Studenten op zijn vroegst eind april in collegebanken

Studenten op zijn vroegst eind april in collegebanken

Als alles goed gaat, kunnen studenten vanaf 26 april weer fysiek college volgen. Met zelftesten of sneltesten zouden ze dan eens per week naar de universiteit mogen.
24 maart om 11:10 uur.
Laatst gewijzigd op 24 maart 2021
om 11:10 uur.
maart 24 at 11:10 AM.
Last modified on maart 24, 2021
at 11:10 AM.


Door Yelena Kilina

24 maart om 11:10 uur.
Laatst gewijzigd op 24 maart 2021
om 11:10 uur.

By Yelena Kilina

maart 24 at 11:10 AM.
Last modified on maart 24, 2021
at 11:10 AM.

Yelena Kilina

International editor
Volledig bio
International editor
Full bio

Alleen wie een negatieve uitslag kan laten zien van een sneltestlocatie of van een thuistest wordt de collegezaal binnengelaten.  

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zei dinsdag tijdens de persconferentie over de landelijke coronamaatregelen dat de overheid nu onderzoekt op welke manier ze de gratis zelftests kan gaan aanbieden.

Universiteiten kunnen hoe dan ook niet meteen hun volle capaciteit gebruiken, want de afstandsmaatregel blijft gelden.

Op 13 april volgt opnieuw een persconferentie waarin bekend zal worden gemaakt of versoepelingen mogelijk zijn.

Uni wil niet-Westers perspectief in onderwijs

Uni wil niet-Westers perspectief in onderwijs

De RUG gaat onderzoeken hoe ze niet-Westerse perspectieven in haar onderwijs kan verwerken, beloofde bestuursvoorzitter Jouke de Vries afgelopen donderdag tijdens de universiteitsraadsvergadering. ‘Het zou mooi zijn om meer gezichtspunten te hebben.’
22 maart om 13:02 uur.
Laatst gewijzigd op 22 maart 2021
om 13:08 uur.
maart 22 at 13:02 PM.
Last modified on maart 22, 2021
at 13:08 PM.


Door Yelena Kilina

22 maart om 13:02 uur.
Laatst gewijzigd op 22 maart 2021
om 13:08 uur.

By Yelena Kilina

maart 22 at 13:02 PM.
Last modified on maart 22, 2021
at 13:08 PM.

Yelena Kilina

International editor
Volledig bio
International editor
Full bio

De kwestie werd aan de orde gesteld door Femke de Ruiter van studentenfractie SOG. Zij kwam dit onderwerp niet tegen in het universiteitsbrede Actieplan Diversiteit en Inclusiviteit dat vorige week aan de raad gepresenteerd werd. De Ruiter stelde voor niet-Westerse literatuur aan het curriculum toe te voegen of ‘meer ruimte te bieden aan het verkennen van ideeën die buiten de gevestigde academische orde vallen’.

Volgens chief diversity and inclusion officer Gerry Wakker gaan de faculteiten en de Teaching Academy naar de mogelijkheden kijken, maar zal er dit jaar nog niets veranderen. ‘We moeten bedenken hoe niet-Westerse onderwerpen aan het onderwijs toegevoegd kunnen worden.’ 

Vrijwilligers

De raad liet ook weten bezorgd te zijn over de ongelijke betaling van de werkgroepleden die zich met het actieplan bezig houden. De voorzitters krijgen 23.300 euro per jaar betaald, maar gewone leden worden geacht op vrijwillige basis mee te doen. Op die manier zullen er alleen maar mensen in de werkgroepen zitten die het zich kunnen veroorloven om gratis te werken, zei David Jan Meijer van De Vrije Student. ‘Dit hele inclusiviteitsplan is niet inclusief.’

Ivi Kussmaul van DAG, die in het adviescomité van het actieplan zit, is het deels eens met Meijer. ‘Minderheden die iets proberen te doen aan de discriminatie waarmee ze te maken krijgen zouden voor dat werk betaald moeten krijgen. Maar gezien het beperkte budget is het goed dat in elk geval de voorzitters betaald krijgen.’

De Vries weigerde om een herverdeling van de gelden te overwegen. ‘Ik vind niet dat we elk commissielid zouden moeten betalen.’ De raad stemt komende donderdag over het totale budget van het actieplan, dat 740.500 euro bedraagt.

Instellingscollegegeld ook verlaagd volgend studiejaar

Instellingscollegegeld ook verlaagd volgend studiejaar

Ook studenten die het instellingscollegegeld betalen krijgen volgend academisch jaar korting: 1084 euro, oftewel de helft van het wettelijke collegegeld.
3 maart om 9:37 uur.
Laatst gewijzigd op 3 maart 2021
om 9:37 uur.
maart 3 at 9:37 AM.
Last modified on maart 3, 2021
at 9:37 AM.


Door Yelena Kilina

3 maart om 9:37 uur.
Laatst gewijzigd op 3 maart 2021
om 9:37 uur.

