Een master psychologie doen? Straks moet je naar een plek solliciteren

Een master psychologie doen? Straks moet je solliciteren

Studenten die een mastertrack willen doen bij psychologie moeten vanaf het studiejaar 2021/2022 een selectieprocedure doorstaan. De opleiding kan de toestroom niet meer aan.
29 juni om 11:21 uur.
Laatst gewijzigd op 30 juni 2020
om 14:03 uur.
juni 29 at 11:21 AM.
Last modified on juni 30, 2020
at 14:03 PM.


Thijs Fens

Door Thijs Fens

29 juni om 11:21 uur.
Laatst gewijzigd op 30 juni 2020
om 14:03 uur.
Thijs Fens

By Thijs Fens

juni 29 at 11:21 AM.
Last modified on juni 30, 2020
at 14:03 PM.
Thijs Fens

Thijs Fens

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

‘Vooral de klinische mastertracks zijn erg populair’, zegt Klaas van Veen, vice-decaan bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. ‘Er is geen geld om de capaciteit te verhogen, en daarom moet er geselecteerd gaan worden.’ 

Al een aantal jaar stromen er te veel studenten in. Zo was er bij de klinische tracks vorig jaar plek voor honderd studenten, maar waren er 180 aanmeldingen. 

Bezuinigingen

‘We zitten echt op de rand van wat psychologie aankan’, zegt Van Veen. ‘Met man en macht hebben we extra hard gewerkt om al die studenten op te vangen, maar we hebben ook te maken met bezuinigingen. Anders hadden we de capaciteit natuurlijk wel verhoogd.’

De selectieprocedure wordt ingevoerd bij alle mastertracks van psychologie. De studenten moeten een toets maken die hun algemene kennis over psychologie test en ze moeten een motivatiebrief schrijven. 

Kwaliteit

Van Veen snapt dat studenten ongerust zijn dat ze nu misschien niet hun favoriete master kunnen doen. ‘Het is absoluut geen wenselijke situatie, maar het is niet anders. Als we zo zouden doorgaan, kunnen wij de studenten niet de kwaliteit bieden die we voor ogen hebben.’

Het nieuws volgt op het bericht dat de bachelor psychologie juist wordt uitgebreid van 600 naar 650 studenten. Er worden meer studenten toegelaten omdat er naar verwachting door de coronacrisis ook meer studenten zullen uitvallen.

‘Dat hebben we allemaal berekend’, zegt Van Veen. ‘Ongeveer de helft van de bachelorstudenten kiest voor een mastertrack in Groningen, dus dat zou geen problemen moeten opleveren.’

Laboratoria extra lang open om onderzoek in te halen

Een van de onderzoekers van Bert Poolman aan het werk in het lab.

Studenten nog niet welkom

Laboratoria extra lang open om onderzoek in te halen

In de laboratoria van de RUG mag voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis weer onderzoek gedaan worden, zij het onder strikte voorwaarden.
19 mei om 13:41 uur.
Laatst gewijzigd op 20 mei 2020
om 9:26 uur.
mei 19 at 13:41 PM.
Last modified on mei 20, 2020
at 9:26 AM.


Thijs Fens

Door Thijs Fens

19 mei om 13:41 uur.
Laatst gewijzigd op 20 mei 2020
om 9:26 uur.
Thijs Fens

By Thijs Fens

mei 19 at 13:41 PM.
Last modified on mei 20, 2020
at 9:26 AM.
Thijs Fens

Thijs Fens

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

Voor promovendus Marco van den Noort voelt het fijn en vreemd tegelijk om terug te zijn in het lab. De moleculair bioloog doet onderzoek naar het transport van stoffen in een bacteriële cel. ‘Ik ben ontzettend blij dat ik verder kan met mijn experimenten. Maar het is ook raar, omdat ik de hele dag alleen ben.’ 

Hij heeft helemaal geen interactie met collega’s, want die zijn er niet. ‘De lunchpauze is ontzettend saai. Het is acht uur lang helemaal stil. Voordeel is wel dat je dan echt dingen gedaan krijgt.’

Thuis voorbereiden

Alle labs van de Faculty of Science and Engineering zijn sinds 11 mei weer open. Hiervoor waren ze twee maanden lang alleen toegankelijk voor coronagerelateerd onderzoek. ‘Maar dat was op een heel kleine schaal’, weet Bert Poolman, hoogleraar biochemie.

Hij heeft de leiding over een groep van ongeveer twintig onderzoekers, voornamelijk promovendi en postdocs. Ook Van den Noort zit in die groep. ‘Ze mogen mondjesmaat het lab weer in, maar daar komt veel bij kijken’, vertelt Poolman. Zo moeten de onderzoeken thuis voorbereid worden en de wetenschappers moeten zich intekenen voor een tijdslot.

Het lab wordt alleen gebruikt voor de noodzakelijke apparatuur en de metingen. Daarnaast mogen er in labs groter dan 25 vierkante meter maar twee personen tegelijk aan het werk zijn, terwijl in kleinere labs maar één iemand mag zijn. ‘De bezettingsgraad is maximaal 25 procent.’

Goed schoonmaken

Eleonora Bailoni, die ook deel uitmaakt van Poolmans groep onderzoekers, vindt het een gekke situatie. ‘M’n collega’s zijn er niet en als ze er wel zijn, moeten we afstand houden. We moeten alles heel goed schoonmaken en het levert ook best wat stress op, omdat we met tijdsloten werken. Toch overheerst het blije gevoel, natuurlijk.’

Poolman voorzag in februari al dat de RUG-labs mogelijk dicht zouden gaan. ‘Ik las de kranten en dacht: dit kan wel eens verkeerd aflopen.’ Daarom voerde zijn groep toen al versneld experimenten uit. ‘Het heeft enigszins geholpen, maar we zullen wel langer door moeten.’

De labs zijn langer open dan normaal,zodat er zoveel mogelijk werk verzet kan worden. ‘We beginnen nu al om zeven uur ’s morgens en we gaan door tot acht uur ’s avonds’, aldus Poolman. Daarnaast zijn de labs nu niet alleen doordeweeks open, maar ook op zaterdag, en binnenkort waarschijnlijk ook op zondag. ‘Ik vind het prachtig om te zien hoe iedereen zich inspant om er iets van te maken. Mijn waardering is enorm.’

Tijd verloren

Studenten mogen het lab nog niet in. ‘Daar hopen we binnenkort meer over te horen. Vooralsnog mogen ze in september terugkomen.’ 

Er is veel onderzoekstijd verloren gegaan, zegt Poolman. ‘Dat is heel vervelend, vooral voor PhD-studenten die hun onderzoek bijna afgerond moeten hebben of voor postdocs waarvan het contract afloopt.’ 

Voor Van den Noort en Bailoni heeft het geen grote gevolgen, omdat ze net zijn begonnen aan hun PhD-onderzoek. ‘Een geluk bij een ongeluk’, aldus Bailoni. ‘Deze twee maanden waren verre van ideaal, maar ik heb nog genoeg tijd om al mijn onderzoek af te maken.’

