Miljoenensubsidies voor Nationale Roadmap

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in totaal 138 miljoen euro toegekend aan tien grootschalige onderzoeksprojecten. Aan vijf van deze projecten werkt de RUG mee.
Door Thereza Langeler

Het gaat om geld voor de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke infrastructuur. Die stelt NWO speciaal beschikbaar voor het bouwen of uitbreiden van ‘toponderzoeksfaciliteiten met een internationale uitstraling’.

‘Goede onderzoeksfaciliteiten zijn van levensbelang voor onderzoek en werken als een magneet op toptalent’, zegt minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ‘De faciliteiten waarin we nu investeren, versterken het vermogen om vernieuwend en baanbrekend onderzoek te doen.’

Zwarte gaten

Van de 33 onderzoeksfaciliteiten die deel uitmaken van de Nationale Roadmap dienden er 21 een financieringsaanvraag in. Tien van die aanvragen zijn door NWO gehonoreerd. Bij vijf van de gesubsidieerde onderzoeksfaciliteiten is de RUG betrokken.

De grootste subsidie, bijna twintig miljoen, gaat naar ruimtetelescoop Athena. Met Athena wordt onder meer onderzoek gedaan naar de evolutie van het heelal en naar superzware zwarte gaten.

Gravitatiegolven

Ook trekt NWO ruim 12,7 miljoen euro uit voor onderwaterneutrinodetector KM3Net. De gigantische telescoop, die gebouwd wordt in de Middellandse Zee, wordt gebruikt voor onderzoek naar explosies in de kosmos, waarbij neutrino’s, fotonen en gravitatiegolven ontstaan.

Meer dan 17 miljoen euro gaat naar het samenwerkingsverband van de belangrijkste Nederlandse laboratoria voor elektronenmicroscopie, NEMI. Onder een elektronenmicroscoop, die tot tien miljoen keer vergroot, kunnen de allerkleinste bouwsteentjes van materie worden onderzocht.

Alzheimer

Het Ruisdael Observatorium meet en modelleert veranderingen in de atmosfeer die zijn veroorzaakt door broeikasgassen en fijnstof. Het observatorium krijgt ruim 18 miljoen.

In het Netherlands X-omics Initiative, dat ruim 17 miljoen toegekend kreeg, werkt het UMCG samen met verschillende andere academische ziekenhuizen en universiteiten. Doel van het project is het bundelen en verbeteren van moleculaire technologieën, voor wetenschappelijk onderzoek naar onder andere Alzheimer en kanker.

16 April 2018 |