Coronavirus roept kamernood halt toe

Een studentenkamer in de Kornoeljeflat. De flat wordt eerder dan gepland gerenoveerd, omdat er minder vraag is naar kamers. Foto Reyer Boxem

Minder internationals in de stad

Coronavirus roept Groningse kamernood halt toe

De Stichting Studenten Huisvesting (SSH) verhuurt komend semester veel minder kamers aan internationale studenten dan voorheen. Niet alleen wordt de kamervoorraad teruggeschroefd van 1900 naar 1200, ook staan er nog steeds zo’n 120 kamers leeg.
31 augustus om 11:55 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.
augustus 31 at 11:55 AM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.


Door Koen Marée

31 augustus om 11:55 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.

By Koen Marée

augustus 31 at 11:55 AM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.

Koen Marée

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

Volgens Jolien Stokroos van de SSH, de grootste studentenhuisvester voor internationale studenten in Groningen, is de terugloop direct te wijten aan de coronacrisis. ‘Er zijn veel minder uitwisselingsstudenten en ook minder internationale studenten die voor een hele studie komen.’ 

In voorgaande jaren was de SSH al ruim voor het studiejaar volgeboekt, onder andere doordat de RUG en de Hanze aankomende studenten doorverwijzen naar de corporatie.

Renovaties

Nog voor de zomer besloot de SSH al om op basis van de aanmeldcijfers minder eenheden aan te bieden. In overleg met eigenaar Lefier wordt al dit jaar van start gegaan met de renovatie van de Kornoeljeflat, in plaats van volgend jaar, en zijn de ruim 300 kamers uit de voorraad gehaald. Wel staat de flat in september nog stand-by voor noodopvang, mocht dat nodig zijn. ‘Daar lijkt het echter niet op’, aldus RUG-woordvoerder Jorien Bakker.

Verder is, zoals gepland, afscheid genomen van de locatie aan de Van Swietenlaan en zijn 170 tweepersoonskamers omgezet naar eenpersoonskamers. In totaal worden er 700 kamers minder aangeboden.

Leegstand door late beslissers

Toch staan er nog steeds zo’n 120 kamers leeg. ‘Dat loopt heel langzaam terug’, vertelt Stokroos. ‘Sommige kamers worden drie keer geboekt en ook weer drie keer geannuleerd. Het is heel onrustig, er zijn veel late beslissers.’

Het is vooralsnog niet de bedoeling dat de leegstaande kamers worden opgevuld met Nederlandse studenten: ‘De verwachting is dat sommige internationale studenten het even aankijken en pas in oktober of november komen. Ook voor hen willen de onderwijsinstellingen ruimte beschikbaar hebben. Eventueel kijken we hier later opnieuw naar.’

De SSH schaalt in aanloop naar het tweede semester en het studiejaar 2021-2022 weer op. De Esdoornflat wordt naar verwachting in maart of april 2021 opgeleverd, waarmee weer 320 kamers extra kunnen worden aangeboden. De renovatie van de Kornoeljeflat moet in 2022 klaar zijn. Het is nog niet zeker of SSH deze opnieuw in beheer neemt.

Toch inzet van stewards om rookverbod op RUG-terrein te handhaven

Toch inzet van stewards om rookverbod te handhaven

Stewards gaan studenten en medewerkers aanspreken die na 1 augustus rond een RUG-gebouw een sigaret roken. Op die datum gaat de nieuwe Tabaks- en rookwarenwet in, die roken op terreinen van onderwijsinstellingen verbiedt.
7 juli om 20:30 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.
juli 7 at 20:30 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.


Door Koen Marée

7 juli om 20:30 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.

By Koen Marée

juli 7 at 20:30 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.

Koen Marée

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

De afgelopen jaren werd door de RUG al langzaam toegewerkt naar het verbod, door speciale rookzones in te richten rond de universiteitsgebouwen. Ook deze zones verdwijnen nu.

Rokers die toch een peukje opsteken worden door een steward op de vingers getikt. In de binnenstad zet de universiteit daar eigen stewards voor in, op Zernike is samen met de Hanzehogeschool en 4GS een leerbedrijf opgezet voor studenten van de beveiligingsopleiding aan het Noorderpoort College. Vier dagen per week zullen er zes studenten rondlopen om het rookverbod te handhaven.

Vorig jaar zei collegevoorzitter Jouke de Vries nog niets te voelen voor een ‘rookpolitie’. Hij zag er meer heil in dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en rokers aanspreekt als die ergens staan waar dat niet mag.

Openbare gebieden

Heikel punt zijn nog de openbare gebieden tussen RUG-gebouwen, zoals de Broerstraat tussen de Universiteitsbibliotheek en het Academiegebouw en het fietspad en de weg op Zernike. Voor deze locaties is de RUG in gesprek met de gemeente om een ‘praktische oplossing voor handhaving’ te realiseren.

Dit zou bijvoorbeeld gedaan kunnen worden met een plaatselijk verbod via een gemeentelijke verordening. Of dat inderdaad de bedoeling is, kon een RUG-woordvoerder nog niet zeggen.

Aanspreekcultuur

De RUG hoopt dat over vijf jaar een nieuwe studentengeneratie begint die het rookverbod op het terrein van de universiteit doodnormaal vindt. Ook moet er een aanspreekcultuur ontstaan, waarbij studenten en docenten elkaar op het rookverbod wijzen.

Na ingang van het rookverbod zal de universiteit extra gaan communiceren. Ook komt er aandacht voor Stoptober. Verder zijn de gratis cursussen ‘stoppen met roken’ vanaf komend studiejaar niet meer alleen toegankelijk voor medewerkers, maar ook voor studenten.

Bewoners SSH krijgen eigen huurdersvereniging

Bewoners van onder meer de Upsilonflat in Paddepoel kunnen plaatsnemen in de nieuwe huurdersvereniging van de SSH.

Bewoners SSH krijgen eigen huurdersvereniging

Internationale studenten die van de SSH huren kunnen vanaf volgend jaar bij problemen terecht bij de nieuwe huurdersvereniging International Student Housing Assistance (ISHA).
1 juli om 10:27 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.
juli 1 at 10:27 AM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.


Door Koen Marée

1 juli om 10:27 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.

By Koen Marée

juli 1 at 10:27 AM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.

Koen Marée

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

Het is de bedoeling dat ISHA minstens een keer in de maand bijeen komt en de gang van zaken binnen de SSH bespreekt. Niet als veredelde klachtenlijn, maar écht meepraten over beleid.

‘Naar aanleiding van de debatten in de gemeenteraad hebben wij toegezegd de kosten voor de kamerhuur te gaan uitsplitsen’, vertelt Jolien Stokroos van de SSH. ‘ISHA kan ons vervolgens een spiegel voorhouden: is het eerlijk, oneerlijk, kan het beter?’