Sluiting RUG-panden gunstig voor bouwprojecten

Sluiting RUG-panden gunstig voor bouwprojecten

De bouwprojecten op RUG-terrein gaan ondanks de coronacrisis gewoon door. Dat heeft zo z’n voordelen, al is het werk daardoor niet per se sneller klaar.
20 april om 17:17 uur.
Laatst gewijzigd op 21 april 2020
om 8:51 uur.
april 20 at 17:17 PM.
Last modified on april 21, 2020
at 8:51 AM.


Thijs Fens

Door Thijs Fens

20 april om 17:17 uur.
Laatst gewijzigd op 21 april 2020
om 8:51 uur.
Thijs Fens

By Thijs Fens

april 20 at 17:17 PM.
Last modified on april 21, 2020
at 8:51 AM.
Thijs Fens

Thijs Fens

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

‘Het positieve nieuws in deze rare tijden is dat het onderwijs nu niet verstoord wordt door de verbouwing’, vertelt Marleen Iemhoff, facility manager van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW). De grootscheepse renovatie van de oude aanbouw van het Heymanscomplex zit in de afrondende fase. 

‘Boren en slopen moest eerst voor negen uur ’s ochtends gedaan worden, maar dat kan nu de hele dag. De bouwvakkers hoeven immers geen rekening te houden met studenten en werknemers. Ze kunnen echt meters maken’, zegt Iemhoff. ‘En de radio mag nu de hele dag hard aan’, lacht ze. ‘Dat kon eerst niet.’

Vertraging

Om anderhalve meter afstand aan te kunnen houden komen de bouwvakkers nu met meer auto’s aan en lunchen ze niet allemaal tegelijk. ‘Dit wordt allemaal gecontroleerd door de bouwopzichter.’

Het gebouw zou in april opgeleverd worden, maar dat wordt begin mei. Die vertraging was er ook zonder het coronavirus geweest, zegt Iemhoff. Daarna komt de inrichting aan de beurt. ‘We hopen dat alles op tijd geleverd kan worden, maar het virus kan nog steeds roet in het eten gooien, als fabrieken bijvoorbeeld niet open kunnen.’ 

Asbestsanering

De Linnaeusborg wordt nu ook verbouwd. ‘Omdat het gebouw dicht is, is de mate van overlast nu heel erg klein’, vertelt manager huisvesting Andrys Weitenberg van de Faculty of Science and Engineering. ‘De bouwvakkers kunnen daardoor veel vrijer werken.’ 

Toch loopt het project, waarbij twee nieuwe labs worden gecreëerd, drie weken vertraging op. ‘Dat komt doordat de aannemer minder personeel kan inzetten vanwege het coronavirus.’

Een voordeel is wel dat er door de sluiting projecten uitgevoerd kunnen worden die anders lastiger waren geweest. Zo is er bij Nijenborgh 4 extra asbestsanering uitgevoerd, zegt Weitenberg. ‘Deze tijd is daar ideaal voor. Het brengt nu weinig risico’s met zich mee en de overlast is nihil.’

Rustig op de weg

Ook bij het project aan de Zernikelaan, die samen met de fiets- en voetpaden onder handen wordt genomen, zien ze de positieve kanten. ‘Het is nu een stuk rustiger op de weg’, vertelt afdelingshoofd terreinbeheer Mark Bloeming van de RUG. ‘Er zijn minder voetgangers, minder fietsers en de bussen zijn veel leger. Daardoor kunnen enkele projecten die normaal voor veel overlast zorgen naar voren worden geschoven worden.’ 

Studentenhuis moet zich ook aan 1,5 meter houden

Overtreder loopt risico op forse boete

Studentenhuis moet zich ook aan 1,5 meter houden

Is een studentenhuis één huishouden? De gemeente Groningen is er duidelijk over: nee. Bewoners die zich niet aan de coronabeperkingen houden kunnen dus een stevige boete krijgen.
16 april om 13:39 uur.
Laatst gewijzigd op 20 april 2020
om 10:43 uur.
april 16 at 13:39 PM.
Last modified on april 20, 2020
at 10:43 AM.


Thijs Fens

Door Thijs Fens

16 april om 13:39 uur.
Laatst gewijzigd op 20 april 2020
om 10:43 uur.
Thijs Fens

By Thijs Fens

april 16 at 13:39 PM.
Last modified on april 20, 2020
at 10:43 AM.
Thijs Fens

Thijs Fens

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

Volgens woordvoerder Manon Hoiting van de gemeente Groningen moeten  bewoners van een studentenhuis afstand van elkaar houden. Dit geldt ook als zij met huisgenoten naar buiten gaan. De stoep voor een studentenhuis valt er ook onder, omdat het openbare ruimte betreft.

Maar er is veel onduidelijkheid over de toepassing van de regel. Studenten die in een huis wonen, delen vaak een badkamer, wc en keuken. Anderhalve meter afstand houden is dan heel lastig. En als ze naar buiten gaan, hoeven ze zich niet te houden aan de anderhalve meter, net zoals gezinnen dat ook niet hoeven, denken veel studenten.

Boetes

De politie in bijvoorbeeld Amstelveen ziet dat heel anders. Die beboette eerder deze week zeventien studenten omdat zij buiten aan een tafel zaten met als argument dat ze immers ook samenwonen en dus een huishouden vormen.

Meerdere politieke partijen hadden de gemeente Groningen om duidelijkheid gevraagd of de coronaregels gelden voor studentenhuizen. Zo schreef de jongerenafdeling van het CDA een open brief, waarin ze vroeg om opheldering en het intrekken van boetes.

Ook studentenpartij De Vrije Student vroeg de Groningse burgemeester Koen Schuiling om de regels te verduidelijken en aan te passen aan de woonsituatie van studenten. De politieke partij Student en Stad sloot zich hierbij aan.

Politie volgt

De gemeente Groningen stelt nu duidelijk dat een studentenhuis geen huishouden is. De politie volgt de gemeente daarin. ‘Als er een noodverordening uitstaat, dan kunnen wij daarop handhaven. Als studenten geen huishouden vormen maar zich toch zo gedragen, dan zijn boetes mogelijk’, vertelt Evelien Aangeenbrug, woordvoerder van de politie Noord-Nederland.

Maar daar zijn gemeente en politie niet op uit, aldus Hoiting en Aangeenbrug. ‘We spreken mensen allereerst gewoon aan’, zegt Aangeenbrug. ‘We zijn er echt niet op uit om studenten te beboeten en proberen het met een gesprek af te doen.’

Gezond verstand

‘We vragen de studenten vooral om hun gezond verstand te gebruiken’, zegt Hoiting. Volgens haar probeert de gemeente de studenten daarbij te helpen. Zo heeft de gemeente de afgelopen week met meerdere studentenverenigingen om tafel gezeten om over de coronamaatregelen te praten. 

