Universiteit gaat voorlopig over op digitale promoties

Promotie oude stijl van psycholoog Stynke Castelein in 2009. Foto Michel de Jong

Universiteit gaat voorlopig over op digitale promoties

Promovendi die de komende weken hun proefschrift mogen verdedigen, zullen dat in een vrijwel lege zaal doen. Tot nader bericht houdt de RUG vanwege de coronacrisis alle promoties online.
1 april om 9:31 uur.
Laatst gewijzigd op 1 april 2020
om 9:42 uur.
april 1 at 9:31 AM.
Last modified on april 1, 2020
at 9:42 AM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

1 april om 9:31 uur.
Laatst gewijzigd op 1 april 2020
om 9:42 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

april 1 at 9:31 AM.
Last modified on april 1, 2020
at 9:42 AM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Alleen de promovendus, de voorzitter van de promotiecommissie en de pedel zullen bij de ceremonie aanwezig zijn. 

Andere leden van de promotiecommissie, de promotor(es) en eventuele deskundigen nemen deel via een videoconferentie. Geïnteresseerden kunnen de promotie volgen via een livestream.

Digitale plechtigheid

De digitale plechtigheid wordt, zonder publiek en paranimfen, in de Aula van het Academiegebouw gehouden. Vragen van de promotiecommissie zullen via de videoverbinding worden gesteld. Na afloop houdt de commissie zoals gebruikelijk een besloten overleg met de promotor(es), waarna het eindoordeel bekend wordt gemaakt.

In principe houdt de RUG voor de online promoties de huidige promotieagenda aan. Mocht een promovendus niet online willen promoveren, dan kan hij of zij de promotie uitstellen tot een normale verdediging mogelijk is. Een promovendus die zijn of haar verdediging uitstelt moet er wel rekening mee houden dat uitstel geen recht geeft op verlenging van een aanstelling of beurs.

Totale lockdown

Mocht Nederland in de komende periode alsnog overgaan op een totale lockdown dan wordt de hele promotie online gedaan. In dat geval nemen ook de voorzitter en de promovendus online deel aan de ceremonie. Dit geldt ook als de promovendus niet fysiek aanwezig kan zijn. 

Meer informatie over de tijdelijke richtlijnen voor promoties is te vinden op de website van de RUG.

Hoogleraar Joost Herman in hoger beroep tegen ontslag

Hoogleraar Joost Herman in hoger beroep tegen ontslag

De van fraude beschuldigde hoogleraar Joost Herman blijft zijn ontslag aanvechten. Hij gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter.
31 maart om 15:41 uur.
Laatst gewijzigd op 31 maart 2020
om 15:49 uur.
maart 31 at 15:41 PM.
Last modified on maart 31, 2020
at 15:49 PM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

31 maart om 15:41 uur.
Laatst gewijzigd op 31 maart 2020
om 15:49 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

maart 31 at 15:41 PM.
Last modified on maart 31, 2020
at 15:49 PM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

De rechter oordeelde vorige week dat de RUG Herman terecht heeft ontslagen. ‘Maar de conclusie die de rechter trekt, is volgens ons te kort door de bocht’, zegt Hermans advocaat Ageeth Kootstra.

‘We zijn het eigenlijk met weinig in de uitspraak eens. Ik heb een uitgebreid verweer gevoerd, waarin veel aspecten aan bod kwamen zoals het feit dat hij ziek is geworden door zijn werk’, zegt Kootstra. ‘Maar ook dat hij geen inzicht had in het volledige dossier, wat wel nodig is voor een compleet verweer. Daar gaat de rechter helemaal aan voorbij.’

Ontslag

Herman werd in januari van dit jaar ontslagen vanwege subsidiefraude en valsheid in geschrifte. Ook spande de universiteit een civiele procedure tegen hem aan waarin ze bijna 1,2 miljoen euro van hem eist.

Herman zou via de particuliere Stichting NOHA Groningen (SNG) over Europese subsidiegelden hebben beschikt die bedoeld waren voor het Groningse NOHA-programma. De stichting was volgens de RUG buiten haar medeweten opgezet en de gelden zijn daardoor buiten het zicht van de universiteit gebruikt.

Volgens de RUG kon Herman op die manier ‘fikse bedragen’ aan onkosten declareren en aan andere medewerkers en derde partijen uitkeren.

Oordeel rechter

Doordat Herman via de particuliere SNG over de Europese subsidiegelden beschikte, ontnam hij de RUG de controle over de gelden, stelde de rechter vorige week.

Ook maakte Herman het de RUG op deze manier onmogelijk om zelf te beslissen hoe de gelden werden besteed. Die handelwijze is ‘zeer laakbaar en daarom ernstig verwijtbaar’. Dat hij een en ander niet heeft gedaan om zichzelf te bevoordelen of de RUG te benadelen, maakt dit niet anders, aldus de rechter.

‘De rechter stelt dat Herman slachtoffer is geworden van zijn eigen gedrevenheid’, zegt Kootstra. ‘Maar ze komt nergens tot een duidelijke conclusie. De afweging van wat zijn gedrag ernstig verwijtbaar maakt, is nergens te zien. Waar zit de ernst nu precies in? Zo zijn er nog heel veel vragen die wel beantwoord kunnen worden.’

RUG volgt minister en schuift bindend studieadvies een jaar op

RUG volgt minister en schuift BSA een jaar op

De RUG gaat mee in het advies van onderwijsminister Ingrid van Engelshoven om alle studenten die hun BSA niet halen wel door te laten stromen naar het volgende studiejaar.
31 maart om 12:45 uur.
Laatst gewijzigd op 8 april 2020
om 11:32 uur.
maart 31 at 12:45 PM.
Last modified on april 8, 2020
at 11:32 AM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

31 maart om 12:45 uur.
Laatst gewijzigd op 8 april 2020
om 11:32 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

maart 31 at 12:45 PM.
Last modified on april 8, 2020
at 11:32 AM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

De universiteit heeft de regels rondom het bindend studieadvies (BSA) voor dit academisch jaar versoepeld vanwege de coronacrisis. ‘Alle studenten die vertraging oplopen als gevolg van de coronacrisis, ontvangen zonder nader onderzoek een uitgesteld advies’, schrijft de universiteit in de tijdelijke richtlijnen.

Normaal gesproken krijgen studenten die onvoldoende studiepunten halen een negatief BSA en mogen dan niet verder met de studie.

Advies

Dit jaar mag in principe iedereen door. Studenten die als gevolg van de coronacrisis vertraging oplopen, mogen de punten volgend academisch jaar inhalen. Dit geldt ook voor studenten die vorig academisch jaar een uitgesteld advies kregen en hun punten dit jaar hadden moeten inhalen.

Zoals gebruikelijk moeten studenten die vertraging oplopen, hun vertraging wel melden. Bij een vertraging van vijf studiepunten of meer moeten ze de studieadviseur inlichten en bij een vertraging van vijftien punten of meer moet ook de studentendecaan op de hoogte zijn.

Opnieuw inschrijven

Er zijn ook studenten die zich per 1 maart hebben uitgeschreven, omdat ze niet verwachtten hun BSA te halen. Aangezien de regels nu ‘versoepeld’ zijn, mogen zij zich wat betreft de universiteit opnieuw inschrijven voor dezelfde studie. Het is vervolgens aan de faculteiten om te bepalen of een student ook daadwerkelijk opnieuw tot de studie wordt toegelaten.

Meer informatie is te vinden op de website van de RUG.