Onderwerpen

Andere onderwerpen die op de agenda zullen komen zijn het boetebeleid bij overlast, de communicatie richting de bewoners en hoe de SSH-panden gezelliger kunnen worden gemaakt. 

ISHA wordt opgezet naar initiatief van de Groninger Studentenbond en ESN. In Utrecht kent de SSH al een bewonersvertegenwoordiging en ook Groninger verhuurder Lefier heeft er een. Volgens Yael Steenman, secretaris van ESN, zal ISHA veel opleveren. ‘Studenten wonen er ook fijner als ze bijvoorbeeld weten hoe de prijs is opgebouwd.’

De GSb en ESN nemen plaats in ISHA, met daarnaast nog drie bewoners van de SSH-panden aan de Kornoeljestraat, het Winschoterdiep en de Upsilonflat in Paddepoel. Zij worden aan het begin van het studiejaar geïnformeerd over vacante posities.

Corona

Tijdens de afgelopen maanden vertrok zestig procent van de bewoners vroegtijdig uit hun SSH-flat. De onderwijsinstellingen en de SSH gaven studenten de vrijheid om terug te gaan naar hun eigen land en familie, ook al draaien de RUG en de Hanze normaal gesproken op voor leegstand. 

‘We gaan binnenkort de factuur opmaken, dat zal een flink bedrag zijn’, vertelt Stokroos. ‘Als SSH zullen we ook meedelen in de financiële gevolgen. Hoe we dat precies gaan doen kan ik nog niet zeggen, we lopen ook in andere studentensteden tegen deze kwestie aan.’

‘Biertjesboete’ in plantsoen van de baan

Verbod blijft bij vijver en klimrek

Toch biertje of wijntje in het plantsoen, maar niet na 23 uur

Er komt toch geen algeheel alcoholverbod in het Noorderplantsoen per 1 juli. Uitzondering zijn de vijver en de speeltuin, daar is drank taboe. En na 23.00 uur moet het in het hele park rustig zijn.
29 juni om 21:57 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.
juni 29 at 21:57 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.


Door Koen Marée

29 juni om 21:57 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.

By Koen Marée

juni 29 at 21:57 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.

Koen Marée

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

Vorige week meldde de gemeente dat zij vanaf 1 juli het al langer bestaande alcoholverbod in het plantsoen gaat handhaven. De reden was dat er de laatste tijd veel overlast is. 

Het besluit leidde tot een storm van kritiek. Raadspartij Student en Stad startte met de Groninger Studentenbond een petitie en mensen riepen op Facebook op tot een ludiek protest. Meer dan vijfduizend mensen waren geïnteresseerd in het evenement ‘Kratzitten in het Noorderplantsoen’. Of dat dinsdag nog doorgaat nu het plan gedeeltelijk is ingetrokken, is niet duidelijk.

Of het anders kan

Maandagochtend kwamen de fractievoorzitters van de gemeenteraadspartijen bijeen om te bespreken of het ook anders kan. Daaruit volgden suggesties om pas later op de avond te gaan handhaven en om het verbod enkel voor bepaalde locaties te laten gelden.

Vervolgens nam burgemeester Koen Schuiling het definitieve besluit: in het hele Noorderplantsoen geldt straks een avondklok, rond de vijver en bij het klimrek een algeheel verbod.

Volgens RTV Noord komen er rond de vijver borden te hangen waarop staat dat alcoholgebruik daar wel verboden is. Politie en boa’s zullen daar de hele dag op controleren.

Overlast verplaatsen

Student en Stad liet wilde eerder een spoeddebat aanvragen. Fractievoorzitter Marten Duit zegt maandagavond dat dit nog steeds een optie is: ‘De avondklok is een goede middenweg. Maar we zien geen heil in de twee alcoholvrije gebieden. Dit gaat de overlast verplaatsen.’

Daarom vindt Duit dat onruststokers beter individueel aangepakt kunnen worden: ‘Als de overlast zich verplaatst, heeft de burgemeester aanleiding om meer en meer gebieden alcoholvrij maken. Dat gaat het probleem niet oplossen. Pak de onruststokers aan en laat andere mensen zitten waar ze zitten.’

Gemeenschappelijke woonkamer voor eenzame student

Gedeelde woonkamer voor eenzame student

In nieuwe studentenwoningen moet weer vaker ruimte worden gemaakt voor een gemeenschappelijke (woon)kamer, om eenzaamheid tegen te gaan.
26 juni om 10:18 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.
juni 26 at 10:18 AM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.


Door Koen Marée

26 juni om 10:18 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.

By Koen Marée

juni 26 at 10:18 AM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.

Koen Marée

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

De Groningse gemeenteraad wil dat de gemeente voor meer woningen zorgt met een gezamenlijke ruimte, in plaats van in te zetten op zelfstandige studio’s.

Volgens Marten Duit, fractievoorzitter van Student en Stad, hebben jongeren meer en meer last van eenzaamheid en kan een gemeenschappelijke ontmoetingsplaats dat verminderen: ‘Juist door studenten allemaal een individuele plek te geven, hebben ze minder sociale contacten en ligt eenzaamheid op de loer.’

Internationals

De gemeentelijke focus op studio’s van de laatste jaren zou ook ten koste gaan van de integratie van internationale studenten. Eerder deze week publiceerde de Groninger Studentenbond (GSb) een onderzoek waaruit blijkt dat Nederlandse en buitenlandse studenten nog vaak in aparte bubbels leven.

De gemeente moet dit tegengaan, door afspraken te maken met ontwikkelaars en woningcorporaties over gemengde bewoning van internationale en Nederlandse studenten.

Shortstay

De gemeente pakt ook het shortstaybeleid aan. In de toekomst mogen de omstreden contracten, die voor een bepaalde tijd gelden en niet gepaard gaan met huurbescherming, nog maximaal vier maanden duren.

Wel houdt het Groningse gemeentebestuur de mogelijkheid om uitzonderingen te maken voor verhuurders als SSH. Om te voorkomen dat de uitzondering te pas en te onpas ingezet wordt, moet de gemeenteraad over elke uitzondering worden geïnformeerd.

Student Leyla Haji-zade in finale Miss Nederland 

Leyla met Sophie, een andere finalist.

Student Leyla Haji-zade in finale Miss Nederland 

De 23-jarige Leyla Haji-zade wil niet alleen hartchirurg worden, maar gaat ook voor Miss Nederland 2020. Deze zomer wordt ze gevolgd door het tv-programma ‘Op jacht naar de kroon’. Vijf vragen aan de student life, science and technology.
25 juni om 12:49 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.
juni 25 at 12:49 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.


Door Koen Marée

25 juni om 12:49 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.

By Koen Marée

juni 25 at 12:49 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.

