Minister waarschuwt RUG voor rechtszaken beurspromovendi

De beurspromovendi die tegen het experiment in opstand kwamen zijn teleurgesteld dat de RUG ermee mag doorgaan. Foto Reyer Boxem

Experiment mag doorgaan

Minister waarschuwt RUG voor rechtszaken beurspromovendi

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven zet het omstreden experiment met beurspromovendi niet stop. Wel waarschuwt ze dat een beurspromovendus in sommige gevallen beschermd wordt door het arbeidsrecht.
21 januari om 10:23 uur.
Laatst gewijzigd op 21 januari 2020
om 10:34 uur.
januari 21 at 10:23 AM.
Last modified on januari 21, 2020
at 10:34 AM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

21 januari om 10:23 uur.
Laatst gewijzigd op 21 januari 2020
om 10:34 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

januari 21 at 10:23 AM.
Last modified on januari 21, 2020
at 10:34 AM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Volgens de minister kan het experiment doorgaan, omdat de tussenevaluatie van vorig jaar geen ‘ernstige nadelige effecten op het onderzoeksklimaat bij een of meer universiteiten’ heeft aangetoond.

Deze tussenevaluatie, die met veel kritiek werd ontvangen, wordt nog wel beoordeeld op de wetenschappelijke betrouwbaarheid. De uitslag van deze onafhankelijke beoordeling verwacht ze begin dit jaar, schrijft ze in antwoord op Kamervragen.

Rechtszaken

Als de financiële tegemoetkoming echter het enige verschil is tussen werknemerpromovendi en beurspromovendi, stelt Van Engelshoven, kan een rechter besluiten dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Als ze hetzelfde werk doen, moeten ze namelijk ook gelijk beloond worden.

Een groep van twintig promotiestudenten van de RUG kwam eind vorig jaar precies om die reden in het geweer. Zij zetten in een manifest een reeks kritiekpunten op een rij – zo zouden ze onder druk gezet worden om toch onderwijs te geven, hoewel dat niet tot de taken van beurspromovendi behoort  – en riepen op het experiment onder de huidige voorwaarden stop te zetten.

De RUG is met 850 beurspromovendi de belangrijkste uitvoerder van het experiment. Ruim tweehonderd van hen hebben het manifest inmiddels ondertekend.

Teleurgesteld

‘De conclusie van minister Van Engelshoven vinden wij teleurstellend’, zegt Martha Buit namens de groep beurspromovendi die het manifest opstelde. ‘Eerder leek ze van plan te zijn het experiment stop te zetten, terwijl ze het nu in stand houdt mede op grond van een omstreden tussenevaluatie. Het is bovendien verbazingwekkend dat ze verwacht dat de RUG de problemen aangaande het experiment oplost.’

De groep vindt het vooral vervelend dat de minister zinspeelt op ongelijkheden, maar die niet benoemt. ‘De facto zegt ze: het experiment kent gebreken, maar we erkennen dit niet en laten het aan de PhD-studenten zelf over om eventuele rechtszaken aanhangig te maken’, licht Buit toe. 

Dat is een stap die de beurspromovendi liever niet zouden nemen. ‘Wij hebben werk dat wij van harte verrichten. Idealiter focussen we ons daar ook geheel op. Wij zijn echter wel de mogelijkheden aan het onderzoeken.’ Liever hadden ze gezien dat Van Engelshoven actie had ondernomen zodat de ongelijkheid in de huidige arbeidsvoorwaarden zou worden rechtgetrokken.

Ergernis om aanloopproblemen nieuw softwaresysteem

Ergernis om aanloopproblemen nieuw softwaresysteem

De invoering van het nieuwe softwaresysteem Best Practice 2020 verloopt niet zonder slag of stoot. Het is voor veel medewerkers nog onduidelijk hoe ze dagelijkse taken moeten uitvoeren en ze kunnen maar moeilijk antwoorden vinden.
15 januari om 11:52 uur.
Laatst gewijzigd op 15 januari 2020
om 12:40 uur.
januari 15 at 11:52 AM.
Last modified on januari 15, 2020
at 12:40 PM.

Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

15 januari om 11:52 uur.
Laatst gewijzigd op 15 januari 2020
om 12:40 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

januari 15 at 11:52 AM.
Last modified on januari 15, 2020
at 12:40 PM.

Zo bleek in de eerste week het telefoonnummer van de helpdesk vrijwel onbereikbaar. ‘Dat klopt en dat betreuren wij ook’, zegt Erwin Boelens, projectmanager van Best Practice 2020. De helpdesk is erop ingericht om meerdere mensen tegelijk te kunnen helpen, doordat het hoofdnummer doorschakelt naar tien subnummers en er zo altijd iemand op kan nemen. 

Eenmaal ingeschakeld, bleek het systeem toch problemen te hebben. ‘Uiteindelijk is dat wel opgelost’, licht Boelens toe. ‘Donderdag om 16.00 uur kreeg ik een melding dat het verholpen was. Dat heeft helaas wat te lang geduurd.’

Communicatie

De communicatie rond de invoering van het nieuwe systeem blijkt voor veel medewerkers een van de grootste ergernissen. Op verschillende faculteiten weten mensen gewoonweg niet hoe ze routinetaken in het nieuwe systeem moeten uitvoeren. Van het nieuwe inkoopsysteem tot administratieve taken, er blijkt nog van alles onduidelijk.

Een voorbeeld hiervan is het ontbreken van een delegatieknop bij hoogleraren, zodat zij administratieve taken aan secretaresses kunnen doorzetten. Dit is een essentieel onderdeel van veel secretariaten, die op deze manier hoogleraren en andere leidinggevenden ontlasten. Nu blijven de taken bij de leidinggevenden liggen, die hierdoor volgens medewerkers meer administratief werk hebben. 

Werknemers zijn in de veronderstelling dat deze functie binnenkort terug zal keren. Boelens is daar echter niet zeker van. ‘We zijn nog aan het kijken of en hoe zo’n delegatieprocedure terug moet komen. Ik snap de perceptie die bij medewerkers heerst, maar het is niet zo dat de hoogleraar nu bedolven wordt onder taken die hij eerder niet had. Dat is minimaal.’

Intuïtief 

Om de onduidelijkheid bij werknemers weg te nemen, inventariseert het team van Best Practice 2020 nu welke onderdelen wel en niet uitgelegd moeten worden. Ondanks het wijdverspreide onbegrip van het nieuwe systeem, zegt Boelens dat een deel ook intuïtief tot de medewerkers moet komen. 

‘Er zijn ook medewerkers die dat als zodanig ervaren. Zo is het systeem namelijk gebouwd. Ondertussen zijn we druk bezig met een rondgang bij leidinggevenden om te inventariseren wat we toch in documentatie en trainingen moeten bijbrengen.’ In dat kader zijn volgens Boelens inmiddels al sessies ingepland. 

Testen

Medewerkers zijn niet alleen negatief over het nieuwe systeem. In veel gevallen begrijpen ze op welke manier Best Practice 2020 op de lange termijn een verbetering is op de vier verouderde systemen die het vervangt. Toch heerst ook het gevoel dat een goede test voor de invoering veel van de huidige onrust tegen had kunnen gaan. 

Boelens legt daarover uit dat er voor de invoering wel degelijk getest is. ‘Een externe partner heeft voor ons getest of het systeem inderdaad gebouwd was zoals wij het hadden bedacht. Vervolgens is er in december ook door enkele tientallen eindgebruikers getest. Onder andere op basis daarvan besloot het College van Bestuur in december de invoering als gepland door te laten gaan.’

