Bètafaculteit wil containers voor personeel

De Faculteit Science and Engineering wil kantoorcontainers plaatsen voor veertig tot vijftig man personeel. De containers komen mogelijk jaren ergens op de Zernike Campus te staan.
Door Zander Lamme

Reden voor het plan is het gebrek aan ruimte voor de faculteit. Zelfs met de bouw van de Feringa Building, die over een paar jaar klaar zou moeten zijn, heeft de faculteit te maken met ruimtegebrek. Dat werd duidelijk nadat de plannen voor de Feringa Building in grote lijnen klaar waren.

Dick Veldhuis, portefeuillehouder middelen van de faculteit, opperde eerder al om containers neer te zetten. Dat plan wordt nu daadwerkelijk voorgelegd bij het college van bestuur. Veldhuis denkt dat ‘zelfs in de meest optimistische bui’ de containers al gauw een jaar of zeven zullen blijven staan.

Locatie

De veertig tot vijftig RUG-medewerkers zitten nu nog in de Bernoulliborg. Ze moeten daar weg ‘om te zorgen dat de groei van onderzoekers en staf in dat gebouw geherbergd kan worden’. Veldhuis hoopt dat de containers voor de aanvang van het nieuwe academisch jaar geplaatst zijn.

Een mogelijke locatie is nog niet in beeld. De faculteit hoopt vanzelfsprekend de containers zo dicht mogelijk bij de bestaande gebouwen te kunnen neerzetten. Binnenkort wordt het nieuwe plan voor de Feringa Building bekend gemaakt. Daarna gaat de faculteit bezig met het maken van plannen voor meer permanente ruimte.

English

11 April 2018 | 11-4-2018, 12:08