By Yelena Kilina

maart 3 at 9:37 AM.
Last modified on maart 3, 2021
at 9:37 AM.

Yelena Kilina

International editor
Volledig bio
International editor
Full bio

Alle studenten, ongeacht of ze het wettelijk collegegeld betalen of het instellingscollegegeld, krijgen dezelfde korting. Instellingscollegegeld betaal je als je van buiten de EU of de Europese Economische Ruimte komt, of als je al een bachelor- of masterdiploma hebt en daarna aan een tweede bachelor of master begint.

De maatregel maakt deel uit van een pakket dat bedoeld is om de achterstanden in het onderwijs die zijn opgelopen door het coronavirus weg te werken. In totaal is daar 8,5 miljard voor uitgetrokken.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs moeten de details van de regeling nog worden uitgewerkt. .

Non-EU-studenten zijn tot twee keer meer collegegeld gaan betalen

‘Gebruik internationals niet als melkkoe’

Non-EU-studenten zijn tot twee keer meer gaan betalen

Het instellingscollegegeld aan de RUG is in de afgelopen tien jaar enorm gestegen. Dat kon niet anders, zegt de universiteit: de regering wil dat het collegegeld voor non-EU-studenten kostendekkend wordt.
23 februari om 17:07 uur.
Laatst gewijzigd op 24 februari 2021
om 12:14 uur.
februari 23 at 17:07 PM.
Last modified on februari 24, 2021
at 12:14 PM.


Door Yelena Kilina

23 februari om 17:07 uur.
Laatst gewijzigd op 24 februari 2021
om 12:14 uur.

By Yelena Kilina

februari 23 at 17:07 PM.
Last modified on februari 24, 2021
at 12:14 PM.

Yelena Kilina

International editor
Volledig bio
International editor
Full bio

Als je niet uit de EU of de Europese Economische Ruimte komt en je wil komende herfst een master gaan doen aan de Faculty of Science and Engineering (FSE), moet je flink in de buidel tasten: je betaalt dan 18.500 euro collegegeld. In 2011 waren masterstudenten bij FSE nog ‘maar’ 9600 euro kwijt, dat is dus een stijging van 93 procent. Een bachelorstudie werd 57 procent duurder: van 9400 naar 14.800 euro. 

Bij de andere faculteiten – behalve geneeskunde, waar ze al jaren 32.000 euro vragen – ben je komend studiejaar 45 procent duurder uit voor een bachelor in vergelijking met tien jaar geleden – van 6900 naar 10.000 euro – en voor een master ben je 66 tot 81 procent duurder uit, blijkt uit cijfers van de RUG. 

Wettelijk collegegeld

Ter vergelijking: het wettelijk collegegeld, dat je als EU-inwoner betaalt als je niet al een master- of doctoraaldiploma hebt, steeg in die periode met bijna 27 procent van 1713 naar 2168 euro.  

Het wettelijk collegegeld wordt elk jaar vastgesteld door de Nederlandse overheid. EU-studenten worden gesubsidieerd, ze betalen niet de werkelijke kosten van hun opleiding. Voor wie niet uit de EU komt, ligt dat anders: onderwijsinstellingen mogen zelf bepalen wat voor bedrag ze vragen. De RUG doet dat in overleg met de universiteitsraad.

Noodzakelijk

Volgens woordvoerder Riepko Buikema was het noodzakelijk om het instellingscollegegeld zo te verhogen. ‘De Nederlandse overheid heeft universiteiten opgedragen een route in te zetten naar kostendekkende tarieven voor non-EU studenten’, zegt hij. ‘De RUG voert die verhoging in stappen door. Voor collegejaar 2021-2022 wordt dat kostendekkende tarief bereikt.’ 

Vanaf het jaar daarop, dus 2022-2023, geldt voor zowel het wettelijk collegegeld als het instellingscollegegeld dan dezelfde jaarlijkse indexatie, legt Buikema uit. 

Universiteitsraad

De fractie van De Vrije Student in de universiteitsraad kan zich hierin vinden, zegt voorzitter David Jan Meijer. Als het bedrag dat non-EU-studenten betalen niet de kosten dekt, moet de Nederlandse belastingbetaler dat tekort immers aanvullen.

Maar DAG en Lijst Calimero zijn sceptisch. ‘Gezien de toename in studentenaantallen en het feit dat de universiteit niet evenredig veel docenten aanneemt, snap ik niet hoe de kosten zo gestegen kunnen zijn’, zegt Ivi Kussmaul, fractievoorzitter van DAG.

Kostprijs berekenen

Dus hoe bepaal je wat een student kost? Volgens Buikema is het niet mogelijk om de gemiddelde kostprijs van een non-EU-student te berekenen. ‘De verschillen per opleiding zijn groot. Zie bijvoorbeeld het onderscheid tussen een opleiding bij letteren versus een studie medische wetenschappen.’