Yantai was een aaneenschakeling van fouten, of niet

Cvb-voorzitter Sibrand Poppema in Yantai, in het voorjaar van 2017. Op de achtergrond Jan de Jeu (toen de financiële man in het RUG-bestuur) en inmiddels oud-rector Elmer Sterken.

Nieuwsanalyse

Yantai was een aaneenschakeling van fouten, of niet

Het evaluatierapport over het afgeblazen RUG-plan om een branch campus op te zetten in het Chinese Yantai is hard, kritisch en ook wat dubbel. Want het wijst er tegelijkertijd op dat het achteraf makkelijk praten is.
27 maart om 11:07 uur.
Laatst gewijzigd op 27 maart 2020
om 11:42 uur.
maart 27 at 11:07 AM.
Last modified on maart 27, 2020
at 11:42 AM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

27 maart om 11:07 uur.
Laatst gewijzigd op 27 maart 2020
om 11:42 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

maart 27 at 11:07 AM.
Last modified on maart 27, 2020
at 11:42 AM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Donderdag publiceerde de RUG het evaluatierapport over Yantai. Het onderzoek zou bijna twee jaar na het afschieten van het miljoenenplan voor een zustercampus in Yantai uitsluitsel moeten geven over de gang van zaken. Waar is het mis gegaan? En wie is daar verantwoordelijk voor?

In de begeleidende brief laten de onderzoekers al blijken dat de antwoorden op die vragen ingewikkeld zijn. Ja, er zijn achteraf bezien fouten gemaakt die hadden kunnen worden voorkomen. Maar nee, er is geen hoofdverantwoordelijke aan te wijzen. ‘De evaluatiecommissie constateert dat velen hier een rol hebben gespeeld en dat aan hun goede bedoeling niet hoeft te worden getwijfeld’, schrijven ze.

Daarmee lijkt de laatste aanbeveling in het rapport ook de belangrijkste boodschap die de evaluatiecommissie wil uitdragen: ‘Zet een punt achter de Yantai-discussie!’

Wat ging er mis?

Maar hoe zit het dan met de andere vraag: wat en waar is het misgegaan? Het rapport geeft twee antwoorden. Het is eerste luidt: er is eigenlijk niet zoveel misgegaan. Het vorige college van bestuur (cvb) had een ambitieus plan dat paste bij de strategische ontwikkeling van de universiteit om te internationaliseren.

Het plan werd in het begin zowel binnen als buiten de universiteit enthousiast ontvangen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap reageerde positief, het eerste Memorandum of Understanding werd getekend in het bijzijn van minister-president Mark Rutte, het tweede in het bijzijn van Koning Willem-Alexander. De Universiteitsraad leek positief, evenals de faculteiten Science and Engineering (FSE) en Economie en Bedrijfskunde (FEB).

Niet te verwijten

Logisch dat het toenmalige cvb alles in het werk stelde om dit plan uit te voeren, zeggen de onderzoekers. Dat de steun voor Yantai zowel binnen als buiten de universiteit gaandeweg afnam, valt het cvb niet te verwijten.

En dat de universiteitsraad het plan uiteindelijk afschoot, ‘dat kan, zo zijn de regels van het spel’. En ja, er is geld en energie in het project gestoken, maar volgens de onderzoekers heeft dat de dagelijkse gang van zaken van de universiteit in geen enkel opzicht benadeeld.

Sterker nog: ‘Men kan bovendien erop wijzen dat het werken aan dit plan een enorme bijdrage heeft geleverd aan het inzicht in strategische processen en het opdoen van internationale ervaringen. Ongetwijfeld heeft het stranden van het plan geleid tot frustratie en zijn her en der onderlinge verhoudingen verstoord, maar dat is nu eenmaal onvermijdelijk bij dit soort strategische processen’, schrijven de onderzoekers.

Verkeerde inschattingen

Maar dan volgt het tweede antwoord. Een antwoord dat volgens de onderzoekers een stuk gecompliceerder is. ‘Er zijn in het hele proces fouten gemaakt die stuk voor stuk op zichzelf niet doorslaggevend waren maar die wel geleid hebben tot een stapeling van negatieve gevoelens over het plan.’ De negatieve gevoelens leidden volgens de onderzoekers tot het besluit van de Universiteitsraad om het plan af te keuren.

De aaneenschakeling van verkeerde inschattingen begon bij het hoge tempo waarmee het plan in 2014 van start ging. Het idee voor een RUG-campus in Yantai kwam voort uit de contacten van toenmalig cvb-voorzitter Sibrand Poppema. Hij wist het idee overtuigd over te brengen, maar stelde ook dat er haast geboden was.

Niet maatgevend

‘Weliswaar was er sprake van druk vanuit China, maar die had niet maatgevend mogen zijn’, is in het rapport te lezen. ‘Er kan niet ontkend worden dat die druk bij de initiatiefnemers goed uitkwam, het droeg bij aan een sense of urgency die enerzijds wel heeft gezorgd dat een enorme inspanning werd geleverd maar die anderzijds ook de voedingsbodem was voor irritatie en frustratie.’

In amper negen maanden tijd ontwikkelde het plan voor een campus in Yantai zich van een idee naar het tot twee keer toe ondertekenen van een Memorandum of Understanding met China.

Ook was het ministerie van OCW positief over en Poppema had tijdens de u-raadsvergadering van 25 juni 2015 groen licht gekregen. Maar al die tijd ontbrak een ding: een concrete uitwerking van het plan.

FEB haakt af

De gevolgen van het snelle handelen van het cvb werden eind 2015 zichtbaar. De Universiteitsraad stelde zich steeds kritischer op en diende een lijst met 92 vragen in. Ook wilde de raad een business case zien; die was er niet. Een van de redenen waarom juist de economen van FEB afhaakten.

‘Men zag geen directe voordelen voor de eigen faculteit’, stellen de onderzoekers. ‘Maar ook inhoudelijk vond men de voorstellen niet voldoende onderbouwd. Dat was juist van een faculteit die gericht is op de validiteit en risico’s van plannen als de onderhavige een belangrijk signaal.’

Volgens de onderzoekers heeft de universiteit de ‘betekenis en doorwerking van de opstelling’ van FEB onderschat. ‘Afkomstig van de faculteit waar de kennis en ervaring met strategische ondernemingsplannen groot is, had dit meer aandacht moeten hebben, temeer daar men kon aannemen dat het daar ontstoken vuurtje zich verder zou verspreiden.’

In eigen hand

Ondanks de waarschuwende signalen van FEB, ging het cvb door met de ontwikkeling van de Chinese zustercampus. De commissie stelt dat het vooral de leiding van het project was, met een centrale rol voor cvb-voorzitter Poppema, die de touwtjes graag in eigen hand hield.

‘Dat is begrijpelijk en dat heeft voordelen. Maar het plan kon daarmee ook gemakkelijk aangemerkt of weggezet worden als het ‘Plan Poppema’, zoals sceptici er na zekere tijd ook over spraken. Zo wekte zijn centrale positie en zijn overtuigde, doortastende, enthousiaste en van zichzelf overtuigde wijze van werken irritatie op, intern en bijvoorbeeld bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.’

Boven de macht

Bovendien ging het volgens de commissie de staf ‘zowel inhoudelijk als procesmatig soms boven de macht’. Externe ondersteuning had niet alleen bijgedragen aan de professionaliteit, maar ook aan de geloofwaardigheid van het project.

Beter nog was het volgens de commissie geweest als de universiteit een samenwerking met andere universiteiten was aangegaan. Het plan was, zo zegt de commissie, eigenlijk te groot om door een Nederlandse universiteit alleen te worden uitgevoerd.

