Universiteit

De grote UKrant-nieuwsquiz

2018 in 14 vragen

Het was een roerig jaar op de RUG. Yantai, Vindicat en werkdruk. Studenten in protest, internationalisering, kamernood. Maar er waren ook leuke dingen, zoals Doerak de universiteitskat en Koningsdag in Groningen. Doe de nieuwsquiz van UKrant en beleef het jaar nog een keer.
Door Rob Siebelink
0%

1. Welke partij gaf de doorslaggevende stem in de universiteitsraad tegen een branch campus van de RUG in het Chinese Yantai?

Correct! Fout!

Na jaren van verhitte debatten, Yantai was een splijtzwam in de academische gemeenschap, ging eind januari de kogel door de kerk: geen branch campus van de RUG in het Chinese Yantai.

Een doorslaggevende rol in dat besluit speelde studentenpartij Lijst Calimero (vijf zetels in de universiteitsraad). Sommigen zeiden: Idioot dat vijf studenten zo'n belangrijk plan kunnen afschieten. Toenmalig fractievoorzitter van Calimero Henk-Jan Wondergem pareerde in UKrant in een interview: 'Dat is democratie'.

Door de tegenstem van Calimero, die lang twijfelde over een ja of een nee, was er uiteindelijk geen meerderheid in de universiteitsraad. Afzonderlijke faculteiten kunnen wel zelf verder samenwerken met Yantai. Maar het is eind 2018 nog steeds onduidelijk wat dat precies inhoudt en hoe dat vorm wordt gegeven.

Lees hier de reconstructie hoe het op het laatste moment mis ging: Hoe de stekker er definitief uitging.

Ook al gaat Yantai niet door, het bleef de gemoederen bezighouden in 2018. Jasper Been van studentenbeweging DAG deed een jaar lang onderzoek naar de geldstromen voor de branch campus. Hij concludeerde in de nazomer dat de RUG publiek geld heeft gebruikt voor de voorbereiding en dat mag niet (DAG: Publiek geld naar Yantai). Bovendien zouden RUG-medewerkers veel meer uren in het project hebben gestoken dan de universiteit deed voorkomen.

Beens bevindingen leidden ertoe dat de Inspectie van het Onderwijs een onderzoek begon en de RUG stelde zelf een Meldpunt Yantai in, waar werknemers kunnen melden hoeveel uur ze werkelijk in de plannen hebben gestoken (RUG laat Yantai-uren onderzoeken).

Het interview met Jasper Been over diens onderzoek kun je hier teruglezen: 'Eigenlijk was dit pure accounting'

Wil je alles over Yantai nog eens op een rijtje hebben? Lees dan deze tijdlijn: Het einde van de Chinese droom.

2. In 2018 begon de RUG met een nieuwe cateraar in de RUG-kantines, Beijk Catering Service. Er was direct veel kritiek. Waar kwam die vooral op neer?

Correct! Fout!

Studenten en medewerkers klaagden steen en been over de nieuwe cateraar Beijk in de kantines: de prijzen zijn hoger en de porties kleiner, er is te weinig keuze in warme maaltijden, idem voor vegetarische en veganistische maaltijden. Kortom, alle antwoorden zijn correct. UKrant zette in januari de kritiek op een rijtje: Dure kroketten, kleine bekertjes

De prijzen werden na alle kritiek aangepast, maar veel hielp dat niet. Uit een peiling van UKrant eind juni, een half jaar later dus, bleek dat studenten en medewerkers ook dan nog op grote schaal de RUG-kantines mijden. De helft neemt zijn eigen lunchpakket mee, 40 procent besteedt zijn geld liever ergens anders.

Ook uit een door Beijk onlangs gehouden enquête bleek dat veel personeelsleden en studenten nog steeds ontevreden zijn over het aanbod en de kwaliteit. Over de medewerkers van Beijk is wel lof.

In Het kantinedebacle kun je het verhaal dat we in juni publiceerden nog eens lezen.

3. De werkdruk op de RUG is groot, zo blijkt uit onderzoek. Het college van bestuur nam in november, na lang aandringen van de universiteitsraad, een besluit om de werkdruk omlaag te brengen. Wat hield dat besluit in?

Correct! Fout!

Bijna overal aan de RUG gaat het mis met de balans tussen werk en privé. Ook de verhouding tussen onderwijs, onderzoek en administratief werk is op veel plekken scheef, bleek uit een medewerkersonderzoek van de uni. Werkdruk is ‘een veelkoppig monster’ en iedereen is het er over eens: die moet omlaag.