Het kostendekkende tarief wordt berekend aan de hand van het totale aantal studenten, het collegegeld en de totale bijdrage van de overheid, legt Buikema uit. ‘Ten opzichte van andere universiteiten zijn onze tarieven niet wezenlijk gewijzigd in de afgelopen twee jaar. We houden een positie in de middenmoot.’ 

Gratis onderwijs

Bij Lijst Calimero laten ze het er desondanks niet bij zitten, zegt fractievoorzitter Rozemarijn Gierkink. ‘Ik heb de snelle stijging al eerder aangekaart, en het college van bestuur gaat praten met het ministerie van Onderwijs en de VSNU om te zien of er meer universiteiten met dit probleem worstelen.’ 

‘Internationale studenten moeten niet gebruikt worden als melkkoe voor de universiteit’, vindt Kussmaul. ‘Studenten zouden allemaal hetzelfde moeten betalen, of een bedrag gebaseerd op hun financiële situatie. En idealiter wordt onderwijs wat ons betreft gratis voor iedereen.’

Meer geld voor gratis taalcursussen Nederlands

Meer geld voor gratis taalcursussen Nederlands

De universiteit heeft haar bijdrage aan de Nederlandse taalcursussen van het Talencentrum verhoogd tot 725.000 euro. Daardoor kunnen dit jaar 2850 internationals gratis Nederlands leren tot niveau B1.
26 januari om 10:26 uur.
Laatst gewijzigd op 27 januari 2021
om 8:50 uur.
januari 26 at 10:26 AM.
Last modified on januari 27, 2021
at 8:50 AM.


Door Yelena Kilina

26 januari om 10:26 uur.
Laatst gewijzigd op 27 januari 2021
om 8:50 uur.

By Yelena Kilina

januari 26 at 10:26 AM.
Last modified on januari 27, 2021
at 8:50 AM.

Yelena Kilina

International editor
Volledig bio
International editor
Full bio

Het bedrag dat de RUG hiervoor uittrekt ligt bijna 125.000 euro hoger dan vorig jaar. Het Talencentrum krijgt nog eens 50.000 euro extra voor de transitie naar online onderwijs.

Hoewel bijna alle taalcursussen online zijn gegaan vanwege de coronamaatregelen, was er ‘veel interesse in de Nederlandse taalcursussen’, schrijft het college van bestuur in de instellingsbegroting voor 2021. Het Talencentrum kan dit jaar 217 extra mensen Nederlands leren ten opzichte van de totaal 2633 die vorig jaar een cursus volgden.  

‘Het is heel fijn dat mensen geïnteresseerd zijn in het leren van de taal’, zegt Berna de Boer, hoofd van de afdeling Nederlands van het Talencentrum. ‘Soms horen we van studenten dat ze geen plekje konden krijgen, dus nu hoop ik dat zoveel mogelijk studenten de cursus kunnen volgen.’

FEB roept hulp andere faculteiten in voor extra minorstudenten [correctie]

FEB roept hulp in voor extra minorstudenten [correctie]

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) kreeg dit jaar te maken met honderden studenten die geen minor konden volgen in het buitenland, zoals gepland. Omdat ze niet allemaal terecht konden bij FEB moest de faculteit creatieve oplossingen bedenken.
25 januari om 17:06 uur.
Laatst gewijzigd op 26 januari 2021
om 19:17 uur.
januari 25 at 17:06 PM.
Last modified on januari 26, 2021
at 19:17 PM.


Door Yelena Kilina

25 januari om 17:06 uur.
Laatst gewijzigd op 26 januari 2021
om 19:17 uur.

By Yelena Kilina

januari 25 at 17:06 PM.
Last modified on januari 26, 2021
at 19:17 PM.

Yelena Kilina

International editor
Volledig bio
International editor
Full bio

Normaal gesproken zouden de 350 derdejaars bachelorstudenten international business 30 ECTS aan vakken volgen bij universiteiten in het buitenland, maar alle uitwisselingsprogramma’s zijn vanwege de coronamaatregelen stopgezet. Dus moest FEB met andere opties komen.

‘Het was een enorm probleem voor onze studenten dat ze niet op uitwisseling konden’, zegt Alan Muller, directeur van de bachelor. ‘Ze hadden een alternatief nodig, anders kunnen ze niet op tijd afstuderen.’

Alternatieve minor

In het eerste semester volgden 113 studenten een minor binnen FEB en konden nog eens 45 bij andere RUG-faculteiten terecht. Maar in het tweede semester was dat niet zo makkelijk, omdat de andere faculteiten geen minors beschikbaar hadden voor de FEB-studenten.

De faculteit biedt wel een eigen minor aan dit komende semester, maar ‘als we tachtig of negentig studenten een plek zouden moeten bieden binnen FEB, zou dat wel een probleem zijn’, zegt Muller. Hij moest daarom met de andere faculteiten regelen dat er extra vakken kwamen. ‘We zijn blij dat we die last niet in ons eentje hoeven te dragen.’

