RUG-onderzoekers in De Jonge Akademie [UPDATE]

Han Thomas Adriaenssen en Bettina Reitz-Joosse zijn toegelaten tot De Jonge Akademie. Een eer die jaarlijks slechts tien wetenschappers uit heel Nederland te beurt valt.
Door Simone Harmsen

De Jonge Akademie (DJA) is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en bestaat uit buitengewone jonge onderzoekers, met een brede belangstelling voor wetenschap en wetenschapscommunicatie. Wie kans wil maken op lidmaatschap moet niet alleen uitzonderlijk onderzoek doen, maar zich ook inzetten om zijn of haar enthousiasme voor de wetenschap met het publiek te delen.

‘Club die dingen gedaan krijgt’

‘Ik ben superblij! Het is natuurlijk een ontzettende eer’, zegt universitair docente Latijnse taal en letterkunde Bettina Reitz-Joosse. ‘Het is een club van mensen die dingen gedaan krijgen. Het lijkt me fantastisch om daar bij te horen.’

Reitz-Joosse haalde in 2016 de internationale pers met haar onderzoek naar de Codex Fori Mussolini. De codex is een perkamenten document met een lovende, Latijnse tekst over het fascisme. Italiaanse fascisten verborgen het onder de grote obelisk die Mussolini voor zichzelf bouwde in Rome.

Voor haar communicatiecampagne rond de Codex won ze in 2017 samen met Han Lamers (KU Leuven) al de Jaarprijs Wetenschapscommunicatie.

Met haar toelating tot DJA wil ze zich vooral inzetten om ‘mensen met een meer internationale blik te laten kijken naar problemen waarvan we soms denken dat ze alleen Nederlands zijn’. Als voorbeeld noemt ze het bursalensysteem voor promovendi. ‘Dat is momenteel een heet hangijzer in Nederland. Maar er zijn veel andere landen waar al heel lang met beurzen wordt gewerkt. Wat werkt daar wel goed, wat werkt niet zo goed. Welke gevaren zijn er en wat kunnen we daar van leren?’

Leren van losers

Han Thomas Adriaenssen is assistent-professor geschiedenis van de filosofie. Hij pleit er voor dat academici niet alleen kijken naar de bekende filosofen uit de geschiedenis, maar ook naar onbekende denkers en mensen die het fout hadden. Leren van de ‘losers’ dus.

 

‘Ik ben natuurlijk erg blij met mijn benoeming’, zegt Adriaenssen. Hij hoopt zich onder andere te kunnen storten op de nationale wetenschapsagenda. ‘Die is met grote media-aandacht gelanceerd, maar de verdere ontwikkeling en toepassing is voor veel onderzoekers weinig transparant. Je kunt je bovendien afvragen of wetenschap wel iets is dat zich laat plannen.’

Ook de vraag hoe we interdisciplinair onderzoek het beste kunnen faciliteren houdt hem bezig. ‘Soms wordt er gepleit voor brede opleidingen waarin studenten met meerdere disciplines kennis maken.’ Hij vraagt zich af of dat wel zo logisch is. ‘Bereiken we niet meer als mensen verschillende vaardigheden en kennis inbrengen, die anderen niet hebben?’

Young Academy Groningen

Reitz-Joosse en Adriaenssen zijn beiden al lid van de Young Academy Groningen (YAG). De YAG brengt jonge topwetenschappers van de RUG samen. Net als DJA om samenwerking te bevorderen, adviezen uit te brengen over onderzoeksbeleid en om wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar te brengen.

Op 26 maart 2018 worden de tien nieuwe leden officieel geïnstalleerd bij de DJA. Lidmaatschap duurt vijf jaar.

13 November 2017