Er komt nu jaarlijks 5 miljoen euro beschikbaar. De faculteiten en diensten moeten dat geld aan meer personeel besteden, zodat de werkdruk omlaag gaat. Zowel het wetenschappelijk als het ondersteunend personeel moet de verlichting voelen, zegt het college van bestuur. Of dat werkt, moet natuurlijk nog blijken.

Het verhaal Nooit klaar en nooit iets af kun je hier nog eens lezen.

4. Wat zei prinses Máxima op Koningsdag (27 april) tijdens de wandeling over het Broerplein tegen de RUG-dammers (en nationale topdammers) Roel Boomsma en Wouter Sipma?

Correct! Fout!

Op Koningsdag op 27 april bezochten Willem-Alexander en Máxima Groningen. De RUG speelde een voorname rol tijdens de wandeling van de koninklijke familie door de binnenstad.

Studenten zongen ‘Het gras van het Noorderplantsoen’ en Nobelprijswinnaar Ben Feringa gaf op het Broerplein een minicollege over zijn nano-auto.

RUG-dammers Roel Boomstra en Wouter Sipma gaven een demonstratie sneldammen. ‘Ineens stond ze (Máxima - red.) naast ons’, vertelden ze later. ‘Ze vond het spel snel gaan en gaf als tip om ons te concentreren. Dus dat hebben we gedaan.’

UKrant maakte een fotoreportage over Koningsdag en de RUG: Feestvreugde en wetenschap.

5. De RUG zette in augustus voor dakloze internationals tenten op. De studenten moesten 12,50 euro per nacht betalen voor een 'kale' slaapplaats, maar de RUG wijzigde dat beleid na veel kritiek. Wat veranderde er?

Correct! Fout!

Meer studenten dan ooit begonnen dit jaar met een opleiding aan de RUG: bijna 8000, onder wie zo’n 3000 uit het buitenland. Voor dakloze internationals richtte de RUG onder meer een tentenkamp op.

Voor een overnachting moesten die 12,50 euro betalen. Maar na veel kritiek binnen en buiten de RUG werd dat gratis. Wie al had betaald, kreeg geld terug: ACLO-tenten vanaf nu gratis

Internationals werden ook ondergebracht in een voormalig schoolgebouw, er was een hotelboot (voor nog meer geld) en aan de Suikerlaan werden in allerijl containerwoningen geplaatst. Maar dat gebeurde te laat, afspraken werden niet nagekomen en de containers werden vuil opgeleverd – soepel verliep het ook dit jaar bepaald niet.

Ook de lokale politiek bemoeide zich ermee. Bij de start van het nieuwe collegejaar in 2019 moet Groningen noodopvang hebben met plek voor minstens 750 studenten, zei de de gemeenteraad in het najaar. De stad wil ook af van de vele shortstaycontracten.

Masterstudent Rafel Fernandez uit Spanje deed voor UKrant onder de kop Dagboek uit het tentenkamp in woord en in beeld verslag van drie dagen bivakkeren in een tent.

In het UKrant-dossier Kamernood kun je alle verhalen over dit onderwerp terugvinden.

6. Op 1 oktober volgde Jouke De Vries Sibrand Poppema (foto) op als voorzitter van het college van bestuur. De Vries was daarvoor decaan van Campus Fryslân in Leeuwarden. De benoeming leidde bij sommigen tot gefronste wenkbrauwen. Waarom?

Correct! Fout!

Na twee termijnen als voorzitter van het college van bestuur zat het er eind september na tien jaar op voor Sibrand Poppema, vereerd en soms ook verguisd. Zijn opvolger werd Jouke de Vries, daarvoor decaan van de Campus Fryslân in Leeuwarden.

Veel RUG’ers, man en vrouw, hadden de maanden ervoor een pleidooi gehouden voor een vrouwelijke collegevoorzitter, omdat het huidige bestuur alleen uit mannen bestaat (Jan de Jeu en Elmer Sterken) en de universiteit in haar 400-jarig bestaan niet eerder een vrouw aan het roer had.

De oproep kwam ook van Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen, die in maart op de RUG de Aletta Jacobsprijs kreeg uitgereikt. ‘Dat de RUG anno 2018 nog nooit een vrouwelijke rector of collegevoorzitter heeft gehad, dat kan natuurlijk niet', zei ze in ‘Vrouw aan het hoofd motiveert’ .

Eind september had UKrant een afscheidsinterview met Sibrand Poppema: 'Wat je nog gaat doen is altijd mooier'.

7. De pluizige university cat Doerak kreeg in november officieel de status van RUG-student, inclusief RUG-pasje. Maar wat betekent doerak eigenlijk?

Correct! Fout!