‘Hoe ervaren de studenten de maatregelen? Hoe kan je die maatregelen in huis toepassen? Waar loop je tegenaan? Dat soort vragen’, zegt Hoiting. Onder meer Vindicat, Albertus, de Groninger Studentenbond (GSb) en ESN waren van de partij.

De gemeente snapt dat studenten met veel vragen zitten, en blijft daarom met ze om tafel gaan. ‘Volgende week hebben we weer een samenkomst met een aantal studentenverenigingen. We blijven in gesprek met elkaar. Dat is in deze bijzondere situatie erg belangrijk’, zegt Hoiting.

Studenten helpen worstelend Gronings bedrijfsleven

Studenten van SCG aan het werk bij FC Groningen tijdens een project in 2019.

Studenten helpen worstelend Gronings bedrijfsleven

Veel mensen proberen elkaar in de coronacrisis te helpen waar dat kan. Ook de Student Consultancy Group (SCG) steekt de handen uit de mouwen en is Groningse bedrijven die het moeilijk hebben nu kosteloos van dienst.
15 april om 11:22 uur.
Laatst gewijzigd op 15 april 2020
om 11:22 uur.
april 15 at 11:22 AM.
Last modified on april 15, 2020
at 11:22 AM.


Thijs Fens

Door Thijs Fens

15 april om 11:22 uur.
Laatst gewijzigd op 15 april 2020
om 11:22 uur.
Thijs Fens

By Thijs Fens

april 15 at 11:22 AM.
Last modified on april 15, 2020
at 11:22 AM.
Thijs Fens

Thijs Fens

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

‘Denk aan hulp bij marketing en sociale media, het oplossen van boekhoudproblemen, het maken van financiële analyses en het opzetten van een webshop’, vertelt Merel van Harten, bestuurslid bij SCG. 

Het idee achter SCG is dat studenten door middel van consultancyprojecten ervaring op kunnen doen in het bedrijfsleven. Doorgaans tegen een vergoeding, maar nu niet. ‘We merkten dat studenten op dit moment veel tijd over hebben en dat ze zich graag nuttig willen maken. Zij zitten nu ook maar op de bank.’ 

Marketingplan

SCG benaderde zo ongeveer elk bedrijf in Groningen – vaak kleine ondernemingen – en er kwamen veel positieve reacties binnen. Zo zijn er nu studenten aan het werk voor een kapsalon. ‘Daar optimaliseren ze de socialmediakanalen en helpen ze bij de promotie’, zegt Van Harten. Ook voor een bedrijf in de toeristische sector maakt SCG een marketingplan. 

Bij een evenementenbedrijf is SCG bezig met een concurrentie-analyse. Studenten kijken hoe soortgelijke bedrijven omgaan met problemen en hoe zij opereren. Ook worden de contracten doorgenomen. ‘Klopt alles?  Worden de risico’s afgedekt? Zijn de contracten coronaproof?’

Mankracht

Verder is SCG in gesprek met verschillende boekwinkels, om te kijken wat ze voor hen kunnen betekenen. ‘We kunnen nog veel meer bedrijven helpen.’

Aan mankracht geen gebrek, want er staan zo’n tweehonderd studenten in de database. Toch mogen dat er nog meer worden. ‘We zoeken marketingstudenten, rechtenstudenten en vooral ook IT-studenten’, zegt Van Harten. 

Twee kanten

Ze beseft dat het mes aan twee kanten snijdt. ‘We bieden eenmalig een gratis project aan, maar we hopen natuurlijk dat we er een groter netwerk aan overhouden. Het is goede reclame en tegelijkertijd helpen we de bedrijven.’

Voor SCG is de actie geslaagd als bij ieder project een bedrijf uit de brand geholpen wordt. ‘En dan maakt het niet uit of dat twee bedrijven zijn of vijftig.’

CDJA Groningen tegen boetes voor studentenhuizen

Vormen deze studenten een huishouden of niet? Foto Reyer Boxem

CDJA Groningen tegen boetes voor studentenhuizen

Vormen studenten die samen in een huis wonen wel of geen huishouden? De gemeente Groningen moet daar duidelijkheid over verschaffen, vindt de lokale afdeling van het CDJA.

14 april om 17:07 uur.
Laatst gewijzigd op 14 april 2020
om 18:49 uur.
april 14 at 17:07 PM.
Last modified on april 14, 2020
at 18:49 PM.


Thijs Fens

Door Thijs Fens

14 april om 17:07 uur.
Laatst gewijzigd op 14 april 2020
om 18:49 uur.
Thijs Fens

By Thijs Fens

april 14 at 17:07 PM.
Last modified on april 14, 2020
at 18:49 PM.
Thijs Fens

Thijs Fens

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

Vanwege het coronavirus mogen er niet meer dan drie mensen bij elkaar zijn in de openbare ruimte. Maar volgens de politieke jongerenorganisatie van het CDA is het onduidelijk of die maatregel ook op samenwonende studenten van toepassing is.

Zo kregen studenten in Amstelveen en Utrecht boetes van bijna vierhonderd euro, terwijl zij dachten dat er voor hen als huishouden een uitzondering gold. 

Huishouden

‘Wanneer is er sprake van een huishouden? Mogen studentenhuishoudens nog gebruik maken van (semi)publieke buitenruimten rondom studentenhuizen? En hoe wordt er in onze gemeente gehandhaafd?’ vragen voorzitter Ruben Eisses en secretaris Simeon Naaijer van het CDJA Groningen zich af in een open brief aan de gemeente.

Het CDJA vindt de boetes onrechtvaardig en wil dat ze ingetrokken worden. Studentenhuizen moeten als huishouden beschouwd worden, stelt de organisatie.

‘Studenten wonen op hetzelfde adres, delen dezelfde voordeur. Er wordt voor elkaar gekookt, voor elkaar gezorgd en er worden samen klusjes in het huishouden gedaan.’ 

Oproep FSE aan studenten: Lever beschermbrillen en maskers in

Oproep FSE aan studenten:

‘Lever beschermbrillen en maskers in’

Heb je nog beschermbrillen, wegwerphandschoenen en maskers voor practica of labwerk thuis? Lever ze in, zegt Theo Jurriens. De zorginstellingen kunnen ze goed gebruiken.
25 maart om 10:02 uur.
Laatst gewijzigd op 25 maart 2020
om 10:47 uur.
maart 25 at 10:02 AM.
Last modified on maart 25, 2020
at 10:47 AM.


Thijs Fens

Door Thijs Fens

25 maart om 10:02 uur.
Laatst gewijzigd op 25 maart 2020
om 10:47 uur.
Thijs Fens

By Thijs Fens

maart 25 at 10:02 AM.
Last modified on maart 25, 2020
at 10:47 AM.
Thijs Fens

Thijs Fens

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

Onder het motto #allebrillenverzamelen probeert Jurriens, voorlichter van de Faculty of Science and Engineering (FSE), online zijn studenten te bereiken. ‘Geen enkele student gebruik zijn veiligheidsbril op dit moment’, zegt hij. Terwijl alle Noord-Nederlandse zorginstellingen sinds de uitbraak van het coronavirus een tekort aan medische hulpmiddelen hebben. 