Kinderziektes

Voorlopig is het team wel bezig met de kinderziektes uit het systeem halen. ‘De fase waar we nu in zitten is dat we ons best doen om de problemen te signaleren, die op te pakken en op te lossen’, legt Boelens uit. ‘We stellen daarin natuurlijk prioriteiten. Eerst lossen we op wat in brand staat en vervolgens gaan we verder met wat minder dringend is.’ 

Boelens’ ambitie is om de kinderziektes voor 1 maart uit het systeem te halen. ‘Maar in het tweede kwartaal moet het er zeker uit zijn.’

5 vragen over NOHA en de fraudezaak

5 vragen over NOHA en de fraudezaak

De RUG meldde maandag dat drie medewerkers van de Faculteit der Letteren via een eigen stichting 1,2 miljoen euro universiteitsgeld wegsluisden. De universiteit spreekt van fraude. Wat is er aan de hand?
14 januari om 18:24 uur.
Laatst gewijzigd op 20 januari 2020
om 12:13 uur.
januari 14 at 18:24 PM.
Last modified on januari 20, 2020
at 12:13 PM.

Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

14 januari om 18:24 uur.
Laatst gewijzigd op 20 januari 2020
om 12:13 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

januari 14 at 18:24 PM.
Last modified on januari 20, 2020
at 12:13 PM.

Wat weten we tot nu toe over de fraudezaak bij de letterenfaculteit?

In maart 2019 twijfelde een Europese partner van de RUG tijdens een eigen accountantscontrole aan de betalingen aan de RUG. Het ging om betalingen binnen het internationale Network on Humanitarian Action (NOHA) waarbinnen de RUG en andere universiteiten een masterprogramma aanbieden.

De RUG liet daarop door het externe bureau EY Forensic and Integrity Services een onderzoek instellen. Maandagavond, driekwart jaar later, maakte de RUG bekend dat ze naar aanleiding van dat onderzoek aangifte doet wegens (subsidie)fraude en valsheid in geschrifte.

Een drietal medewerkers zou via de particuliere Stichting NOHA Groningen (SNG) 1,2 miljoen euro universiteitsgeld buiten de officiële geldstromen van de universiteit hebben laten lopen.

Een van de medewerkers is per direct ontslagen en de twee anderen hebben een ‘ernstige waarschuwing’ gekregen. Ook is de universiteit een civielrechtelijke procedure tegen de stichting en een van de betrokken medewerkers gestart. Die wordt gezien als de ‘hoofdverdachte’. Het gaat om een hoogleraar.

NOHA is een internationaal samenwerkingsverband waar de RUG aan deelneemt. Is de Stichting NOHA Groningen dan geen onderdeel van de universiteit?

Het internationale samenwerkingsverband NOHA en Stichting NOHA Groningen zijn twee verschillende dingen. Het internationale samenwerkingsverband bestaat uit 24 universiteiten die zich inzetten om de humanitaire hulpverlening te verbeteren.

De RUG is hier onder meer bij betrokken door het aanbieden van de tweejarige master International Humanitarian Action: een masterprogramma dat op acht verschillende Europese universiteiten wordt gegeven.

Stichting NOHA Groningen is echter een particuliere stichting die in juli 2014 door drie medewerkers van de RUG is opgezet. Hoewel zij in uiteenlopende functies ook betrokken waren bij het masterprogramma, is de stichting volgens de universiteit zonder medeweten van de universiteit opgezet.

Vervolgens is SNG volgens de universiteit gebruikt voor dubieuze financiële transacties: geld bestemd voor het onderwijsprogramma werd naar de stichting gesluisd en niet naar de RUG.

Als de stichting officieel niets met de universiteit te maken heeft, hoe kan het dan dat zij wel universiteitsgeld, zoals collegegeld van masterstudenten, heeft ontvangen?

Studenten die de master International Humanitarian Action willen volgen, schrijven zich niet direct in bij de RUG, maar bij NOHA. Deze studenten betalen 12.000 euro collegegeld voor het volledige tweejarige traject. Ze betalen het geld aan NOHA, dat nu een hoofdkwartier heeft in het Spaanse Bilbao.

NOHA verdeelt de studenten per studiejaar over de acht aangesloten universiteiten die deze master aanbieden. Op basis van die verdeling wordt het collegegeld naar rato aan een aangesloten universiteit uitgekeerd.

Behalve de collegegelden zou de stichting ook Europese subsidies op de eigen rekening hebben laten uitbetalen. Ook dit Europese geld had bij de universiteit terecht moeten komen.

‘De gelden zijn allemaal bij de stichting binnengekomen’, zegt RUG-woordvoerder Gernant Deekens. ‘Het geld werd wel gebruikt voor het programma, maar het waren betalingen waar geen controle op werd uitgevoerd. Die geldstroom is volledig buiten het zicht van de RUG om georganiseerd.’

Hoe kon het geld, aangezien het gaat om een groot bedrag en de werkwijze zich uitstrekt over jaren, buiten het toezicht van de RUG om naar de stichting worden overgemaakt? Is er niemand die zoiets controleert?

Dit is waar volgens de RUG valsheid in geschrifte duidelijk wordt. De betrokken medewerkers gebruikten officieel briefpapier van de RUG en deden de internationale organisatie op die manier geloven dat ze met de RUG te maken hadden. Behalve dat bij de betaalgegevens niet een officieel rekeningnummer van de universiteit stond, maar het rekeningnummer van SNG.

Ook in 2016 was er een fraudezaak op de RUG, rond het hoofd van de technische dienst die toen 1,1 miljoen euro had verduisterd.

De universiteit voerde daarna extra maatregelen in om fraude tegen te gaan. Maar de RUG kan volgens critici op de universiteit in de huidige zaak niet uitleggen hoe zij nu jarenlang over het hoofd zag dat Europees geld niet bij de universiteit binnenkwam, maar bij de stichting.

Het was bovendien een Europese partner die de RUG vorig jaar op ‘onvolkomenheden’ wees, niet de RUG zelf. Leden van de Universiteitsraad hebben al aangekondigd daar vragen over te stellen.

Het universiteitsbestuur heeft aangifte gedaan van valsheid in geschrifte en (subsidie)fraude en heeft bovendien een civiele zaak aangespannen. Waarom is er dan een persoon ontslagen en hebben twee anderen een ‘ernstige waarschuwing’ gekregen?

Dat heeft volgens de RUG alles te maken met het onderzoek van EY Forensic and Integrity Services. ‘Daaruit is precies gebleken wat zich heeft afgespeeld en wie welke rol waarin had’, zegt Deekens. ‘Op basis van deze bevindingen heeft het college van bestuur besloten welke maatregelen tegen welke medewerker moesten worden genomen.’

De ‘ernstige waarschuwingen’ die de universiteit uitdeelde, kunnen volgens Deekens worden gezien als een gele kaart. ‘En twee keer geel is rood.’ In de praktijk betekent het dat de twee medewerkers nog wel bij de universiteit en in hun specialisatie aan het werk mogen blijven. Wel is ervoor gezorgd dat zij op geen enkele manier meer betrokken zijn bij het internationale NOHA-programma.