Alle drie de antwoorden zijn goed. Doerak is een leenwoord uit het Russisch en betekent daar domkop of dwaas. In het Nederlands betekende doerak oorspronkelijk een gemeen en laaghartig iemand, maar later ontstond de afgezwakte of zelfs enigszins liefkozende betekenis deugniet of bengel (met dank aan Onze Taal).

Doerak is de pluizige lieveling van het Harmonieplein. De kater huppelt rond tussen student en medewerker en krijgt aaitjes en knuffels van iedereen. Hij slaapt ook regelmatig op de collegebanken.

De RUG beloonde hem met een studentenpasje en nu is hij min of meer officieel professor dr. Doerak. Het Universiteitsmuseum wijdt de komende weken een tentoonstelling aan het fenomeen universiteitskat.

Wil je Doeraks huppeltocht naar museale glorie nog een keer beleven? Zie dan het filmpje Doerak: knuffelkat van de Harmonie.

8. In maart publiceerde UKrant een spraakmakend verhaal over verborgen discriminatie jegens internationals op de RUG. Zo werd PhD-student Alejandra uit Mexico door sommige collega’s met een andere naam aangesproken. Welke?

Correct! Fout!

Het juiste antwoord is Consuela (naar de schoonmaakster van Mexicaanse afkomst in de populaire Amerikaanse televisieserie 'Family Guy').

Internationals op de RUG, student en medewerker, zijn vaak het doelwit van (soms onbedoelde en subtiele, maar daarom niet minder vervelende) vooroordelen en flauwe grappen. Dat bleek uit het UKrant-tweeluik ‘Geintje? Nee, discriminatie’ en een peiling die we hielden onder internationals met niet zelden schrijnende verhalen.

De verhalenserie was een eyeopener voor velen, raakte een gevoelige snaar binnen en buiten de RUG, leidde tot honderden reacties en ook tot excuses van enkele 'daders', die zich nooit hadden gerealiseerd hoe kwetsend hun opmerkingen waren.

Ook rector magnificus Elmer Sterken sprak zich uit. In een interview met UKrant naar aanleiding van 'Consuela' en vooroordelen op de RUG zei hij: 'Ik denk dat het beter kan'.

Je kunt het verhaal over ‘Consuela’ Geintje? Nee, discriminatie teruglezen.

9. Na een reeks incidenten krijgt het bestuur van Vindicat dit jaar definitief geen bestuursbeurs. Wat was de aanleiding tot deze maatregel?

Correct! Fout!

De strafmaatregel volgde omdat een mishandeling op de sociëteit van Vindicat niet werd gemeld: Vindicat verzwijgt mishandeling.

In december 2017 was er een schermutseling in het gebouw van Vindicat aan de Grote Markt, waarbij een verenigingslid werd mishandeld door twee andere leden. De student liep een hersenschudding op, schade aan zijn tanden en een snee in zijn gezicht.

Volgens de Gedragscode Studentenorganisaties, die Vindicat ook ondertekende, had het incident gemeld moeten worden bij de Adviescommissie Introductietijden (ACI). Dat had het bestuur verzuimd. Fysiek geweld tegen leden is op zichzelf ook in strijd met de Gedragscode.

Lees het verhaal Geen bestuursbeurs voor Vindicat hier nog eens terug.

Later dit jaar sprak ook Ina Brouwer, voormalig CPN-politica en oud-lid van Vindicat (in de jaren 60), zich uit over haar oude studentenvereniging. Het moet maar eens afgelopen zijn, daar op de sociëteit, zei Brouwer eind oktober in de aanloop naar een reünie van Magna Pete.

10. Begin september bezetten boze studenten de trappen van het Academiegebouw. Waartegen protesteerden ze?

Correct! Fout!

Meer dan honderd studenten hielden begin september de trappen in het Academiegebouw bezet, uit protest tegen de kamercrisis in Groningen. ‘What do we want? Housing! When do we want it? Now!’ galmde het in het statige gebouw. En ze zongen het partizanenstrijdlied 'Bella Ciao'.

Ze dreigden de hele nacht het Academiegebouw bezet te houden, als de RUG niet een verklaring zou ondertekenen. De deuren van het Academiegebouw gingen op slot, de politie kwam erbij, evenals Jan de Jeu namens het college van bestuur. De studenten hieven de bezetting op toen de RUG wel ondertekende.

In die verklaring stond dat de RUG zich uitspreekt tegen het huidige financieringsmodel van het hoger onderwijs dat vooral is gebaseerd op studentenaantallen. Dat systeem maakt van studenten geen mensen, ‘maar wandelende geldzakken en statistieken in excelsheets’.

Lees het verhaal en bekijk de video 'What do we want? Housing!' nog een keer.

11. In oktober werd Azim A., ook bekend als de Korrewegschutter, door de rechtbank in Groningen veroordeeld wegens het neerschieten van student Sidney. Hoe luidde het vonnis?