‘Breng het dan naar een plek waar ze het keihard nodig hebben’, stelt Jurriens. Studenten kunnen hiervoor terecht bij MartiniPlaza, waar een centraal inzamelpunt is opgericht. Behalve mondkapjes en wegwerphandschoenen kunnen ook chirurgische maskers en zelfs vuurwerkbrillen worden gedoneerd.

Naar behoefte verdeeld

Al het materiaal dat bij MartiniPlaza wordt ingezameld, zal vervolgens naar behoefte onder de zorginstellingen verdeeld worden. ‘Doe het, want er is echt een groot tekort’, zegt Jurriens. 

FSE heeft zelf vierhonderd veiligheidsbrillen beschikbaar gesteld. ‘De biologen hebben wegwerphandschoenen en ontsmettingsmiddel gebracht. Hopelijk volgen de studenten dit voorbeeld en brengen ze hun spullen ook naar MartiniPlaza.’

Medische hulpmiddelen kunnen iedere dag, ook in het weekend, tussen 12 en 16 uur bij MartiniPlaza worden ingeleverd. Medewerkers van het UMCG keuren de materialen ter plekke.

Faculteitsraad: Wachttijd studieadviseurs FEB moet korter

Wachttijd studieadviseurs FEB moet korter

De wachttijd voor een afspraak met een studieadviseur van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde is te lang. Dat moet anders, wil de faculteitsraad.

4 maart om 11:47 uur.
Laatst gewijzigd op 4 maart 2020
om 12:19 uur.
maart 4 at 11:47 AM.
Last modified on maart 4, 2020
at 12:19 PM.


Thijs Fens

Door Thijs Fens

4 maart om 11:47 uur.
Laatst gewijzigd op 4 maart 2020
om 12:19 uur.
Thijs Fens

By Thijs Fens

maart 4 at 11:47 AM.
Last modified on maart 4, 2020
at 12:19 PM.
Thijs Fens

Thijs Fens

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

‘Studenten moeten drie, soms wel vier weken wachten op een afspraak’, zegt Reender Reenders, fractievoorzitter van De Vrije Student. Zijn partij liet naar aanleiding van klachten onderzoek doen en ontdekte dat de gemiddelde wachttijd gedurende negentien weken van het studiejaar net onder de drie weken ligt. ‘Dan gaat het over het gemiddelde, de maximale wachttijden zijn soms nog veel langer’, weet Reenders.

Lastig in te plannen

In een memo van Student Support, dat vorige week naar aanleiding van Reenders’ vragen besproken werd in de faculteitsraad, staat onder meer dat studenten te weinig beschikbaar zouden zijn voor een afspraak. ‘Maar met colleges is het ook niet makkelijk om iets in te plannen. Ik kreeg het idee dat de faculteit het probleem probeerde af te zwakken.’   

Toch ligt het volgens het bestuur iets genuanceerder. Vice-decaan Manda Broekhuis weet dat studenten soms een eerste beschikbare tijdslot niet kiezen omdat het niet uitkomt en af en toe ook bewust een afspraak voor op de lange termijn maken, waardoor de wachttijd (tussen het maken van een afspraak en de afspraak zelf) inderdaad langer is. ‘Maar dat is een bewuste keuze van die student en dat verandert de zaak natuurlijk wel enigszins.’

Reenders kreeg verder te horen dat studenten ook kunnen bellen of mailen. ‘Maar dat is niet helemaal fair. Er zijn inderdaad telefonische spreekuren, maar dat is alleen voor korte vragen.’ Volgens Reenders zijn echte problemen daar niet mee te verhelpen. 

Verbeteringen

Mailen kan ook, maar dan mailt de student naar het e-mailadres van Student Support, niet naar de betreffende studieadviseur. Het bestuur erkent dat dit verbeterd kan worden en bekijkt of de mailadressen van de studieadviseurs op de website toegevoegd kunnen worden.

Reenders wijst erop dat het aantal studenten op de faculteit is gestegen, terwijl het aantal studieadviseurs gelijk is gebleven. ‘Dat zegt natuurlijk ook wel iets.’

Als het aan de faculteitsraad ligt, wordt de maximale wachttijd voor een afspraak tien werkdagen. Het bestuur liet weten te gaan nadenken over een plan om de wachttijden te verminderen.

In recordtempo van je studieschuld af

Maaike Wind met zoontje Joren.

Maaike lost in recordtempo een halve ton studieschuld af

Voormalig RUG-student Maaike Wind durfde jarenlang niet te kijken hoe hoog haar studieschuld was. Na een poos deed ze het toch. Ze schrok zich dood: 51.759,61 euro. Achteraf had ze het heel anders aangepakt.
4 maart om 10:21 uur.
Laatst gewijzigd op 5 maart 2020
om 11:38 uur.
maart 4 at 10:21 AM.
Last modified on maart 5, 2020
at 11:38 AM.


Thijs Fens

Door Thijs Fens

4 maart om 10:21 uur.
Laatst gewijzigd op 5 maart 2020
om 11:38 uur.
Thijs Fens

By Thijs Fens

maart 4 at 10:21 AM.
Last modified on maart 5, 2020
at 11:38 AM.
Thijs Fens

Thijs Fens

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

‘Maak een budget’, is een van de belangrijkste tips die Maaike voor de huidige studenten heeft. ‘Als student had ik dat echt moeten doen. Hoeveel salaris krijg ik? Wat ga ik ermee doen? Waar geef ik het aan uit? Zet het op een rij.’ 

Volgens Maaike moet je ook goed kijken naar het bedrag dat je maandelijks leent. ‘Heb je het écht nodig? Kijk of het bijvoorbeeld met vijftig of honderd euro omlaag kan.’ Zij deed dat niet. ‘Ik leende maximaal, terwijl dat helemaal niet nodig was. Daarnaast stond ik er helemaal niet bij stil hoeveel ik leende en wat het totaalbedrag zou worden.’

Haar eerste reactie toen ze het bedrag van dik vijftigduizend euro zag? ‘Fuck’. Maar direct daarna: ‘Ach, ik hoef de eerste twee jaar gelukkig nog niet te beginnen met aflossen.’ Maaike is dan 26 jaar en net klaar met studeren. Ze studeerde culturele antropologie in Utrecht, om vervolgens de master journalistiek in Groningen te gaan doen. Maar die laatste maakte ze nooit af.

In de kroeg

Tijdens haar studie ging ze niet goed met haar geld om. ‘Ik zat vaak in de kroeg, ik reisde heel veel en ik ging vaak weekendjes weg. Nu denk ik: had ik maar wat vaker dertig euro uitgegeven in de kroeg, in plaats van zestig.’

