Gemeente gaat ‘overlasthuizen’ aanpakken

Meteen boete bij klachten

Gemeente gaat ‘overlasthuizen’ aanpakken

De gemeente treedt harder op tegen 135 ‘overlasthuizen’ in de Schildersbuurt en Korrewegwijk in Stad. Bij geluidsoverlast door feestjes kunnen de bewoners voortaan meteen een boete verwachten.
25 september om 15:30 uur.
Laatst gewijzigd op 25 september 2020
om 15:36 uur.
september 25 at 15:30 PM.
Last modified on september 25, 2020
at 15:36 PM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

25 september om 15:30 uur.
Laatst gewijzigd op 25 september 2020
om 15:36 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

september 25 at 15:30 PM.
Last modified on september 25, 2020
at 15:36 PM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

De maatregelen zijn het gevolg van forse stijgingen in het aantal meldingen. Sinds de zomer trokken vooral buurtbewoners van de Schildersbuurt vaker aan de bel vanwege de overlast die ze ervaren door studenten.

De gemeente Groningen heeft daarom een lijst gemaakt van 135 huizen waar de politie bij overlast direct over mag gaan op het uitdelen van een boete. Ook wordt geluidsapparatuur van het betreffende huis in beslag genomen.

Verharde maatregelen

De verharde maatregelen zijn tweeledig, zegt Hans Coenraads, woordvoerder van burgemeester Koen Schuiling. ‘Enerzijds heeft het ermee te maken dat door het perspectief corona huisfeestjes sowieso niet kunnen. Daarnaast is er in een specifiek deel van de stad met name in de periode van het mooie zomerweer een forse stijging in de overlastmeldingen te zien.’

In gesprek met de politie, heeft de gemeente een goed beeld gekregen van waar de meldingen vandaan komen. ‘Op basis daarvan hebben wij een lijst gemaakt. We zullen met die huizen communiceren dat we de handhaving strakker aanzetten. Dat maakt ook dat de politie er strakker bovenop kan gaan zitten.’

De eigenaren van de studentenhuizen worden ook op de hoogte gesteld. ‘We willen hen laten weten dat de overlast uit hun pand afkomstig is, want zij hebben daar ook een verantwoordelijkheid in als huisbaas.’

CIT-personeel voelt druk om ondanks corona naar kantoor te gaan

CIT-personeel voelt druk om naar kantoor te gaan

Werk zoveel mogelijk thuis, stelt het college van bestuur. Maar wat als de directie van jouw dienst een bericht uitstuurt dat je een tot twee dagen per week op kantoor wordt verwacht?
23 september om 11:30 uur.
Laatst gewijzigd op 23 september 2020
om 18:52 uur.
september 23 at 11:30 AM.
Last modified on september 23, 2020
at 18:52 PM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

23 september om 11:30 uur.
Laatst gewijzigd op 23 september 2020
om 18:52 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

september 23 at 11:30 AM.
Last modified on september 23, 2020
at 18:52 PM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Die vraag zingt sinds het begin van het academisch jaar rond bij CIT, het IT-centrum van de RUG. Medewerkers ontvingen eind augustus een email met instructies voor het nieuwe jaar. Daarin werd onder meer uitgelegd wat ‘werk zoveel mogelijk thuis’ voor het CIT betekent. 

‘In combinatie met het algemene thuiswerk-advies zal het – afhankelijk van je werkzaamheden – in veel gevallen gaan om twee dagen per week. […] In elk geval kom je minimaal 1x per week met je team of projectteam samen om elkaar te ontmoeten, het werk door te spreken en de juiste aanpak te kiezen voor de start en uitvoer van (nieuwe) projecten’, staat in de mail. Druist dit niet in tegen het beleid om zoveel mogelijk thuis te werken?

Teamwerk

‘Het gaat erom dat je met je team bij elkaar kunt komen om samen vraagstukken op te lossen’, legt CIT-directeur Ronald Stolk uit. ‘Wij vragen, eisen niet, van onze medewerkers dat ze naar kantoor komen.’ Dit is in lijn met het uitgangspunt van de RUG, die het belang van samenkomen inziet en dat waar mogelijk faciliteert.