Koen Marée

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

Hoi Leyla! Hoe kom je in de finale van Miss Nederland terecht?

‘Mijn vrienden en familie zeiden al langer: ‘Meld je nou aan!’ Dat deed ik ergens afgelopen december of januari. Maanden later kreeg ik een uitnodiging voor de castingdag, die afgelopen weekend plaatsvond in hotel Krasnapolsky in Amsterdam. Met zo’n honderd meiden liepen we een kleding- en bikinironde en stelden we ons voor. Uiteindelijk bleven er twintig over die de volgende dag terug mochten komen, en toen zat ik ook nog eens bij de laatste tien’.

Had je al eens eerder aan een missverkiezing meegedaan?

‘Een keer eerder, aan Miss Beauty of The Netherlands. Dat was wel wat kleiner dan Miss Nederland. Nu hing er tijdens de casting al een cameraploeg omheen van RTL4. Heel erg wennen, maar ook erg leuk. Ik wil dit proberen nu ik nog 23 ben. Over drie of vier jaar zie ik me dit niet meer doen. Dan zit ik zover in m’n studie en wil ik daarop focussen.’

Vind je het als universitair student niet jammer dat een missverkiezing vooral om het uiterlijk draait? 

‘Ik heb er zelf niet echt een probleem mee. Als je iemand leert kennen of een sollicitatie hebt, gaat de eerste indruk ook om het uiterlijk. Daarnaast draait de verkiezing ook om andere talenten, er zijn speciale rondes voor. Ik hou erg van stijldansen, dus misschien ga ik dat wel laten zien.

Ook zie ik mijn deelname als een manier om mijn verhaal te vertellen. Ik kwam als kind van anderhalf vanuit Azerbeidzjan met mijn ouders naar Nederland en ben van vmbo-kader doorgestroomd naar de universiteit. Die motivatie wil ik doorgeven.’

Wat gaat er de komende tijd nog meer met je gebeuren in aanloop naar de finaledag?

‘Met de andere finalisten gaan we in juli nog zes dagen naar Oostenrijk, daar kijk ik erg naar uit. Ondertussen worden we gefilmd. Of ik straks herkend ga worden op straat? Wie weet… ik denk dat als je Miss Nederland wordt, je sowieso wel herkend wordt. Daarna mag je ook naar de Miss Universe-verkiezing. Ik krijg wel al berichtjes van onbekenden op Instagram die me steunen en succes wensen. Eigenlijk alleen maar positieve, ik heb gelukkig nog niks geks gekregen.’

Ga je winnen?

‘Ik ga er zeker alles aan doen, zo ambitieus ben ik wel. Het is heel moeilijk om te zeggen wie de meeste kans maakt. Een carrière als miss of model? Dat is zeker een mogelijkheid, maar wel naast m’n studie. Mijn droom is om hartchirurg te worden. Ik wil m’n studie biologie cum laude halen en dan als zij-instromer geneeskunde gaan studeren. Het is een lange weg vanaf het vmbo, maar ik ga tot het einde doorzetten.’

Alcoholverbod in het Noorderplantsoen vanaf 1 juli (UPDATE)

GSb: ‘Biertjesboete’ is onbegrijpelijk

Alcoholverbod in het Noorderplantsoen (UPDATE)

Een biertje of wijntje drinken in het Noorderplantsoen? Dat kost je vanaf 1 juli 95 euro boete. Hoewel het alcoholverbod al bestaat, gaat de gemeente vanaf juli daadwerkelijk handhaven.
Door Koen Marée en Giulia Fabrizi
24 juni om 15:02 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.
juni 24 at 15:02 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.

De boetes worden ingevoerd om de overlast door alcoholgebruik in het plantsoen te verminderen. Tijdens de raadsvergadering woensdagmiddag zei burgemeester Koen Schuiling dat dit de enige manier is om ‘geluidsoverlast en vervelend gedrag richting andere mensen terug te dringen’.

Het verbod zelf is niet nieuw, maar een blikje opentrekken werd tot nu toe wel gedoogd. Niemand die je erop aansprak als je met vrienden een fles wijn of six-packje in het park dronk. Dat zal nu veranderen.

Onnodig gestraft

‘Maar er wordt niets opgeheven, het is staand beleid’, zei Schuiling nadat raadpartij Student en Stad vroeg waarom het gedoogbeleid aan banden wordt gelegd. ‘Alleen werd het niet uitgevoerd.’

Student en Stad begrijpt de keuze van de burgemeester niet. ‘De overlast wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die goed in beeld is. Wat ons betreft moet niet de hele stad gestraft worden voor de activiteiten van tien tot dertig mensen’, zei raadslid Marten Duit.

Andere oplossing

Hij vroeg de burgemeester of er andere oplossingen mogelijk zijn, zoals een gebiedsverbod voor de specifieke groep overlastgevers. ‘Ik ben met omwonenden gaan praten en zij zeggen ook dat de overlast veroorzaakt wordt door een kleine groep. Daar heeft de gemeente ook andere oplossingen voor.’

De burgemeester ziet het anders. ‘De klachten zijn wel wat breder dan een specifieke groep rond de vijver.’ Hij hoort van mensen dat ze na een bepaald tijdstip liever niet langs bepaalde plekken van het plantsoen komen. En dat kan niet, aldus Schuiling.

‘Biertjesboete’

De Groninger Studentenbond (GSb) noemt de maatregel van de gemeente (‘biertjesboete’) onbegrijpelijk. ‘Het Noorderplantsoen is dé achtertuin van studerend Groningen’, zegt GSb-voorzitter Jan Willem Leeuwma. ‘Studenten verruilen hun kleine kamer om met elkaar van de zon te genieten. Dat sociale contact hebben studenten hard nodig. Zeker nu.’

De GSb vindt het onredelijk dat alle studenten de dupe worden van een kleine groep herrieschoppers, die ook op andere manieren kunnen worden aangepakt.

Bovendien vindt GSb de inzet van de handhavers in het Noorderplantsoen verkeerd. Die zouden hard nodig zijn voor misstanden op de huurmarkt. ‘Wanneer de gemeente wel handhavingscapaciteit heeft voor een biertjesboete en niet voor misstanden op de huurmarkt, dan gaat er duidelijk iets mis’, zegt Leeuwma.

Dit artikel is na publicatie aangevuld met de vergadering van de Groningse gemeenteraad en de reactie van de GSb. 

SSH gaat akkoord met aanpassing shortstaycontracten

SSH gaat akkoord met aanpassing shortstaycontracten

Studentenhuisvester SSH staat ervoor open om de prijzen van haar huurcontracten in de toekomst uit te splitsen, zodat duidelijk wordt hoeveel kale huur precies betaald wordt voor een kortdurend verblijf.
23 juni om 14:47 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.
juni 23 at 14:47 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.


