Gemeente: betere noodopvang internationals

Bij de start van het nieuwe collegejaar moet Groningen noodopvang hebben met plek voor minstens 750 studenten, vindt de gemeenteraad. De stad wil ook af van de vele shortstaycontracten.
Door Thereza Langeler

‘We zien nu al drie jaar op rij de problematiek van internationale studenten die geen kamer kunnen vinden’, zei D66-raadslid Carlo Schimmel tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdagavond. ‘En volgend jaar is dat waarschijnlijk niet anders.’

De instroom van met name internationale studenten aan de RUG en de Hanzehogeschool groeit al jaren. Maar door de krapte op de Groningse woningmarkt vindt lang niet iedereen een kamer in augustus. Aan het begin van dit academisch jaar waren honderden internationals aangewezen op tenten op het Zerniketerrein, een hotelboot in het Eemskanaal of de gastvrijheid van medestudenten en Stadjers.

Noodopvang van kwaliteit

‘Onacceptabel en absoluut geen goede reclame voor de stad’, vindt Schimmel. D66 wil dat de gemeente, samen met de RUG en de Hanzehogeschool, zorgt voor noodopvang voor minimaal 750 studenten.

De opvang moet vergelijkbaar zijn met een kleine, onzelfstandige studentenkamer – geen tent, dus. Er mag hooguit een kostendekkende vergoeding voor worden gevraagd. ‘Het gaat niet om woningen, maar om een noodvoorziening’, verklaart Schimmel. ‘Een gebaar voor mensen die buiten hun schuld om geen huis kunnen vinden. Daar hoeven we niet op te verdienen.’

Alle andere raadspartijen steunden het voorstel, dat wethouder Roeland van der Schaaf ‘volkomen terecht’ noemde. ‘Volgend jaar is de woningmarkt waarschijnlijk niet anders dan nu. En het blijft moeilijk te voorspellen hoeveel internationale studenten er voor Groningen zullen kiezen.’

Instroom beperken

De SP vindt dat RUG en Hanze te gemakkelijk over dat punt heen stappen. ‘Zouden we niet juist iets moeten doen aan die instroom, samen met de onderwijsinstellingen?’ vroeg SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk zich hardop af. ‘Nu blijven de RUG en de Hanzehogeschool maar zeggen dat huisvesting niet hun verantwoordelijkheid is – en ze blijven tegelijk actief studenten werven in het buitenland.’

Dijks partij diende een motie in om de eerstejaarsinstroom in te perken zolang er nog gebrek aan huisvesting is, maar dat plan kreeg niet genoeg steun. ‘De RUG en de Hanze hebben geen middelen om studenten te weren’, volgens Schimmel.

Alternatieven voor short stay

De raad stemde wel in met een voorstel van GroenLinks om op zoek te gaan naar alternatieven voor shortstaycontracten. Studenten in The Student Hotel, maar ook in de Suikerlaanappartementen, het Rikkers-Lubbershuis en op de nieuwe locatie aan de Peizerweg huren op zo’n shortstaycontract. Dat heeft een andere status dan een regulier huurcontract, wat betekent dat je niet door het huurrecht beschermd wordt en vaak een hogere prijs betaalt voor je kamer.

‘Ik vind het zorgelijk dat er steeds meer short stay bijkomt’, zei GroenLinksraadslid Petra Brouwer. ‘Het kan een prima optie zijn voor uitwisselingsstudenten, die maar kort blijven en behoefte hebben aan een gemeubileerde kamer, maar er blijken ook veel reguliere studenten met een shortstaycontract te zitten.’

Het stadsbestuur gaat op zoek naar alternatieven voor short stay en onderzoekt ook hoe de positie van huurders met een shortstaycontract beter kan. Vóór maart 2019 hoort de gemeenteraad meer over de resultaten van het onderzoek.

English

01 November 2018 | 1-11-2018, 15:35

Meest gelezen