Een samenwerking had ook bijvoorbeeld voor een sterkere positie in Den Haag kunnen zorgen. De lobby die daar door voornamelijk Poppema werd gevoerd, was volgens het evaluatierapport ‘niet optimaal’.

‘Men is te zeer afgegaan op de goede contacten met en de positieve geluiden van een aantal ambtenaren bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (waarvan een aantal tijdens het proces vertrok) en heeft daaruit ten onrechte afgeleid dat bij het departement niet veel vragen over de plannen, en vooral de omvang daarvan, bestonden.’

Omgekeerd plan

Misschien wel het grootste kritiekpunt van de commissie is dat de universiteit het besluitvormingsproces in omgekeerde volgorde heeft uitgevoerd. ‘Het belangrijkste in het begin, met veel vertoon en veel publiciteit, en daarna de uitwerking, met pas in een vrij laat stadium een behoorlijke business case, een document dat je eigenlijk in hoofdopzet aan het begin van een strategisch proces zou mogen verwachten.’

Volgens de onderzoekers liepen een aantal instanties door deze aanpak altijd achter de feiten aan. Een gevolg hiervan was dat ‘op verschillende fronten nogal uiteenlopende verwachtingen bestonden en verschillen optraden in perceptie van wat het plan was en wat er gebeurde.’ Volgens het rapport speelde dit vooral ten aanzien van de omvang van het project.

Daar waar Poppema sterk ‘de ongekende omvang van wat hier zou gaan gebeuren’ benadrukte, zorgde dat juist voor zorgen binnen het ministerie van OCW. Daarom legde het departement de nadruk op kleinere en gefaseerde eerste stap, aldus het rapport. Eerst maar eens klein beginnen en dan verder zien. Maar, stellen de onderzoekers, een duidelijk en overkoepelend idee van wat het precies moest worden ontbrak..

Einde in zicht

Achteraf gezien is het makkelijk om te oordelen over zaken die niet goed zijn gegaan. Net zoals het makkelijk is om te speculeren over hoe het anders had kunnen gaan. ‘Dat is, zoals gezegd, interessant maar verder weinig vruchtbaar speculeren’, zeggen de onderzoekers.

Ook zeggen ze dat het makkelijk is om naar het college van bestuur te wijzen nu het plan mislukt is. ‘Zo gaat dat, en dat hebben we hier ook kunnen zien.’ Maar, zeggen zij ook, ‘een ding is duidelijk: zonder de persoon van de toenmalige voorzitter van het college van bestuur, de heer Poppema, was het zeker niet gelukt, was men zelfs niet zover gekomen.’

En zoals gezegd vindt de commissie dat er in het algemeen geen schuldige aan te wijzen is. ‘Het college van bestuur, bijgestaan door zeer toegewijde medewerkers, heeft onder leiding van de voorzitter een bijzondere inspanning geleerd die niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd.’

En daar zijn fouten bij gemaakt. ‘Maar bewondering is ook op zijn plaats voor wat men allemaal heeft gepresteerd.’

Rechter: Ontslag hoogleraar Joost Herman is terecht

Rechter: Ontslag hoogleraar Joost Herman is terecht

De RUG heeft de van fraude beschuldigde hoogleraar Joost Herman terecht ontslagen. Dat heeft de rechtbank Groningen donderdag bepaald.
26 maart om 17:00 uur.
Laatst gewijzigd op 30 maart 2020
om 13:13 uur.
maart 26 at 17:00 PM.
Last modified on maart 30, 2020
at 13:13 PM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

26 maart om 17:00 uur.
Laatst gewijzigd op 30 maart 2020
om 13:13 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

maart 26 at 17:00 PM.
Last modified on maart 30, 2020
at 13:13 PM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Herman werd in januari van dit jaar ontslagen vanwege subsidiefraude en valsheid in geschrifte. Ook spande de universiteit een civiele procedure tegen hem aan waarin ze bijna 1,2 miljoen euro van hem eist.

In een rechtszaak enkele weken geleden eiste de hoogleraar dat de RUG het ontslag intrekt. Maar volgens de rechter heeft de universiteit correct gehandeld.

Herman heeft een grote staat van dienst en heeft gedurende zijn 25-jarig dienstverband veel betekend voor de RUG, stelt de rechtbank. Maar dat neemt niet weg dat hij ‘beslissingen heeft genomen en uitgevoerd die zodanig indruisen tegen de belangen van de RUG, dat van de RUG in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’.

Burn-out

Hermans advocaat zei tijdens de rechtszitting dat Herman door diens werk bij de universiteit een burn-out heeft gekregen en daarom niet ontslagen mocht worden. Daar gaat de rechter niet in mee. De gronden waarop hij is ontslagen, staan daar helemaal los van, aldus de rechter.

Herman zou via de particuliere Stichting NOHA Groningen (SNG) over Europese subsidiegelden hebben beschikt die bedoeld waren voor het Groningse NOHA-programma. De stichting was volgens de RUG buiten haar medeweten opgezet en de gelden zijn daardoor buiten het zicht van de universiteit gebruikt.

Volgens de RUG kon Herman op die manier ‘fikse bedragen’ aan onkosten declareren en aan andere medewerkers en derde partijen uitkeren.

Laakbaar

Doordat Herman via de particuliere SNG over de Europese subsidiegelden beschikte, ontnam hij de RUG de controle over de gelden, stelt de rechter.

Ook maakte Herman het de RUG onmogelijk om zelf te beslissen hoe de gelden werden besteed. Die handelwijze is ‘zeer laakbaar en daarom ernstig verwijtbaar’. Dat hij een en ander niet heeft gedaan om zichzelf te bevoordelen of de RUG te benadelen, maakt dit niet anders, aldus de rechter.

Yantai: Opeenstapeling van verkeerde inschattingen

Evaluatiecommissie over RUG-campus in Yantai:

Yantai: Opeenstapeling van verkeerde inschattingen

De besluitvorming rond ‘Yantai’ was een aaneenschakeling van verkeerde inschattingen. Dat staat in het evaluatierapport over het afgeblazen project voor een RUG-campus in China.
26 maart om 10:22 uur.
Laatst gewijzigd op 26 maart 2020
om 13:22 uur.
maart 26 at 10:22 AM.
Last modified on maart 26, 2020
at 13:22 PM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

26 maart om 10:22 uur.
Laatst gewijzigd op 26 maart 2020
om 13:22 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

maart 26 at 10:22 AM.
Last modified on maart 26, 2020
at 13:22 PM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

‘Er zijn in het hele proces fouten gemaakt die stuk voor stuk op zichzelf niet doorslaggevend waren, maar die wel geleid hebben tot een stapeling van negatieve gevoelens over het plan’, zo staat in het rapport.

Onder leiding van toenmalig collegevoorzitter Sibrand Poppema heeft het vorige college van bestuur (cvb) ‘de donkere wolkjes’ die sinds het najaar van 2015 opdoemden, niet op waarde geschat.

De ‘negatieve gevoelens’ leidden ertoe dat de Universiteitsraad het plan om een branch campus op te zetten in de Chinese stad Yantai in 2018 afschoot. Het plan was toen al vier jaar in de maak.

Internationaliseren

Het idee voor een campus in Yantai kwam in 2014 op tafel via het netwerk van Poppema, toen cvb-voorzitter. Het paste volgens het college goed in de strategische plannen van de universiteit om te internationaliseren.