Door Koen Marée

23 juni om 14:47 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.

By Koen Marée

juni 23 at 14:47 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.

Koen Marée

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

Volgens de Groninger Studentenbond (GSb) is dit een goede stap voorwaarts. ‘We kunnen dan toetsen of die kale huur klopt volgens het woningwaardestelsel’, legt voorzitter Jan Willem Leeuwma uit. ‘Zo niet, dan kunnen we in gesprek met SSH.’

Woensdag vergadert de Groningse gemeenteraad weer over het nieuwe shortstaybeleid en wordt bekeken of de SSH überhaupt nog mag werken met de omstreden shortstaycontracten. Bij deze contracten voor een bepaalde periode is het niet mogelijk om tussentijds op te zeggen. Ook geven ze geen recht op huurbescherming. 

Dure leegstand

De SSH, de RUG en de Hanzehogeschool willen de contracten graag behouden. Als studenten tussentijds kunnen vertrekken, draaien de RUG en de Hanze op voor de kosten van de leegstand tot het nieuwe studiejaar. Dat zou financieel niet uit kunnen. 

Alleen met shortstaycontracten kan gegarandeerd worden dat er in september genoeg kamers leeg staan voor nieuwe (internationale) studenten, zeggen de partijen. 

Druk opgevoerd

De afgelopen maanden voerden studentenorganisaties en politieke partijen de druk op de SSH op om iets te doen aan de contracten. In een brief aan de gemeenteraad zegt de corporatie nu toe om in de toekomst niet meer één bedrag te rekenen, maar onderscheid te maken tussen kale huur en servicekosten. 

Ook staat zij ervoor open om de harde beëindigingsclausule uit het contract te halen. Op dit moment kunnen studenten in theorie voor iets kleins, zoals een lawaaiig feest of een kapot meubelstuk, uit hun kamer worden gezet. In de praktijk gebeurt dat echter nooit, stelt de SSH, dus kan de clausule ook worden aangepast.

Niet wenselijk

Hoewel de GSb tevreden is over de stappen die SSH wil nemen, benadrukt Leeuwma dat shortstaycontracten nog steeds niet wenselijk zijn: ‘Studenten zitten eraan vast en kunnen wettelijk gezien niet naar de huurcommissie.’ 

Een juridische procedure kan overigens wel uitkomst bieden, weet Leeuwma. Vorig jaar bepaalde een rechter dat een contract van tien maanden voor een kamer in de Upsilon-flat in Paddepoel als gewone kamerverhuur moest worden beoordeeld. 

Coronasubsidie voor studentenclubs in financiële nood

500 euro per vereniging

Coronasubsidie voor studentenclubs

Het Centraal Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties (CUOS) geeft Groningse studie- en studentenverenigingen een eenmalige subsidie van vijfhonderd euro voor onkosten die ze maakten voor evenementen die door corona niet doorgingen.

22 juni om 16:34 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.
juni 22 at 16:34 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.


Door Koen Marée

22 juni om 16:34 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.

By Koen Marée

juni 22 at 16:34 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.

Koen Marée

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

Het CUOS hoopt zo te voorkomen dat verenigingen in grote financiële problemen raken. Zij hadden bijvoorbeeld al geld uitgegeven aan een spreker of zaalhuur en de verzekering van de verenigingen dekt dit soort kosten niet. 

Aanvragen

Verenigingsbesturen kunnen tot en met 15 oktober een aanvraag doen voor de tegemoetkoming. Voorwaarde is dat de activiteit gepland stond tussen 12 maart en 1 september 2020 en dat het afzeggen ervan een gevolg is van de door de overheid opgelegde coronamaatregelen. Ook moeten bonnetjes van gemaakte kosten kunnen worden overlegd.

Met het college van bestuur is afgesproken dat er in totaal maximaal 30.000 euro mag worden uitgekeerd. 

Promotiefilm

Het CUOS draagt verder ook tussen de twee- en driehonderd euro bij aan het maken van een promotiefilm die bedoeld is om nieuwkomers tijdens de online KEI-week voor te stellen aan het Groningse verenigingsleven. De film wordt gemaakt in samenwerking met het online platform StappenGroningen.

De clubs financieren de film zelf: ze leggen allemaal zo’n tweehonderd euro in. Omdat nu blijkt dat het totaalbedrag nog niet voldoende is om de film te maken, legt CUOS het laatste beetje in. 

Noodkreet van studentenpartij SOG: ‘Denk ook aan ons!’

Marieke Klijnstra: ‘We missen het stukje waardering naar de student.’

Studentenpartij SOG maakt zich zorgen

‘Het is een noodkreet, denk ook aan ons!’

Niet alleen docenten en ondersteunend personeel, maar ook studenten doen grote offers tijdens de coronacrisis. Marieke Klijnstra van studentenpartij SOG roept het college van bestuur op meer aan hun situatie te denken.
20 mei om 9:17 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:20 uur.
mei 20 at 9:17 AM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:20 PM.


Door Koen Marée

20 mei om 9:17 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:20 uur.

By Koen Marée

mei 20 at 9:17 AM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:20 PM.

Koen Marée

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

Het studentenperspectief moet meer worden meegenomen, zei je tijdens de laatste vergadering van de universiteitsraad. Wat bedoel je daarmee?

‘Er zijn nu veel studenten die zich alleen voelen, of financiële problemen hebben. Ook horen we in gesprekken dat veel studenten het lastig vinden dat het beleid per faculteit verschillend is, bijvoorbeeld op het gebied van toetsing. En sommige studenten lukt het minder goed om te concentreren in deze periode, of hebben thuis niet alle faciliteiten zoals internet of een goede laptop. Daar maken we ons zorgen om.’

Wat kan het RUG-bestuur daaraan veranderen?

‘Op dit moment zien we dat tijdens de crisis het college van bestuur het beleid al heeft bepaald en het ons pas daarna voorlegt. We willen dat er ook al in een eerder stadium wordt nagedacht over de effecten van het beleid voor studenten. Er is veel trots en waardering voor docenten en terecht: hun inzet deze periode is heel tof. Maar we missen het stukje waardering naar de student.’

Hoe zou het cvb die waardering kunnen tonen?

‘Door de situatie van studenten nog meer mee te nemen dan ze nu al doet. Op de ochtend van de universiteitsraad verscheen in de NRC een stuk van Amsterdamse docenten die het voor studenten opnamen. Het college zou een actievere rol kunnen oppakken, door de problemen bijvoorbeeld bij de minister van Onderwijs aan te kaarten.’

Zijn er nog andere initiatieven waarmee studenten geholpen zouden kunnen zijn?