‘Ontmoeting is belangrijk’, zegt RUG-woordvoerder Jorien Bakker. ‘Dus het is fijn als het lukt om dat weer op gang te krijgen. Je moet elkaar kunnen zien als afdeling, graag zelfs, maar alleen met inachtneming van alle coronamaatregelen. En ontmoetingen zijn zeker niet verplicht.’

De tekst van de email werd door sommige CIT-medewerkers desondanks als dwingend ervaren. Maar, zo benadrukt Stolk, dat is allerminst de bedoeling geweest. ‘Wel is het zo dat het bij ons nu misschien nog belangrijker is dan vóór corona, omdat de druk op onze afdeling door het online gaan van de universiteit is toegenomen.’

Problemen oplossen

‘We zijn een vitale infrastructuur voor de universiteit’, zegt Stolk. ‘Als er iets misgaat bij het online toetsen, of online werken, zijn wij er om het op te lossen.’ En de vraagstukken die in groten getale binnenkomen worden in teamverband makkelijker opgelost. ‘Natuurlijk kan iedereen de bedachte oplossingen vervolgens thuis uitvoeren. Dat betekent concreet dat je drie tot vier dagen per week thuis werkt.’

De CIT-directie heeft inmiddels een document opgesteld waarin de geldende richtlijnen voor de afdeling verder zijn uitgediept. ‘Het is mondeling informeel al met de dienstraad besproken, maar nu ligt er ook een uitgeschreven versie bij hen voor formele goedkeuring. Ik verwacht dat zij ons nog aanvullingen zullen sturen, waarna we het document met alle medewerkers zullen delen.’ 

Burgemeester verscherpt coronatoezicht op studenten

Verenigingen hoeven niet dicht

Burgemeester verscherpt coronatoezicht op studenten

De gemeente laat studentenverenigingen niet verplicht sluiten vanwege het toegenomen aantal coronabesmettingen. Wel zal ze strenger beleid voeren tegen huisfeesten en verscherpt toezicht houden op populaire openbare plekken.
Giulia Fabrizi en Remco van Veluwen
18 september om 18:08 uur.
Laatst gewijzigd op 21 september 2020
om 15:34 uur.
september 18 at 18:08 PM.
Last modified on september 21, 2020
at 15:34 PM.

Dat kondigde de Groninger burgemeester Koen Schuiling vrijdagmiddag aan tijdens een persconferentie. Vrijdagmorgen zat de burgemeester om tafel met de acht grootste studentenverenigingen uit Stad en met vertegenwoordigers van de RUG en Hanzehogeschool, om het snel toenemend aantal coronabesmettingen onder studenten te bespreken.

Eerste besmetting Unitas

Vrijdagmorgen bevestigde studentenvereniging Unitas ook een besmetting in haar gelederen te hebben. Het is de vijfde gezelligheidsvereniging in een week tijd die coronabesmettingen meldt. Eerder testten leden van de Navigators, Vindicat, Albertus en Dizkartes al positief op het coronavirus.

Alle verenigingen zijn in contact met de GGD, die overal bron- en contactonderzoek uitvoert. In afwachting van de testresultaten besloot Unitas voorlopig de deuren van de vereniging gesloten te houden. Hetzelfde gold eerder al voor Vindicat en de Navigators. Voor zover bekend zijn de verenigingen geen besmettingshaard en hebben de leden het virus buiten de verenigingsmuren opgelopen.

Verenigingen blijven open

De burgemeester dwingt de verenigingen niet hun deuren te sluiten. Volgens Schuiling lukt het de verenigingen goed om de coronamaatregelen binnen de sociëteit te handhaven. De besmettingen vinden vooral plaats in studentenhuizen, horeca en in de privésfeer, aldus de burgemeester. ‘Je kunt je dus afvragen of het sluiten van de sociëteiten zin heeft.’

Over huisfeestjes is de burgemeester minder mild. Daar moet een einde aan komen, desnoods door strenger te controleren. De burgemeester stelt dat handhavers vaker langs de deuren van studentenhuizen zullen gaan. ‘We komen gewoon langs en zeggen: nou moet het afgelopen zijn.’