Aanvankelijk stonden zowel de Universiteitsraad als de faculteiten Science and Engineering (FSE) en Economie en Bedrijfskunde (FEB) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) positief tegenover het idee.

In een half jaar tijd werd tot twee keer toe in China een Memorandum of Understanding tussen de RUG en Yantai getekend. De eerste keer was minister-president Mark Rutte daarbij aanwezig, de tweede keer Koning Willem-Alexander. Daardoor leken, zo stelt het rapport, alle lichten voor het plan op groen te staan.

Afgehaakt

Toch misten op dat moment nog belangrijke onderdelen, waaronder een business case. Vanaf het najaar van 2015 werd de Universiteitsraad kritischer. Begin 2016 haakte de Faculteit Economie en Bedrijfskunde af, mede vanwege het ontbreken van een goede business case.

In de loop van 2017 bleek Den Haag bovendien niet ‘zijn nek uit te willen steken’ voor het plan. Na vier jaar werk werd het plan door de u-raad afgeschoten.

Irritatie en frustratie

Volgens de samenstellers van het rapport ligt dat aan een aantal dingen. Zo was het onverstandig om het plan vanaf het begin in hoog tempo uit te voeren, omdat dit uiteindelijk een ‘voedingsbodem was voor irritatie en frustratie.’

Bovendien was volgens het rapport het besluitvormingsproces niet goed ingericht. Dat was in omgekeerde volgorde uitgewerkt, aldus de onderzoekers.

‘Het belangrijkste in het begin, met veel vertoon en veel publiciteit, en daarna de uitwerking, met pas in een vrij laat stadium een behoorlijke business case, een document dat je eigenlijk in hoofdopzet aan het begin van een strategisch proces zou mogen verwachten.’

Zelf in de hand

Ook is het rapport kritisch op het feit dat de universiteit dit plan zoveel mogelijk zelf in de hand heeft willen houden. ‘Onmiskenbaar ging het zowel inhoudelijk als procesmatig de staf soms boven de macht. (…) Zwaardere externe ondersteuning bevordert niet alleen de professionaliteit maar kan eveneens bijdragen aan de geloofwaardigheid. Dat speelde bijvoorbeeld een rol bij de business case.’

Bovendien had de universiteit eigenlijk het beste samen kunnen werken met andere universiteiten, staat in het rapport. Voor projecten van deze omvang zijn Nederlandse universiteiten gewoonweg niet uitgerust, aldus de onderzoekers. Dat het bij Amerikaanse en Britse universiteiten wel kon, is geen goede vergelijking, omdat zij ‘een geheel andere politieke, bestuurlijke en financiële inbedding’ hebben.

‘Het Plan Poppema’

De evaluatiecommissie stelt dat het vooral de leiding van het project was, met een centrale rol voor cvb-voorzitter Poppema, die de touwtjes graag in eigen hand hield.

‘Dat is begrijpelijk en dat heeft voordelen. Maar het plan kon daarmee ook gemakkelijk aangemerkt of weggezet worden als het ‘Plan Poppema’, zoals sceptici er na zekere tijd ook over spraken.

Zo wekte zijn centrale positie en zijn overtuigende, doortastende, enthousiaste en van zichzelf overtuigde wijze van werken irritatie op, intern en bijvoorbeeld bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.’

Geen onvoorwaardelijke steun

Behalve op de manier van uitvoering, is het rapport bovendien kritisch over de manier waarop politieke steun is ingeschat. Hoewel het ministerie van Onderwijs in eerste instantie positief was over de plannen en de eerste opzet ondertekend werd in bijzijn van de belangrijkste mensen van ons land, mocht dat niet worden gezien als onvoorwaardelijke steun voor de plannen.

‘Men heeft iets te veel waarde gehecht aan positieve uitspraken, welwillende brieven en groot ceremonieel vertoon bij het ondertekenen van memoranda. (…) Onderschat is bovendien dat men in Nederland niet zoveel moeite heeft om besluiten en voornemens te herroepen, ook al zijn zij in aanwezigheid van het hoogste gezag bezegeld.’

Nuancering

Hoewel veel kritiek kan worden geleverd op de manier waarop besluiten zijn genomen, stelt het rapport ook dat het achteraf makkelijk praten is. Er is volgens de evaluatiecommissie ook gewoonweg veel werk geleverd om een project van de grond te krijgen dat ogenschijnlijk goed bij de RUG had kunnen passen.

De evaluatiecommissie beantwoordt de vraag ‘wat is er mis gegaan’ daarom niet alleen met kritiek, maar ook met het antwoord: niets.

Reactie RUG: Punt achter Yantai-discussie

‘Het college van bestuur kan zich vinden in de conclusies van de commissie. Een deel van de aanbevelingen bevat bruikbare adviezen die we kunnen gebruiken bij het opstellen van ons nieuwe strategisch plan en voor de ‘Universiteit van het Noorden’. De commissie adviseert daarnaast om nu een punt te zetten achter de Yantai-discussie. De Rijksuniversiteit Groningen heeft voldoende nieuwe uitdagingen.’

Evaluatie lustrum: volgende keer graag geen beladen thema

Evaluatie lustrum: volgende keer graag geen beladen thema

Het volgende lustrumfeest van de RUG kan beter geen maatschappelijk beladen onderwerp als thema kiezen, concludeert het team dat vorig jaar het lustrum organiseerde. En de festiviteiten moeten vooral niet in tentamentijd worden georganiseerd.
25 maart om 12:06 uur.
Laatst gewijzigd op 25 maart 2020
om 14:03 uur.
maart 25 at 12:06 PM.
Last modified on maart 25, 2020
at 14:03 PM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

25 maart om 12:06 uur.
Laatst gewijzigd op 25 maart 2020
om 14:03 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

maart 25 at 12:06 PM.
Last modified on maart 25, 2020
at 14:03 PM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

‘Het thema ‘All Inclusive’ leverde eerder verdeeldheid dan verbinding, zette eerder aan tot activisme dan tot feestvieren’, schrijft het lustrumteam in het eindrapport. 

Zo vonden mensen het gek dat ‘twee witte mannen’ het programma presenteerden, waren er uitgenodigde sprekers die klaagden over hoe ontoegankelijk de universiteit was voor mindervaliden en werd het vreemd gevonden dat diversiteitsmedewerkers van de universiteit niet bij het thema waren betrokken. 

Het thema zorgde ervoor dat alle aspecten waarin de universiteit niet inclusief was, aan het licht kwamen. Veel mensen verwachtten een RUG-breed beleid over inclusiviteit, staat in het rapport, en dachten ten onrechte dat dit via het lustrumteam zou worden uitgevoerd. 

Ander moment

De RUG plaatste uiteindelijk zelf een artikel over het centrale beleid. Toenmalig rector Elmer Sterken sprak een video in waarin hij zei dat de RUG ‘nog lang niet volledig inclusief is’. Toch kreeg het lustrumteam ook daarna nog heel wat kritiek te verduren. 

In het rapport concludeert het team dan ook dat de RUG beter ‘een ander moment voor een maatschappelijk debat’ kan kiezen. Het lustrumbureau werd nu ‘meegezogen in allerhande discussies en een meningenstrijd waar de arbeidsuren van een lustrumbureau niet voor bedoeld zijn’.

Tentamentijd

Het andere punt dat de hele lustrumweek beïnvloedde was de timing van de feestweek. De evenementen vonden plaats van 6 tot en met 16 juni: midden in de tentamenperiode, ‘waardoor deelname van studenten sterk beperkt werd’.