‘We hebben aan het begin van de crisis al eens gevraagd of het mogelijk zou zijn om een leenlaptop of eventueel een klein budget beschikbaar te stellen aan studenten die geen goede computer hebben. Die regeling is er wel voor personeel en zou wat versoepeld kunnen worden. Verder zijn we als SOG betrokken bij het initiatief ‘Student voor Stad’, waarbij studenten zich inzetten voor wie het nodig heeft. Misschien dat we ook een ‘Student voor Student’-actie moeten starten.’

Hoe reageerde het RUG-bestuur?

‘Ik denk dat de boodschap wel is overgekomen, al was er nog geen concreet idee van wat ze ermee gaan doen. Het is echt een noodkreet: dit is de situatie voor studenten, denk aan ons! Ik hoop dat het effect heeft.’

RUG lobbyt bij gemeente voor behoud shortstay

RUG lobbyt bij gemeente voor behoud shortstay

Huisvestingsorganisaties SSH en Rizoem moeten ook in de toekomst met shortstayhuurcontracten kunnen verhuren, vindt de RUG. Omdat de gemeenteraad binnenkort nieuw beleid over zulke contracten bespreekt, is de universiteit een lobby begonnen.
15 mei om 13:06 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:20 uur.
mei 15 at 13:06 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:20 PM.


Door Koen Marée

15 mei om 13:06 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:20 uur.

By Koen Marée

mei 15 at 13:06 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:20 PM.

Koen Marée

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

Op shortstaycontracten is veel kritiek. Zo zijn huurders niet beschermd, waardoor ze bij gebreken aan de kamer niet naar de huurcommissie kunnen stappen. Ook valt de huur vaak hoger uit dan volgens het reguliere puntensysteem.

De gemeenteraad wil van deze situatie af en vroeg wethouder Roeland van der Schaaf met een nieuw beleid te komen. Vlak voor de coronacrisis werd zijn voorstel voor het eerst besproken. Hierin is een uitzonderingspositie opgenomen voor verhuurders als de SSH. Niet wenselijk, vindt een groot deel van de gemeenteraad.

Huisvesten

De universiteit volgt angstvallig de ontwikkelingen. Zij is bang dat het zonder shortstay niet mogelijk is om internationale studenten aan het begin van het collegejaar allemaal te huisvesten. Het grote voordeel van shortstay is namelijk dat de contracten tot de zomer duren, waardoor de kamers op tijd vrij zijn voor de volgende lichting studenten.

Bovendien staat de RUG financieel garant voor leegstand bij de SSH en Rizoem. Met een shortstayhuurcontract kan een student alleen onder strikte voorwaarden tussentijds vertrekken. Mocht dat veranderen en studenten dus makkelijker gedurende het jaar kunnen verhuizen, dan zou de leegstand veel groter kunnen worden. En de RUG dus meer geld kwijt zijn.

Lobbybrief

Op verzoek van de wethouder heeft de RUG haar argumenten uiteengezet in een lobbybrief. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze ook ondertekend zou worden door de Universiteitsraad. Omdat enkele kritische noten ontbraken, werkt zij nu aan een bijlage die met de brief wordt meegestuurd.

Daarin legt de raad uit begrip te hebben voor de positie van de RUG, maar noemt zij shortstay ook een ‘noodzakelijk kwaad’ waar op langere termijn een structurele oplossing voor moet worden gevonden.

In de brief, die naast door de raadspartijen ook wordt ondertekend door de Groninger Studentenbond, roept de raad de RUG en de gemeente verder op om niet meer naar elkaar te wijzen voor de oplossing, maar samen te werken.

Huurcommissie

Ook willen de partijen dat in de toekomst bij shortstay naar de huurcommissie kan worden gestapt, mochten er problemen zijn. Daarvoor ligt inmiddels een precedent, vertelt GSb-voorzitter Jan Willem Leeuwma.

In het najaar van 2019 lukte het een huurder om bij de huurcommissie een forse huurverlaging te krijgen voor zijn kamer in de Upsilonflat in Paddepoel. De huurcommissie oordeelde dat het, ondanks het shortstaycontract, wel degelijk ging om kamerverhuur.

De brief met bijlage wordt in de loop van volgende week verstuurd naar de gemeenteraad. Die gaat naar verwachting in juni in debat over het voorstel voor het nieuwe shortstaybeleid.

Satirische Partij tegen de Student hoopt op aandacht voor verkiezingen

Léon Melein gaf in een reportage voor ‘LOOG TV’ tekst en uitleg over zijn Partij tegen de Student.

Satirische partij hoopt op aandacht voor verkiezingen

Studenten moeten ‘gewoon weer hun bek houden’, het college van bestuur krijgt een dienstauto met jacuzzi en docenten moeten doorwerken tot ze er letterlijk bij neervallen. Met zijn Partij tegen de Student vraagt Léon Melein aandacht voor de universitaire verkiezingen.
12 mei om 13:04 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:20 uur.
mei 12 at 13:04 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:20 PM.


Door Koen Marée

12 mei om 13:04 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:20 uur.

By Koen Marée

mei 12 at 13:04 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:20 PM.

Koen Marée

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

‘Wat nou’, dacht Léon Melein, ‘als ik een partij opricht die helemaal het tegenovergestelde wil van de rest?’ Misschien dat op die manier nieuwe aandacht kan worden gegenereerd voor de universitaire verkiezingen die vanaf 8 juni gehouden worden. 

‘De bestaande partijen willen vaak in grote lijnen hetzelfde en verschillen slechts in de details van mening’, legt hij uit. Met radicaal andere standpunten hoopte hij mensen aan het denken te zetten en de verkiezingsopkomst te verhogen.

Knipoog

Dus lanceerde hij op 1 mei de Partij tegen de Student. Een partij met 69 programmapunten die geschreven zijn om te provoceren: meer managementlagen, tentamens uitsluitend op zaterdag, alleen nog maar bursaal-phd’s, FSE krijgt titelsponsoring van Shell en AzkoNobel en de fietsenrekken worden vervangen door een plantsoen dat de naam van RUG-woordvoerder Jorien Bakker draagt. 

Volgens Melein standpunten met een knipoog naar de werkelijkheid, de een meer politiek geladen dan de andere. En voor de duidelijkheid: de partij doet niet echt mee aan de aankomende verkiezingen. Dat is nooit een overweging geweest.

Lage opkomst

Wel zat de Partij tegen de Student al langer in het hoofd van Melein. De student informatiekunde is ook voormalig lid van zowel de faculteitsraad letteren als de universiteitsraad. Samen met vrienden sprak hij de afgelopen jaren geregeld over de lage opkomst voor de universitaire verkiezingen, telkens zo rond de dertig procent. 

‘En dat terwijl er ontzettend belangrijke beslissingen worden gemaakt die de studenten direct raken. Over hoe het geld over de universiteit verdeeld wordt, over met wie de universiteit samenwerkt. En bijvoorbeeld ook hoeveel docenten er worden aangesteld, en dus hoe vol de collegezaal zit.’