Tijdelijk minder studieplekken in medische bieb

CMB heeft tijdelijk minder studieplekken

De Centrale Medische Bibliotheek (CMB) heeft deze tentamenperiode door de verhuizing en renovatie minder studieplekken. De twee nieuwe studiezalen, waar in totaal zo’n 200 studenten passen, gaan waarschijnlijk 20 januari open.
9 januari om 15:01 uur.
Laatst gewijzigd op 15 januari 2020
om 11:03 uur.
januari 9 at 15:01 PM.
Last modified on januari 15, 2020
at 11:03 AM.

Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

9 januari om 15:01 uur.
Laatst gewijzigd op 15 januari 2020
om 11:03 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

januari 9 at 15:01 PM.
Last modified on januari 15, 2020
at 11:03 AM.

‘Het is even lijden voor studenten’, zegt Annalies Koelstra van het CMB, ‘De derde verdieping is sinds deze week dicht, waardoor we tijdelijk alleen de vierde verdieping nog over hebben als studieruimte.’

En die ruimte is vooral tijdens de tentamenperiode heel snel vol. ‘We verwijzen studenten daarom door naar andere plekken, zoals de UB, of tegenwoordig zelfs het Forum.’

Nieuwe studiezalen

Als alles goed gaat, zijn de nieuwe studiezalen ruim voor het einde van de maand open. ‘We zijn er zo’n 90 procent zeker van dat het gaat lukken’, zegt Koelstra. ‘Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het wifinetwerk en dan is het nog wachten op het meubilair. Dat is op dit moment het cruciale punt, maar dat lijkt goed te komen.’

Met de toevoeging van de nieuwe studiezalen, zal de CMB net als altijd zo’n 450 studenten kunnen huisvesten. Wat na de verhuizing wel verandert, zijn de openingstijden. ‘Nu zijn de studiezalen ’s avonds en in het weekend dicht, maar dat zal straks veranderen. Dan is het gebouw ook in de avonduren en in het weekend toegankelijk.’

Verhuizing

Over de verhuisdatum van de CMB zelf, die van de huidige locatie naar het souterrain van het faculteitsgebouw verhuist, houdt Koelstra nog een slag om de arm. ‘We hopen op 6 februari met de verhuizing te beginnen. Als we dan ook het weekend mee kunnen pakken, kunnen we hopelijk de week erna weer open.’

Het belangrijkste doel is om de CMB zo kort mogelijk te sluiten. De verhuizing zal dan ook pas gebeuren op het moment dat alle onderdelen van de bibliotheek achter elkaar verhuisd kunnen worden. ‘Tot die tijd blijven we gewoon open’, zegt Koelstra, ‘Als we eenmaal in de verhuizing zitten, gaan we open op het moment dat we alle onderdelen van de bibliotheek operationeel hebben.’

RUG na cyberaanval Maastricht: Blijf alert, klik niet op rare emails

RUG na cyberaanval Maastricht: Blijf alert

Na de geslaagde cyberaanval met gijzelsoftware op de Universiteit Maastricht, staan Nederlandse universiteiten op scherp. De RUG investeerde vorig jaar al in ‘extra maatregelen’ en roept op om alert te blijven.
8 januari om 10:39 uur.
Laatst gewijzigd op 14 januari 2020
om 9:16 uur.
januari 8 at 10:39 AM.
Last modified on januari 14, 2020
at 9:16 AM.

Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

8 januari om 10:39 uur.
Laatst gewijzigd op 14 januari 2020
om 9:16 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

januari 8 at 10:39 AM.
Last modified on januari 14, 2020
at 9:16 AM.

Welke maatregelen de universiteit precies nam, kan woordvoerder Jorien Bakker vanwege veiligheidsrisico’s niet delen. Wel zegt ze dat het belangrijk is dat iedereen alert is op vreemde e-mails met onbekende links.

‘Daarover blijft het advies zoals altijd: niet op klikken en weggooien’, zegt ze. ‘We hebben goede maatregelen en regelmatige checks, maar een menselijke fout kan gemaakt worden.’ Om te voorkomen dat ook de RUG overgenomen wordt door gijzelsoftware, moeten studenten en medewerkers daarom ook zelf alert blijven.

Gijzelsoftware

In Maastricht legde ransomware, ook wel gijzelsoftware genoemd, in de kerstvakantie het complete universiteitsnetwerk plat. Daardoor was er geen toegang tot wetenschappelijke data, het e-mailsysteem, het studentenportaal en de bibliotheek.

Oorzaak van het onheil blijkt het zogeheten Clop-virus: een virus dat zich door een netwerk verspreidt en informatie versleutelt. Alleen de verspreider van het virus heeft de juiste sleutel om de informatie weer toegankelijk te maken.

De cybercriminelen die dit soort software verspreiden, doen dat in de hoop geld te krijgen voor het herstellen van de informatie. Volgens het universiteitsblad Observant heeft de Universiteit Maastricht betaald, zodat de systemen weer zo snel mogelijk bruikbaar zouden zijn. Die wil daar verder niks over zeggen.

Oorzaak

Hoe het Clop-virus zich in het systeem van de Universiteit Maastricht heeft genesteld en wat ertegen gedaan kan worden, is nog onduidelijk. De universiteit doet er onderzoek naar en zal na afloop van het onderzoek de resultaten met de andere Nederlandse universiteiten delen.

Wel liet de universiteit dinsdag in ScienceGuide weten dat ze niet uitgaat van een gerichte aanval. Volgens een woordvoerder waren er meerdere brede cyberaanvallen. De uni gaat ervan uit dat ze ‘gewoon de klos was’.

RUG: Ad van Liempt pleegde geen plagiaat

Ad van Liempt heeft geen plagiaat gepleegd in zijn proefschrift over Albert Konrad Gemmeker, kampcommandant van Westerbork. Dat laat de RUG vrijdagmorgen weten.
Door Giulia Fabrizi en christien Boomsma

De universiteit neemt daarmee het advies van de Commissie Wetenschappelijk Integriteit (CWI) over.  De CWI onderzocht het werk van Van Liempt nadat journalist Bart Droog een officiële klacht indiende over de totstandkoming van het proefschrift.

Volgens Droog zou Van Liempt onvoldoende bronvermeldingen hebben gebruikt en is er sprake van plagiaat. Dat vindt de CWI niet. Ook zijn de wetenschappelijke basisprincipes als eerlijkheid en betrouwbaarheid niet geschonden. Daarom is de klacht van Droog ongegrond.

Onzorgvuldigheden

Wel oordeelt de CWI dat er ‘op sommige onderdelen sprake is van onzorgvuldigheden’. Zo had Van Liempt in bepaalde passages meer noten kunnen gebruiken. Daarnaast is er soms sprake van spelfouten in een naam of parafrases, waar letterlijk citeren duidelijker was geweest.

Het feit dat er meerdere boeken over Gemmeker zijn geschreven en Van Liempts proefschrift dus niet volledig nieuw is, acht de commissie geen aantasting van de wetenschappelijke integriteit.

Ook de keuze om eerdere auteurs niet in de lopende tekst, maar in het bronnenapparaat te vermelden ‘staat de auteur in beginsel vrij’. De genoemde onzorgvuldigheden doen volgens de CWI echter niets af aan de wetenschappelijke integriteit van het proefschrift.

Coaching

Andere klachten van Droog hebben niets te maken met plagiaat. Zo klaagt Droog ook over het feit dat de omslag van Van Liempts boek sterk lijkt op die van een eerder boek over Gemmeker. ‘Opvallend en ongelukkig’, zegt de commissie. Maar met wetenschappelijke integriteit heeft het niets te maken.