Harder optreden

Ook op openbare plekken, zoals het Noorderplantsoen en het stadsstrand, gaat de gemeente harder optreden. ‘Dat is nou net niet de plek om elkaar zo op te zoeken’, zei hij vrijdagmiddag. Hij begrijpt dat studenten elkaar willen zien, maar nu de coronasituatie in de stad verergert moeten studenten daar rekening mee houden, stelt hij.

‘Dit overstijgt echt het belang van individuele studenten’, zei de burgemeester, ‘want op de universiteit is alles erop gericht fysiek onderwijs weer te kunnen laten plaatsvinden. Houd dus afstand, houd geen huisfeestjes, ga niet op elkaar klitten in de kroeg en houd je ook thuis aan de regels.’

Jouke de Vries: ‘Studenten, wees verantwoordelijk!’

Foto Reyer Boxem

Coronabesmettingen blijven oplopen

Jouke de Vries: ‘Studenten, wees verantwoordelijk’

Studenten, neem je verantwoordelijkheid en houd je aan de regels. Terwijl het aantal besmettingen onder verenigingsleden van onder meer de Navigators en Vindicat blijft toenemen, doet collegevoorzitter Jouke de Vries een moreel appèl op hun gedrag.
Christien Boomsma, Giulia Fabrizi en Remco van Veluwen
17 september om 16:54 uur.
Laatst gewijzigd op 21 september 2020
om 10:39 uur.
september 17 at 16:54 PM.
Last modified on september 21, 2020
at 10:39 AM.

‘De splendid isolation waar Groningen zich eerder in bevond, waarin we redelijk weinig besmettingen hadden, is aan het veranderen’, betoogde De Vries tijdens de u-raadsvergadering donderdagmorgen. En dat kan grote gevolgen hebben voor het net weer opgestarte fysieke onderzoek en onderwijs aan de universiteit.

‘Het speelt erg onder de studenten en vooral in de privésfeer, in de studentenhuizen. Dat is moeilijk met regels op te lossen, maar ik wil de studenten graag vragen zich aan de regels te houden’, zei De Vries.

Vrijdag vergadert hij met de studentenverenigingen en onder meer burgemeester Koen Schuiling over de huidige coronasituatie in Groningen.

Navigators

Studentenvereniging de Navigators meldt inmiddels 59 besmette leden. Dat zijn er dertig meer dan dinsdag. Volgens bestuurslid Rixt Oving zou de vereniging zondag in principe open mogen – met goedkeuring van de GGD – omdat de tien dagen quarantaine dan officieel voorbij zijn.

Maar omdat er nog altijd leden op hun testuitslag wachten, besloot de vereniging toch om de deuren nog een week gesloten te houden. Daardoor vinden volgende week alleen belangrijke vergaderingen plaats op het pand.

Vindicat

Het aantal besmettingen bij Vindicat blijft hangen rond de vijftien. ‘Er is een aantal bijgekomen, maar ook weer een aantal studenten genezen verklaard’, zegt rector Wessel Giezen. Een precies getal kan hij niet noemen, maar hij schat het aantal nieuwe besmettingen sinds dinsdag op ‘tussen de vijf en acht’. ‘De verwachting was dat het aantal besmettingen sneller zou toenemen’, zegt hij.

De vereniging blijft tot maandag gesloten, maar Giezen verwacht niet dat dit nog langer za lduren. 

Andere verenigingen

Dinsdag werd bekend dat er ook besmettingen waren bij Albertus (5), Dizkartes (1), roeivereniging Gyas (aantal onbekend) en de opleidingen tandheelkunde en mondzorgkunde (7).

Bij Dizkartes is het aantal besmette leden sindsdien toegenomen tot vier, laat bestuurslid Maureen van Blerk weten. Of het aantal bij de andere verenigingen en de opleidingen is toegenomen, is donderdagmiddag onbekend.

