UKrant verkiezingswijzer 2021

De universiteit moet de samenwerking met Chinese partners, zoals het Confucius Instituut en Chinese universiteiten, heroverwegen.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

De RUG moet een quotum instellen zodat er binnen afzienbare tijd meer vrouwelijke en/of niet-westerse hoogleraren komen.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

De RUG focust te veel op excellentieprogramma's, prestatiebeurzen en hoge cijfers.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

Om duurzamer te worden moet de RUG partnerschappen met grote vervuilers, zoals Shell en Gasterra, stoppen.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

De RUG moet haar marketingcampagnes in het buitenland stoppen.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

De verantwoordelijkheid om een kamer te regelen ligt bij de studenten zelf. Zij dienen een kamer geregeld te hebben voordat hun studie begint.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

De RUG moet inzetten op flexstuderen, bijvoorbeeld door te experimenteren met betalen per studiepunt in plaats van per collegejaar.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

Als het BSA behouden wordt, moet het op de volgende manier verbeterd worden:

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

De RUG moet ook onderwijs garanderen aan studenten die zich om welke reden dan ook niet laten vaccineren of testen op COVID-19.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

Mits ze goed zijn georganiseerd, zijn digitale hoorcolleges prima vervangers van fysieke hoorcolleges.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

×

Het resultaat

Hoe langer de groene lijn, hoe beter de partij bij jouw keuzes past

SOG

Calimero

De Vrije Student

Doughnut Party

×

1. De universiteit moet de samenwerking met Chinese partners, zoals het Confucius Instituut en Chinese universiteiten, heroverwegen. 

 1. SOG: China is niet alleen een economische en politieke wereldmacht: het is ook een land dat een steeds grotere rol gaat spelen binnen de wetenschap en academische wereld. Het kan dan ook enorm waardevol zijn om samen te werken met Chinese partners. Deze samenwerking moet echter wel op de juiste manier gebeuren - academische vrijheid staat voorop en kritische opmerkingen mogen niet onderdrukt worden. Helaas is dat momenteel niet het geval. Sommige Chinese RUG-studenten hebben het gevoel dat ze geen onderzoek mochten verrichten dat kritisch is over de Chinese regering. Dit gaat in tegen de fundamentele waarden van de Rijksuniversiteit Groningen en mag dus niet geaccepteerd worden.
 2. Calimero: Lijst Calimero staat voor transparantie en academische vrijheid. Daarom hebben wij naar aanleiding van zorgwekkende berichten van mensenrechtenorganisaties geprobeerd om meer inzicht te krijgen in de samenwerking met het Confucius Instituut. Wij kunnen nu concluderen dat het beter zou zijn voor de RUG om zélf Chinese taallessen aan te bieden, en zo het Confucius Instituut overbodig te maken. Samenwerking met andere Chinese partners moet altijd op een transparante manier gebeuren. China is uitgegroeid tot een mondiale speler op het gebied van onderwijs en wetenschap, dus belangrijk om mee samen te werken. Echter, dit moet altijd gebeuren met aandacht voor de academische vrijheid en wetenschappelijke integriteit.
 3. DVS: Eens. De Vrije Student wil dat de RUG al haar samenwerkingsverbanden met ondemocratische landen onderzoekt en deze opzegt waar deze een bedreiging vormen voor de academische vrijheid en veiligheid van studenten en medewerkers. Vrijheid en veiligheid zijn onze kernwaarden, daar mag niet aan worden getornd.
 4. Doughnut Party: Hoewel een globale universiteit er baat bij heeft om internationale bruggen te slaan, is de huidige samenwerking niet zonder problemen. Aangezien andere Europese instituten de afgelopen jaren hun samenwerking met Chinese partners hebben opgezegd, zou de RUG er goed aan doen om verder na te denken over haar positie. Het is de verantwoordelijkheid van de RUG om de academische vrijheid van onderzoekers aan de RUG te beschermen.
×

2. De RUG moet een quotum instellen zodat er binnen afzienbare tijd meer vrouwelijke en/of niet-westerse hoogleraren komen.