Ook was het ‘hoogst ongebruikelijk’ en ‘onwenselijk’ dat Van Liempt zijn boek al in de verkoop had gedaan voor de daadwerkelijke promotie.

‘Niet elke onzorgvuldigheid, ook al is er sprake van verwijtbare onzorgvuldigheid, betekent een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit’, stelt de commissie. Er moet sprake zijn van ‘een meer dan lichte mate’ van verwijtbaarheid. Dat is hier niet het geval, vindt de commissie.

Bovendien: ‘Aan een promotietraject is coaching van de promovendus inherent. Eventuele gebreken zijn daarom in beginsel niet voor de volle honderd procent uitsluitend op het conto van de promotus te schrijven.’

‘Nare procedure’

Van Liempt reageert verheugd in een reactie bij de NOS. ‘Hiermee komt er een einde aan een nare procedure. Het waren ernstige beschuldigingen.’ Toch had hij het volste vertrouwen in de uitkomst. ‘Als je zelf een boek schrijft, weet je het beste wat er wel en niet is gebeurd.’

Ook RUG-promotor Hans Renders is blij. ‘Maar ik had ook niet anders verwacht. Je kan vinden dat het een slecht proefschrift is, maar op basis van de integriteit heb ik me geen moment zorgen gemaakt.’

Integriteit

Datzelfde geldt voor copromotor Doeko Bosscher. ‘De integriteit van Van Liempt staat nu als een paal boven water’, zegt hij. ‘En de kritiek incasseren wij gewoon. Ik ben juist tevreden dat de commissie zo kritisch is geweest. Dat onderstreept de onafhankelijkheid en daardoor krijgt de uitslag – dat er geen sprake is van plagiaat – alleen maar meer reliëf.’

Bart Droog benadrukt liever het woord ‘onzorgvuldig’ dat de commissie gebruikt. ‘Ad van Liempt heeft in zijn proefschrift op tal van plaatsen correcte bronvermelding achterwege gelaten’, stelt hij op zijn website. De commissie noemt dat ‘onzorgvuldig’. In navolging van het NRC Handelsblad (inzake de kwestie Dymph van den Boom): “Het is vreemd dat de commissie deze werkwijze niet kwalificeert als plagiaat. De rest van de wereld doet dat wel.”‘

Volgens RUG-bestuursvoorzitter Jouke de Vries is het oordeel wel reden om nog eens naar de procedures rondom proefschriften te kijken: ‘Het cvb heeft kennisgenomen van de opmerkingen van de commissie over de slordigheden in het proefschrift. Het advies geeft voor ons aanleiding om de procedures en regels ten aanzien van proefschriften te bespreken met het College van Decanen.’

Dit artikel is na publicatie geupdated met de statement van Bart Droog.

Nog steeds geen hulp voor wie vaker bevingsschade meldt

Nog steeds geen hulp voor wie vaker bevingsschade meldt

RUG-onderzoekers Katherine Stroebe en Tom Postmes begrijpen niet waarom hun aanbevelingen over de sociale aanpak van de aardbevingsproblematiek in Groningen nauwelijks door beleidsmakers worden opgepakt.
16 december om 14:19 uur.
Laatst gewijzigd op 16 december 2019
om 15:18 uur.
december 16 at 14:19 PM.
Last modified on december 16, 2019
at 15:18 PM.

Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

16 december om 14:19 uur.
Laatst gewijzigd op 16 december 2019
om 15:18 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

december 16 at 14:19 PM.
Last modified on december 16, 2019
at 15:18 PM.

Dat blijkt uit het rapport dat zij maandag publiceerden vanuit onderzoeksgroep Gronings Perspectief. ‘Al in 2016 wezen we erop dat bewoners met meervoudige schade een risicogroep zijn’, zegt Stroebe over de nieuwste aanbevelingen. 

‘Deze groep leeft al jaren in onzekerheid en we zien dat een deel eraan onderdoor gaat. We vinden het onbegrijpelijk dat er in 2019 nog steeds geen overkoepelend beleid is voor de problemen van deze groep.’

Aanbevelingen

Overkoepelend beleid zou volgens de onderzoekers kunnen worden uitgevoerd via het schadeloket Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). De TCMG is – voor zover de onderzoekers weten – de enige overheidsinstantie die van individuele huishoudens kan weten of zij al vaker schade hebben gemeld. Daardoor zou deze groep mensen via TCMG geholpen kunnen worden met een breed scala aan mogelijke problemen.

Toch is er tot nog toe geen aparte regeling in de schadeprocedure voor mensen die vaker schade melden, terwijl juist deze groep meer negatieve emoties ervaart en ook lager scoort op gezondheid. Bovendien melden mensen uit deze groep zich vaker ziek bij hun werkgever en hebben ze een grotere kans op een burn-out. 

Versterkt

Uit het maandag verschenen rapport blijkt bovendien dat 37 procent van de bewoners met meervoudige schade vindt dat hun huis versterkt zou moeten worden, maar dat slechts 14 procent denkt dat het daadwerkelijk zal gebeuren. Stroebe noemt het zorgelijk dat juist deze groep zulke lage verwachtingen van de instanties heeft. 

Ondanks het wantrouwen, zien de onderzoekers ook positieve ontwikkelingen. Zo is de geestelijke gezondheid van deze groep bewoners het afgelopen jaar iets beter geworden. Desondanks blijft hun gezondheid, net als hun gevoel van veiligheid, aanzienlijk minder in vergelijking met die van mensen zonder schade.

Perspectief

Stroebe en Postmes onderzoeken sinds 2016 de gezondheid, het veiligheidsgevoel en het toekomstperspectief van inwoners van alle Groningse aardbevingsgemeenten. Onder de noemer Gronings Perspectief werkt de RUG samen met de GGD Groningen en het Sociaal Planbureau Groningen.

De onderzoekers worden bijgestaan door een begeleidingscommissie met gemeenten, de provincie Groningen, de Veiligheidsregio, GGD, Groninger Bodembeweging, Groninger Gasberaad, Vereniging Groninger Dorpen en wetenschappelijke experts.

Quotum bereikt, Open Access bij Springer even ‘on hold’

Foto flickr.com / h_pampel

Quotum bij Springer bereikt

Even geduld met Open Access

Onderzoekers die dit kalenderjaar nog Open Access willen publiceren in tijdschriften van uitgever Springer hebben pech. Het jaarlijkse nationale quotum is deze week bereikt, waardoor kosteloos publiceren niet meer kan.
13 december om 10:00 uur.
Laatst gewijzigd op 13 december 2019
om 13:25 uur.
december 13 at 10:00 AM.
Last modified on december 13, 2019
at 13:25 PM.

Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

13 december om 10:00 uur.
Laatst gewijzigd op 13 december 2019
om 13:25 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

december 13 at 10:00 AM.
Last modified on december 13, 2019
at 13:25 PM.

Onderzoekers die hun artikel toch nog aan een Springertijdschrift kwijt willen, moeten de kosten uit hun eigen onderzoeksmiddelen halen. ‘Bij Springer kost dat ruim tweeduizend euro per geaccepteerd artikel’, zegt Peter van Laarhoven van de UB.

