Advertentie

Onderzoek laat grote verschillen zien

Bijna overal aan de RUG gaat het mis met de balans tussen werk en privé. Ook de verhouding tussen onderwijs, onderzoek en administratief werk is op veel plekken scheef. Dat blijkt uit het medewerkersonderzoek van de RUG.
Door Thereza Langeler

De RUG-staf kan sinds het begin van deze week bekijken hoe het medewerkersonderzoek van de eigen faculteit of afdeling is ingevuld. Onderzoeksbureau Effectory maakte eerder deze maand al globale cijfers van de RUG bekend.

Als geheel kreeg de RUG een dikke voldoende, maar er blijken flinke verschillen tussen de faculteiten. De algehele tevredenheid blijkt het hoogst bij filosofie, rechten en godsdienstwetenschappen. Filosofie en rechten scoren ook een voldoende op de stelling ‘Ik ervaar een goede balans tussen werk en privé’. De rest van de universiteit slaagde daar niet in.

Ook geeft een overgrote meerderheid van het personeel aan geregeld of vaak te moeten werken buiten de contractuele uren. Op veel faculteiten blijkt bovendien de verhouding tussen onderwijs, onderzoek en administratief werk scheef.

Werkdruk

De Faculteit der Letteren, waar de discussie over werkdruk hoog opliep na het vertrek van historicus Eelco Runia, blijkt inderdaad het laagst te scoren als het gaat om werkdruk. In een recente e-mail aan het personeel over het medewerkersonderzoek benadrukt het faculteitsbestuur nogmaals dat het werkt aan verlichtende maatregelen. Dan gaat het onder meer om het vrijspelen van meer geld en een ‘commissie einde rompslomp’ om onnodige regeldruk tegen te gaan.

De RUG wil het volledige onderzoek pas vrijgeven nadat het is besproken met de diverse faculteits- en dienstraden. Verschillende RUG-medewerkers gaven de UK echter al inzage in de resultaten van hun eigen faculteit.

Volgende week publiceert de UK een uitgebreider artikel over het medewerkersonderzoek.

08 March 2018 | 9-3-2018, 10:52
Advertentie