In de meeste gevallen lijken de leden van de verenigingen relatief snel op te knappen en de symptomen van het virus mild te zijn. Zo laat Giezen over Vindicat weten dat er nauwelijk gevallen van koorts zijn. Het virus uit zich onder de Vindicaters als een lichte verkoudheid. Wel rapporteren de studenten veel reuk- en smaakverlies.

Vaderlijk toespreken

Hij benadrukt dat Vindicat zijn verantwoordelijkheid wil nemen. ‘Voor onze opa’s en oma’s en de mensen in de stad die wat ouder zijn.’ De leden wordt gewezen op het belang van het handhaven van de anderhalve meter en dat er niet meer dan zes personen per huis op bezoek komen.

Giezen benadrukt net als Jouke de Vries dat studenten hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Vindicathuizen waar het toch misgaat, kunnen een telefoontje van de rector verwachten. ‘Dan spreek ik ze vaderlijk toe’, zegt Giezen. ‘Als we dat doen heeft dat echt wel invloed’, denkt hij. ‘Maar daar houdt het ook een beetje op. Ik kan ze niet ieder uur bellen om te kijken of ze wel echt geluisterd hebben.’

Prinsjesdag slaat studenten over

Prinsjesdag slaat studenten over

Studentenorganisaties zijn teleurgesteld in de rijksbegroting en miljoenennota die het kabinet dinsdag presenteerde. Hoewel het kabinet flink investeert, doet het dat niet in het hoger onderwijs.
16 september om 11:52 uur.
Laatst gewijzigd op 16 september 2020
om 12:06 uur.
september 16 at 11:52 AM.
Last modified on september 16, 2020
at 12:06 PM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

16 september om 11:52 uur.
Laatst gewijzigd op 16 september 2020
om 12:06 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

september 16 at 11:52 AM.
Last modified on september 16, 2020
at 12:06 PM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Ja, er komt 450 miljoen euro vrij om te compenseren voor de stijgende studentenaantallen. Nee, er komen geen extra investeringen in het hoger onderwijs. Dat terwijl juist deze Prinsjesdag, die voorafgaat aan een voorziene economische crisis door de coronapandemie, volgens het kabinet in het teken staat van ‘het land uit de crisis investeren’.

‘Na alle grote woorden van de minister komt het kabinet weer niet over de brug’, zegt Marinus Jongman, voorzitter van de Groninger Studentenbond. ‘Het extra geld is niets anders dan een doekje voor het bloeden om de ergste klappen op te vangen.’

1 miljard

In december vorig jaar zei onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) nog dat er 1 miljard euro extra nodig was voor het hoger onderwijs. Van die investering lijkt vooralsnog geen sprake te zijn. 

Volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) groeit de onderwijsbekostiging van het hoger onderwijs wel mee met de toenemende studentenaantallen, maar staat dat niet gelijk aan extra investeringen. ‘Het is goed nieuws dit bedrag meegroeit, maar het bedrag is een bijstelling en geen investering’, zegt voorzitter Dahran Çoban.

 ‘De koning sprak over onzekerheden voor jongeren, maar voor studenten wordt geen aanstalten gemaakt om die onzekerheden weg te nemen.’

Half miljard euro aan investeringen voor Campus Groningen

Half miljard aan investeringen voor Campus Groningen

Met een investeringsplan van een half miljard euro zal Campus Groningen in de komende vijf jaar uit moeten groeien tot misschien wel de grootste kenniscampus van Nederland.

2 september om 11:06 uur.
Laatst gewijzigd op 2 september 2020
om 11:06 uur.
september 2 at 11:06 AM.
Last modified on september 2, 2020
at 11:06 AM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

2 september om 11:06 uur.
Laatst gewijzigd op 2 september 2020
om 11:06 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

september 2 at 11:06 AM.
Last modified on september 2, 2020
at 11:06 AM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Het investeringsplan draagt de naam Campus Community Fund en werd dinsdag gepresenteerd in het Forum Groningen. Daar zetten onder meer de NOM en de Rabobank hun handtekening onder de afspraken, waarmee ze zich medeverantwoordelijk maken voor het ophalen van een groot deel van de nodige investeringen. 