Hoeveel RUG-wetenschappers hier precies mee te maken krijgen, kan hij niet zeggen. ‘Maar als vuistregel kun je hanteren dat er ongeveer vier artikelen per week vanuit de RUG worden gepubliceerd’, zegt hij. Met nog drie weken te gaan voor het einde van het jaar, komt de schatting uit op een klein dozijn. 

Alternatief

Een alternatief is om ‘closed access’ te publiceren. ‘Uiterlijk een half jaar na publicatie mag de uitgeversversie dan via Pure alsnog open access beschikbaar worden gemaakt’, zegt Van Laarhoven.

Open Access publicaties zijn door iedereen te lezen zonder een duur abonnement af te hoeven sluiten bij uitgevers zoals Springer. Het doel van de Nederlandse universiteiten, die de publicatiedeals onder de vlag van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) sluiten, is om het grootste deel van de publicaties per 2020 open access aan te bieden.

In de afgelopen jaren is een flinke strijd gevoerd om de norm van publicatie te veranderen van Closed Acces (artikelen alleen inzichtelijk met abonnement), naar Open Access. De strijd ligt voornamelijk in de afspraken die gemaakt kunnen worden met de wetenschappelijke uitgevers, die aan de abonnementsgelden verdienen.

Flinke strijd

Volgens Van Laarhoven is Springer al jarenlang koploper in de omschakeling naar de nieuwe norm. Toch is dit het tweede jaar op rij dat het nationale quotum met de uitgever voor het einde van het jaar is bereikt.

‘Bij Springer is er een maximum aantal publicaties afgesproken op basis van het gemiddelde aantal publicaties van recente jaren’, legt Ruben Puylaert uit namens de VSNU. ‘In principe loopt de deal met Springer voor drie jaar tot en met 2020. Dat betekent ook dat in de loop van 2020 weer met Springer onderhandeld wordt.’

UB-personeel is rokende studenten meer dan beu

UB-personeel is rokende studenten beu

Het lukt de UB maar niet om rokende studenten te weren voor de ingang van het gebouw. Dit tot ergernis van medewerkers, die zelfs binnen rookoverlast ervaren. Zij hebben een klacht ingediend bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).
11 december om 10:31 uur.
Laatst gewijzigd op 11 december 2019
om 12:41 uur.
december 11 at 10:31 AM.
Last modified on december 11, 2019
at 12:41 PM.

Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

11 december om 10:31 uur.
Laatst gewijzigd op 11 december 2019
om 12:41 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

december 11 at 10:31 AM.
Last modified on december 11, 2019
at 12:41 PM.

‘Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om met de oplossing te komen’, zei Tiemen Folkers dinsdag tijdens de dienstraadvergadering. Hij was betrokken bij het indienen van de klacht en benadrukte dat medewerkers recht hebben op een rookvrije werkomgeving. ‘De overlast is nu wel minder, maar het moet helemaal verdwijnen.’

Of de NVWA de klacht in behandeling neemt, wist de raad dinsdag nog niet. Als dat wel het geval is, dan kan de overheidsinstantie een onverwachte inspectie uitvoeren. Zou de NVWA dan concluderen dat er inderdaad sprake is van rookoverlast, dan riskeert de RUG een boete die kan oplopen tot 450.000 euro.

Geen perfecte oplossing

Peter van Laarhoven, die de vergadering namens het managementteam bijwoonde, erkende dat de perfecte oplossing nog niet is gevonden. Volgens hem moet in eerste instantie worden gelet op het consequent uitvoeren van de huidige maatregelen. Ook moet worden nagegaan of de instructies naar het betrokken personeel helder zijn.  

De huidige antirookmaatregelen bestaan uit het dagelijks plaatsen van bordjes op het bordes, posters op de draaideuren, waarschuwende pleinstewards en sinds kort ook baliemedewerkers die naar buiten lopen om studenten op het rookverbod te wijzen. Toch negeren studenten het rookverbod nog regelmatig, vooral in de avonduren en in het weekend.

Consequent uitvoeren

Hoewel de raad het standpunt van Van Laarhoven begrijpt, denkt ze niet dat alle huidige maatregelen consequent kunnen worden uitgevoerd. Zo kunnen baliemedewerkers bij drukte niet zomaar bij de balie weglopen en zijn pleinstewards niet op elk moment van de dag aanwezig. 

Volgens de raad zou een nieuwe mogelijke oplossing het plaatsen van een intercom kunnen zijn, zodat medewerkers de rokers vanuit het gebouw aan kunnen spreken op hun gedrag. Deze optie wordt nu onderzocht. 

‘Het is een lastig probleem’, erkent Folkers, ‘maar wat meer urgentie zou wel prettig zijn. Misschien duidelijker communiceren over de maatregelen die eraan komen en mensen meer gelegenheid geven om hun klachten te melden.’ 

Science and Engineering bezorgd over nieuw softwaresysteem

Science and Engineering bezorgd over nieuw softwaresysteem

De Faculty of Science and Engineering (FSE) is bezorgd over de invoering van het nieuwe softwaresysteem waarmee de RUG vanaf 1 januari gaat werken. Het gaat om een zeer complexe operatie die nauwelijks is getest, aldus het faculteitsbestuur.
11 december om 9:31 uur.
Laatst gewijzigd op 11 december 2019
om 11:37 uur.
december 11 at 9:31 AM.
Last modified on december 11, 2019
at 11:37 AM.

Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

11 december om 9:31 uur.
Laatst gewijzigd op 11 december 2019
om 11:37 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

december 11 at 9:31 AM.
Last modified on december 11, 2019
at 11:37 AM.

Volgens het bestuur zijn veel vragen over het praktische gebruik van het systeem nog onbeantwoord. Het is daardoor onduidelijk of onderdelen voldoende werken die voor de faculteit van cruciaal belang zijn. Ook zijn medewerkers nog onvoldoende ingelicht over hoe zij hun FSE-specifieke taken per januari moeten uitvoeren.

‘Om je daarvan te verzekeren is een goede bètarelease nodig waar je een paar maanden mee kunt testen en die is er niet geweest’, zegt portefeuillehouder middelen Dick Veldhuis.

Drie weken geleden sprak Veldhuis de zorgen uit bij het college van bestuur (CvB) van de universiteit. ‘Maar valide antwoorden op onze vragen zijn er nog niet, behalve dat men er vertrouwen in heeft dat het gaat werken.’ Ondanks de onzekerheden besloot het CvB vorige week officieel om de invoerdatum van BP2020 als gepland door te laten gaan.

Faculteitszorgen

De faculteitszorgen gaan over meerdere aspecten van het nieuwe softwaresysteem dat per 1 januari universiteitsbreed de huidige losse softwarepakketten voor personeelszaken, payroll, financiën en projecten vervangt.

‘Wij hebben als faculteit ontzettend veel bestellingen en niemand kan mij zekerheid geven over of onze plaatsingen wel gaan lukken’, noemt Veldhuis als voorbeeld.

Als bestellingen niet lukken en aflevertijden vertraagd worden, lijdt het onderzoek van de faculteit eronder. ‘En als onderzoeken worden uitgesteld, kost dat ook extra geld.’

Tientallen miljoenen

Een ander punt van zorg is de uitvoering van projecten. ‘Daar zijn wij als faculteit enorm afhankelijk van. Daar gaan tientallen miljoenen in om en daar is een goede basis voor nodig, opdat onze projectleiders, de hoogleraren, precies weten wat de stand van zaken is. Tot op de dag van vandaag heb ik geen enkel inzicht hoe het systeem daarin werkt en of die overzichten voldoende inzichtelijk zijn.’