De coronacrisis bracht alles in stroomversnelling. De verkiezingen zijn een maand uitgesteld naar 8 tot 12 juni en er zal geen zichtbare campagne zijn rond universiteitsgebouwen, zoals in andere jaren. Melein vreest opnieuw voor de opkomst. Hij trommelde daarom zijn vriendengroep op en bedacht in een Zoomsessie meer dan honderd standpunten, waar er 69 van overbleven.

Stunt

Op 1 mei, tijdens de opening van de kandidaatstelling voor de verkiezingen, waren de site en het programma af. Een persbericht ging rond en sommige media namen de quotes van de niet-bestaande fractievoorzitter Henk Zegel tot Meleins verbazing letterlijk over. De pagina kreeg in één dag meer dan drieduizend bezoekers. 

Toch deed de aandacht hem niet afwijken van zijn plan om de stunt bekend te maken: ‘Ik moet ook nog een keer afstuderen.’ Met een zelfgemaakte reportage in de stijl van lokale omroep OOG TV riep Melein studenten op om volgende maand toch écht te gaan stemmen.

Voor de komende periode zegt hij geen stunts meer te plannen. Wel hoopt hij dat ook de RUG zich actiever dan voorgaande jaren gaat inzetten om de verkiezingen te promoten: ‘Om de woordvoerder daaraan te herinneren, ga ik het straatnaambordje voor het JA Bakkerplantsoen nog aan haar overhandigen.’

Geen coronaboete voor te weinig afstand in studentenhuis

Geen boete voor te weinig afstand in studentenhuis

De coronaboete voor het houden van onvoldoende afstand in een studentenhuis is van de baan. De Tweede Kamer stemde donderdag in met het voorstel om studentenhuizen ook als gezamenlijk huishouden te zien.
8 mei om 9:57 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:20 uur.
mei 8 at 9:57 AM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:20 PM.


Door Koen Marée

8 mei om 9:57 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:20 uur.

By Koen Marée

mei 8 at 9:57 AM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:20 PM.

Koen Marée

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

Eerder riskeerden studenten een boete als zij zich binnenshuis niet aan de coronamaatregelen hielden. Dat kwam omdat zij volgens de wet geen ‘gezamenlijk huishouden’ zijn. Het leidde in onder meer Amstelveen en Leiden tot boetes voor studenten die in hun eigen huis samen aan tafel zaten.

In Groningen zijn voor zover bekend geen boetes uitgedeeld, maar het politieoptreden zorgde elders in het land wel voor verwarring en zorgen. In een studentenhuis kun je immers moeilijk afstand houden, zo wierpen critici tegen, als je een keuken, wc, douche en woonkamer deelt.

Eerst gesprek

In reactie op vragen van de Groningse politieke partij Student en Stad en het CDA gaf de gemeente aan dat de boetes inderdaad konden worden opgelegd aan samenwonende studenten. Wel zei politiewoordvoerder Evelien Aangeenbrug tegenover UKrant dat de politie er niet op uit was om daadwerkelijk te beboeten, maar eerst het gesprek aan te zullen gaan.

Het voorstel werd door de Tweede Kamer unaniem aangenomen. Onbekend is of de beslissing gevolgen heeft voor de reeds uitgeschreven boetes. Studenten moeten zich buiten hun studentenhuis, dus in de openbare ruimte, wel aan alle coronaregels houden.

Jeen wielrent, filosofeert en dicht over corona

Poëtische mijmeringen op de racefiets

Jeen wielrent, filosofeert en dicht over corona

Filosofiestudent en wielrenner Jeen de Jong pende vanaf de eerste dag van de lockdown zijn verwondering neer in dichtvorm. Het leidde tot een heuse dichtbundel: Coronacrisiskroniek. De opbrengst van het boekje gaat naar het goede doel.
28 april om 17:25 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:20 uur.
april 28 at 17:25 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:20 PM.


Door Koen Marée

28 april om 17:25 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:20 uur.

By Koen Marée

april 28 at 17:25 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:20 PM.

Koen Marée

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

Sinterklaasgedichtjes, dat was zo ongeveer de dichtervaring van Jeen de Jong voordat de coronacrisis begon. Nu heeft hij een bundel op z’n naam, werd hij gekroond tot huisdichter in de wielrenpodcast Live Slow Ride Fast van oud-prof Laurens ten Dam en kan hij niet meer zonder dichten.

Het was zijn verbazing over het begin van de crisis die hem aan het schrijven zette. ‘Iedereen riep iets in die eerste week, er waren zoveel meningen. Zelf heb ik die niet zo snel, maar ik let wel op wat mensen zeggen. Dan merk je dat mensen elkaar napraten en tegenstrijdige dingen zeggen, veel ironische dingen. Daar kon ik wel wat mee.’

Kuddedieren

Op Instagram plaatste hij dagelijks een gedichtje. Soms over zijn studie, die nu online was, soms over een uitspraak van minister-president Mark Rutte, dan weer over het gedrag van mensen: ‘Toen er werd gehamsterd, verzuchtte iedereen: “Mensen zijn echt kuddedieren.” Maar doordat ze elkaar allemaal napraatten, waren zij onbewust ook kuddedieren.’

Veel hersenspinsels kwamen tot stand tijdens lange wielertochten. Naast zijn studie wielrent Jeen op hoog niveau. Sommige van de gedichtjes gaan dan ook over filosofische mijmeringen op de fiets. Maar ook zijn studie filosofie komt aan bod: ‘Precies deze periode hadden we het vak ‘Dood en verantwoordelijkheid’. Toen heb ik Heidegger wel even aangehaald.’

Kankerbestrijding

Na een maand kreeg hij steeds vaker de vraag of hij de dagelijkse gedichten zou moeten bundelen. En dat deed hij. De eerste zestig bundels zijn inmiddels verkocht, de opbrengst doneert Jeen aan KWF Kankerbestrijding.

‘Jaarlijks organiseert het KWF de Alpe d’HuZes, waarbij mensen de Alpe d’Huez opfietsen om geld binnen te halen. Dat kan dit jaar niet doorgaan. Er gaat al veel geld naar initiatieven rond corona, maar andere doelen kunnen het ook goed gebruiken.’

Daarmee houdt het dichten voor hem nog niet op. ‘Het zit nu in mijn systeem. Ik denk dat het er voor mij altijd wel zal zijn. Vooral vanwege mijn liefde voor wielrennen. Daar ben ik namelijk zo mee bezig, ook in mijn kop, dat ik er altijd wel wat van vind of er iets over wil vertellen, en gedichten zijn daar een heel mooi medium voor.’ 