 1. SOG: De RUG is boven alles een onderwijsinstelling met als doel het leveren van de hoogste kwaliteit onderwijs. Zij zou daarom altijd hoogleraren aan moeten stellen die het beste onderwijs zullen leveren, en niet oordelen op basis van afkomst. Daar hebben studenten (lees toekomstige hoogleraren) het meeste baat bij. Wel zou de universiteit meer gebruik moeten maken van anonieme sollicitaties om gelijke kansen te waarborgen.
 2. Calimero: Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van Lijst Calimero. Momenteel zijn hoogleraren geen afspiegeling van de samenstelling van onze academische gemeenschap. Langzaam maar zeker komt hier verbetering in, maar dit gaat bij lange na niet snel genoeg, en het gebeurt ook niet vanzelf. Quota kunnen daarom een goed hulpmiddel zijn om dit proces te versnellen. Echter, met quota alleen komen we er niet. We moeten dan ook zorgen dat de universiteit een werkomgeving is die de gewenste diversiteit stimuleert, en de structurele ongelijkheid oplossen. Bijvoorbeeld door moeder- en vaderschapsverlof goed te regelen of door de vertrouwenspersoon meer zichtbaarheid en middelen te geven.
 3. DVS: Oneens. De RUG moet in haar beleid inzetten op gelijke kansen, niet op gelijke uitkomsten. Als je inzet op gelijke kansen, krijg je diversiteit. Maar als je stuurt op diversiteit, dan sneuvelen als eerste de gelijke kansen.
 4. Doughnut Party: De optie om een quotum in te stellen die de mogelijkheid geeft om meer vrouwelijke medewerkers aan te nemen zou uitgebreid overwogen moeten worden. Aangezien Nederland een van de Europese landen is met het laagste percentage aan vrouwelijke hoogleraren, moeten er mogelijkheden aangeboden worden om dit gat te dichten. Dit initiatief zou bovendien baat hebben bij een ondersteunend netwerk om nieuw aangenomen medewerkers te helpen.
×

3. De RUG focust te veel op excellentieprogramma's, prestatiebeurzen en hoge cijfers.

 1. SOG: Het is ontzettend belangrijk dat academische prestaties beloond worden. Programma’s zoals het Honours-traject zijn een goede manier om veelbelovende studenten het beste uit zichzelf te laten halen. Studeren is echter niet de enige manier om jezelf te ontwikkelen. Studenten kunnen zich ook onderscheiden door extracurriculaire activiteiten te volgen zoals studentbesturen, commissiewerk, en stages. De RUG zou deze inzet meer waardering moeten geven door middel van hogere bestuursbeurzen, certificaten voor actieve studenten, en meer mogelijkheden om je studie flexibel in te plannen.
 2. Calimero: Alle studenten moeten de mogelijkheid hebben om uit te blinken. De focus moet daarom niet op excellentie liggen, maar op het verbreden van de kennis en kwaliteiten van studenten zodat ze goed voorbereid zijn voor de toekomst. Door iedereen de kans te geven een bredere interdisciplinaire basis te leggen kunnen studenten zich verbreden op een manier die bij hen past. Dit kan door programma’s zoals Honours College toegankelijker te maken of meer extracurriculaire vakken aan te bieden.
 3. DVS: Oneens. Iedereen moet op zijn eigen manier kunnen studeren op de manier zoals hij dat wil. Excellente resultaten mogen worden beloond en gestimuleerd, zolang er voldoende aandacht blijft voor iedereen.
 4. Doughnut Party: De mogelijkheden die de RUG biedt geeft studenten de kans om zichzelf uit te dagen en zich volledig onder te dompelen in een onderwerp waar ze gepassioneerd over zijn. Door deze mogelijkheden te faciliteren middels excellentieprogramma’s hebben studenten die ervoor kiezen zichzelf uit te dagen een platform waarin ze kunnen groeien. Studenten die niet in zulke programma’s mee kunnen doen, moeten andere manieren hebben om hun doelen aan de universiteit te bereiken en moeten daar ook hulp bij krijgen.
×