Veldhuis begrijpt dat de verouderde software toe was aan vervanging, maar ziet niet in waarom er geen tijd wordt genomen om te testen of alles daadwerkelijk werkt.

‘Een aantal jaar geleden voerden we ISP in, een nieuw inkoopsysteem. Daar hebben wij ook een paar maanden een pilot gedraaid bij enkele instituten voor we het de hele faculteit oplegden. Dat is een goede voorbereiding en gedegen testing. En dat ging alleen om een inkoopsysteem.’

Studenten onderzoeken moord van 20 jaar geleden

Studenten werken mee aan moordonderzoek

Zeven studenten van de RUG helpen de politie Noord-Nederland bij een coldcaseonderzoek naar een ruim twintig jaar oude moord.
9 december om 13:17 uur.
Laatst gewijzigd op 10 december 2019
om 10:39 uur.
december 9 at 13:17 PM.
Last modified on december 10, 2019
at 10:39 AM.

Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

9 december om 13:17 uur.
Laatst gewijzigd op 10 december 2019
om 10:39 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

december 9 at 13:17 PM.
Last modified on december 10, 2019
at 10:39 AM.

De studenten bekijken de zaak van Els Slurink, een 33-jarige psychologe die in 1997 met een steek in het hart werd gedood. Hoewel toentertijd verschillende verdachten in beeld kwamen, werd er uiteindelijk nooit een verdachte aangehouden. 

Samenwerken

Twee decennia later hoopt de politie onder meer met behulp van studenten nieuwe inzichten te verkrijgen in de oude sporen. De zeven studenten zijn afkomstig van diverse studierichtingen en werken tijdens een stage van zes maanden samen aan de cold case. 

‘Het doel is dat ze samen aan de slag gaan, dat ze overleggen en de casus vanuit verschillende invalshoeken benaderen’, zegt politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer. ‘Dat is de kracht van het project en dat levert hopelijk nieuwe inzichten op.’

Hedendaagse kennis

Bij het project zijn onder anderen studenten rechten, forensische psychologie, criminologie en ICT betrokken. ‘Zij worden opgeleid met hedendaagse kennis en technieken en wij willen graag dat ze daarmee naar de cold case kijken’, licht Zinsmeyer toe. 

‘We hopen natuurlijk dat ze nieuwe aanwijzingen vinden en nieuwe inzichten opdoen voor deze zaak. Maar wellicht dat hun bevindingen niet alleen nu helpen, maar dat ze ons in de toekomst ook bij andere zaken verder helpen.’

‘Heroverweeg de samenwerking met uni’s Hongkong’ (UPDATE)

Studenten beginnen petitie

‘Heroverweeg de samenwerking met uni’s Hongkong’ (UPDATE)

Hongkongse studenten in Groningen vragen de RUG om de uitwisseling met bepaalde universiteiten in de Aziatische metropool te heroverwegen.
4 december om 12:37 uur.
Laatst gewijzigd op 4 december 2019
om 14:39 uur.
december 4 at 12:37 PM.
Last modified on december 4, 2019
at 14:39 PM.

Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

4 december om 12:37 uur.
Laatst gewijzigd op 4 december 2019
om 14:39 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

december 4 at 12:37 PM.
Last modified on december 4, 2019
at 14:39 PM.

De 72 indieners – waarvan zes uit Hongkong – vrezen voor de veiligheid van studenten en medewerkers van de RUG op de lange termijn. ‘De universiteiten in Hongkong beschermen de lokale studenten niet’, zegt initiatiefnemer Elyse (24).

‘De RUG zou de samenwerking niet alleen vanuit het economische en praktische oogpunt moeten beschouwen, maar zou ook rekening moeten houden met de intrinsieke verschillen in normen en waarden tussen haar en de universiteiten in Hongkong.’

Politie-inval

Specifiek vragen ze de RUG om de samenwerking met de Chinese Universiteit van Hong Kong (CUHK) en de Hong Kong Polytechnic University (PolyU) te heroverwegen.

‘Beide universiteiten brachten niet eens een verklaring uit tijdens de politie-invallen’, zegt medeondertekenaar Aaron (25). Ze hebben eigenlijk niks gedaan om de studenten te helpen, vinden de initiatiefnemers.

‘Terwijl we uit de wereldgeschiedenis weten dat in landen waar oproerpolitie wordt ingezet, mensenrechten als vrijheid van meningsuiting en de mogelijkheid om zaken openlijk in twijfel te trekken in het geding komen’, zegt hij. ‘Dat raakt direct de academische vrijheid op de universiteiten waar we over spreken.’

Hardhandig

Het hardhandige optreden van de oproerpolitie schept daarmee een gevaarlijk precedent voor de toekomstige academische vrijheid van de universiteiten, menen de studenten.

‘De RUG moet erbij stilstaan dat de manier waarop de Hongkongse universiteiten nu met deze fundamentele mensenrechten omgaat, in schril contrast staat tot wat ze zelf uitdraagt’, zegt Elyse.

Wat betreft de studenten hebben beide Hongkongse universiteiten tijdens de rellen in november hun plicht om studenten te beschermen verzaakt. ‘De manier waarop ze met de situatie zijn omgegaan, is onacceptabel’, schrijven de studenten in de petitie.

Academische vrijheid

De universiteiten hadden volgens hen moeten proberen een bemiddelende rol in de protesten te spelen en hadden op moeten komen voor de academische vrijheid toen die door de komst van politie werd bedreigd.

‘Dat is de kernfunctie van een universiteit’, zegt Aaron. ‘Als je jezelf op de universiteit niet mag uitspreken tegen de regering, of tegen welke andere groep ook, waar leer je dan nog kritisch te denken en te handelen?’

‘Heroverweeg de samenwerking met uni’s Hongkong’ (UPDATE)

Studenten beginnen petitie

‘Heroverweeg de samenwerking met uni’s Hongkong’ (UPDATE)

Hongkongse studenten in Groningen vragen de RUG om de uitwisseling met bepaalde universiteiten in de Aziatische metropool te heroverwegen.
4 december om 11:55 uur.
Laatst gewijzigd op 4 december 2019
om 14:54 uur.
december 4 at 11:55 AM.
Last modified on december 4, 2019
at 14:54 PM.

Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

4 december om 11:55 uur.
Laatst gewijzigd op 4 december 2019
om 14:54 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

december 4 at 11:55 AM.
Last modified on december 4, 2019
at 14:54 PM.

De 72 indieners – waarvan zes uit Hongkong – vrezen voor de veiligheid van studenten en medewerkers van de RUG op de lange termijn. ‘De universiteiten in Hongkong beschermen de lokale studenten niet’, zegt initiatiefnemer Elyse (24).

‘De RUG zou de samenwerking niet alleen vanuit het economische en praktische oogpunt moeten beschouwen, maar zou ook rekening moeten houden met de intrinsieke verschillen in normen en waarden tussen haar en de universiteiten in Hongkong.’

Politie-inval

Specifiek vragen ze de RUG om de samenwerking met de Chinese Universiteit van Hong Kong (CUHK) en de Hong Kong Polytechnic University (PolyU) te heroverwegen.

‘Beide universiteiten brachten niet eens een verklaring uit tijdens de politie-invallen’, zegt medeondertekenaar Aaron (25). Ze hebben eigenlijk niks gedaan om de studenten te helpen, vinden de initiatiefnemers.