Volgens het plan is 500 miljoen euro nodig voor investeringen in vastgoed en infrastructuur (250 miljoen), investeringen in fysieke, multifunctionele faciliteiten en diensten (75 miljoen) en in bedrijfsactiviteiten zoals werkkapitaal voor start-ups en scale-ups (175 miljoen). 

Het grootste deel van het geld zou uit private investeringen moeten komen, terwijl het andere deel uit publiek geld gehaald zal worden.

Ecosysteem 

Het idee achter de investeringen is om van Campus Groningen – bestaande uit Zernike en de Healthy Ageing Campus en alle aanwezige kennisinstellingen en gevestigde bedrijven – een nog groter ‘ecosysteem’ te maken, waarin de vijf pijlers waar de regio Groningen op inzet verder worden uitgebouwd. Initiatieven die van het fonds gebruik willen maken, moeten daarom vallen binnen de thema’s agri-food, energie, gezondheid, chemie of digitale economie.

In de afgelopen jaren werd voor de ontwikkeling van Campus Groningen al 365 miljoen euro geïnvesteerd. Daardoor is de campus in Groningen in haar zesjarige bestaan niet alleen de snelst groeiende, maar inmiddels ook de op een na grootste kenniscampus van Nederland, achter die in Eindhoven. 

Samenwerking

Daarmee beoogt Campus Groningen de samenwerking tussen de RUG en de Hanzehogeschool en het bedrijfsleven te faciliteren en te versnellen. Naast het ‘vermarkten van kennis’ en ‘het omzetten van kennis in innovatie van producten’ zal de investering ook de werkgelegenheid van de regio vergroten. 

Momenteel biedt de campus werk aan ongeveer 22.000 mensen die verdeeld zijn over meer dan tweehonderd bedrijven en instituten. In de komende vijf jaar zouden daar nog zeker 750 ‘directe arbeidsplaatsen’ bij moeten komen. 

Reorganisatie KVI-CART nu eindelijk een feit

Reorganisatie KVI-CART nu eindelijk een feit

Onderzoekscentrum KVI-CART is sinds deze week officieel opgesplitst tussen het UMCG en de Faculty of Science and Engineering (FSE). Maar op beide plekken moeten nog verschillende problemen worden opgelost.
2 september om 9:28 uur.
Laatst gewijzigd op 2 september 2020
om 16:15 uur.
september 2 at 9:28 AM.
Last modified on september 2, 2020
at 16:15 PM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

2 september om 9:28 uur.
Laatst gewijzigd op 2 september 2020
om 16:15 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

september 2 at 9:28 AM.
Last modified on september 2, 2020
at 16:15 PM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

‘Er is vooralsnog veel onduidelijkheid over resources en dat soort dingen’, zegt hoogleraar Nasser Kalantar-Nayestanaki. De hoogleraar kernfysica verhuist van het onderzoekscentrum naar de FSE. ‘Het is niet positief of negatief, maar onduidelijk. In de komende paar maanden moeten de details nog worden besproken en nader worden uitgewerkt.’

De reorganisatie ging niet zonder slag of stoot. Hoewel het college van bestuur wees op aanhoudende verliezen, stelden werknemers van KVI-CART dat het onderzoeksinstituut wel degelijk levensvatbaar was. Het college zou terugkomen op eerdere afspraken, om het KVI-CART de kans te geven zichzelf te bewijzen. De u-raad ging daarom niet akkoord met de plannen.

Pas toen het college van bestuur garandeerde dat er geen gedwongen ontslagen zouden vallen en dat deeltjesversneller AGOR zou worden overgenomen door het UMCG, kon het plan doorgang vinden. FSE beloofde de laatst overgebleven onderzoekers over te nemen.

Nu, anderhalf jaar later, lijkt de rust teruggekeerd op de werkvloer. 

Onduidelijkheid

‘Onduidelijkheid is altijd lastig voor mensen. Dat is een van de problemen die kleeft aan een reorganisatie’, zegt Kalantar-Nayestanaki. ‘Op dit moment kan nog niet iedere groep bij FSE verder met zijn onderzoek. Wat mij betreft is de reorganisatie pas afgerond als iedereen de resources, tijd en geld, heeft om dat te doen.’

