RUG schaft propedeusebul af

Vanaf volgend jaar kunnen RUG-studenten geen propedeusebul meer halen. De universiteit schaft het papiertje af.
Door Peter Keizer

De propedeusebul is een te zware administratieve last voor de onderwijsadministraties, constateert de RUG, omdat tegelijk ook de bachelor- en masterexamens moeten worden voorbereid. Daarnaast wordt de ‘P’, zoals het getuigschrift van het propedeutisch examen vaak wordt genoemd, door veel studenten niet eens opgehaald. Reden genoeg om het papiertje af te schaffen, meent het universiteitsbestuur.

Studenten die alle vakken van het eerste jaar hebben gehaald, kunnen nog wel een gewaarmerkte cijferlijst aanvragen, laat woordvoerder Gernant Deekens weten. ‘Die heeft met het oog op toelating tot een andere bachelor dezelfde waarde als een propedeutisch getuigschrift’, vertelt hij.

Ceremonie

Faculteiten kunnen nog wel steeds een ceremonie organiseren na de propedeutische fase. In plaats van de ‘P’ kunnen ze dan de cijferlijst uitdraaien en overhandigen aan studenten. ‘Aan die cijferlijst voegen we de zinsnede toe dat de propedeuse is afgerond’, zei rector magnificus Elmer Sterken donderdag in de universiteitsraad.

Hoewel het getuigschrift vanaf september 2017 wordt afgeschaft, blijft de propedeutische fase wel bestaan.

English

27 October 2016 | 27-10-2016, 16:13