4. Om duurzamer te worden moet de RUG partnerschappen met grote vervuilers, zoals Shell en Gasterra, stoppen.

 1. SOG: De RUG heeft de wens uitgedragen om CO2-neutraal te worden en daarmee zijn er meer duurzame maatregelen geïmplementeerd. Echter, het samenwerken met grote vervuilers zoals Shell en Gasterra staat haaks op dit doel. Wij vinden dat duurzaamheid moet worden opgenomen in alle aspecten van de universiteit om zo een oplossing te bieden voor toekomstige klimaatuitdagingen. Dit betekent dat de universiteit moet stoppen met het samenwerken met bedrijven zoals Shell en Gasterra en zo bijdraagt aan een samenleving zonder fossiele brandstoffen.
 2. Calimero: De RUG wil bijdragen aan de overgang naar duurzame energie. In het licht van deze uitdaging, de overgang naar een duurzame samenleving, moeten we streven naar emissiereductie om de klimaatdoelstellingen te halen tegen zo laag mogelijke kosten. Ons onderzoek moet daarom bedrijven ondersteunen die aan deze transitie werken. De universiteit kan bedrijven stimuleren die werken met drie kernpijlers: People, Planet en Performance. Daarnaast moet onze bedrijfsvoering gericht zijn op een circulaire economie. De RUG mag echter in geen geval bijdragen aan grootschalige vervuiling. De trend naar duurzaamheid moet dus worden gevolgd tot het doel is bereikt.
 3. DVS: Oneens. Verduurzaming bereik je niet door je op je studeerkamer op te sluiten, maar door samen te werken. Juist de partnerschappen met de industrie kunnen leiden tot praktische en innovatieve verduurzaming.
 4. Doughnut Party: De RUG moet een transitie ingaan waarin ze partnerschappen aangaat met duurzame bedrijven. Het is echter onverstandig om de huidige partnerschappen direct te stoppen, aangezien dat tot een breuk zou kunnen leiden in de manier waarop de RUG haar relaties met huidige en toekomstige partners beheert.
×

5. De RUG moet haar marketingcampagnes in het buitenland stoppen.

 1. SOG: Het is overduidelijk dat er momenteel te veel studenten in Groningen zijn. De UB zit bomvol tijdens tentamenperiodes en veel faculteiten zullen volgend jaar grote moeite hebben om iedereen fysiek onderwijs aan te bieden. Daarnaast is het ontzettend moeilijk om een (betaalbare) kamer te vinden. De RUG verergert het probleem door steeds meer buitenlandse studenten aan te trekken via haar marketingcampagnes. Deze campagnes moeten worden stopgezet totdat het structurele gebrek aan capaciteit binnen de universiteit is opgelost.
 2. Calimero: De RUG is dit jaar gegroeid naar 36 duizend studenten, en het lijkt erop dat er volgend jaar weer duizenden bijkomen. Er zijn niet genoeg docenten, collegezalen of studieplekken. Er komt weer een huizencrisis aan omdat er bij lange na niet genoeg kamers zijn. Kleinschalig, kwalitatief hoogwaardig onderwijs staat enorm onder druk. Een van de oorzaken van deze explosieve groei is de internationale marketing van de universiteit. Daarom hebben wij afgelopen jaar al gezorgd dat de internationale marketing zich meer ging richten op informatievoorziening, maar zolang we gewoonweg geen plek hebben voor al deze studenten moet de marketing echt helemaal stoppen.
 3. DVS: Neutraal. De RUG moet haar marketingcampagnes flexibeler afstemmen op de instroom van studenten, zodat de universiteit niet overspoeld raakt. Bij een grote instroom moet de marketing worden afgeschaald, bij een lagere instroom kan worden opgeschaald.
 4. Doughnut Party: Nee, de RUG moet haar marketingcampagnes in het buitenland niet stoppen. Aangezien de RUG een Top 100 global university is, helpt een diverse talentenpoel de universiteit te groeien en om samenwerkingen in het buitenland mogelijk te maken. Als we de deur open houden voor veel verschillende standpunten, verzekeren we ons van globale inzichten en bieden we de mogelijkheid voor verbredende ervaringen aan de RUG.
×

6. De verantwoordelijkheid om een kamer te regelen ligt bij de studenten zelf. Zij dienen een kamer geregeld te hebben voordat hun studie begint.

