Onderzoek LSVb: Student maakt zich zorgen over studievertraging

Tevredenheid over docenten

LSVb: Student maakt zich zorgen over studievertraging

Studenten zijn door de coronacrisis en het afstandsonderwijs minder zeker over hun studievoortgang en bang dat ze studievertraging oplopen.
15 mei om 11:55 uur.
Laatst gewijzigd op 18 mei 2020
om 10:58 uur.
mei 15 at 11:55 AM.
Last modified on mei 18, 2020
at 10:58 AM.


Rob Siebelink

Door Rob Siebelink

15 mei om 11:55 uur.
Laatst gewijzigd op 18 mei 2020
om 10:58 uur.
Rob Siebelink

By Rob Siebelink

mei 15 at 11:55 AM.
Last modified on mei 18, 2020
at 10:58 AM.
Rob Siebelink

Rob Siebelink

Hoofdredacteur
Volledig bio
Editor-in-chief
Full bio

Dat zegt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) op basis van een onderzoek dat zij de afgelopen weken heeft gehouden onder studenten. In totaal hebben 427 studenten de enquête ingevuld, waarvan 53 procent aan een hogeschool en 47 procent aan een universiteit studeert.

Tegelijk zijn studenten positief over de toegankelijkheid van hun docenten en de online onderwijsvormen. Ook vinden zij het prettig dat ze hun tijd veel meer zelf kunnen indelen. Daar staat dan weer tegenover dat ze het contact met medestudenten missen en dat ze worden gehinderd door technische problemen.

Studievoortgang

De LSVb trekt drie conclusies uit het onderzoek. Onderwijsinstellingen moeten duidelijk en tijdig communiceren over studievoortgang en alles wat daarmee samenhangt. Er moet maatwerk komen waarbij het welbevinden van de student centraal staat, en antwoord op de vraag hoe de student effectief kan deelnemen aan het afstandsonderwijs.

Tot slot moeten universiteiten en hogescholen ernaar streven om zoveel mogelijk een-op-eencontact tussen studenten en hun begeleiders mogelijk te maken. In het bijzonder studenten met een functiebeperking hebben op dit moment behoefte aan persoonlijk contact, aldus de studentenvakbond.

LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten: ‘De resultaten laten duidelijk zien aan welke knoppen onderwijsinstellingen kunnen draaien om het afstandsonderwijs te verbeteren en vertraging te voorkomen.’