‘Terwijl we uit de wereldgeschiedenis weten dat in landen waar oproerpolitie wordt ingezet, mensenrechten als vrijheid van meningsuiting en de mogelijkheid om zaken openlijk in twijfel te trekken in het geding komen’, zegt hij. ‘Dat raakt direct de academische vrijheid op de universiteiten waar we over spreken.’

Hardhandig

Het hardhandige optreden van de oproerpolitie schept daarmee een gevaarlijk precedent voor de toekomstige academische vrijheid van de universiteiten, menen de studenten.

‘De RUG moet erbij stilstaan dat de manier waarop de Hongkongse universiteiten nu met deze fundamentele mensenrechten omgaat, in schril contrast staat tot wat ze zelf uitdraagt’, zegt Elyse.

Wat betreft de studenten hebben beide Hongkongse universiteiten tijdens de rellen in november hun plicht om studenten te beschermen verzaakt. ‘De manier waarop ze met de situatie zijn omgegaan, is onacceptabel’, schrijven de studenten in de petitie.

Academische vrijheid

De universiteiten hadden volgens hen moeten proberen een bemiddelende rol in de protesten te spelen en hadden op moeten komen voor de academische vrijheid toen die door de komst van politie werd bedreigd.

‘Dat is de kernfunctie van een universiteit’, zegt Aaron. ‘Als je jezelf op de universiteit niet mag uitspreken tegen de regering, of tegen welke andere groep ook, waar leer je dan nog kritisch te denken en te handelen?’

Onderzoek: Wolvenplas schrikt edelherten niet af

Onderzoek: Wolvenplas schrikt edelherten niet af

Edelherten schrikken nauwelijks van de geur van wolvenurine. Waar de herten wel waakzamer worden van drollen, blijkt plas niet genoeg om ze extra alert te maken op wolvengevaar.
28 november om 15:33 uur.
Laatst gewijzigd op 28 november 2019
om 16:39 uur.
november 28 at 15:33 PM.
Last modified on november 28, 2019
at 16:39 PM.

Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

28 november om 15:33 uur.
Laatst gewijzigd op 28 november 2019
om 16:39 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

november 28 at 15:33 PM.
Last modified on november 28, 2019
at 16:39 PM.

Dat concludeert RUG-promovenda Annelies van Ginkel in het onderzoek dat woensdag in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE werd gepubliceerd.

Van Ginkel deed zowel onderzoek in Nederland, waar herten niet meer aan wolven gewend zijn, als in Polen, waar herten het bos met wolven delen. ‘Opvallend genoeg reageren noch de herten in Nederland, noch die in Polen op de urine’, zegt Van Ginkel.

Wolvenhapje

En is het Nederlandse hert, dat niet aan wolven gewend is, daardoor een simpel verkrijgbaar wolvenhapje? ‘Nee, het is niet zo makkelijk als zeggen dat ze nu een makkelijkere prooi zijn’, stelt Van Ginkel.

‘Edelherten zijn sowieso al waakzame dieren’, vervolgt ze. ‘Misschien is dat instinct al genoeg om de omgeving goed in de gaten te houden. Dan kan het zijn dat de urine alleen niet sterk genoeg is om ze nog waakzamer te maken.’

Bovendien, stelt Van Ginkel, leren edelherten snel en is slechts tussen de tien en de vijftig procent van alle wolvenaanvallen succesvol. ‘Als herten een keer aangevallen worden, maar weten te ontsnappen, dan slaan ze dat op. Daar gaat hun alertheid wel van omhoog.’

Diversiteit

Hoewel zorgen om de kwetsbaarheid van de herten volgens Van Ginkel onnodig zijn, blijkt het hert wel schadelijk voor de biodiversiteit van een natuurgebied. Sterker nog: als herten in wolfrijke gebieden leven, komt dat de biodiversiteit ten goede.

In haar grotere onderzoek, waarvan het woensdag gepubliceerde artikel een onderdeel is, kijkt ze naar de invloed van wolven op het gedrag van herten in hun leefgebieden en vooral wat het doet met het groen in die omgeving.

‘In gebieden waar de twee samenleven, zie je dat herten een onderscheid maken tussen gevaarlijke en veilige plekken. Op de gevaarlijke plekken blijkt dat ze minder vraatschade aanrichten en verschillende bomen waar ze normaal graag de jonge scheuten van eten, zoals de esdoorn en linde, een betere kans hebben om groot te groeien.’

Vindicat (voorlopig) van het strafbankje

Vindicat mag na een jaar uitsluiting van het strafbankje

Studentenvereniging Vindicat krijgt dit collegejaar de bestuursbeurzen terug en mag weer deelnemen aan officiële plechtigheden van de RUG en Hanzehogeschool.
28 november om 9:33 uur.
Laatst gewijzigd op 2 december 2019
om 15:41 uur.
november 28 at 9:33 AM.
Last modified on december 2, 2019
at 15:41 PM.

Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

28 november om 9:33 uur.
Laatst gewijzigd op 2 december 2019
om 15:41 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

november 28 at 9:33 AM.
Last modified on december 2, 2019
at 15:41 PM.

Dat maakten de RUG en Hanzehogeschool donderdagmorgen bekend. Er zijn wel voorwaarden gesteld. Zo mag tijdens introductiekampen geen alcohol worden gedronken, niet door deelnemers en niet door begeleiders.

Verder moeten alle ‘incidenten van meer dan geringe betekenis’ worden gemeld via de Adviescommissie Introductietijd (ACI) aan de besturen van uni en hogeschool en bij de politie.

Vindicat moet verder in september volgend jaar een rapportage maken over het veranderproces, het verloop van de introductieperiode, de gang van zaken rond incidenten, en de stand van zaken rond de cultuuringreep die nodig is om te voorkomen dat een probleemgroep incidenten veroorzaakt De accreditatie loopt van 1 september 2019 tot 1 oktober 2020.

Te grote stap

De RUG en Hanzehogeschool nemen daarmee het advies van de Accreditatiecommissie Studentenorganisaties deels over. De commissie adviseerde Vindicat voor drie jaar te accrediteren. Maar dat is voor beide cvb’s voor nu een te grote stap.

Hoewel de Accreditatiecommissie positief is over de recente ontwikkelingen die de Senaat van Vindicat recentelijk heeft laten zien, zijn de onderwijsinstellingen er nog niet gerust op. Vooral een aantal opmerkingen en aarzelingen die de commissie heeft bij het risicomanagement en de hervormingen van het interne rechtssysteem zorgen voor voorzichtigheid.

Straffen

Vindicat krijg sinds september 2017 geen bestuursbeurzen meer. Bovendien werd het corps in oktober 2018 niet geaccrediteerd, waardoor het niet alleen de bestuursbeurzen verloor, maar ook niet aanwezig mocht zijn bij officiële plechtigheden van zowel de RUG als de Hanzehogeschool.

Reden voor de straf was een reeks incidenten die sinds 2016 aan het licht kwamen waar het corps bij betrokken was. Zo was er in 2016 sprake van geweld tijdens ontgroeningen en werd er een ‘bangalijst’ gepubliceerd met foto’s en contactgegevens van vrouwelijke leden.

Het jaar erna vernielden leden van het corps restaurant Sushi Mall en was er een incident bij subverenging Aegir. Bovendien kwam dat jaar aan het licht dat een aantal incidenten tijdens ontgroeningen niet of te laat gemeld werden.