 1. SOG: De universiteit vraagt studenten komend jaar om naar Groningen te komen om hun studie te volgen, daarnaast heeft zij intensieve marketing campagnes gehouden in het binnen- en buitenland om meer studenten aan te trekken. De SOG vindt dat zij daarom ook verantwoordelijkheid draagt in het faciliteren van woonvoorzieningen. Studenten zijn gedupeerd omdat de RUG een marketingcampagne heeft gehouden die geen rekening hield met de capaciteiten van de stad.
 2. Calimero: Het zou ideaal zijn als elke student een kamer heeft voordat ze hierheen komen, en het is dan ook primair hun verantwoordelijkheid om hiervoor te zorgen. Echter, door de explosieve groei van de universiteit zijn er niet genoeg kamers voor alle studenten. Daarom moet de universiteit haar verantwoordelijkheid nemen en samen met de gemeente zorgen dat er genoeg kamers zijn. Het kan namelijk niet zo zijn dat wij de verantwoordelijkheid bij studenten leggen om een kamer te vinden voor ze hierheen komen, maar er dan vervolgens niet genoeg kamers te vinden zijn. Er moet dus gezorgd worden voor genoeg kamers, en als dat niet lukt, moet de universiteit zorgen voor opvang.
 3. DVS: Eens. De universiteit is er voor onderzoek en onderwijs, niet voor huisvesting. Dat is de taak van de gemeenten en woningcorporaties. De Vrije Student is trots op de proactieve rol die de RUG speelt in het voorzien van eerstejaarswoningen en de noodopvang.
 4. Doughnut Party: Met het oog op de kamernood van 2018, moeten studenten in hun eerste jaar hulp krijgen bij het regelen van een kamer. Vooral voor studenten die van buiten Groningen komen zou dit helpen in de overstap naar een leven in Groningen. Ook zou het hen verzekeren dat er in de latere jaren van hun studie een kamer te vinden is.
×

7. De RUG moet inzetten op flexstuderen, bijvoorbeeld door te experimenteren met betalen per studiepunt in plaats van per collegejaar.

 1. SOG: De SOG staat voor een actief studentenleven en de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen buiten je studie. Flexstuderen past geheel binnen deze overtuiging omdat het de mogelijkheid geeft om je studententijd beter zelf in te vullen. Het stimuleert studenten om extracurricuraire ervaring op te doen, zoals een bestuursjaar. Daarnaast is het een goede ontwikkeling voor studenten die minder willen/kunnen studeren door persoonlijke omstandigheden. Flexstuderen biedt studenten een eerlijkere kans om te studeren omdat de financiële implicaties van langer studeren minder zwaar wegen. Overigens zouden studenten die extra vakken volgen buiten hun studie om deze gratis moeten kunnen volgen.
 2. Calimero: Flexibilisering kan veel mogelijkheden bieden voor studenten met een functiebeperking, mantelzorgers of studenten die zich naast hun studie ontwikkelen. Echter, hier zit ook een keerzijde aan. Door flexibilisering in tijd en tempo kan de prestatiedruk toenemen en door flexibilisering in programma’s kan de herkenbaarheid van diploma’s onder druk komen te staan. Het onderwijs kan beter afgestemd worden op de individuele student, maar dit kan ook leiden tot hyper-individualiteit. Het behoud van de studiegemeenschap is dan ook essentieel voor zowel de motivatie, sociale ontwikkeling en het welzijn van studenten. Flexibilisering kan dus zeker van nut zijn voor bepaalde groepen studenten, maar moet niet de norm worden.
 3. DVS: Eens. Individuele vrijheid is de kernwaarde van De Vrije Student. Je moet zelf kunnen bepalen op welke manier je studeert, dus ook hoeveel vakken je volgt. De Vrije Student doet niet aan betuttelonderwijs.
 4. Doughnut Party: Flexibel studeren zou alleen beschikbaar moeten zijn als het programma ernaar ingericht is, bijvoorbeeld bij een parttime studie. Anders zou flexibel studeren het onderwijsproces kunnen fragmenteren, bijvoorbeeld doordat individuele studenten zich meerdere jaren aanmelden (meer jaren dan het gemiddeld aantal dat voor een studie nodig is) wat uiteindelijk voor problemen zou kunnen zorgen.
×