Twee jaar nadat ze gestopt was met studeren, begon Maaike met aflossen. Elke maand het minimum. Maar omdat ze ook nog andere leningen had, stopte ze vanaf haar 31e tijdelijk met het aflossen van haar studieschuld. ‘Dat kon door de gunstige voorwaarden van DUO. De rente was ondertussen ook gezakt naar 0 procent.’

Op haar 36e merkte Maaike dat haar kinderwens steeds groter werd. Ze heeft – heel bewust – geen partner, maar wilde toch haar kinderwens in vervulling laten gaan. Na wat onderzoek kwam ze erachter dat ze voor een spermadonor zelf een paar duizend euro moest betalen. 

Dat geld spaarde ze bij elkaar met behulp van You Need A Budget, een softwareprogramma waarin ze elke euro die ze verdient een bestemming geeft. ‘Binnen een paar maanden had ik het geld bij elkaar. Veel gemakkelijker dan ik dacht.’ 

Het zette haar aan het denken: als dit zo makkelijk gaat, waarom lukt het dan niet met mijn studieschuld? ‘Ik voelde me hopeloos, een sukkel. Geldproblemen geven zoveel stress. Ik durfde jaren niet in te loggen bij DUO om mijn schuld maar te ontwijken.’

Knop om

Ze zette de knop om en begon fanatiek met terugbetalen. ‘Fuck die studieschuld! Eerst wilde ik het in vijf jaar doen, maar ik merkte dat het sneller kan.’ Op 1 januari 2019 had ze nog een studieschuld van 33.000 euro. Ze besloot: in twee jaar wil ik schuldenvrij zijn. ‘Dat gaat me zeker lukken.’ 

Ze gaat niet meer naar de kroeg, nooit meer uit eten, ze gaat niet meer naar de kapper, ze koopt geen nieuwe kleren meer en kookt voor vier dagen. Het geeft haar ontzettend veel voldoening, merkt ze. Sinds oktober blogt Maaike ook over haar studieschuld op fuckdiestudieschuld.nl. ‘Ik krijg ontzettend veel reacties van mensen die zich herkennen in mijn verhaal en hun verhaal met me delen.’

Gemiddeld lost Maaike, die ondertussen al een aantal jaren werkt als journalist bij Dagblad van het Noorden, zo’n 1300 euro per maand af. ‘Ik moet nog 13.000 euro, dus ik ben hard op weg. Eind dit jaar ben ik schuldenvrij.’

En dan? Als ze weer geld kan uitgeven? ‘Ik wil mijn zoontje meer van de wereld laten zien. En ik wil graag een huis kopen. En misschien weer eens naar de kapper. Eén ding weet ik zeker: ik wil nooit meer lenen.’ 

Tips van Maaike om je studieschuld af te lossen

‘Faculteitsraden moeten vergaderstukken vertalen’

‘Faculteitsraden moeten vergaderstukken vertalen’

Faculteitsraden sluiten internationals uit doordat de vergaderstukken vaak alleen in het Nederlands beschikbaar zijn. Dat moet anders, zegt Daan van Gulik, vicevoorzitter van de faculteitsraad gedrags- en maatschappijwetenschappen.
19 februari om 11:30 uur.
Laatst gewijzigd op 20 februari 2020
om 11:43 uur.
februari 19 at 11:30 AM.
Last modified on februari 20, 2020
at 11:43 AM.


Thijs Fens

Door Thijs Fens

19 februari om 11:30 uur.
Laatst gewijzigd op 20 februari 2020
om 11:43 uur.
Thijs Fens

By Thijs Fens

februari 19 at 11:30 AM.
Last modified on februari 20, 2020
at 11:43 AM.
Thijs Fens

Thijs Fens

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

‘Dit past niet bij een universiteit die een internationale uitstraling wil hebben’, zegt Van Gulik. De faculteitsraden weerspiegelen de samenstelling van de faculteiten nu niet voldoende, vindt hij. Bij GMW zat tot januari geen enkele internationale student in de faculteitsraad.

‘Ik heb het idee dat de medezeggenschapsraden niet goed genoeg voor hen worden opengesteld’, zegt Van Gulik. Officieel kunnen internationale studenten zich verkiesbaar stellen, maar dat doen ze niet snel omdat ze de Nederlandse vergaderstukken niet begrijpen. ‘Ik ben opgegroeid met Nederlands als moedertaal en voor mij is het soms al lastig om door die stukken heen te komen.’

Vertaalprogramma

Bij de faculteitsvergaderingen van GMW zit een vertaler, maar Van Gulik heeft voorgesteld om de stukken voortaan ook in het Engels beschikbaar te maken. Daar werd door het faculteitsbestuur niet meteen enthousiast op gereageerd. ‘Dat snap ik ook, want het kost geld en mankracht om het te realiseren. Maar de universiteit heeft vast een groot internationaliseringsbudget, dan hoor je hier ook in te investeren.’ 

Het bestuur gaat daarom nu op zoek naar een professioneel vertalingsprogramma. ‘Dat is een tussenoplossing waar ik nu mee kan leven’, zegt Van Gulik. ‘Maar op de lange termijn moet dit gewoon op een professionele manier vertaald worden. Dat hoort bij een professionele internationale organisatie.’

Tanden van neefje moeten uitsluitsel geven over lot van graaf Adolf

Lammert Doedens (midden) bij de grafkist van Adolfs verre neef. Foto: Tjerk Bekius

Tanden van neefje moeten lot van graaf Adolf ophelderen

Al jaren speurt historicus Lammert Doedens van het Universiteitsmuseum naar de verdwenen graaf Adolf van Nassau. Nu lijkt de oplossing van het mysterie dichterbij dan ooit.
18 februari om 16:15 uur.
Laatst gewijzigd op 19 februari 2020
om 12:49 uur.
februari 18 at 16:15 PM.
Last modified on februari 19, 2020
at 12:49 PM.


Thijs Fens

Door Thijs Fens

18 februari om 16:15 uur.
Laatst gewijzigd op 19 februari 2020
om 12:49 uur.
Thijs Fens

By Thijs Fens

februari 18 at 16:15 PM.
Last modified on februari 19, 2020
at 12:49 PM.
Thijs Fens

Thijs Fens

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

Adolf, de broer van Willem van Oranje, kwam om het leven tijdens de Slag bij Heiligerlee (1568), maar niemand weet waar zijn lichaam is gebleven. Doedens stuitte in Oldenburg op resten die van de graaf zouden kunnen zijn, maar om dat te kunnen bewijzen is een DNA-match nodig. 

En dus was hij dinsdag in het Duitse Dillenburg om in de Stadskerk de grafkist te openen van een verre neef van Adolf. De kist van een andere neef – beiden zijn nakomelingen van Adolfs broer Jan van Nassau – zou ook worden geopend. Maar die bleek te goed dicht te zitten. ‘Dan zouden we hem vernield hebben en dat wilden we uiteraard niet’, zegt Doedens.

