Eis tegen Wouter B.: cel en werkstraf

Tegen oud-Vindicatlid Wouter B. is 91 dagen celstraf geëist, waarvan 90 voorwaardelijk, en een taakstraf van 180 uur. B. zou in 2016 op het hoofd van een aspirant-lid zijn gaan staan.
Door Thereza Langeler

Het OM legt B. zware mishandeling ten laste. Dat er geen hogere gevangenisstraf wordt geëist, komt door de context waarin de mishandeling plaatsvond: een ontgroening. ‘Die context heeft gezorgd voor normvervaging’, aldus de officier van justitie. De officier eist ook dat B. de schadevergoeding betaalt die zijn slachtoffer Rogier W. vraagt: ruim 5300 euro.

B. was tijdens de ontgroening in 2016 voorzitter van de Commissie voor Overdracht van Corporale Kennis, kortweg de Cock. ‘Soms vertonen eerstejaars gedrag dat niet wenselijk is op Vindicat’, zegt B. ‘Pesten, drugs gebruiken, de normen en waarden overtreden. Dan worden ze naar de Cock gestuurd en extra aan de tand gevoeld.’

Misplaatst

Rogier W. bleek Wouter B.  al vóór de ontgroening tegen het lijf te zijn gelopen, in de Blauwe Engel, waar B. als dj werkte. Een gemeenschappelijke vriendin stelde de twee aan elkaar voor. Ze verschillen van mening over wat er toen precies gebeurde. In elk geval zijn er over en weer  ‘tikjes’ uitgedeeld.

‘Ik heb ‘m omarmd, als begroeting. Ik bedoelde het hartstikke vriendelijk’, zegt B. daarover. ‘Hij reageerde daar vijandig op, door mij tegen mijn wang te tikken. Dat vond ik totaal misplaatst. Bijdehand. Zo doe je niet als je net in een nieuwe stad komt.’

Straf

Binnen de vereniging gaat het incident een eigen leven leiden. Verschillende Vindicatleden vertellen W. dat hij wel bij de Cock zal moeten komen. Op 25 augustus is het inderdaad zover.

Rogier W. en negen andere aspirant-leden moeten in een donkere ruimte zitten en vragen beantwoorden over de vereniging. Doen ze dat niet goed genoeg, dan volgt er een straf. De Cock laat de feuten in een rechte hoek tegen de muur zitten, veegt hun voeten onder hun lichaam vandaan of laat ze op hun rug op de grond liggen, met een knie tegen de borst.

Opvallend is dat de verenigingsregels fysiek contact tijdens de ontgroening uitdrukkelijk verbieden. ‘Ik denk dat er veel dingen geschreven staan bij Vindicat die niet worden nageleefd’, zegt B. daarover. ‘Wij deden gewoon wat de Cock andere jaren ook deed.’

Gaspedaal

Op een bepaald moment wordt W. opgedragen om op de grond te gaan liggen. ‘Waarom heb je hem geslagen?’ schreeuwden meerdere Cock-leden tegen hem. B. zou hem hebben gezegd dat hij zijn rechterwang op de grond moest leggen.

‘Toen heb ik m’n voet schuin tegen de zijkant van zijn hoofd gezet, met mijn gewicht op mijn andere been en mijn hak nog op de grond’, zegt B. ‘Als op een gaspedaal.’ W. kreeg daarna last van hevige hoofdpijn en moest stoppen met de ontgroening. Uit getuigenverklaringen die tijdens de rechtszaak zijn voorgelezen, blijkt dat W. nog steeds van tijd tot tijd last heeft van hoofdpijn en concentratieproblemen.

09 November 2017
  • J.W Nieuwenhuis

    “Dat er geen hogere gevangenisstraf wordt geëist, komt door de context waarin de mishandeling plaatsvond: een ontgroening. ‘Die context heeft gezorgd voor normvervaging’, aldus de officier van justitie. ” Een merkwaardig, en gevaarlijk argument! In de tweede wereldoorlog was herhaaldelijk sprake van normvervaging: mensen werden niet meer als mensen waargenomen. Om daaruit een verminderde strafmaat voor daders af te leiden , gaat wel wat ver, dunkt mij!