advertentie

 

RUG-docenten naar buiten voor WOinActie

De bezuinigingen op het hoger onderwijs gaan voorlopig gewoon door, terwijl de werkdruk torenhoog is. Docenten protesteren deze week met colleges in de buitenlucht.
Door Thereza Langeler

Onder de noemer WOinActie vragen universiteitsmedewerkers aandacht voor de problemen waarmee ze te maken hebben. De studentenaantallen groeien, maar de financiering voor universiteiten groeit niet mee. Sterker nog: de komende jaren bezuinigt de overheid tientallen miljoenen op het hoger onderwijs, bleek uit de Miljoenennota die op Prinsjesdag gepresenteerd is.

Dat leidt ertoe dat bijna alle tijd van universitaire staf wordt opgeslokt door hun onderwijstaken, en ze hun werkdruk als veel te hoog ervaren. Om te laten zien dat de maat wat hen betreft vol is, voeren docenten en hoogleraren deze week actie in Amsterdam, Groningen, Utrecht, Leiden en Nijmegen. Ze geven hun colleges niet in de gebruikelijke collegezaal, maar in de open lucht.

Cultuurtheorie op de Grote Markt

Aan de RUG vinden maandagmiddag, dinsdag en donderdag buitencolleges plaats. Cultuurtheoreticus Barend van Heusden zal dinsdagochtend midden op de Grote Markt doceren over de opkomst van het christendom in de Romeinse tijd. ‘De werkdruk onder de docenten is echt heel hoog’, weet Van Heusden. Hij hoopte zoveel mogelijk collega’s mee te krijgen, maar dat bleek moeilijk. ‘Ze willen wel, maar kunnen niet.’

Zo ziet hoogleraar statistiek Casper Albers te veel logistieke problemen om zijn eigen college, dat door 250 studenten gevolgd wordt, naar buiten te verplaatsen. ‘Daar moet je van alles voor regelen, dat gaat niet in anderhalve dag.’ In de universiteitsraad verzocht Albers het RUG-bestuur om de acties te ondersteunen, in navolging van de besturen van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.

Steun

Dat deed het Groningse college van bestuur niet. Het schaart zich wel achter de vereniging van Nederlandse universiteiten (VSNU), die de voorgenomen bezuinigingen ‘zorgwekkend’ noemt; daar laat de RUG het bij, zegt rector magnificus Elmer Sterken.

Vakbonden VAWO en FNV steunen de acties wel, en ook studenten denken mee. Studentenbeweging DAG is betrokken bij de organisatie van de acties in Groningen. Studentenpartij Lijst Calimero is druk bezig met de organisatie van een eigen openluchtcollege, dat vrijdagmiddag plaatsvindt op het Harmonieplein.

Wil je op de hoogte blijven van de acties deze week? Updates verschijnen op deze Facebookpagina.

24 September 2018 | 29-11-2018, 12:24
advertentie