advertentie

 

Bezetting ten einde na akkoord

Protesterende studenten hebben donderdagavond na ruim acht uur de bezetting van het Academiegebouw beëindigd. Maar pas nadat de RUG met duidelijke toezeggingen kwam over huisvesting en zich uitsprak over de huidige financiering van het hoger onderwijs.
Door Thereza Langeler

‘We zijn heel tevreden’, reageert DAG-lid Teun Schoutens wanneer hij even na half twaalf vermoeid maar voldaan het Academiegebouw uitloopt. Schoutens was één van de initiatiefnemers van de bezetting, en bracht het grootste deel van de avond onderhandelend met het RUG-bestuur en de politie door. Niet zonder resultaat: ‘Eigenlijk zijn op al onze vier eisen toezeggingen gedaan waar we blij mee zijn.’

Donderdagmiddag rond half vier bezetten tientallen studenten de trappen in het Academiegebouw. Ze zouden eigenlijk demonstreren op de Ossenmarkt – waar ze alleen een uurtje hebben doorgebracht voor de bühne. De trappen waren het einddoel, maar uit angst om vooraf al uit het Academiegebouw geweerd te worden, hield de organisatie dat tot het laatste moment zo geheim mogelijk.

Vier eisen

Pas als de universiteit vier eisen inwilligt, vertrekken ze, laten de demonstranten weten. Het is ze vooral om twee dingen te doen: de nijpende situatie op de kamermarkt, waardoor honderden internationals nu nog geen kamer hebben, en de groei van het aantal studenten in Groningen.

 

De RUG moet beloven dat alle opvangfaciliteiten voor dakloze studenten voortaan gratis zijn en zich met de gemeente buigen over het beschikbaar stellen van leegstaande kantoorpanden als woonruimte.

Ook willen de studenten een belofte dat de universiteit volgend jaar niet nóg meer nieuwe studenten binnenhaalt dan dit jaar, en dat het RUG-bestuur zich publiekelijk uitspreekt tegen het huidige financieringsmodel van het hoger onderwijs. Dat is namelijk zo ingericht dat een universiteit eigenlijk wel moet groeien om voldoende overheidsgeld te krijgen.

Op slot

In eerste instantie laat het RUG-bestuur bij monde van vicevoorzitter Jan de Jeu weten niet op de eisen in te gaan. Prima, reageren de demonstranten, dan blijven wij zitten.

De organisatoren bestellen voor 250 euro aan pizza, er komen laptops, spelletjes en een gitaar tevoorschijn, zo nu en dan geeft iemand een speech. Tot tien uur ’s avonds – de officiële sluitingstijd van het gebouw –zitten ze sowieso wel goed, weten de studenten. En daarna? Daarna zou de RUG hen kunnen laten verwijderen door de politie. Maar dat zien ze dan wel.

Rond acht uur gaan de toegangsdeuren van het Academiegebouw één voor één op slot. Eerst de voordeur, vervolgens ook de sluiproutes opzij. Eruit mag nog wel, erin niet. Voor wethouder Roeland van der Schaaf van Wonen wordt een uitzondering gemaakt; alle anderen, inclusief pers, krijgen nul op het rekest. De studenten begrijpen er niets van, want tien uur is het nog lang niet. Een RUG-woordvoerder laat weten dat de maatregel dient om ‘overzicht te houden wie er nu binnen zijn’.

Onderhandelen

De sympathisanten buiten kunnen alleen maar door de raampjes turen, naar de politie die druk heen en weer loopt, de bodes die de boel vanaf een afstandje bekijken, en de studenten die de moed erin houden. Het wordt tien uur. Het wordt half elf. Buiten wordt er gespeculeerd. Worden de bezetters weggestuurd? Houden ze stand?

Ondertussen, binnen, zijn Teun Schoutens en zijn mede-organisator Lisa de Leeuw van ROOD druk in overleg met het RUG-bestuur. Er blijkt meer onderhandelruimte te zijn. De universiteit lijkt bereid om één van de eisen in te willigen: ze willen zich wel uitspreken tegen de manier waarop de financiering van hoger onderwijs nu gaat.

Dat is een meevaller, die door de studenten met luid applaus ontvangen wordt. Maar het is maar één meevaller. ‘We zijn wel blij, maar we zijn nog niet klaar!’ vat DAG-lid Anke van Dijk samen.

‘Niet lijnrecht tegenover elkaar’

Even later is het gejuich en geklap onder de studenten op de trappen zo mogelijk nog luider. Nu is het wel klaar: ze zijn het eens. De demonstranten kunnen gaan. Ze worden als helden onthaald door degenen die nog steeds buiten staan te wachten.

Het universiteitsbestuur is blij met deze afloop, stelt bestuursvicevoorzitter Jan de Jeu. ‘Op de inhoud stonden we niet lijnrecht tegenover elkaar’, zegt hij. ‘Alleen waren sommige eisen zo gesteld dat we daar niets op kónden toezeggen, omdat we als universiteit nou eenmaal niet alles kunnen. Dus we hebben geprobeerd een manier te vinden waarop de studenten zich toch gehoord voelden.’

Kritische verklaring

Die manier is na uren praten gevonden. De Jeu zet persoonlijk zijn handtekening onder een kritische verklaring over het financieringsmodel van universiteiten en hogescholen. De RUG benadrukt dat het niet de bedoeling is om groter te groeien.

Er komt een convenant studentenhuisvesting van de gemeente, de RUG, de Hanzehogeschool en alle andere betrokken partijen. En voor de studenten die nu nog in een tent op het ACLO-terrein slapen, komt gratis alternatief onderdak in een gebouw aan de Metaallaan in Vinkhuizen.

‘Deze bezetting heeft ons veel leverage gegeven’, denkt Teun Schoutens. Ondertussen slaat de ene student na de ander hem op de schouders om hem te feliciteren. ‘Ga je mee bier drinken?’ roept iemand uitgelaten. ‘Ja, misschien doe ik dat wel’, glimlacht Schoutens.

English

07 September 2018 | 10-9-2018, 13:04