Populaire keuzes

In totaal volgen zestig studenten in het tweede semester een minor bij FEB. Dertig hebben zich aangemeld voor een vervangende minor sociale psychologie bij gedrags- en maatschappijwetenschappen. ‘Die was enorm populair, alle dertig plekken waren in no-time vol’, zegt Muller. Nog eens 32 studenten kozen voor vakken bij de letterenfaculteit, negen gaan naar theologie en acht naar rechten.

Andere alternatieven voor de uitwisseling zijn een online uitwisselingsprogramma of een online stage. Tot nu toe hebben dertig studenten ervoor gekozen om dit jaar geen alternatief programma te doen. Zij wachten liever af wat de mogelijkheden zijn in het volgende academische jaar.

Dit artikel is na publicatie herschreven om duidelijk te maken dat FEB nooit van plan was alle minorstudenten binnen de eigen faculteit onder te brengen.

Covid kost EU-studenten hun Nederlandse stufi

Geen baan, geen beurs

Covid kost EU-studenten hun Nederlandse stufi

De sluiting van de horeca raakt internationale studenten die in Nederland studiefinanciering krijgen dubbel. Zonder een bijbaan hebben ze ook geen recht op geld van DUO.
7 januari om 12:50 uur.
Laatst gewijzigd op 11 januari 2021
om 13:53 uur.
januari 7 at 12:50 PM.
Last modified on januari 11, 2021
at 13:53 PM.


Door Yelena Kilina

7 januari om 12:50 uur.
Laatst gewijzigd op 11 januari 2021
om 13:53 uur.

By Yelena Kilina

januari 7 at 12:50 PM.
Last modified on januari 11, 2021
at 13:53 PM.

Yelena Kilina

International editor
Volledig bio
International editor
Full bio

Als financieel zelfstandige student wist de Tsjechische Tereza Kubistova heel goed dat ze minimaal 56 uur per maand moest werken om in aanmerking te komen voor studiefinanciering van DUO. Dus kluste ze naast haar master culturele geografie tachtig uur per maand bij in een hotel. Maar toen kwam de coronapandemie en was ze in een keer beide inkomstenbronnen kwijt.

Het hotel sloot z’n deuren aan het begin van de lockdown in november. Omdat ze een nulurencontract had, kreeg ze geen salaris meer. En toen haar contract kort daarna afliep, raakte ze ook nog haar stufi kwijt.

In de hoop dat DUO rekening zou houden met de coronacrisis, deed ze een nieuwe aanvraag. ‘Ik kreeg te horen dat ik geen financiering kan aanvragen als ik geen werk heb. Mijn verzoek werd afgewezen’, vertelt ze.  

Eisen

Inwoners van landen in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland die in Nederland studeren, kunnen studiefinanciering krijgen. Maar dan moeten ze wel 56 uur per maand werken, zegt DUO-woordvoerder Martijn Grimmius – pandemie of niet.

In sommige gevallen kan de overheidsinstantie flexibeler zijn. DUO kijkt naar de uren die gewerkt zijn voor maart 2020. Als je daarna onder de grens van 56 uur komt door corona, dan behoud je je recht op studiefinanciering, aldus Grimmius. Maar dat geldt alleen als je nog een arbeidscontract hebt.

Tijdelijk contract  

Door deze regeling kreeg de Bulgaarse Denitsa Prodanova van maart tot eind juni vorig jaar gewoon studiefinanciering. De student journalistiek had begin maart net een contract voor vier maanden getekend bij een restaurant. Twee weken later moest de zaak noodgedwongen sluiten.  

‘Ik was heel bezorgd dat ik mijn stufi kwijt zou raken omdat ik niet betaald kreeg door het restaurant’, zegt Denitsa. Maar hoewel ze geen uren maakte, kon ze met een brief van haar werkgever wel bewijzen dat dit kwam door de pandemie.  

Verwarrend

Tereza daarentegen raakte haar stufi vrijwel meteen kwijt, omdat haar contract afliep kort nadat het hotel dicht ging. Ze was al voor maart met haar baan begonnen en werkte altijd meer dan 56 uur, maar dat maakte geen verschil.

‘Heel irritant en verwarrend’, zegt ze over de gang van zaken bij DUO. ‘Ik heb uiteenlopende antwoorden gekregen op mijn vragen. Ik heb het idee dat het daar nogal een zootje is.’

Horecabanen

Tereza solliciteert wel op vacatures, maar ondanks haar zeven jaar werkervaring heeft ze nog geen nieuwe bijbaan gevonden. Internationale studenten werken vaak in de horeca en dus worden zij extra hard geraakt door de lockdown.

Tereza moest uiteindelijk haar ouders om geld vragen om verder te kunnen gaan met haar master.

Door de financiële rompslop naast haar studie is Tereza helemaal uitgeput, zegt ze. Ze heeft zelfs nog gewerkt toen ze haar arm gebroken had, om maar aan het minimum aantal werkuren te komen. ‘Ik was stomverbaasd dat dit is hoe je behandeld wordt bij DUO, ook al heb je alles gedaan wat in je macht ligt.’