Volgens de evaluatie had dat voorkomen kunnen worden. ‘Uiteindelijk bleek dat bij het vaststellen van de periode was gekeken naar het tentamenschema van de faculteit Science and Engineering – de enige faculteit die haar tentamens op een vrij vroeg tijdstip afneemt.’

Dit had volgens de evaluatie ‘verstrekkende gevolgen’. Zo wilde Contractus, het beraad van studentenverenigingen, niet meewerken aan de feestweek. De afspraak zou zijn dat Contractus tijdens tentamenperiodes geen evenementen en activiteiten organiseert of promoot. 

Gala

Dat had zijn weerslag op het grote gala waar de feestweek mee werd afgesloten. In plaats van de begrote tweeduizend bezoekers kwamen er slechts duizend mensen opdagen. En dat was nog omdat de RUG de dagen voor het gala besloot studenten gratis toegang te geven.    

Het lustrumteam vraagt zich nu af of een gala nog wel van deze tijd is. ‘Het is de vraag of drukbezette student van nu (…) elke vijf jaar is te porren voor een RUG-gala. Sowieso zou zo’n gala in opzet veel kleinschaliger kunnen. Deze gedachte zou je zelfs voor het hele lustrum in overweging kunnen nemen.’

Ondanks de tegenvallende bezoekersaantallen, is volgens het evaluatierapport ‘organisatorisch alles vlekkeloos verlopen. Alle projecten werden binnen budget geproduceerd’.

RUG: Geen fysieke colleges tot eind augustus

Ook tentamens alleen online

RUG: Geen fysieke colleges tot eind augustus

De collegezalen van de RUG blijven tot het einde van dit academisch jaar leeg. Alle fysieke colleges en tentamens zijn tot en met 31 augustus opgeschort vanwege het coronavirus.
20 maart om 14:00 uur.
Laatst gewijzigd op 23 maart 2020
om 13:14 uur.
maart 20 at 14:00 PM.
Last modified on maart 23, 2020
at 13:14 PM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

20 maart om 14:00 uur.
Laatst gewijzigd op 23 maart 2020
om 13:14 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

maart 20 at 14:00 PM.
Last modified on maart 23, 2020
at 13:14 PM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Dat maakte het college van bestuur vrijdagmiddag bekend. Voor zover mogelijk zal het onderwijs en de bijbehorende tentaminering online worden gehouden.

Om het coronavirus in te dammen, sloot de universiteit zondag al haar gebouwen tot en met 10 april. Sinds maandag draait de universiteit overuren om zoveel mogelijk onderwijs online doorgang te laten vinden. Onlinecolleges zullen naar nu blijkt ook de rest van het jaar de norm zijn.

Tentamens

Ook tentamens zullen online worden gegeven. De faculteiten en opleidingen zoeken naar mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen en studenten zo min mogelijk studievertraging op te laten lopen. Hoe de tentaminering precies verloopt, verschilt per opleiding en wordt door de opleiding gecommuniceerd.

Hoe de universiteit omgaat met eventuele studievertraging is nog niet helemaal duidelijk. Ook dit wordt per faculteit en opleiding bekeken en zou bovendien per student kunnen verschillen.

Collegegeld

Hoewel er geen fysieke colleges zijn, moeten studenten wel gewoon hun collegegeld betalen. Het onderwijs gaat immers, hoewel online, gewoon door, aldus de RUG. 

De incasso van het collegegeld is op 26 maart. Studenten die in de financiële problemen komen door het coronavirus en niet kunnen betalen, omdat ze bijvoorbeeld een bijbaan zijn kwijtgeraakt, moeten een mail sturen naar study@rug.nl

BSA

Donderdag liet onderwijsminister Ingrid van Engelshoven weten dat ze de BSA-norm voor eerstejaarsstudenten versoepelt.

Wat betreft de minister mogen alle studenten die de norm niet halen door naar het tweede studiejaar, met de voorwaarde dat ze de achterstand in studiepunten in het tweede jaar inhalen.

Zie ook de speciale coronasite van de RUG

Studenten bieden massaal hulp aan

Studentes houden alle binnenkomende aanmeldingen van de oppascentrale bij

Studenten bieden massaal hulp aan

Van boodschappen doen of oppassen voor zorgpersoneel tot kaartjes sturen en boeken rondbrengen. Sinds het coronavirus ook Groningen in zijn greep heeft, melden studenten zich massaal om een helpende hand te bieden.
19 maart om 15:24 uur.
Laatst gewijzigd op 19 maart 2020
om 15:35 uur.
maart 19 at 15:24 PM.
Last modified on maart 19, 2020
at 15:35 PM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

19 maart om 15:24 uur.
Laatst gewijzigd op 19 maart 2020
om 15:35 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

maart 19 at 15:24 PM.
Last modified on maart 19, 2020
at 15:35 PM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Zo kreeg het woensdag opgerichte platform Student voor Stad in minder dan 24 uur bijna vierhonderd aanmeldingen binnen. ‘Wij proberen bestaande student-initiatieven bij elkaar te brengen en te koppelen aan diegenen die de hulp goed kunnen gebruiken’, legt medeoprichter en student Tjitske Schokker uit.

Vandaag is ze daarom vooral bezig met het bellen van verschillende instanties en organisaties. ‘Bejaarden- en verzorgingshuizen, bijvoorbeeld. Maar individuele mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken, mogen zich natuurlijk ook bij ons melden’, zegt ze. ‘Iedereen die een helpende hand of een hart onder de riem kan gebruiken, is welkom.’

Elfhonderd leden

De Facebookgroep ‘Helpende hand voor hulpbehoevende Stadjers’ heeft in minder dan een week ruim elfhonderd leden. ‘Dat zijn niet per se allemaal studenten’, licht medeorganisator Tarissa Engbersen toe. ‘De groep is open voor iedereen die zijn hulp aan wil bieden.’

Het begon met een oproep om kaarten en tekeningen af te leveren bij verschillende supermarkten. ‘De supermarkten willen graag meewerken’, zegt Engbersen. ‘Wij halen de kaarten daarna op en brengen ze naar bijvoorbeeld de kinderafdelingen van de ziekenhuizen.’ Die zijn daar erg blij mee, want ook de kinderen mogen sinds de verscherpte coronamaatregelen geen bezoek meer ontvangen.

Boodschappen doen

Inmiddels bieden mensen ook op de pagina zelf hun hulp aan. Om bijvoorbeeld boodschappen voor iemand te doen. ‘En daar reageren dan mensen op die de hulp kunnen gebruiken’, zegt Engbersen.

‘Dat regelt zichzelf redelijk goed. Wij spreken nu met bijvoorbeeld het Rode Kruis waar veel vrijwilligers op leeftijd zijn die hun normale werk niet meer goed durven uit te voeren.’ Zoals het rondbrengen van boeken. ‘We stemmen nu met ze af of wij daar mensen voor kunnen leveren.’

Geneeskunde

Maandag en dinsdag lieten ook geneeskundestudenten van zich horen. Sinds maandag bieden ze via de website oppassistentgroningen.nl oppashulp aan voor ouders die in de zorg werken. Dinsdag is daar de website covidvrijwilliger.nl bijgekomen. Een plek waar (para)medische studenten zich kunnen melden om op verschillende manieren te helpen in medische centra.

Sinds de oprichting van de beide websites hebben zich al honderden medische studenten uit heel Noord-Nederland gemeld.

Veel aanbod

Niet eerder kwamen studenten zo snel en in zulke grote aantallen samen om directe hulp te leveren. ‘Het is nu vooral een kwestie van afstemmen’, zegt Engbersen. ‘We hebben enorm veel aanbod, maar nog niet net zoveel vraag.’