Online collegezaal (18 maart 2020)

Huh, wat raar

Kijk nou eens daar!

Daar zit een gast

In trainingspak

Met kat

Op schoot

En rood potlood

Tussen zijn lippen

Languit op een bank te liggen

Waarbij hij bovendien

Volkomen ongezien

Doch schijnbaar doodgewoon

Een koptelefoon

Blijft dragen

Lang nadat

De docent is beginnen te praten

Echt waar

Niet te geloven

Dat zo’n tokkie

Gewoon college’s bij mag wonen

Benieuwd naar de Coronacrisiskroniek? Je kan de bundel hier bestellen. 

Gelukkig, de Spelen zijn eindelijk afgelast

Thijmen Kupers. Foto Reyer Boxem

Lege agenda voor RUG-topsporters

Gelukkig, de Spelen zijn eindelijk afgelast

De Olympische Spelen, Diamond League-wedstrijden in China en de Ronde van Drenthe verdwenen allemaal van de sportkalender. De trainingsschema’s van RUG-atleten Thijmen Kupers en Lonneke Uneken en Aegir-roeier Melvin Twellaar kunnen de prullenbak in.
1 april om 11:40 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:19 uur.
april 1 at 11:40 AM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:19 PM.


Door Koen Marée

1 april om 11:40 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:19 uur.

By Koen Marée

april 1 at 11:40 AM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:19 PM.

Koen Marée

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

Gek genoeg hoopte 800 meterloper Thijmen Kupers al een tijdje dat de Olympische Spelen dit jaar niet door zouden gaan. Hij trainde nog wel natuurlijk. Officieel probeerde hij zich immers te kwalificeren voor de Spelen van dit jaar. Maar toch had de student human machine communication zijn trainingsarbeid al teruggeschroefd naar ‘standje winter’. 

Hij hield er immers al rekening mee dat de Spelen niet door zouden gaan. En hoewel anderen gewoon doortrainden, met het idee dat ze dan een voorsprong zouden hebben, was dat in zijn ogen onverstandig. ‘Als je zwaar traint, gaat je weerstand achteruit namelijk. Dat moet je juist in deze tijd niet willen.’

En dus was hij opgelucht toen het Internationaal Olympisch Comité er vorige week eindelijk uit was. De Olympische Spelen van Tokio worden verplaatst naar de zomer van 2021, omdat de uitbraak van het coronavirus de veilige doorgang van het evenement onzeker maakte.

Fit blijven

‘Het is nu een kwestie van fit blijven’, zegt Kupers. ‘Ik loop hard, fiets en heb van mijn club wat haltertjes meegekregen.’ Maar het niet doorgaan van de Spelen is wel een bittere pil. Al eerder moest de atleet zijn Olympisch debuut uitstellen. Hij liep de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 op driehonderdste van een seconde mis.

Dit jaar ging hij vol voor kwalificatie. Toen de Diamond League in Shanghai, die voor mei gepland stond, werd afgelast, zag hij de bui al hangen. Het virus had mogelijk grote gevolgen voor de rest van het seizoen: ‘Ik had vrij snel door dat we trainden voor iets dat niet gaat komen. Ik wilde eigenlijk in 2021, na de Spelen, afstuderen. Dat moet waarschijnlijk worden opgeschoven.’

Anderhalve meter

Voor Aegir-roeier Melvin Twellaar was de teleurstelling nog veel groter. Kupers moest immers de limiet voor de Spelen nog lopen, maar hij was al zeker van een startbewijs in de dubbeltwee samen met Stef Broenink. 

Twellaar zag het wel aankomen: ‘Voor mij komt het bericht op tijd. Eerst zou het IOC pas twee maanden van tevoren een besluit nemen, dan heb je amper voorbereidingstijd. Nu weet je waar je aan toe bent.’ Bovendien, benadrukt hij, ‘gezondheid gaat voor’. 

Ik trainde voor iets dat niet ging komen

Zijn trainingen gaan wel gewoon door, al is dat in aangepaste vorm. Hij heeft het geluk dat op de Bosbaan in Amsterdam – waar hij traint voor de grote evenementen – nog geroeid mag worden, terwijl alle andere sportcentra dicht zijn. ‘Alleen in boten van maximaal twee personen met een vaste trainingspartner kan het nog’, legt hij uit. ‘Daarin zit je ook ongeveer anderhalve meter van elkaar af.’

De roeibond anticipeerde snel op het sluiten van trainingscomplexen: ‘We kregen een ergometer en een fiets thuis. Wat dat betreft was ik al goed voorbereid. Alleen de krachttraining ontbrak, maar dat hoeft niet meer nu de Spelen niet doorgaan.’

Lichtpuntje

Maar nu, van het ene moment op het andere, heeft hij dus vakantie. ‘Misschien komt er in oktober nog een alternatieve wedstrijd. Dan hebben we als roeiers iets om naartoe te werken.’ 

In elk geval is er één lichtpuntje. De Spelen mogen dan een jaar uitgesteld zijn, maar hij hoeft zich niet opnieuw te kwalificeren. Zijn Olympische ticket blijft gewoon geldig, al betekent dat niet dat hij niet door hoeft te trainen. Door te trainen gaat hij in ieder geval niet achteruit: ‘Ik moet wel op niveau blijven. De krachttraining pak ik weer op zodra dat kan.’ 

Logische beslissing

En voor sommige mensen kan het uitstellen van de Spelen wel eens positief uitpakken. Wielrenster Lonneke Uneken brak vorig seizoen door en maakte dit jaar de overstap naar topploeg Boels-Dolmans. Ook werd ze uitgeroepen tot Gronings sporttalent van het jaar 2019. Ze wilde héél graag naar de Spelen, maar die zouden simpelweg te vroeg gekomen zijn.

Op 11 en 12 maart verbleef ze met haar teamgenoten in een hotel in Drenthe. De parcoursverkenning van de Acht van Westerveld en de Ronde van Drenthe, twee internationale koersen, ging gewoon door. De organisatie had immers nog niets besloten over het afgelasten van het evenement. Ondertussen was de fameuze klassieker Strade Bianche in Italië al geannuleerd.

Ploeggenoten die in Spanje wonen kunnen niet naar buiten

Toen ze de 12de terugkwam in het hotel, hoorden Uneken en haar ploeggenoten dat ook hun koersweekend van de kalender ging. ‘Een logische beslissing’, vindt Uneken. Op de dag dat de Ronde van Drenthe zou plaatsvinden, deed ze dus maar een individueel rondje door Groningen van 187 kilometer.

Ook zij is inmiddels overgestapt op haar ‘winterschema’, vertelt ze. Voor Uneken kan dat gewoon. ‘Gelukkig kan ik naar buiten en is het mooi weer, maar sommige ploeggenoten wonen in Spanje en zij kunnen dat niet.’ 