Weinig animo voor subsidie internationalisering

Weinig animo voor subsidie internationalisering

Studentenorganisaties kunnen dit jaar aanspraak maken op minder geld om internationalisering en inclusie te bevorderen. Het CUOS, dat de subsidie hiervoor verdeelt, verlaagt het totaal beschikbare bedrag met 5000 euro. Het potje kwam de afgelopen jaren telkens niet op.
14 september om 13:11 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.
september 14 at 13:11 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.


Door Yelena Kilina

14 september om 13:11 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.

By Yelena Kilina

september 14 at 13:11 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.

Yelena Kilina

International editor
Volledig bio
International editor
Full bio

In 2019 ontvingen 33 studentenorganisaties een financiële bijdrage van in totaal 23.172 euro, staat in het jaarverslag van het CUOS te lezen. Maar in 2020 deden slechts 23 verenigingen een aanvraag en werd er 10.829 euro uitgekeerd aan twintig van hen. Het CUOS heeft daarom besloten om de subsdie voor internationalisering dit jaar te verlagen van 30.000 naar 25.000 euro. Hierna gaat het bedrag, dat beschikbaar wordt gesteld door de RUG, jaarlijks met nog eens 5000 euro extra omlaag.

Communicatiemanager Sue Mae Klein benadrukt dat het CUOS op zoek is naar andere activiteiten om op grond van deze regeling te subsidiëren. Het geld wordt nu gebruikt voor evenementen, maar ook om officiële documenten en de websites van verenigen te laten vertalen in het Engels. ‘En veel verenigingen hebben dit al gedaan’, verklaart ze het lagere aantal subsidieaanvragen.

Nieuwe verenigingen

Voor een andere beurs, die bedoeld is voor het oprichten van nieuwe internationale studentenorganisaties, zijn dit jaar helemaal geen aanvragen binnengekomen. Deze beurs wordt teruggebracht van 2000 tot 1500 euro. Het CUOS vermoedt dat alle internationale verenigingen inmiddels geformaliseerd zijn. Het budget is desondanks niet helemaal geschrapt, legt Klein uit, ‘omdat we denken dat het gebruik ervan per jaar varieert’. In 2019 werd er in totaal 1265 euro uitgekeerd aan twee organisaties.

Het CUOS brengt de beurzen niet specifiek onder de aandacht, geeft Klein toe. ‘Maar alle belangrijke informatie is te vinden op onze website, en we staan in nauw contact met het internationale studentenplatform GISP, om ervoor te zorgen dat we weten hoe we organisaties kunnen helpen die zich op internationals richten.’

Proactief

De studentenfracties in de universiteitsraad vinden dat het CUOS proactief verenigingen zou moeten benaderen over de subsidies. ‘Dan komen er in de toekomst misschien meer aanvragen binnen’, zegt Rozemarijn Gierkink van Lijst Calimero. ‘5,000 euro minder per jaar betekent dat het budget binnen vijf jaar helemaal weg is. En wij denken niet dat het probleem met inclusie binnen die tijd helemaal opgelost is.’

Ook David Jan Meijer van De Vrije Student stelt dat internationalisering een proces is. Dus hoewel organisaties na verloop van tijd minder geld van de universiteit nodig hebben, ‘zijn we nog niet op dat punt beland’.

Christopher de Bruijn van SOG kan zich wel vinden in de keuze. ‘Het CUOS wil de subsidie niet schrappen of inkrimpen’, vindt hij, maar hem juist herzien, om ervoor te zorgen dat het geld efficiënter wordt besteed.

‘Wij willen het gesprek aangaan met de universiteit om te zien wat hierin verbeterd kan worden’, zegt Klein.

Joy is terug in Groningen, maar niet met dank aan de GGD

Joy is terug in Groningen, maar niet met dank aan de GGD

De Spaanse geneeskundestudent Joy Adekanmi, die tien dagen vast zat in een Covid-quarantainehuis, heeft nog geen excuses gekregen van de GGD, zegt ze.

8 september om 14:53 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.
september 8 at 14:53 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.


Door Yelena Kilina

8 september om 14:53 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.

By Yelena Kilina

september 8 at 14:53 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.

Yelena Kilina

International editor
Volledig bio
International editor
Full bio

Joy is eindelijk terug in Groningen. ‘Het voelt goed om niet meer vast te zitten op één plek’, zegt ze. Nu kan ze in de bibliotheek gaan zitten om haar studieachterstand in te halen. ‘Ik ben op sommige momenten nog in shock. Ik zou willen dat de GGD wat meer verantwoordelijkheid nam voor wat er gebeurd is.’ 

Ukrant schreef vorige week over Joy, die vanaf het vliegveld in Eelde linea recta naar een quarantainelocatie in Heerenveen werd vervoerd. De GGD-medewerkers die haar meenamen maakten niet duidelijk dat haar verblijf daar vrijwillig was en dat ze had mogen weigeren mee te gaan.