8. Als het BSA behouden wordt, moet het op de volgende manier verbeterd worden:

 1. SOG: Wij zijn niet principieel tegen het BSA. De huidige eis dat een eerstejaars student minstens 45 punten moet behalen is niet onredelijk. Uit de praktijk blijkt dan ook dat weinig studenten deze norm niet halen. Het is echter wel belangrijk dat er voldoende ruimte is voor uitzonderlijke situaties. Hoewel persoonlijke omstandigheden kunnen leiden tot een versoepeling van het BSA wordt hier in de praktijk vaak (te) streng naar gekeken. De universiteit zou daarom soepeler om moeten gaan met omstandigheden die een gemotiveerde student verhinderen om de benodigde punten te halen.
 2. Calimero: Als het BSA behouden wordt zien wij graag een verlaging van 10 punten. Dit jaar hebben wij dan ook 500 verhalen van eerstejaars studenten verzameld. Dat heeft geleid tot deze verlaging, die we graag willen behouden. 35 punten (50 voor UCG en CF) blijkt hoog genoeg om studenten nog steeds te stimuleren om te studeren, maar geeft ook gehoor aan de problemen waar zij mee te maken hebben zoals stress en prestatiedruk. Daarnaast willen wij een uniform beleid bij het geven van een verlaging om verschillen tussen faculteiten en soms zelfs studies tegen te gaan en het ook makkelijker maken om een verlaging te krijgen.
 3. DVS: De Vrije Student heeft hier een 3-punten-plan voor:
  1. Een advies is een advies, geen zwaard van Damokles. Daarom moet de RUG studenten beter informeren over de mogelijkheden die ze hebben als ze hun BSA niet halen. Veel studenten laten de coulanceregelingen onbenut, met onnodige studievertraging tot gevolg.
  2. Gelijke monniken, gelijke kappen. Het is onbegrijpelijk dat het BSA-beleid tussen opleidingen en faculteiten verschilt, het centrale universiteitsbestuur moet daarom duidelijke richtlijnen opstellen voor de facultaire BSA-commissies zodat overal gelijke gevallen gelijk worden behandeld.
  3. Meer eigen regie leidt tot minder stress. Zowel bij studenten als werknemers moet de RUG de komende jaren actief gaan inzetten op werkdrukverlaging, De Vrije Student wil dat de studenten de regie krijgen over hun eigen studententijd door flexstuderen mogelijk te maken, zo kun je je beter focussen op je studie.
 4. Doughnut Party: In plaats van het BSA te gebruiken als een manier om studenten hun studie te ontnemen, zou het moeten worden ingezet als een middel om begeleiding op maat te geven zodat een student beter in staat is om zijn mogelijkheden aan de RUG volledig te benutten. Door een onderwijsbegeleidingsmeeting te volgen, zou een student in staat moeten zijn om een verbeterplan voor het volgende jaar te maken. Als de student zich vervolgens niet aan het plan houdt, moet alsnog een besluit worden genomen over het al dan niet doorzetten van de studie (heeft de student vooruitgang geboekt in de proeftijd?).
×

9. De RUG moet ook onderwijs garanderen aan studenten die zich om welke reden dan ook niet laten vaccineren of testen op COVID-19.