Tentamens

Wel vindt ze het lastig om gemotiveerd te blijven. Normaal is dat nooit een probleem, ‘maar dan werk je naar wedstrijden toe met een strak programma. Nu maak je gewoon je uren op de fiets’, zegt ze. Om er toch tegenaan te gaan, herinnert ze zichzelf: ‘Elke training komt wel van pas. Is het niet nu, dan is het volgend jaar wel.’

Nu kan ik me weer in mijn studie verdiepen

In principe staat in juni haar eerste wedstrijd weer op de kalender: het NK op de VAM-berg in Drenthe. Mits dat doorgaat. In de tussentijd probeert Uneken maar wat extra tijd aan haar studie te besteden: ‘De laatste tijd zat ik zoveel in het buitenland, dat ik er niet aan toe kwam. Nu kan ik me weer wat verdiepen. Al zijn mijn tentamens van twee weken terug uitgesteld.’

En dan – heel misschien – toch nog de Spelen, maar dan in 2021. Want zo’n jaar uitstel biedt toch ook mogelijkheden? Ze lacht. ‘Misschien is de kans iets groter. Maar nog steeds niet heel groot. De andere Nederlandse dames zullen ook gewoon doorgaan.’

Geldbrief Groninger Universiteitsfonds zorgt voor onrust

Lars ter Morsche liep stage in New York en moest die vanwege corona afbreken.

‘Geen goede toon en timing’

Geldbrief Groninger Universiteitsfonds zorgt voor onrust

Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) wil dat studenten die in het buitenland zaten snel hun papierwerk in orde maken zodat kan worden bepaald of een deel van de subsidie moet worden teruggestort. Het leidt tot verontwaardiging. ‘Dit is geen goede toon en timing.’
27 maart om 17:32 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:19 uur.
maart 27 at 17:32 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:19 PM.


Door Koen Marée

27 maart om 17:32 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:19 uur.

By Koen Marée

maart 27 at 17:32 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:19 PM.

Koen Marée

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) is een onafhankelijk fonds dat studenten met een beurs van enkele honderden euro’s helpt om hun buitenlandverblijf te kunnen bekostigen.

Door de coronacrisis hebben veel studenten hun verblijf vroegtijdig afgebroken. Ze krijgen, koud terug in Groningen, nu al een verzoek om een overzicht te maken van de gemaakte kosten en daarvoor bewijs te leveren om te bepalen of ze geld terug moeten betalen aan het GUF.

Droomstage afgebroken

Een van hen is Lars ter Morsche, student molecular medicine and innovative treatment, die vorige week haastig teugkeerde uit New York. ‘Ik heb mijn droomstage vervroegd moeten afbreken en krijg nu alle zorgen mee van vrienden die nog in de stad zijn.’

De mail die hij kreeg van het GUF zorgde voor verbazing. Toen de RUG studenten in het buitenland verzocht terug te keren, heeft hij extra kosten moeten maken voor bijvoorbeeld een vliegticket.

‘Bij de universiteit heb ik gevraagd of een tegemoetkoming mogelijk is, maar nog geen reactie ontvangen. Vervolgens moet nu wel al worden bepaald of ik geld terug moet storten. Ik heb nu even wat anders aan m’n hoofd. Het is een ongelukkige toon en timing.’

Vastzitten

Hij snapt wel dat het GUF in de toekomst kan vragen om een overzicht: ‘Het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen rijker worden van een beurs. Sommige studenten zijn misschien net naar het buitenland vertrokken en hebben nog nauwelijks kosten gemaakt. Aan de andere kant zijn er ook studenten die nu nog vastzitten aan een kamer in het buitenland en daardoor meer geld kwijt zijn. Ik heb de mijne gelukkig kunnen opzeggen.’

Woordvoerder Jorien Bakker van de RUG begrijpt de onrust onder studenten. Nadat ze het bericht van Ter Morsche las op Twitter, nam ze contact op met het GUF: ‘Ze hebben toegezegd dat er coulant met het terugvorderen wordt omgegaan.’

Internationals kunnen huurcontract laten ontbinden

Alleen bij SSH en Rizoem

Internationals kunnen huurcontract laten ontbinden

Internationale studenten die een kamer bij de SSH of een containerwoning bij Rizoem huren, kunnen hun doorlopende contract laten ontbinden. Dat heeft de RUG, die garant staat voor leegstand, besloten.
24 maart om 15:23 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:19 uur.
maart 24 at 15:23 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:19 PM.


Door Koen Marée

24 maart om 15:23 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:19 uur.

By Koen Marée

maart 24 at 15:23 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:19 PM.

Koen Marée

Freelancejournalist
Volledig bio
Freelance journalist
Full bio

Veel internationale studenten zijn na de uitbraak van het coronavirus teruggegaan naar hun thuisland, of overwegen alsnog te vertrekken. Omdat er dit jaar geen fysieke colleges meer zijn, is er voor hen geen reden om te blijven of terug te komen.

Voor studenten die huren bij de SSH of Groningse Panden, dat namens Rizoem de containerwoningen aan de Suikerlaan beheert, was het nog even afwachten of zij hun contract zouden kunnen opzeggen. Normaal kan dat bij de zogeheten shortstaycontracten alleen als studenten zich uitschrijven bij de onderwijsinstelling.

De RUG heeft besloten dat het nu mogelijk is om de contracten op te zeggen, ook al studeren mensen van afstand online verder. Zij kunnen per het begin van de volgende maand onder het huurcontract uit. Volgens Sander van den Bos van de afdeling studentadministratie hebben zich inmiddels ‘tussen de honderd en tweehonderd studenten’ gemeld.

Andere verhuurders

Studenten die een kamer huren bij bijvoorbeeld The Student Hotel (TSH), verkeren nog wel in onzekerheid. Het bedrijf zegt niet één beleid te voeren rond het ontbinden van contracten, maar de situatie per student te beoordelen.

Wel gaat TSH, net als verschillende verhuurorganisaties in de stad, coulant om met studenten die door misgelopen inkomsten moeite hebben met de huur betalen. Een woordvoerder van Groningse Panden zegt ervoor open te staan om afspraken te maken. Ook Lefier en Nijestee, waar niet alleen internationale studenten huren, stellen op hun website bereid te zijn om ‘een oplossing te vinden’, zoals het treffen van een betalingsregeling.

Voor de universiteit betekent het besluit om studenten te laten vertrekken een financiële tik. Zij staat garant voor leegstand bij de SSH en de containerwoningen. ‘We hebben dit gedaan met de gedachte om onrust weg te nemen’, zegt Van den Bos. ‘Hoe we de financiële implicaties opvangen, is voor latere zorg. Daarover gaan we in gesprek met de SSH en de Groningse Panden.’