Hoewel de GGD geen excuses heeft aangeboden voor het misverstand, ‘hebben ze me wel om een afspraak gevraagd’, zegt Joy. ‘Zodat ik ze feedback kan geven en ze in de toekomst voor een prettigere ervaring kunnen zorgen.’

Ze heeft nog niet besloten of ze op het verzoek in gaat. ‘De GGD heeft uiteindelijk niet eens voor vervoer terug gezorgd vanuit het Covid-huis.’ Een vrijwilliger bracht Joy en een andere Spaanse student naar Groningen.

‘Internationals bij FSE verjaagd door taaleis ondersteunend personeel’

‘Internationals verjaagd door taaleis bij FSE’

Als er van ondersteunende medewerkers geëist wordt dat ze vloeiend Nederlands spreken, loopt de Faculty of Science and Engineering (FSE) het risico internationaal talent kwijt te raken. Dat stelt faculteitsraadslid Marzia Nuzzolo.
7 juli om 15:08 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.
juli 7 at 15:08 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.


Door Yelena Kilina

7 juli om 15:08 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.

By Yelena Kilina

juli 7 at 15:08 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.

Yelena Kilina

International editor
Volledig bio
International editor
Full bio

‘Er zouden meer niet-wetenschappelijke banen moeten zijn voor wie geen Nederlands spreekt’, zegt ze.

Nuzzolo, medewerker onderwijs en onderzoek, vroeg het faculteitsbestuur vorige week tijdens de raadsvergadering om er nog eens over na te denken of dat hoge niveau van taalbeheersing echt noodzakelijk is. ‘Het zou ondersteunend personeel niet in de weg staan om hun werk te doen.’

Volgens haar is de taalbarrière demotiverend en vertrekken sommige wetenschappers – of wijzen ze een baan al op voorhand af – omdat hun partner geen functie kan vinden waarbij ze met Engels toe kunnen. Ook promovendi die stoppen met onderzoek, maar wel bij de RUG willen blijven werken, worstelen hiermee. ‘Het kost tijd om Nederlands te leren en FSE sluit nu veel getalenteerde mensen buiten door al meteen een C1-niveau te eisen.’

Onderwijscoördinator Eva Teuling, die ook in de faculteitsraad zit, steunt Nuzzolo’s oproep. Hoewel FSE veel internationale studenten en wetenschappers telt, zegt ze, ‘is ons ondersteunend personeel weinig divers’. Ze benadrukt wel dat het nog te vroeg is om al Engelstalige vacatures open te stellen. ‘We zijn nu nog bij de eerste stap.’

‘We willen wel dat onze staf ook echt Nederlands leert’, reageerde decaan Jasper Knoester tijdens de vergadering van de faculteitsraad. ‘Dus het moet wel twee kanten op gaan, maar ik denk dat het een terecht punt is.’

‘De politie begreep mij niet’

Foto Reyer Boxem

Opeens stond daar een potloodventer

‘De politie begreep mij niet’

Toen international Gabriela in de Nieuwe Boteringestraat werd lastiggevallen door een potloodventer, probeerde ze tevergeefs de politie in te schakelen. De agent die ze aan de lijn kreeg begreep haar niet. Wat moet je dan, als je geen Nederlands spreekt?
1 juli om 10:47 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.
juli 1 at 10:47 AM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.


Door Yelena Kilina

1 juli om 10:47 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.

By Yelena Kilina

juli 1 at 10:47 AM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.

Yelena Kilina

International editor
Volledig bio
International editor
Full bio

Ze ziet hem nog zo voor zich. Een witte man, lang, goed gekleed, ergens in de dertig. Hij liep op de stoep ter hoogte van de Ossenmarkt. Het was 2 uur in de nacht van zaterdag op zondag. Hij besteedde geen aandacht aan haar en het is in dat deel van de stad vrij veilig, dus er leek niet echt iets aan de hand te zijn.   

Gabriela – een pseudoniem – is een international die haar promotieonderzoek aan de RUG doet. Zij was die nacht ook te voet. Ze liep met haar fiets aan de hand omdat de ketting eraf was gegaan. ‘Ik was in m’n eentje en ik kon de fiets niet repareren in het donker, dus was ik maar gaan lopen.’  

Naakt

Toen ze bij de Nieuwe Kerk kwam, hoorde ze achter zich iemand schreeuwen. ‘Kijk naar mij!’ Ze draaide zich om, want ze dacht dat het misschien een vriend van haar was die in de buurt woont. Maar nee, het was de lange man die ze eerder was gepasseerd. Hij was naast haar komen lopen en hij was poedelnaakt. 

Gabriela verstijfde, een paar seconden lang. Toen keerde ze zich van hem af en begon om hulp te roepen. ‘Ik kan me niet eens echt meer herinneren hoe ik mijn telefoon te pakken kreeg’, zegt ze. ‘Maar op de een of andere manier slaagde ik erin om een hulplijn te bellen, terwijl ik tegelijkertijd met mijn fiets aan het rennen was.’

