advertentie

 

DAG: RUG vaag over Yantai

Studentenbeweging DAG verwijt het RUG-bestuur bewust vaag te blijven over de voorbereidingskosten voor de geplande branch campus in Yantai.
Door Thereza Langeler

DAG (Democratische Academie Groningen) plaatst vooral vraagtekens bij de constructie die de universiteit heeft opgezet om de voorbereidingskosten voor de campus te dekken. Die mogen niet met publiek geld worden gedekt, alleen met private middelen. De RUG wil dat private geld halen uit een tweetal bedrijven, waarin ze zelf de enige aandeelhouder is, en een stichting.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de constructie goedgekeurd, maar DAG-voorzitter Gerrit Nagel is kritisch. ‘Eerst steekt de universiteit geld in die organisaties, daarna halen ze er weer geld uit. Dat is in feite het privaat wassen van publiek geld.’

Onbehulpzaam

DAG wilde meer weten over hoe het precies zit en legde half juni een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij het RUG-bestuur neer. Op 3 november kreeg DAG uiteindelijk documenten toegestuurd, volgens Nagel veel minder dan waar om was gevraagd. ‘Ik kan me best voorstellen dat ze niet zo blij waren met ons verzoek, maar dit is wel van een erg verregaande onbehulpzaamheid.’

RUG-woordvoerder Jorien Bakker begrijpt niet waar de onvrede bij DAG vandaan komt. ‘Ze hebben een hele waslijst aan stukken gekregen’, zegt ze. ‘Het kan best minder zijn dan ze verwachten, maar kennelijk is er gewoon niet meer.’

RUG-bestuurder Jan de Jeu heeft DAG een toelichting gegeven op de financiering van de voorbereidingskosten. ‘Het gaat inderdaad om activiteiten die eigendom zijn van de RUG, en die ooit met publiek geld zijn opgestart, maar dat publieke geld hebben we inmiddels terugverdiend’, legt hij uit. ‘De dividenden die de RUG nu uit die bedrijven krijgt, zijn privaat. De Onderwijsinspectie ziet er nauwlettend op toe dat we ons aan de regels houden.’

Het verwijt dat de universiteit publiek geld ‘privaat wast’, klopt daarom niet, zegt De Jeu. ‘DAG betoogt: als je honderd procent eigenaar bent van een activiteit, dan zijn de middelen die daaruit komen altijd publiek. Het is hun goed recht om dat te vinden, maar dat is niet hoe er in Nederland naar gekeken wordt.’

Uitstellen

Dat het zo lang geduurd heeft voor DAG de stukken kreeg, heeft volgens de RUG vooral te maken met de zomervakantie. Nagel betwijfelt dat. ‘Het is gemakkelijk voor te stellen dat het bestuur het wilde uitstellen tot ná de stemming over Yantai.’

Die stemming zou in september zijn. Maar toen bleek dat de universiteitsraad in meerderheid tegen was, trok het college van bestuur het plan voorlopig terug.

‘Op een gegeven moment kónden ze ons niet langer aan het lijntje houden, omdat het te mal werd. Maar ik denk dat ze zelf ook wel doorhebben dat het een obscure situatie is, met die voorbereidingskosten, en dat ze er zo min mogelijk over naar buiten willen brengen’, stelt Nagel.

English

20 November 2017 | 22-11-2017, 12:18
advertentie