Zo is het ook bij Schokker en Student voor Stad: ‘We zoeken projecten, organisaties en instanties waar handen nodig zijn. Het mag echt alles zijn: van een belletje plegen met iemand tot boodschappen doen of de hond uitlaten. Niets is te gek en mensen die hulp nodig hebben moeten niet schromen zich bij ons te melden.’

Hoe moet het met de tentamenweek?

Crisisteam RUG draait overuren

Hoe moet het met de tentamenweek?

De gevolgen van de coronamaatregelen voor de tentamenweek zijn nog onduidelijk. Het crisisteam van de universiteit draait overuren om onderwijs en onderzoek op poten te houden.
16 maart om 16:20 uur.
Laatst gewijzigd op 17 maart 2020
om 11:43 uur.
maart 16 at 16:20 PM.
Last modified on maart 17, 2020
at 11:43 AM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

16 maart om 16:20 uur.
Laatst gewijzigd op 17 maart 2020
om 11:43 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

maart 16 at 16:20 PM.
Last modified on maart 17, 2020
at 11:43 AM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Zondagavond sloot de RUG alle universiteitsgebouwen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregel volgt drie dagen nadat alle fysieke colleges en bijeenkomsten al waren stilgelegd.

De ‘lockdown’ duurt in ieder geval tot en met 10 april en dat zal gevolgen hebben voor de tentamenperiode die 23 maart begint. Gaan tentamens door? En zo ja, in welke vorm? Hoe zit het met eventuele studievertraging?

‘Het zijn precies de vragen die we nu proberen te beantwoorden’, zegt RUG-woordvoerder Jorien Bakker. Ze verwacht in de loop van de week meer duidelijkheid te kunnen scheppen.

Onlinecolleges

Hoewel de gevolgen voor tentamens nog onduidelijk zijn, staan docenten in de startblokken om onlinecolleges te geven. Maandagmorgen volgden zo’n 150 docenten de in het weekend opgezette webinar met instructies voor online lesgeven.

De sessie voor docenten is dagelijks om 10.00 uur te volgen via MyUniversity. Ook is op de website van de RUG meer informatie te vinden over onlinecolleges geven.

Op Twitter blijkt het succes van de digitale omschakeling ook. Zo laat hoogleraar gezondheidsrecht Brigit Toebes weten dat het eerste online college met tachtig studenten wellicht niet perfect was, maar toch goed werkte.

Verloren tijd

Voorzitter Pieter Duisenberg van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) zei eerder al tegen NPO Radio 1 dat de kans bestaat dat studenten door de coronacrisis studievertraging oplopen. Hij houdt het voor mogelijk dat studenten in de zomer door moeten werken om de verloren tijd weer in te halen.

Dat is nogal uitzonderlijk, hoewel niet uniek. Ook na het einde van de Tweede Wereldoorlog moesten studenten in de vakanties doorstuderen, omdat ze in het laatste oorlogsjaar vertraging hadden opgelopen. De RUG was toen wel open, maar er gebeurde niks meer.

Rutte adviseert uni’s: Bied colleges online aan

Rutte adviseert uni’s: Bied colleges online aan

Minister-president Mark Rutte raadt alle universiteiten en hogescholen aan zoveel mogelijk colleges online aan te bieden. Dat zei hij donderdagmiddag na een spoedoverleg over het coronavirus.
12 maart om 15:54 uur.
Laatst gewijzigd op 12 maart 2020
om 16:30 uur.
maart 12 at 15:54 PM.
Last modified on maart 12, 2020
at 16:30 PM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

12 maart om 15:54 uur.
Laatst gewijzigd op 12 maart 2020
om 16:30 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

maart 12 at 15:54 PM.
Last modified on maart 12, 2020
at 16:30 PM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Rutte kondigde samen met zorgminister Bruno Bruins een aantal extra voorzorgsmaatregelen aan die sinds vandaag in heel Nederland gelden. Zo zijn per vandaag officieel alle evenementen waar meer dan honderd mensen samenkomen afgelast.

Rutte raadde hogescholen en universiteiten daarom aan zoveel mogelijk online colleges aan te bieden. ‘Zo blijven de aantallen studenten in het college waarschijnlijk ook onder de honderd.’

De RUG bestudeert de gevolgen van het kabinetsbesluit en bekijkt hoe die kunnen worden uitgewerkt, zo laat een woordvoerder weten. Staf en personeel zullen daarna snel op de hoogte worden gebracht.

Extra maatregelen

Behalve het afzeggen van evenementen wordt alle Nederlanders die dat kunnen aangeraden zoveel mogelijk thuis te werken, of gefaseerd thuis en op kantoor.

Iedereen die zich verkouden voelt, een neusverkoudheid heeft of hoest, moet thuisblijven tot de klachten over zijn. De huisarts moet pas worden gebeld als er sprake is van zowel longwegklachten als koorts.

Oratie Martijn Wieling jaar uitgesteld door virus

‘De hele aula zou volzitten’

Oratie Martijn Wieling jaar uitgesteld door virus

Bijzonder hoogleraar Nedersaksische en Groningse taal en cultuur Martijn Wieling stelt zijn oratie van volgende week met een jaar uit in verband met het coronavirus.
12 maart om 14:54 uur.
Laatst gewijzigd op 13 maart 2020
om 0:24 uur.
maart 12 at 14:54 PM.
Last modified on maart 13, 2020
at 0:24 AM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

12 maart om 14:54 uur.
Laatst gewijzigd op 13 maart 2020
om 0:24 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

maart 12 at 14:54 PM.
Last modified on maart 13, 2020
at 0:24 AM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Wieling nam het besluit zelf, maar stemde dit wel af met het college van bestuur van de RUG. ‘Er waren meer dan driehonderd mensen geregistreerd en de hele Aula zou vol zitten’, licht hij toe.

‘Een klein deel daarvan kwam uit het buitenland en had al afgezegd, maar de rest komt uit heel Nederland. Ik voel me er niet prettig bij al deze mensen aan extra risico’s bloot te stellen en heb liever dat mensen volgend jaar gezond terugkomen.’

Oratie

Dat Wieling nu een jaar moet wachten voor hij zijn oratie kan houden, neemt hij voor lief. ‘Uiteindelijk denk ik dat we er goed aan doen om elkaar niet zoveel te zien. Dan moet je ook geen evenement organiseren voor driehonderd mensen. Het is een beetje verloren tijd, maar ook weer niet omdat ik nu alvast voorbereid ben op volgend jaar.’

Bovendien is een jaar uitstel deels zijn eigen keuze. ‘Er is voor oraties een wachtlijst van negen maanden, dus ik had ook een plek in januari kunnen krijgen. Maar aangezien ik bijzonder hoogleraar Nedersaksisch en Gronings ben, vind ik het leuk om het in maart te doen: de dialectmaand.’

Extra maatregelen

Behalve het afzeggen van zijn oratie, neemt Wieling ook in zijn colleges extra maatregelen. ‘Voor volgende week laat ik in ieder geval de aanwezigheidsplicht vallen. Als studenten besluiten niet te komen, maar thuis de opdrachten te maken dan is dat geen probleem.’

Nu de laatste collegeweken voor de tentamenperiode eraan komen, geeft hij ook nog een aantal hoorcolleges. ‘Voor de kleine groep gaat het gewoon door, maar voor die van bijna honderd studenten ga ik een bericht uitsturen dat ze het college ook online kunnen volgen. Geluk bij een ongeluk is dat ik mijn colleges altijd laat opnemen.’