Ondanks deze details, is hij niet ontevreden. ‘We hebben gezegd dat het op korte termijn opgelost moet worden, want we willen verder met het onderzoek. Die gesprekken lopen nog, dat is waar. Maar als de wil er is om het goed te regelen, dan komt het vast goed.’

Verschillende organisaties

Dat de reorganisatie voor medewerkers tot op het ongemakkelijke af lang duurde, heeft deels te maken met de gedeeltelijke overstap naar het UMCG. ‘Het UMCG is een andere organisatie dan de RUG’, zegt hoogleraar Sytze Brandenburg, die nauw betrokken was bij de reorganisatie. ‘Dat betekent dat we geconfronteerd worden met dingen die anders lopen dan we gewend zijn’, vervolgt hij. ‘Daar moet je even aan wennen.’

Hij prijst de collega’s van het UMCG die hem en zijn mensen onder hun hoede namen. ‘Ze helpen ons ontzettend om te begrijpen hoe het daar allemaal werkt en om zo snel mogelijk alle mogelijke kinderziektes op te lossen.’

Volgens Brandenburg lopen de onderzoeksprojecten aan de UMCG-kant geen vertraging op. ‘Die zijn bijna allemaal in samenwerking met het UMCG en die gaan gewoon door. Waar mensen tegenaan lopen zijn meer praktische problemen, zoals de IT-voorzieningen.’

Hand in eigen boezem

Hoewel ook in het UMCG de puntjes nog op de i moeten worden gezet, voert positiviteit volgens Brandenburg de boventoon. ‘Er ligt duidelijk een hoop synergie die voor zowel het onderzoek als de onderzoeksfinanciering goed is.’ 

Toch ontkomt hij er niet aan ook even hand in eigen boezem te steken. ‘Ik moet zeggen dat ik bij de start van het traject misschien een beetje naïef was. Alle dingen die geregeld moeten worden, alle zaken waar je afspraken over moet maken en hoe je allerlei dingen afhecht. Dat is toch wel ingewikkeld.’

Hij erkent dat de lange duur van het traject tot onzekerheid leidde bij de werknemers. ‘Ik denk dat de RUG en het UMCG daar op bestuurlijk niveau eens over moeten praten. Allebei, maar ook met elkaar, of je dit soort processen niet kunt versnellen. En ja, er is meer over te zeggen, maar we willen nu vooral vooruit.’

Studeren in de UB kan weer in de avonden en weekends

Reserveren is wel verplicht

Studeren in de UB kan weer in de avonden en weekends

De UB in de binnenstad is vanaf dinsdag ook ’s avonds en in het weekend open. Wie op tijd reserveert, kan maximaal vier dagdelen per week weer in alle rust studeren.

1 september om 12:21 uur.
Laatst gewijzigd op 2 september 2020
om 11:09 uur.
september 1 at 12:21 PM.
Last modified on september 2, 2020
at 11:09 AM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

1 september om 12:21 uur.
Laatst gewijzigd op 2 september 2020
om 11:09 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

september 1 at 12:21 PM.
Last modified on september 2, 2020
at 11:09 AM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

In totaal zijn zo’n vierhonderd van de 2200 studieplekken beschikbaar. ‘Door de anderhalvemetermaatregel kunnen we er niet meer van maken’, zegt UB-woordvoerder Frank den Hollander. ‘Door de avond en het weekend te openen, hopen we wel meer studenten de kans te geven naar de UB te komen.’

Dagdeel reserveren

Wie een studieplek nodig heeft, kan online een dagdeel reserveren. Van maandag tot en met zondag is de UB ’s morgens van 8.30 tot 12.30, ’s middags van 13.00 tot 17.30 en ’s avonds van 18.00 tot 22.00 uur open.

‘We moeten tussen elk tijdslot wel alles schoonmaken. Studenten die aaneengesloten blokken reserveren kunnen niet blijven zitten’, zegt Den Hollander. Een half uurtje pauze tijdens het studeren is dus inbegrepen. 