De oorspronkelijke houten grafkist, die in een metalen tombe zat, was in zeer goede conditie: ‘Daar waren we natuurlijk al blij mee.’ Maar wat Doedens aantrof na het openen van de kist, maakte hem nog enthousiaster. ‘Het lichaam was namelijk vrijwel gemummificeerd’, vertelt hij. ‘Er zijn dus heel goede vooruitzichten dat we hier een DNA-profiel van kunnen maken.’

Verwanten

Doedens trof jaren geleden de restanten van een onbekende man aan in de St. Lamberti Kirche in Oldenburg. Onderzoek wees uit dat de man tussen de twintig en dertig jaar oud was, dat hij niet verwant was aan de graven van Oldenburg en ook niet uit de omgeving kwam. Zou dat dan Adolf van Nassau zijn? Maar pogingen om DNA van familieleden te vinden, liepen tot nu toe op niets uit. 

Antropoloog Birgit Großkopf van de Universiteit Göttingen, die ook in het onderzoeksteam zit, nam dinsdag DNA-materiaal af van twee tanden van de neef in Dillenburg. Dit kan dan vergeleken worden met de botten uit Oldenburg. En dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat Doedens’ jarenlange speurtocht naar Adolf van Nassau voorbij is. ‘Over acht weken weten we of ons onderzoek gelukt is.’

RUG-studenten winnen Nationale Prijs Onderwijsjournalistiek

Prijs Onderwijsjournalistiek voor RUG-studenten

‘Verbaasd, maar natuurlijk ook ontzettend trots’

RUG-studenten Jasper Been, Bart Hekkema en Koen Marée hebben de Nationale Prijs Onderwijsjournalistiek 2020 gewonnen met hun verhalenserie over de bekostiging van het hoger onderwijs.
3 februari om 16:34 uur.
Laatst gewijzigd op 4 februari 2020
om 13:19 uur.
februari 3 at 16:34 PM.
Last modified on februari 4, 2020
at 13:19 PM.


Thijs Fens

Door Thijs Fens

3 februari om 16:34 uur.
Laatst gewijzigd op 4 februari 2020
om 13:19 uur.
Thijs Fens

By Thijs Fens

februari 3 at 16:34 PM.
Last modified on februari 4, 2020
at 13:19 PM.
Thijs Fens

Thijs Fens

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

Dat ze genomineerd waren, vonden ze eigenlijk al een prijs. Maar tot hun eigen verbazing werden de Groningse studenten Jasper Been, Bart Hekkema en de net afgestudeerde Koen Marée naar voren geroepen bij de uitreiking van de Nationale Prijs Onderwijsjournalistiek 2020.

Met hun verhalenserie voor De Correspondent over de bekostiging van het hoger onderwijs en de concurrentie tussen universiteiten, wonnen zij de prijs. Vijf vragen aan Koen Marée.

De clichévraag moet gesteld worden: wat ging er door jullie heen toen jullie hoorden dat jullie gewonnen hadden?

‘Vooral verbazing, denk ik. En we waren natuurlijk ook ontzettend trots dat de jury onze serie het beste journalistieke verhaal van 2019 vond. We hadden helemaal niets voorbereid. We dachten: We worden toch niet naar voren geroepen om die prijs in ontvangst te nemen, dus een speech is niet nodig. Maar dat liep net even anders. Dus dat werd improviseren.’

Jullie hadden het dus helemaal niet verwacht?

‘Nee, totaal niet. Natuurlijk: je bent genomineerd, dus er is altijd een kans. Maar we zagen het lijstje met genomineerden, zoals de Volkskrant met de stukken over het Haga Lyceum en NRC over de toetsgeneratie. Allemaal grote publicaties in de landelijke media, geschreven door gerenommeerde journalisten. Zelf komen we pas net kijken. Ik ben net afgestudeerd, Jasper studeert economie en Bart is net begonnen met zijn researchmaster geschiedenis. Geen van allen hebben we journalist als hoofdberoep. We vonden het al een eer dat we tussen die namen stonden.’

Hoe is deze serie tot stand gekomen?

‘Dat is een grappig verhaal. Het was namelijk nooit de bedoeling dat we het zelf zouden schrijven. We stuurden een brief naar Johannes Visser, die onderwijs doet voor De Correspondent. We zeiden dat we veel ideeën hadden voor artikelen over het hoger onderwijs en vroegen of we eens koffie konden drinken. Met de gedachte dat Visser dat kon gaan schrijven. Maar dat liep even anders, want ons werd later gevraagd of we het niet zélf wilden gaan doen. Dus uiteindelijk hebben wij daar maandenlang aan zitten zwoegen.’

Waarom hebben jullie gewonnen?

‘Naar mijn idee was onze serie een compleet verhaal. We hebben een analyse gegeven van het bekostigingsmodel van het hoger onderwijs, en alle gevolgen die dat met zich meebrengt. We hebben heel veel uitgelicht. Dat er op studentenaantallen wordt bekostigd, dat universiteiten gedwongen zijn om te groeien en daardoor problemen krijgen met overvolle klaslokalen.

‘Maar we schrijven ook over de werkdruk onder docenten en dat dit vervolgens ook weer invloed heeft op de studenten. En uiteindelijk proberen met oplossingen te komen. Dat is iets waar de jury erg over te spreken was. Bovendien was de serie ook opiniërend, we gaven onze mening. Dat maakte het ook dat het – volgens het juryrapport – ‘schuurde’.’

Wat houdt de prijs in?

‘Allereerst natuurlijk de eer. En daarnaast ook nog 2000 euro. Dat gaan we onderling verdelen. Wat we ermee gaan doen? We doen alle drie aan wielrennen, dus misschien moeten we maar eens een mooie tripje gaan maken om het te vieren.’

Het grootste archief van de UB: 78 verhuisdozen vol

Het archief uitpluizen is net als vissen, zegt Iekje Smit: ‘We zijn rustig op de automatische piloot bezig en ondertussen kletsen we.’

Het grootste archief van de UB: 78 verhuisdozen vol

Ga er maar aan staan: 78 verhuisdozen doorspitten van iemand die letterlijk alles bewaard heeft. Iekje Smit doet het. Ze werkt zich door het volledige archief van Geert Hofstede, emeritus hoogleraar psychologie.
28 januari om 10:57 uur.
Laatst gewijzigd op 28 januari 2020
om 13:38 uur.
januari 28 at 10:57 AM.
Last modified on januari 28, 2020
at 13:38 PM.