Op de een of andere manier slaagde ik erin om al rennend een hulplijn te bellen

In paniek belde ze het Amerikaanse alarmnummer, maar ze kreeg een bandopname te horen die haar doorverwees naar 112. Ze probeerde het opnieuw en kreeg iemand aan de lijn die haar in het Engels vroeg naar haar locatie en haar daarna doorverbond met de politie in Groningen. ‘Ik was zo opgelucht dat ik niet meer alleen was’, zegt ze. Gabriela, die tweetalig is en zowel Engels als haar moedertaal spreekt, vatte automatisch in het Engels samen wat er gebeurd was. ‘I am scared, I am on this street, there is a naked man, I need help.’ 

Maar de vrouwelijke politieagent zei alleen maar: ‘Ik begrijp je niet’, in het Nederlands. ‘Daar werd ik alleen maar banger van, omdat ik me dus niet verstaanbaar kon maken bij iemand die me zou kunnen helpen.’

Nederlands

Ze probeerde wanhopig iets in het Nederlands te zeggen. ‘Ik loop naar mijn huis. Er is een man. Geen kleding.’ 

Het had geen effect. De enige reactie die ze van de agent kreeg was dat ze Gabriela niet begreep. ‘Ze zei dat ze kon horen dat ik bang was en in paniek, maar waarom bood ze geen hulp aan?’

Desondanks bleef ze met de vrouw aan de lijn, zodat ze haar locatie kon nagaan als er iets zou gebeuren. Pas toen ze eenmaal in haar eigen huis was en de agent had gevraagd of ze haar nog nodig had, verbrak ze de verbinding. ‘Het voelde raar om nog langer met haar te blijven praten, dus hing ik op’, zegt Gabriela. 

Klachten  

Twee weken later is Gabriela er nog steeds niet overeen. Wat als ze niet zo dichtbij had gewoond? ‘Ik  weet niet hoe het dan afgelopen was.’

Ze voelt zich niet meer veilig, vooral omdat de politie niet geprobeerd heeft om de man te vinden. Wat als hij in de buurt woont en ze hem weer ziet? Wat als hij haar herkent? Of als iemand anders op dezelfde manier wordt lastiggevallen? Waarom hebben ze niet in de buurt naar hem gezocht?

En de belangrijkste kwestie: wie kan ze bellen als ze weer in de problemen zit? 

Ik weet niet hoe het afgelopen was als ik niet zo dichtbij had gewoond

Gabriela heeft twee klachten ingediend bij de politie. Eentje over de potloodventer en eentje over het gebrek aan hulp. ‘De politieman bij wie ik mijn klacht indiende was verbaasd over wat er was gebeurd’, vertelt ze. ‘Volgens hem worden de mensen bij de politie getraind in het Engels en in het Nederlands. Hij zei dat ze me geen hulp mogen weigeren.’

Maar dat was wel wat er gebeurde.  

Gabriela ontdekte dat er cameratoezicht was in de straat waar ze lastiggevallen werd. Omdat ze ‘nul vertrouwen’ had dat de politie de zaak zou oppakken, ging ze naar het bedrijf dat de camera had opgehangen en kreeg een werknemer zover dat hij de video bekeek. ‘Hij zag de man op beeld en heeft een screenshot gemaakt.’ Maar de politie kwam nog steeds niet in actie.

Zelfverdediging 

‘Als zoiets weer gebeurt, zou ik echt niet weten wie ik moet bellen om hulp te vragen’, zegt Gabriela. Ze overweegt om zelfverdedigingslessen te volgen, zodat ze ze voor zichzelf kan opkomen. ‘Ik kan er niet op vertrouwen dat de politie me een volgende keer wel komt helpen.’

De politie in Groningen bevestigt dat het incident heeft plaatsgevonden, maar wil geen details over het onderzoek prijsgeven met het oog op de privacy. ‘We worden regelmatig gebeld door mensen die geen Nederlands spreken en dan proberen we zo professioneel mogelijk te antwoorden’, zegt een woordvoerder. Wie een tolk nodig heeft, kan die echter alleen krijgen op afspraak. 

Als wij inschatten dat er spoed bij is, sturen we altijd agenten langs

In een noodsituatie kan de locatie van een mobiele telefoon inderdaad worden opgezocht, maar het is aan te politie om te beslissen of ze langskomen. ‘Als wij inschatten dat het een spoedeisende situatie is, sturen we altijd agenten langs.’  

‘Het verbaast me dat ze zeiden dat ze de situatie niet urgent vonden’, zegt Gabriela. Zij maakt zich nog steeds zorgen. Ze volgt al twee jaar af en aan Nederlandse lessen, maar toen het er op aankwam kon ze nog steeds niet met de politie communiceren. En ze heeft van vrienden vergelijkbare verhalen gehoord. ‘Ik denk dat veel mensen die Engels spreken niet het idee hebben dat ze echt geholpen worden.’ 

