Elk jaar 5 miljoen extra tegen werkdruk

Het geld dat het RUG-bestuur in het jaar 2019 vrijmaakt om werkdruk onder de staf tegen te gaan, wordt een structurele investering. De faculteiten mogen elk jaar 5 miljoen extra verdelen.
Door Thereza Langeler

Dat maakte vicevoorzitter Jan de Jeu van het college van bestuur donderdag bekend. De universiteitsraad is blij met de toezegging. ‘Goed dat dit initiatief van de raad is overgenomen’, zegt Bart Beijer, de voorzitter van de Personeelsfractie.

De universiteitsraad eist al lang verlichting van de werkdruk, die door RUG-medewerkers als te hoog wordt ervaren. Het RUG-bestuur moest schuiven in de begroting, vonden de raadsleden, om meer geld te kunnen steken in het aannemen van extra personeel.

In april willigde het college van bestuur dat verzoek in – maar alleen voor het jaar 2019. De reden: voorzitter Sibrand Poppema liep tegen het einde van zijn bestuurstermijn, en wilde geen beslissingen nemen voor de periode daarna.

Naar rato

Nu, met Poppema’s opvolger Jouke de Vries, doet het RUG-bestuur dat wel. Vanaf 2015 komt er elk jaar vijf miljoen euro beschikbaar – het merendeel voor de faculteiten, de rest voor ondersteunende diensten zoals het Centrum voor Informatietechnologie.

De faculteiten en diensten moeten dat geld aan meer personeel besteden, zodat de werkdruk omlaag gaat. Zowel het wetenschappelijk als het ondersteunend personeel moet de verlichting voelen, zegt het bestuur.

‘We verdelen het geld naar rato over de faculteiten, op basis van het aantal ingeschreven studenten’, legt De Jeu uit. Vaak krijgt een faculteit geld op basis van het aantal bekostigde studenten dat er studeert. Met deze verdeelsleutel gaat er meer geld naar de faculteiten die juist met veel onbekostigde studenten zitten, zoals letteren.

‘We willen dat wel blijven herijken’, kondigde De Jeu aan. Mogelijk verandert de verdeelsleutel dus in de jaren na 2019. ‘Maar het totaalbedrag blijft staan op vijf miljoen.’

15 November 2018 | 15-11-2018, 12:05