advertentie

 

Geen bestuursbeurs voor Vindicat

Studentencorps Vindicat atque Polit krijgt dit jaar geen bestuursbeurs van de RUG en de Hanzehogeschool. De voorlopige opschorting van de beurzen is definitief geworden.
Door Thereza Langeler

Dat melden Vindicat en de RUG dinsdagochtend. De strafmaatregel komt als gevolg van het niet melden van een incident in december 2017. Toen was er een schermutseling op de sociëteit van Vindicat, waarbij een verenigingslid werd mishandeld door twee andere leden. De student liep een hersenschudding op, schade aan zijn tanden en een snee in zijn gezicht.

Volgens de Gedragscode Studentenorganisaties, die Vindicat afgelopen zomer ondertekende, had het incident gemeld moeten worden bij de Adviescommissie Introductietijden (ACI). Dat heeft het Vindicatbestuur niet gedaan. Fysiek geweld tegen leden is op zichzelf ook in strijd met de Gedragscode.

Openbaar

Het incident werd toch openbaar toen Dagblad van het Noorden er vorige week geleden over publiceerde. Naar aanleiding daarvan is er een gesprek geweest met Vindicat, meldt de RUG. Samen met de ACI en de Hanzehogeschool heeft de universiteit besloten om de bestuursbeurzen voor het Vindicatbestuur in te trekken.

Die beurzen krijgen bestuurders van studentenorganisaties elk jaar uit het Profileringsfonds, om hen te compenseren voor de studievertraging die ze oplopen door hun bestuursjaar. De beurzen van de Vindicatbestuurders waren in september 2017 al voorlopig opgeschort, naar aanleiding van wangedrag van leden in restaurant Sushi Mall. De bestuurders zouden hun beurs alsnog kunnen krijgen, als er verder geen incidenten plaats zouden vinden.

Triest

‘De trieste constatering is dat dit helaas niet is gelukt, maar dat ze ook verzuimd hebben om het te melden’, zegt rector magnificus Elmer Sterken van de RUG. Daarom zullen de beurzen – 33.315 euro in totaal, voor negen bestuurders – definitief niet worden uitgekeerd.

Het accreditatieproces van de vereniging gaat gewoon verder. Aankomende zomer beoordeelt de accreditatiecommissie of Vindicat voldoende zijn best doet om cultuurverandering te bewerkstelligen.

Is ze daarvan niet overtuigd, dan wordt de accreditatie niet verlengd. Dat kan betekenen dat Vindicat definitief van het Profileringsfonds wordt afgesneden, of niet meer welkom is op officiële plechtigheden.

Afhandelen

Het Vindicatbestuur houdt vol dat het alles in het werk heeft gesteld om het incident correct af te handelen. ‘Het bestuur heeft vanaf het begin medewerking verleend aan de politie en het slachtoffer gesteund bij de aangifte’, stelt Vindicat in een verklaring op de website. ‘Daarnaast zijn schorsingen opgelegd aan de desbetreffende daders binnen onze vereniging.’

De vereniging betreurt het intrekken van de bestuursbeurzen, maar zegt wel begrip te hebben voor het besluit. ‘En ondanks deze sanctie staan wij nog steeds achter het proces om onze cultuur te verbeteren.’

English

08 May 2018 | 9-5-2018, 12:22