Correct! Fout!

Azim A. kreeg 10 jaar cel en tbs opgelegd door de Groningse rechtbank. A. schoot vorig jaar oktober zonder aanleiding student Sidney neer op de Korreweg in Groningen. Die raakte blijvend verlamd en zit de rest van zijn leven in een rolstoel. Kort na het vonnis liet zijn advocaat weten dat A. het vonnis aanvecht en in hoger beroep gaat. Dat komt in 2019.

Het Openbaar Ministerie had tijdens de rechtszaak zelf in september 12 jaar en tbs geëist wegens poging tot moord: Azim A. zwijgt en zwijgt opnieuw. Maar het laatste achtte de rechtbank niet bewezen: A. handelde niet met een vooropgezet plan.

De rechtbank nam het de verdachte bijzonder kwalijk dat hij ‘op geen enkele manier verantwoording heeft afgelegd of inzicht heeft gegeven in zijn drijfveren’. Tijdens de rechtszaak beriep A. zich voortdurend op zijn zwijgrecht. ‘Voor Sidney en zijn familie moet dat onverteerbaar zijn.’

Het verhaal over de uitspraak kun je hier nog een keer teruglezen: 10 jaar cel en tbs voor Azim A.

12. RUG-hoogleraar ecologie Han Olff wordt meer dan eens uitgescholden voor prutswetenschapper, viespeuk of zelfs nazi. Wat is de aanleiding?

Correct! Fout!

Ecoloog Han Olff doet al zo’n 25 jaar onderzoek naar grote ecologische systemen en biodiversiteit. Hij vindt dat het prima ging in de Oostvaardersplassen. Dat leidde tot heftige reacties van tegenstanders, die spreken van dierenmishandeling.

Olff denkt er als ecoloog anders over. Hij vindt dat de onderneming waarbij een jong ecosysteem met planten, vogels en grote grazers, zichzelf spontaan mocht ontwikkelen, geslaagd is. En het feit dat de populatie runderen, paarden en herten afgelopen winter terugliep van 3500 dieren toen, naar 2000 nu, bewijst in zijn ogen dat de belangrijkste ecologische principes werken.

Lees het openhartige interview met Han Olff Uitgescholden en geschoffeerd nog een keer terug.

13. Critici vonden dat het Groningse college van bestuur zelf aanwezig moest zijn bij de manifestatie van WOinActie in december in Den Haag. De RUG deed het niet. Twee andere uni's wel. Welke?

Correct! Fout!

UvA-baas Geert ten Dam was in Den Haag ('Ik vind het logisch dat ik me aansluit bij studenten en medewerkers’) en ook bestuurders Mirjam van Praag en Marjolein Jansen van de Vrije Universiteit (VU, eveneens Amsterdam) deden dat.

Het college van bestuur van de RUG zei dat 'we met het openbaar publiceren van onze steun aan WOinActie al heel wat zeggen'. Teleurstellend, vonden veel leden van de universiteitsraad en WOinActie. Uiteindelijk kwamen er tussen de twee- en drieduizend mensen af op de manifestatie. In Fluiten en joelen tegen de minister kun je de reportage nog eens nalezen.

Ons verhaal Wel woorden, weinig daden is hier te vinden.

De manifestatie in december was niet het enige protest van WOinActie. In september werden in verschillende steden, en ook in Groningen, demonstratief openluchtcolleges gehouden: Kleumend college voor WOinActie.

14. Aan de RUG werken en studeren meer mensen van over de grenzen dan ooit. Hoeveel nationaliteiten telt de universiteit?

Correct! Fout!

De RUG groeit harder dan ooit, meldde de universiteit in november. Volgens de officiële cijfers van de RUG (1 oktober 2018) zijn er 31.000 studenten, onder wie 7000 internationals. Verder telt de universiteit bijna 6000 medewerkers.

Een derde van het wetenschappelijk personeel komt uit het buitenland. Al met al telt de RUG ruim 120 nationaliteiten.

Nieuwsquiz: 2018 in 14 vragen
Dit is een heel slechte score. Om eerlijk te zijn: eigenlijk heb je op de universiteit niet zoveel te zoeken...
Dit is een heel matige score. Voor studenten als jij is 'Selectie aan de poort' nodig...
Dit is een matige score. De vraag is: hoe heb jij eigenlijk het bsa gehaald?
Tja, met zesjes kom je er uiteindelijk ook wel...
Goed gedaan. Je bent een voorbeeldige student.
Top! Deze score is erg goed. Cum laude geslaagd!
Je hebt alle vragen goed! Briljant. Je bent summa cum laude geslaagd!

 

English