Heb je hulp nodig?

Als je onmiddellijk hulp nodig hebt, bel dan het Centrum Seksueel Geweld: 0800-0188. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ze bieden specialistische hulp aan slachtoffers van seksueel geweld. Slachtofferhulp biedt emotionele ondersteuning, helpt je met rechtsvervolging en kan je helpen als je om smartengeld wilt vragen. Ze kunnen je vertellen wat de politie voor je kan doen en waar je terecht kunt voor meer hulp, zoals rechtsbijstand als je het slachtoffer bent van een zedendelict.

FEB-studenten mogen niet op uitwisseling volgend semester

FEB-studenten mogen niet op uitwisseling volgend semester

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft alle uitwisselingsprogramma’s geschrapt voor het eerste semester van het komend academisch jaar.
9 juni om 14:05 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:20 uur.
juni 9 at 14:05 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:20 PM.


Door Yelena Kilina

9 juni om 14:05 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:20 uur.

By Yelena Kilina

juni 9 at 14:05 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:20 PM.

Yelena Kilina

International editor
Volledig bio
International editor
Full bio

Dit geldt zowel voor FEB-studenten die naar het buitenland willen als internationale studenten die hierheen zouden komen. 

Het faculteitsbestuur schrijft in een brief aan staf en studenten dat er te veel onzekerheid is rondom het versoepelen van de coronamaatregelen en de reisbeperkingen tussen landen. Bachelorstudenten die een minor in het buitenland doen als verplicht onderdeel van hun studieprogramma krijgen een alternatief aangeboden. 

FEB-studenten die in het tweede semester op uitwisseling hoopten te gaan, hoeven hun plannen nog niet te schrappen. De faculteit beslist later of de programma’s dan weer hervat kunnen worden. 

Het college van bestuur laat het aan de individuele faculteiten over om over uitwisselingen te besluiten. De andere faculteiten hebben nog niet aangekondigd wat zij doen. 

International hoeft niet terug te komen voor practica

International hoeft niet terug te komen voor practica

Internationale studenten die terug naar huis zijn gegaan mogen gewoon online onderwijs blijven volgen tot het eind van het studiejaar. De RUG houdt het huidige beleid aan. Er zijn nog geen concrete plannen voor practica.
28 mei om 11:54 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:20 uur.
mei 28 at 11:54 AM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:20 PM.


Door Yelena Kilina

28 mei om 11:54 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:20 uur.

By Yelena Kilina

mei 28 at 11:54 AM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:20 PM.

Yelena Kilina

International editor
Volledig bio
International editor
Full bio

Internationale studenten die terug naar huis zijn gegaan, mogen gewoon online onderwijs blijven volgen tot het eind van het studiejaar. De RUG houdt het huidige beleid aan. Er zijn nog geen concrete plannen voor practica.

Vorige week kondigde het kabinet aan dat fysieke colleges, tentamens, en practica vanaf 15 juni weer mondjesmaat hervat mochten worden. Maar de RUG heeft besloten dat de meeste colleges en tentamens tot tenminste september online zullen plaatsvinden. Dit betekent dat internationale studenten niet terug hoeven te komen.

Oplossing

‘Mocht het echt nodig zijn, dan zullen we een oplossing vinden’, zegt Roel Jonkers, vicedecaan van de Faculteit der Letteren. Hetzelfde geldt voor andere faculteiten die geen laboratoriumcolleges geven. ‘In principe verandert er niets bij ons door de nieuwe maatregelen’, zegt Erin Wilson, vicedecaan bij godsdienstwetenschappen.

De vicedecaan van de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen, Klaas van Veen, wil alleen kwijt dat zijn faculteit het beleid van het Centraal Crisisteam zal volgen.

Practica

Practica zijn wel belangrijk voor studenten geneeskunde en andere bètawetenschappen. Joost Wessels, persvoorlichter van het UCMG, zegt dat ondanks de lockdown de meeste internationale studenten geneeskunde hier zijn gebleven. ‘We hebben in ieder geval bijgehouden waar de studenten uit Saoedi-Arabië waren, dus daar ben ik zeker van.’

Wessels zegt dat de plannen voor het hervatten van de practica nog in de maak zijn, en dat alle studenten geneeskunde op de hoogte gehouden worden over alles wat er bij de studie gebeurt.

Studieadviseur

Vicedecaan Rob Timmermans zegt dat de Faculty of Science and Engineering nog niet besloten heeft of ze voor het eind van het studiejaar weer op kleine schaal onderwijs gaat geven. ‘We updaten al onze studenten, onder wie de studenten in het buitenland, direct.’

Timmermans: ‘We adviseren studenten contact op te nemen met hun studieadviseur als ze het willen hebben over hoe de coronamaatregelen de voortgang van hun studie beïnvloeden.’