Thijs Fens

Door Thijs Fens

28 januari om 10:57 uur.
Laatst gewijzigd op 28 januari 2020
om 13:38 uur.
Thijs Fens

By Thijs Fens

januari 28 at 10:57 AM.
Last modified on januari 28, 2020
at 13:38 PM.
Thijs Fens

Thijs Fens

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

Overal waar je kijkt, liggen mappen en dozen en de nietjes vliegen met regelmaat door de lucht in het zaaltje naast de Bijzondere Collecties van de UB. Iedere vrijdag zit daar Iekje Smit, erevoorzitter van het Geert Hofstede Consortium. Samen met een groep studenten spit zij de gehele erfenis van de bekende 91-jarige psycholoog door.

Hoewel de studenten pas vanaf september bezig zijn met de grote klus, is Smit er al jaren mee bezig. ‘In 2017 al’, vertelt ze. ‘Toen kwam er een verhuiswagen het Academieplein opgereden. Helemaal volgeladen met het archief van Hofstede.’

De collectie van Hofstede is volgens Smit een bijzondere omdat het veel verschillende onderdelen bevat. ‘Een privécollectie, audiovisueel materiaal, publicaties, al zijn onderzoeksmateriaal, bronmateriaal: noem maar op.’ 

Goudmijntje

Hofstede bewaarde echt alles. ‘Ik vond zelfs kerstkaartjes van mezelf terug’, lacht Smit. Bovendien is het helemaal compleet. Hij heeft namelijk per publicatie ook alle secundaire literatuur bewaard. ‘Dat maakt het echt een goudmijntje.’ 

Maar hoe breng je orde in 78 dozen met van alles erin? ‘Dat is een hele klus’, weet Smit ondertussen. Allereerst worden de dozen heel globaal gescand. Daarna wordt er nauwkeuriger gekeken naar wat er precies in zit en dat wordt vervolgens genoteerd in een lijst. ‘Dat zijn pagina’s en pagina’s met kleurtjes en getalletjes.’

Ik vond zelfs kerstkaartjes van mezelf terug

Als dat gebeurd is, gaat alles uit de dozen, waarna een indeling gemaakt wordt. Alle publicaties bij elkaar, alle persoonlijke dingen bij elkaar, noem maar op. Daarbij wordt alles in mapjes gestopt en ontdaan van nietjes en plastic. Die mapjes komen weer in een grotere map en die mappen belanden uiteindelijk in een doos met een bepaald thema. ‘Je kunt het vergelijken met een Russische matroesjka-pop.’

Smit en haar studenten komen van alles tegen tijdens het doorspitten. Zo ook een brief van prins Claus, waarin hij Hofstede bedankt voor een toespraak die de psycholoog voor de prins had geschreven. Naast haar eigen kerstkaarten vond Smits nog meer van haar schrijfsels terug. ‘In het begin begon ik brieven met ‘geachte professor Hofstede’. Later werd het ‘lieve Geert’. Ik heb in het archief mijn band met hem zien veranderen. Dat vind ik heel bijzonder.’

Wetenschappelijke waarde

Volgens Evert Jan Reker, informatiespecialist bij de Bijzondere Collecties, staat de wetenschappelijke waarde van Hofstedes erfenis buiten kijf. ‘Niet alleen in Groningen of Nederland, maar zeker ook internationaal. Het is verreweg het meest omvangrijke archief dat wij in de kluis hebben staan. Sommige archieven zijn maar tien centimeter lang. Het archief van Hofstede is tientallen meters lang.’ 

Hofstede heeft een enorme bijdrage geleverd aan het onderzoek naar culturele dimensies. Hij is hij de meest geciteerde sociaal-wetenschapper uit Nederland. In totaal ontving hij elf eredoctoraten.

Volgens Smit heeft ze nog mazzel dat Hofstede zelf zo georganiseerd was. Hij bewaarde de stukken zelfs op alfabetische volgorde en per jaartal. ‘Hij is denk ik één van de meest georganiseerde mannen op aarde’, lacht ze. ‘Ik denk dat zijn vrouw wel eens gek van hem werd.’

Sommige archieven zijn maar tien centimeter lang, dat van Hofstede tientallen meters

Dat geldt niet voor Smit en haar studenten. ‘Het is vooral heel erg gezellig met elkaar. Je kunt het wel een beetje vergelijken met vissen. We zijn rustig op de automatische piloot ergens mee bezig en ondertussen kletsen we over van alles en nog wat.’ De studenten knikken instemmend. Zij vinden het bovendien leuk dat ze iets voor de wetenschap kunnen doen.

Tentoonstelling

Op 14 februari staat een digitale tentoonstelling gepland in de UB, dus ze hebben nog maar even om het werk af te krijgen. ‘De reden dat we een deadline hebben gesteld, is dat ik heel graag wil dat Hofstede nog leeft als het archief af is’, vertelt Smit. ‘Zonder de studenten, die dit vrijwillig doen, was het nooit gelukt.’ 

Ondertussen hebben de studenten net de zaal verlaten. ‘Maar,’ weet Smit, ‘vanmiddag komt er weer een groep’. Gezellig vissen en kletsen over van alles en nog wat.

Geen dieren maar boksbal op feestjes van Vindicat

Een tijger op de Kroeg van Vindicat in 2012

Geen dieren maar boksbal op feestjes van Vindicat

Dieren worden voortaan niet meer ingezet voor vermaak tijdens feestjes van Vindicat. Dat heeft het bestuur van de studentenvereniging laten weten aan de gemeente Groningen.
24 januari om 8:25 uur.
Laatst gewijzigd op 27 januari 2020
om 11:55 uur.
januari 24 at 8:25 AM.
Last modified on januari 27, 2020
at 11:55 AM.


Thijs Fens

Door Thijs Fens

24 januari om 8:25 uur.
Laatst gewijzigd op 27 januari 2020
om 11:55 uur.
Thijs Fens

By Thijs Fens

januari 24 at 8:25 AM.
Last modified on januari 27, 2020
at 11:55 AM.
Thijs Fens

Thijs Fens

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

Aanleiding is een publicatie van stadsblog Sikkom over het gebruik van dieren bij Vindicat en de daaropvolgende schriftelijke vragen van de raadsfractie van de Partij voor de Dieren.

Volgens Floris Hamann, rector van Vindicat, past het gebruiken van dieren op feestjes niet meer in de huidige maatschappij en ook niet meer bij Vindicat zelf. In het verleden was dit wel anders. Zo trad er in 2015 tijdens de opening van het lustrum bijvoorbeeld een danseres op met een slang om haar nek.

Ook gaan er verhalen rond dat er wel eens tijgerwelpjes bij een VIndicat-feestje zijn geweest. Volgens Hamann ‘zou dat best eens gebeurd kunnen zijn’, maar dat was voor zijn tijd. ‘Daar weet ik dus niet veel van.’

‘Verstandig’

Burgemeester Koen Schuiling is blij met het besluit en noemt het dan ook ‘verstandig’. Het besluit past volgens Hamann bij de verandering van de verenigingscultuur, waar zij aan werken nadat Vindicat diverse keren negatief in het nieuws kwam.