Geen studievertraging door corona

RUG-advies aan alle faculteiten

Geen studievertraging door corona

Studenten die op advies van de GGD thuisblijven als voorzorgsmaatregel tegen het coronavirus, hoeven zich geen zorgen te maken over mogelijke studievertraging of het missen van colleges.
11 maart om 10:45 uur.
Laatst gewijzigd op 11 maart 2020
om 19:22 uur.
maart 11 at 10:45 AM.
Last modified on maart 11, 2020
at 19:22 PM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

11 maart om 10:45 uur.
Laatst gewijzigd op 11 maart 2020
om 19:22 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

maart 11 at 10:45 AM.
Last modified on maart 11, 2020
at 19:22 PM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Afgelopen weekend liet de Faculteit der Letteren weten dat zij de aanwezigheidsplicht opschort als studenten thuisblijven vanwege het coronavirus. In navolging daarvan heeft de RUG nu alle faculteiten aangeraden rekening te houden met eventuele studievertraging als studenten zich ziek melden en op advies van de GGD niet naar de uni komen.

‘Elke faculteit maakt hier een eigen afweging en besluit in’, licht RUG-woordvoerder Jorien Bakker toe. ‘Als mensen hier studievertraging door oplopen, zal er uiteindelijk wel rekening mee worden gehouden.’

Letteren

Het letterenbestuur ontving eind vorige week tal van vragen van studenten en studieadviseurs over de aanwezigheidsplicht. Zet je dit op het spel als je vanwege een mogelijke besmetting met het coronavirus besluit twee weken thuis te blijven?

Nee, zei vicedecaan en portefeuillehouder onderwijs Roel Jonkers. ‘Mensen die van de GGD te horen krijgen dat ze beter thuis kunnen blijven, hoeven zich geen zorgen te maken. Die afwezigheid telt niet voor hun aanwezigheidsplicht.’

Studenten van letteren moeten zich per telefoon of mail afmelden bij het secretariaat van de opleiding en de betreffende docent. De komende weken wordt bekeken of voor de gemiste colleges vervangende opdrachten nodig zijn.

Andere faculteiten

De faculteit GMW liet dinsdag weten de maatregelen van letteren over te nemen. Ook bij FEB hoeven studenten zich geen zorgen te maken om hun aanwezigheid als ze op GGD-advies coronamaatregelen nemen.

Bij ruimtelijke wetenschappen, wijsbegeerte, Campus Fryslân, University College Groningen en rechten wordt niet direct gesproken over een uitzondering op de aanwezigheidsplicht. Wel nemen deze faculteiten het RUG-beleid over: als er studievertraging optreedt, zal hier per student rekening mee worden gehouden.

Hoe studenten zich precies dienen af te melden in verband met coronamaatregelen, verschilt per faculteit. Studenten kunnen deze informatie terugvinden in hun persoonlijke studentenportaal of via een e-mail van de faculteit.

Bouwplannen Antonius Deusinglaan krijgen langzaam gestalte

Bouwplannen Antonius Deusinglaan krijgen gestalte

Het ontwerp voor het toekomstige onderwijscentrum naast het UMCG is naar verwachting eind dit jaar klaar. KAAN Architecten uit Rotterdam mag de opdracht voor zijn rekening nemen.
10 maart om 13:29 uur.
Laatst gewijzigd op 10 maart 2020
om 16:42 uur.
maart 10 at 13:29 PM.
Last modified on maart 10, 2020
at 16:42 PM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

10 maart om 13:29 uur.
Laatst gewijzigd op 10 maart 2020
om 16:42 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

maart 10 at 13:29 PM.
Last modified on maart 10, 2020
at 16:42 PM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Het gebied rondom de Antonius Deusinglaan vormt tevens de noordelijke entree van de Healthy Ageing Campus: een moderne stadscampus waar het thema ‘gezond oud worden’ centraal staat. Omringd door het Protonentherapiecentrum, Eriba en het MWF-complex zal het nieuwe onderwijscentrum voornamelijk de farmacie-opleidingen bedienen.

Entree

Het onderwijscentrum van zo’n elfduizend vierkante meter wordt het nieuwe entreegebouw voor degenen die vanuit de binnenstad richting de Healthy Ageing Campus komen.

Behalve collegezalen en verschillende soorten projectruimtes krijgt het ook een eigen foodcourt, studieruimtes, flexwerkplekken voor docenten en een overdekte fietsenstalling. In totaal biedt het nieuwe gebouw ruimte aan zo’n tweeduizend mensen.

Stadsplein

Op het terrein van ruim 27.000 vierkante meter komt ook een locatie voor het University College Groningen en voor cultureel studentencentrum USVA. Alles wordt rondom een autovrij stadsplein gebouwd, zodat er een campus ontstaat waar zowel ruimte is voor onderwijs en onderzoek, als voor cultuur en ontspanning.

Dit jaar wordt nog gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Als het ontwerp van het onderwijscentrum eind dit jaar klaar is, zal halverwege 2021 begonnen worden met de daadwerkelijke bouw.

Letteren schrapt aanwezigheidsplicht om corona

Letteren schrapt aanwezigheidsplicht om corona

Studenten aan de letterenfaculteit die van de GGD thuis moeten blijven in verband met het coronavirus, hoeven niet te vrezen voor de aanwezigheidsplicht. Dat laat het faculteitsbestuur weten.
9 maart om 14:57 uur.
Laatst gewijzigd op 9 maart 2020
om 15:09 uur.
maart 9 at 14:57 PM.
Last modified on maart 9, 2020
at 15:09 PM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

9 maart om 14:57 uur.
Laatst gewijzigd op 9 maart 2020
om 15:09 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

maart 9 at 14:57 PM.
Last modified on maart 9, 2020
at 15:09 PM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Het bestuur ontving eind vorige week tal van vragen van studenten en studieadviseurs over de aanwezigheidsplicht. Zet je die op het spel als je vanwege een mogelijke besmetting met het coronavirus besluit twee weken thuis te blijven?

Geen zorgen

Volgens vicedecaan en portefeuillehouder onderwijs Roel Jonkers is dat niet zo. ‘Mensen die van de GGD te horen krijgen dat ze beter thuis kunnen blijven, hoeven zich geen zorgen te maken. Die afwezigheid telt niet voor hun aanwezigheidsplicht.’

Jonkers refereert onder meer aan Vindicatstudenten die net teruggekomen zijn van een skitrip naar Italië, maar benadrukt dat het om iedereen gaat. ‘Het kan ook zijn dat mensen op een andere manier in contact komen met het virus, dus dit geldt zeker niet alleen voor Vindicat.’

Ook zegt hij dat het advies niet alleen van de GGD Groningen hoeft te komen. ‘We bedoelen thuisblijven op advies van GGD in het algemeen.’

Ziekmelden

Studenten die thuisblijven in verband met het coronavirus, moeten dat per telefoon of mail melden. Ziekmelden moet volgens het bestuur zowel naar het secretariaat van de opleiding als naar de docent waar de les van wordt gemist.

De komende weken wordt bekeken of vervangende opdrachten voor de gemiste colleges nodig zijn.

