‘Meer vrouwen in BAC’

De Universiteitsraad wil een diverse benoemingsadviescommissie voor de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Vooralsnog zou maar één van de beoogde commissieleden een vrouw zijn.
Door Thereza Langeler / Foto Elmer Spaargaren

In september loopt de bestuurstermijn van de huidige bestuursvoorzitter Sibrand Poppema af. De Raad van Toezicht van de universiteit stelde een profiel op voor zijn opvolger, dat donderdag in de Universiteitsraad besproken is.

De belangrijkste boodschap van de raad: zorg voor vrouwen in de benoemingsadviescommissie (BAC). ‘Er is al meerdere keren nadruk gelegd op het belang van diversiteit in alle facetten van de universiteit’, stelt Casper Albers van de Personeelsfractie. ‘Dat geldt ook voor dit functieprofiel en voor de BAC.’

Niet genoeg

Zelf mag de Universiteitsraad twee leden van die BAC voordragen. Albers neemt er zitting in namens het personeel, voor de studenten schuift Henk-Jan Wondergem van Lijst Calimero aan. De Raad van Toezicht wijst de overige leden aan. Wie dat zijn is nog niet bekend, maar tussen de namen die in de wandelgangen rondgaan zou slechts één vrouw zitten.

‘Dat vinden wij niet genoeg’, zegt Albers. Zijn fractiegenoot Dinie Bouwman gaat nog een stap verder: ‘Eigenlijk zou minimaal de helft van de commissie uit vrouwen moeten bestaan.’

Hoogleraar moderne geschiedenis en genderspecialiste Mineke Bosch is het roerend met de oproep eens. ‘Eén is te weinig, want in je eentje wordt je makkelijk overruled. Twee is al beter.’ Maar nóg meer is nog beter, vindt ze.

‘Leiderschap’ of ‘netwerken’?

‘Uit onderzoek blijkt dat de kans groter is dat een vrouw benoemd wordt op het moment dat er meer vrouwen in zo’n commissie zitten. Het is een kwestie van beeldvorming: leiderschapskwaliteiten worden veel meer met mannelijkheid geassocieerd dan met vrouwelijkheid’, legt Bosch uit. ‘En vrouwen nemen de kwaliteiten van vrouwen beter waar dan mannen.’

Ook de terminologie in het functieprofiel is daarom van belang. ‘Gebruik je woorden als “excellentie” en “leiderschap”, of heb je het ook over goed kunnen luisteren en netwerken? Dat maakt verschil.’

Het is nog niet bekend hoeveel leden de BAC zal tellen; er is in principe geen maximum. Wel gaat de voorkeur uit naar een oneven aantal leden. Die kunnen uit alle lagen van de universiteit komen, en ook van daarbuiten. ‘Genoeg geschikte vrouwen te vinden, dus’, denkt Bosch.

01 February 2018