 1. SOG: Als SOG willen we de individuele keuzevrijheid beschermen. Hoewel we iedereen aanmoedigen om zich te laten vaccineren willen wij studenten die ervoor kiezen dat niet te doen niet straffen door ze uit te sluiten van onderwijs. Deze uitsluiting is zo drastisch dat het gelijk staat aan een indirecte vaccinatieplicht en wij vinden dat de universiteit dit besluit niet mag nemen. Daarnaast zal de overgrote meerderheid van studenten zich wél laten vaccineren, waardoor de enkele uitzondering geen groot gevaar vormt voor de gezondheid van RUG-studenten en -personeel.
 2. Calimero: Het is van groot belang dat de RUG onderwijs garandeert aan al haar studenten. Als studenten zich om welke reden dan ook niet laten testen of vaccineren, maar ook als zij bijvoorbeeld vanwege gezondheidsredenen niet fysiek aanwezig kunnen zijn, moeten zij nog steeds kunnen deelnemen aan het onderwijs. De afgelopen tijd hebben wij enorme stappen gezet in het ontwikkelen van het online onderwijs en digitalisering in het algemeen, en we moeten dan ook gebruik maken van deze innovaties. Fysiek onderwijs is de norm, maar voor hen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn moet online onderwijs dus nog steeds beschikbaar zijn.
 3. DVS: Ja, de RUG moet altijd een vorm van volwaardig onderwijs mogelijk maken voor deze studenten. Dat kan ook in de vorm van digitaal onderwijs. Daarom wil De Vrije Student inzetten op flexibel studeren, waarbij alle studenten zelf kunnen kiezen of ze een vak in digitale of fysieke vorm volgen.
 4. Doughnut Party: Voor de RUG moet de veiligheid en gezondheid van de studenten het allerbelangrijkst zijn, daarom moet onderwijs voor studenten die zich niet laten vaccineren en/of testen op COVID-19 niet worden gegarandeerd. Om deel te nemen aan het volgende academisch jaar, waarbij alle Nederlanders al gevaccineerd zouden kunnen zijn, moeten studenten die zich niet laten vaccineren daar een geldige medische reden voor hebben. Aangezien testen voor COVID-19 beter verkrijgbaar worden (zoals de thuistesten), zou het daarbij ook verstandig zijn om van studenten te vragen zich te laten testen voor grote colleges waar veel studenten komen om zeker te weten dat ze negatief zijn.
×

10. Mits ze goed zijn georganiseerd, zijn digitale hoorcolleges prima vervangers van fysieke hoorcolleges.

 1. SOG: Veel studenten hebben aangegeven tevreden te zijn met online hoorcolleges. Voor velen is het dan ook een goede toevoeging aan hun studie. Echter zou de mogelijkheid moeten blijven bestaan om het college fysiek te volgen voor de studenten die dat willen. Het is onredelijk tegenover studenten die voornamelijk hoorcolleges volgen om enkel online onderwijs aan te bieden, zij hebben zich immers niet ingeschreven voor een online universiteit. Daarom zijn digitale hoorcolleges een goede toevoeging, maar geen vervangers van fysieke hoorcolleges.
 2. Calimero: Je weet pas wat je mist als het er niet meer is. De afgelopen tijd hebben we gemerkt hoe erg fysiek college gemist wordt. Veel studenten kijken ernaar uit om eindelijk weer de collegebanken in te mogen en samen te studeren. Het is indrukwekkend hoeveel vooruitgang we hebben geboekt op het gebied van digitalisering, maar het is ook duidelijk geworden dat online hoorcolleges het origineel niet kunnen vervangen. Daarom moeten fysieke colleges de norm blijven. Wel moeten we gebruik maken van de nieuwe online mogelijkheden voor studenten die niet fysiek aanwezig kunnen zijn.
 3. DVS: Neutraal. Faculteiten en opleidingscommissies moeten, in samenspraak met studenten, zelf bepalen of ze kiezen voor digitale of fysieke hoorcolleges. Docenten en studenten weten zelf wat het beste werkt voor hun vakgebied en opleiding.
 4. Doughnut Party: Digitale hoorcolleges hebben in combinatie met fysieke colleges een plek in het post-COVID-19 onderwijs. Fysieke colleges zorgen voor directe communicatie met studenten en faciliteren praktijkonderwijs en workshops. In een hele studie, zijn dit essentiële onderdelen van de leerervaring van studenten. Tegelijkertijd bieden digitale colleges de mogelijkheid voor internationale hoogleraren en sprekers om studenten aan de RUG les te geven. Dit biedt studenten een bredere mogelijkheid om te leren minimaliseert de logistiek van het reizen die normaliter nodig is bij het uitnodigen van een gastspreker.