Zo was er een aantal geweldsincidenten en lekte in 2017 een ‘bangalijst’ uit. Maar dat is volgens Hamann verleden tijd. ‘We hebben veel contact met de burgemeester, maar ook met het gemeentelijk bestuur. We bespreken regelmatig de ontwikkelingen binnen de vereniging.’

Of de leden die dieren gaan missen? ‘Nee, dat denk ik niet. Bij het volgende feestje zetten we gewoon een extra springkussen of boksbal neer. Maar in ieder geval geen dieren meer.’

Partij voor internationals geeft zetel in faculteitsraad GMW op

Partij voor internationals geeft zetel in faculteitsraad GMW op

Na ruim drie maanden is de lege studentenzetel in de faculteitsraad van Gedrags- en Maatschappijwetenschappen weer bezet. Maar niet door de partij die de zetel won. Daan van Gulik, vicevoorzitter van de Faculteitsraad, licht toe.
23 januari om 10:34 uur.
Laatst gewijzigd op 27 januari 2020
om 14:12 uur.
januari 23 at 10:34 AM.
Last modified on januari 27, 2020
at 14:12 PM.


Thijs Fens

Door Thijs Fens

23 januari om 10:34 uur.
Laatst gewijzigd op 27 januari 2020
om 14:12 uur.
Thijs Fens

By Thijs Fens

januari 23 at 10:34 AM.
Last modified on januari 27, 2020
at 14:12 PM.
Thijs Fens

Thijs Fens

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

De zetel van STUN (Student United) wordt overgenomen door PSB. Is dat geen kiezersbedrog?

‘Als je het zo framet, ja. Maar je kunt ook zeggen: Hou je de kiezer niet nog meer voor de gek op het moment dat jij je verkiesbaar stelt, de internationale studenten wil vertegenwoordigen, en vervolgens niet komt opdagen? Het is misschien kiezen uit het minste kwaad.’

Waarom is het vorige student-lid ermee gestopt?

‘De student in kwestie is een international die deelnam namens STUN, de partij die internationals representeert. We merkten dat hij moeite had om deel te nemen aan de vergadering. Hij was er daarom niet altijd. Dat was vorig jaar ook het geval, daarom voerden we toen al gesprekken in de hoop dat hij zich dit jaar meer in zou zetten.’

‘Maar begin dit studiejaar, zei hij: “Ik kan het toch echt niet opbrengen”. Toen ben ik met hem in gesprek gegaan en hebben we samen besloten dat we op zoek zouden gaan naar een andere international.’

Je zou toch zeggen dat je weet waar je aan begint als je je verkiesbaar stelt?

‘Ja, dat klopt. Maar ik snap zijn kant ook wel. De vergaderingen zijn in het Nederlands. We probeerden het wel eens in het Engels, maar dan verliepen de vergaderingen niet goed. Daarbij komt dat hij het ook erg druk had met zijn studie. Ik zei tegen hem: “Ik vind het top dat je erbij zit, maar dit kan niet”. Toen kwamen we tot dit besluit.’

Hoe is dat proces van zetelwisseling verlopen?

‘We hebben dit goed overlegd met STUN. We zijn niet naar hen gegaan met de vraag “Mogen we jullie zetel?” Nee, we hebben eerst gevraagd of ze niet toch gewoon naar de vergaderingen wilden komen. Toen werd duidelijk dat dat er niet in zat. We vonden het jammer, want dat gaat ten koste van de stem van de studenten.’

‘We vroegen hen wat ze ervan vonden als wij bij onze achterban een representatieve international zouden zoeken. Dat vonden ze prima. Vervolgens zijn we naar het centraal stembureau gegaan, om te kijken of het daadwerkelijk kon. Het is niet gebruikelijk, maar wel mogelijk.’

Dit speelde in september. Nu, in januari, hebben jullie pas een opvolger. Waarom duurde dat zo lang?

‘Omdat het best moeilijk was om een nieuw student-lid te vinden. We hebben veel gesprekken gevoerd, en studenten moeten er ook goed over nadenken. Bovendien was het een ongebruikelijke procedure, omdat het buiten de verkiezingen om liep. Die zoektocht hebben we een beetje onderschat. Het blijkt best moeilijk te zijn om studenten duidelijk te maken wat je precies doet.’

Linnaeusborg gesloten rondom kerst

Andrys Weitenberg, hoofd huisvesting van FSE, in de Linnaeusborg. Foto Felipe Silva

Werk aan ventilatiekanalen

Linnaeusborg gesloten rondom kerst

De Linnaeusborg is op 23, 24 en 27 december gesloten. Reden? Grondige werkzaamheden aan de centrale ventilatie van het gebouw.
17 december om 9:42 uur.
Laatst gewijzigd op 18 december 2019
om 10:13 uur.
december 17 at 9:42 AM.
Last modified on december 18, 2019
at 10:13 AM.

Thijs Fens

Door Thijs Fens

17 december om 9:42 uur.
Laatst gewijzigd op 18 december 2019
om 10:13 uur.
Thijs Fens

By Thijs Fens

december 17 at 9:42 AM.
Last modified on december 18, 2019
at 10:13 AM.

‘De geplande operatie is bedoeld om de hoofdluchtkanalen voor te bereiden op de uitbreiding van deze kanalen’, zegt hoofd huisvesting Andrys Weitenberg van de Faculty of Science and Engineering.

Volgens Weitenberg is het op dat moment niet veilig om in het gebouw aanwezig te zijn, omdat door de afwezigheid van ventilatie de kans op het inademen van schadelijke stoffen erg groot is. ‘Dat risico kunnen we natuurlijk niet nemen.’

De werkzaamheden zijn nodig om ruimte te maken voor het prestigieuze Chemical Building Blocks Research Center (CBBC), dat in april klaar moet zijn. Het CBBC is een samenwerkingsproject tussen de universiteiten van Groningen, Utrecht en Eindhoven. Ook grote bedrijven als Akzo Nobel werken hieraan mee. Het gaat om fundamenteel chemisch onderzoek, om erachter te komen hoe de wereld om moet gaan met de vraag naar grondstoffen.

Rustig

‘Er is heel bewust gekozen voor de dagen rondom Kerst’, laat Weitenberg weten. Rond die tijd is het namelijk erg rustig. ‘Als we het op een later moment zouden doen, zouden veel onderzoeken in de problemen komen.’  Met de mensen die er wel mee in aanraking komen, is al naar een oplossing gezocht. ‘Het gaat dan vooral om het aanpassen van de planning.’

Het is mogelijk dat de Linnaeusborg  voor de start van het CBBC in april nog een keer dicht moet. Weitenberg heeft daar op dit moment nog weinig zicht op, omdat de definitieve planning nog niet binnen is. Die wordt uiterlijk begin januari verwacht. ‘Maar’, benadrukt Weitenberg, ‘we proberen rond Kerst zoveel mogelijk te doen, zodat we volgend jaar niet nog eens dicht hoeven.’