Verbouwing Zernikelaan van start

Verbouwing Zernikelaan van start met kap 92 bomen

De gemeente Groningen kapte maandag 92 bomen langs de Zernikelaan. De kap is het begin van de werkzaamheden aan de Zernikelaan en een grootscheepse renovatie van de Zernikecampus.
9 maart om 12:43 uur.
Laatst gewijzigd op 10 maart 2020
om 14:17 uur.
maart 9 at 12:43 PM.
Last modified on maart 10, 2020
at 14:17 PM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

9 maart om 12:43 uur.
Laatst gewijzigd op 10 maart 2020
om 14:17 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

maart 9 at 12:43 PM.
Last modified on maart 10, 2020
at 14:17 PM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

De gemeente Groningen, de RUG en de Hanzehogeschool pakken de verbouwing van het gebied gezamenlijk aan. Op de Zernikelaan willen ze onder meer de veiligheid verbeteren door de rijbaan te scheiden van de fiets- en voetgangerspaden.

Ook het gebied rondom de Duisenbergvijver krijgt een facelift. Wat nu nog vooral ontoegankelijke wegen en paden zijn, moet binnenkort veranderen in een ‘aangenaam verblijfsgebied’ met een glooiende groene oever, een houten wandelvlonder langs de lengte van de vijver en aan de noordzijde een brede trap die tot het water loopt.

Als alles volgens plan verloopt, moeten deze werkzaamheden eind 2020 klaar zijn.

Bezwaren

Hoewel de verbouwing maandag begon, zijn er veel bezwaren tegen de plannen. Vooral de kap van 92 bomen leidde de afgelopen tijd tot commotie.

Zo ontwierp een groep docenten van de RUG en Hanzehogeschool een alternatief plan voor de herinrichting van de Zernikelaan, waarbij de bomen niet gekapt hoefden te worden. Maar volgens gemeente, RUG en Hanze was dat niet uitvoerbaar.

Ook de Stichting Bomenridders Groningers vond de kap van de bomen onnodig en zocht de rechter op om de plannen tegen te gaan. Hoewel de rechter halverwege februari besloot de kap voorlopig stil te leggen, werd het bezwaar van de stichting eind vorige week verworpen. Er loopt nog wel een bezwaarprocedure bij de gemeente.

Broedseizoen

Om het broedseizoen voor te zijn, startte de gemeente maandag met de kap van de bomen en overige voorbereidende werkzaamheden. Volgens de gemeente wordt de campus uiteindelijk groener dan die nu is, omdat voor elke verwijderde boom anderhalve boom wordt terug geplant.

Volgens de gemeente zullen de hoofdwerkzaamheden op de campus eind 2020 gereed zijn. In april starten de funderingswerkzaamheden voor de vlonder bij de Duisenbergvijver, die onder meer voor trillingen kunnen zorgen. Als alles volgens plan verloopt, duren die werkzaamheden zes weken.

Kamervoorzitter Khadija Arib krijgt Aletta Jacobsprijs

Kamervoorzitter Khadija Arib met haar kleindochters. Foto’s Reyer Boxem

Kamervoorzitter Arib krijgt Aletta Jacobsprijs

‘Jonge meiden, profiteer van de kansen in het onderwijs’

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib ontving vrijdag de tweejaarlijkse Aletta Jacobsprijs in de Aula van het Academiegebouw. ‘Ik word er een beetje verlegen van, maar vind het ook een enorme eer.’
6 maart om 19:58 uur.
Laatst gewijzigd op 9 maart 2020
om 12:46 uur.
maart 6 at 19:58 PM.
Last modified on maart 9, 2020
at 12:46 PM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

6 maart om 19:58 uur.
Laatst gewijzigd op 9 maart 2020
om 12:46 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

maart 6 at 19:58 PM.
Last modified on maart 9, 2020
at 12:46 PM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Arib krijgt de prijs vanwege haar tomeloze inzet voor de emancipatie en gelijkheid van (Marokkaanse) vrouwen in Nederland en haar strijd voor het behoud van democratische waarden, zo motiveert de RUG.

De Aletta Jacobsprijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een vrouw met een academische opleiding die zich nationaal of internationaal verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van emancipatie.

Aletta Jacobs was de eerste vrouwelijk student aan een Nederlandse universiteit, en wel aan de RUG. Ze promoveerde in 1879 en zette zich na haar studie in voor de verbetering van de levensomstandigheden van vrouwen.

Grote eer

Arib vindt de prijs een grote eer. Ze kent de tegenslagen die vrouwelijke migranten tegenkomen als geen ander. Als vijftienjarig meisje verhuisde ze met haar moeder van Marokko naar Nederland, waar haar vader al werkte als gastarbeider.

Ze sprak de taal niet en kende alleen de Marokkaanse cultuur. Als vreemde in een nieuw land wist ze maar een ding zeker: om iets van haar leven te maken, moest ze naar school.

Zelfscholing

Inburgeringscursussen bestonden nog niet en scholing voor kinderen van gastarbeiders stelde niet veel voor. Door zelfscholing lukte het Arib om op haar zeventiende, zonder Nederlands diploma, tot een mbo-opleiding toegelaten te worden.

Ze zette haar scholing door tot een studie sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ondertussen raakte ze betrokken bij de maatschappelijke hulpverlening en zette ze zich in voor de positie van Marokkaanse vrouwen, waarvoor ze in 1989 zelfs drie dagen opgepakt werd in Marokko.

‘Strakke hand’

Arib werd in 1998 gekozen om voor de Partij van de Arbeid in het parlement te zitten en sinds 2015 is zij Tweede Kamervoorzitter.

‘Ze leidt de kamer met strakke hand, humor en voedt de Kamer ondertussen zelfs een beetje op’, zei jurylid en hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde Janka Stoker. ‘De minister-president bestrijdt nu bijvoorbeeld zelf seksistische opmerkingen.’

Tegen de stroom in

De jury van de Aletta Jacobsprijs roemt Arib omdat ‘zij weet wat het is om tegen de stroom in te zwemmen en moed te tonen’. ‘Haar inzet voor de democratische waarden is belangrijk in een tijd waarin leiders democratie soms gebruiken zoals het hen uitkomt’, zei Stoker. ‘De rol van Khadija is een waar we niet alleen trots, maar vooral ook zuinig op moeten zijn.’

Een van de meest recente voorbeelden hiervan was haar besluit om het honderdjarig kiesrecht in Nederland niet in 2017, maar in 2019 te vieren. Ze wilde recht doen aan het feit dat vrouwen pas actief stemrecht kregen in 1919 en het volgens haar daarom pas in 2019 daadwerkelijk honderd jaar zou zijn dat heel Nederland mocht stemmen.

Verlegen

Arib nam de prijs dankbaar, maar verlegen in ontvangst. ‘Ja, ik ben er nog steeds verlegen over’, zei ze na de ceremonie. ‘Omdat mensen tijdens zo’n uitreiking allemaal positieve dingen over je vertellen, maar ook omdat ze zich in je verdiepen. In je geschiedenis en je achtergrond. En dat hebben ze op een hartverwarmende manier overgebracht. Daar raak ik wel verlegen van.’

Arib ziet zichzelf niet per definitie als een voorbeeld voor een nieuwe generatie, maar had toch een paar heldere woorden voor degenen die dat wel zo voelen.

‘Ik weet dat ik, of ik het wil of niet, als voorbeeld wordt gezien. Aan de mensen die mij als voorbeeld zien, vooral jonge meiden, wil ik graag meegeven: profiteer volop van de geboden kansen in het onderwijs.’

‘Wees betrokken bij wat er allemaal om je heen gebeurt. Pak je vrijheid. Sta open voor de kansen die je krijgt. En ook en vooral, heb de gotspe die soms nodig is om jezelf naar voren te schuiven. Daar worden wij in dit land alleen maar beter van.’