Flexplekken zorgen voor verwarring

De flexplekken voor promovendi bij de Faculteit Wijsbegeerte leveren verwarring op. Sommigen blijven maar thuis werken om ongemakkelijke situaties te vermijden.
Door Anne Floor Lanting

De faculteit filosofie telt zo’n 28 promovendi die met z’n allen achttien flexwerkplekken moeten delen. In de praktijk blijken deze werkplekken maar matig flexibel.

‘Mensen houden hun spullen op de bureaus’, vertelt Erik Kassenberg, één van de promovendi bij filosofie. ‘Als er dan nieuwe PhD’ers komen, krijgen die een plek aangewezen waar al allemaal persoonlijke spullen liggen en dan voelen ze zich vaak toch bezwaard. Vooral nieuwe PhD’ers willen niet iemands plek innemen.’

‘Ze denken dat het hun plek is’

Daarom blijven de promovendi vaak maar thuis werken, in plaats van naar de faculteit te komen. Zonde, want hoewel er meer promovendi zijn dan werkplekken, zijn niet alle werkplekken op de faculteit dagelijks bezet.

Om ervoor te zorgen dat de flexplekken optimaal benut worden, zou volgens Kassenberg aan alle promovendi van meet af aan duidelijk gemaakt moeten worden dat het om flexibele plekken gaat die in principe gedeeld moet worden met anderen.

‘Dat is nu nog niet bij iedereen bekend’, zegt Kassenberg. ‘De gang van zaken is toch dat als iemand een plek krijgt aangewezen, ze automatisch denken dat het vanaf dan hun plek is.’

Kluisjes

De PhD-raad van de faculteit, waarvan ook Kassenberg lid is, komt met een voorstel om de huidige situatie te verbeteren. Daarin nemen ze in elk geval op dat er extra kluisjes zouden moeten komen in de PhD-office. ‘Er zijn wel al een aantal kluisjes, maar niet genoeg als iedereen gebruik maakt van werkplekken en hier zijn spullen op wil bergen’, stelt Kassenberg.

‘We zullen het voorstel bespreken. Hopelijk komt er een oplossing uit naar voren’, zegt Marga Hids, portefeuillehouder middelen van het faculteitsbestuur.

Verbouwing

Volgens Hids is er op de faculteit ook ruimte voor meer werkplekken. ‘Het aantal flexplekken is niet vaststaand. Als het aantal promovendi toeneemt, zal er ook een oplossing worden gezocht in de toename van het aantal plekken.’

De geplande verbouwing van de zolder van de faculteit zou uitkomst kunnen bieden. Die verbouwing levert, als ze doorgaat, tien extra werkplekken op. In juni wordt daarover meer bekend.

English

16 April 2018 | 16-4-2018, 16:18