept alle studenten en medewerkers op om die te tekenen.
Door Thereza Langeler

Rens Bod, hoogleraar digital humanities aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, begon de petitie naar aanleiding van het regeerakkoord.

Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in wetenschappelijk onderzoek, maar niet zozeer in onderwijs. Een slechte zaak, volgens Bod, want de werkdruk onder universitair personeel is al veel te hoog. De plannen van Rutte III maken het alleen maar erger, vreest hij.

Het regeerakkoord leidt volgens de hoogleraar tot een verder tekort aan docenten, een toename van de werkdruk onder docenten en studenten en een daling van de kwaliteit van het onderwijs.

‘Van de ene doos in de andere’

Donderdag kwam de petitie ook ter sprake in Universiteitsraad. RUG-voorzitter Sibrand Poppema hekelde vooral het plan om de zogeheten macrodoelmatigheid van opleidingen te toetsen. Studies moeten van het kabinet zo goed mogelijk aansluiten op de arbeidsmarkt. Opleidingen waar die aansluiting onvoldoende is, worden gekort.

‘Daarmee beperk je de keuzevrijheid van studenten’, vindt Poppema. ‘Je suggereert er haast mee dat bepaalde opleidingen er niet mogen zijn, omdat er geen marktvraag is. Wij zijn het daar niet mee eens.’

De doelmatigheidskorting moet de staatskas vanaf 2021 structureel 183 miljoen schelen. ‘En de duizend euro korting op het collegegeld van eerstejaars kost pakweg 180 miljoen’, rekent Poppema voor. ‘Een sigaar die van de ene doos in de andere gaat, maar wij zijn ‘m kwijt.’

‘Iedereen moet zich verzetten’

Weliswaar komen de studievoorschotmiddelen (geld dat vóór het leenstelsel naar studiefinanciering ging) ten goede aan universiteiten, maar niet onvoorwaardelijk. Instellingen moeten dat geld gebruiken voor een verhoging van onderwijskwaliteit. Stijgt de kwaliteit onvoldoende, dan kan de regering financiering inhouden.

‘Dat soort kwaliteitsafspraken willen we binnen de instelling, niet met de overheid’, zegt Poppema. ‘En we willen ook niet dat er financiële consequenties aan vast zitten.’ De dreiging van een geldstraf zou leiden tot meer tijdelijke en minder vaste aanstellingen.

Het college van bestuur sluit zich met haar standpunt aan bij de Vereniging van Universiteiten (VSNU), die zich ook verzet tegen kwaliteitsafspraken met financiële consequenties. ‘Maar de hele academische gemeenschap moet zich hiertegen verzetten. Niet alleen de besturen’, vindt Poppema. ‘Dus ik roep iedereen aan de RUG op om de petitie te tekenen.’

De petitie wordt op 1 november gebruikt in het Kamerdebat over het regeerakkoord. Mocht die geen effect hebben, dan volgt een manifestatie, aldus initiatiefnemer Rens Bod.

 

 

19 October 2017 | 22-10-2017, 23:23