Complimenten

Rector Cisca Wijmenga complimenteert Vindicat met de nieuwe weg die ze hebben ingeslagen. ‘De goede overdracht van de Senaat 2018-19 naar de Senaat van 2019-20 laat zien dat er besef is voor het bewust organiseren van continuïteit binnen de vereniging. We vinden het wel van groot belang dat de vereniging werkt aan het terugdringen van alcoholmisbruik en aan het bevorderen van een internationalere cultuur.’

Vindicat reageert opgetogen. ‘We zijn heel verheugd met dit positieve bericht’, zegt Floris Hamann, rector van Vindicat. ‘We zijn er nog lang niet, maar we zijn vorig jaar goed begonnen en waar we mee begonnen zijn, willen we graag doorzetten.’

Niet in een jaar

Hamann begrijpt de kritische noten van de adviescommissie en beseft dat de vereniging nog altijd aan bepaalde punten zal moeten werken. ‘Zoals de introductietijd en het alcoholbeleid’, licht hij toe. ‘We hebben een cultuurverandering ingezet en die kun je niet een jaar realiseren. Als we dat ieder jaar een stukje beter doen, dan is dat heel goed, maar we zullen ook altijd de lijn van kritische zelfreflectie moeten doorzetten.’

Voorlopig is er bij het corps reden om blij te zijn met de vooruitgang. Een apart feestje voor het goede nieuws komt er niet. ‘Natuurlijk zijn we erg blij, maar zoals ik zei moet er ook nog veel gebeuren. Toevallig begint vanavond wel Kermesse, dus daar maken we wel een feestje van.’

De Kermesse d’Hiver is een driedaags feest met als thema ‘verkleden’. De sociëteit wordt dan opnieuw aangekleed en alle leden komen met hun jaarclub en huis verkleed naar het pand van Vindicat aan de de Grote Markt.

Keuzegids Universiteiten: RUG heeft last van groeipijn

Keuzegids: Groeipijn treft RUG, maar bachelors doen het goed

De RUG staat dit jaar voor het eerst niet op de eerste of tweede, maar op de vierde plek van beste brede klassieke universiteiten van de ‘Keuzegids Universiteiten’. Tegelijkertijd heeft de RUG met vier opleidingen het grootste aantal in de top tien beste bachelorstudies.
27 november om 10:45 uur.
Laatst gewijzigd op 27 november 2019
om 22:25 uur.
november 27 at 10:45 AM.
Last modified on november 27, 2019
at 22:25 PM.

Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

27 november om 10:45 uur.
Laatst gewijzigd op 27 november 2019
om 22:25 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

november 27 at 10:45 AM.
Last modified on november 27, 2019
at 22:25 PM.

Vooral de letterenfaculteit zorgt dit jaar voor de Groningse vertegenwoordiging in de top tien best beoordeelde bacheloropleidingen. Archeologie en minorities & multilingualism staan met respectievelijke scores van 90 en 88 op een gedeelde tweede en gedeelde derde plek.

De letterenopleiding English language and culture en global responsibility and leadership (de bachelor van University College Fryslân) delen met een score van 84 de vijfde plaats met negen andere opleidingen.

Groeipijn

Ondanks de goede scores op de bacheloropleidingen, levert de RUG dit jaar wel in op de algemene beoordeling als brede klassieke universiteit. Volgens de redactie van de Keuzegids Universiteiten 2020 is dat te wijten aan ‘groeipijn’.

De redactie ziet de pijn terug in het minder hard groeien van de instroom van studenten. Bovendien zetten andere universiteiten, zoals de Vrije Universiteit in Amsterdam, hun stijgende lijn onverminderd door.

In het algemeen concludeert de redactie van de Keuzegids dat het goed gaat met het Nederlandse universitaire onderwijs. ‘Niet alleen stijgt jaarlijks het aantal nieuwe studenten, ook wordt de kwaliteit van het onderwijs hoger beoordeeld dan vorig jaar.’ Bovendien zijn studenten niet alleen positiever over hun opleiding, maar blijken ze ook sneller hun diploma te halen.

Topopleidingen

De opleidingen theologie, religiewetenschappen en liberal arts and sciences behalen met hun respectievelijke scores van 78, 78 en 76 geen plek in de top tien, maar krijgen van de onafhankelijke gids wel het label ‘topopleiding’.

Het label wordt toegekend aan alle opleidingen die een totaalscore van 76 punten of meer halen. In de Keuzegids die woensdag verschijnt, hebben 64 opleidingen dit label gekregen, waarvan zeven van de RUG.

CIT: afpersingsmail is hartstikke nep

CIT: afpersingsmail is hartstikke nep

De e-mailadressen van de RUG zijn stelselmatig doelwit van allerlei scammers. In het meest recente voorbeeld zegt de oplichter intieme foto’s van je te hebben en die te verspreiden, tenzij je honderden euro’s in bitcoins overmaakt.
21 november om 15:04 uur.
Laatst gewijzigd op 25 november 2019
om 12:18 uur.
november 21 at 15:04 PM.
Last modified on november 25, 2019
at 12:18 PM.

Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

21 november om 15:04 uur.
Laatst gewijzigd op 25 november 2019
om 12:18 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

november 21 at 15:04 PM.
Last modified on november 25, 2019
at 12:18 PM.

Een onbekend aantal studenten en medewerkers heeft de laatste weken een mail met die strekking gekregen. De boodschap van CIT is helder: het is nep.

Hoewel de afzender beweert in je laptop te hebben ingebroken en je bestanden te hebben gezien en gekopieerd, is dat niet zo. ‘Wij hebben aanvallen met echte ransomware tot nu toe weten te voorkomen’, zegt CIT-directeur Ronald Stolk. Dat is software die de crimineel toegang geeft tot je bestanden en ze versleutelt, zodat je er zelf niet meer bij kan.

Bitcoins

In het meest recente voorbeeld, een mail die op 16 november naar meerdere RUG-accounts is gestuurd, gaat het om ‘phishing’: de afzender stuurt een mail naar vele e-mailadressen in de hoop dat iemand zo van de mail schrikt dat die 870 dollar overmaakt naar het nummer van een onbekende bitcoin-portemonnee.

De mail lijkt gestuurd vanaf het eigen mailadres, maar dat is niet zo. ‘De phisher maakt hier gebruikt van een zogenoemde spoofing-techniek’, legt André Pathuis, security manager bij CIT, uit. ‘Maar de mail is niet daadwerkelijk door jezelf verstuurd. Ook je accountgegevens zijn niet bekend bij de phisher. Vandaar dat er ook niets in de verzonden items is terug te vinden.’

Adresboek

Als een student of medewerker per ongeluk op een link in een phishing-mail klikt, kan de oplichter die de mail verstuurde toegang krijgen tot het adresboek van dat e-mailaccount, aldus Stolk. Je hoeft dus niet per se zelf in een phishing-mail te zijn getrapt, om toch in het e-mailbestand van een oplichter te staan.

Hoewel het spamfilter van de RUG het grootste deel van de ongewenste mails tegenhoudt, is het belangrijk om goed op te blijven letten, benadrukt CIT. ‘Het is vooral belangrijk kritisch te blijven op mails met links’, zegt Pathuis.

Verder adviseert CIT om niet te klikken op links die je niet vertrouwt en die mails direct weg te gooien.

Benieuwd hoe je een phishing-mail kunt herkennen? Dat lees je hier.