Om zoveel mogelijk studenten toegang tot de UB te bieden, mag elke student maximaal vier dagdelen per week reserveren. Bovendien is de bibliotheek alleen beschikbaar voor studenten van de RUG. ‘Voorheen mochten Hanzestudenten hier ook komen, maar daar is nu helaas geen plek voor.’

Koffie en wc’s

En meer goed nieuws: de koffiekamers van de bieb openen ook. Daar pauze houden mag vanwege de coronamaatregelen niet, maar studenten mogen de broodnodige cafeïne wel mee terug nemen naar hun studieplek. ‘Als ze bij het weggaan hun eigen bekertje maar even opruimen’, zegt Den Hollander.

Ook de wc’s zijn gewoon open. ‘Maar omdat het smalle gangen zijn, kunnen we daar geen eenrichtingsverkeer van maken zoals in de rest van het gebouw. Daar vragen we iedereen ook een beetje zijn of haar eigen verantwoordelijkheid te nemen.’

Opening academisch jaar is anno 2020 ook een actiedag

Opening academisch jaar is anno 2020 ook een actiedag

De opening van het academisch jaar wordt steeds vaker aangegrepen om te protesteren. RUG-medewerker en -student kwamen maandag in actie tegen de hoge werkdruk en torenhoge studieschulden.
31 augustus om 18:14 uur.
Laatst gewijzigd op 2 september 2020
om 11:08 uur.
augustus 31 at 18:14 PM.
Last modified on september 2, 2020
at 11:08 AM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

31 augustus om 18:14 uur.
Laatst gewijzigd op 2 september 2020
om 11:08 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

augustus 31 at 18:14 PM.
Last modified on september 2, 2020
at 11:08 AM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

‘De vele tijdelijke contracten zorgen voor een nomadenbestaan onder jonge wetenschappers’, zegt hoogleraar Nasser Kalantar-Nayestanaki. Hij staat maandagmiddag klokslag twaalf uur voor het Academiegebouw. Klaar om in rood T-shirt met tientallen collega’s op de fiets te stappen voor een rondje langs alle faculteiten.

Onder de noemer ‘Tour of Academics’ symboliseert de fietstocht de weg die jonge wetenschappers noodgedwongen moeten afleggen. Van stad naar stad en van campus naar campus – van tijdelijk contract, naar tijdelijk contract – op zoek naar die ene plek waar ze wél mogen blijven werken.

‘Zelfs in de huidige begroting is er geld om meer mensen serieus perspectief te bieden. Laten we dat dan ook doen’, zegt Kalantar-Nayestanaki.

Klein gezelschap

Als de Groninger wetenschappers na een uur terugkeren op het Broerplein, komt net het college van bestuur aangelopen voor de Groningse opening van het academisch jaar. Door de coronamaatregelen wordt die dit jaar niet in vol cortège in de Martinikerk, maar in klein gezelschap in het Academiegebouw gehouden. Met een livestream voor de rest van de academische gemeenschap.

Kalantar-Nayestanaki ziet zijn kans en besluit de fietstocht door collegevoorzitter Jouke de Vries vriendelijk, doch dringend te vragen te luisteren naar de boodschap van WOinActie en vakbonden AOb en FNV. Biedt de jonge wetenschappers alsjeblieft toekomstperspectief, want daar is de hele universiteit bij gebaat, zo luidt de boodschap.

Zorgen om welzijn

Terwijl het college van bestuur, de raad van toezicht, leden van de universiteitsraad en eregast minister Sigrid Kaag (D66, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zich in klein comité opmaken voor de officiële opening, maken enkele leden van studentenpartij DAG zich ook zorgen om het welzijn van universiteitsmedewerkers.

Vlak voor het Academiegebouw hangen zij een spandoek op met de tekst: 10,000 hours of unpaid work every day at the university of Groningen. Volgens berekeningen die de partij onlangs maakte met landelijke cijfers van WOinActie, werken RUG-medewerkers samen elke dag 10.000 uur te veel. ‘Het is onbegrijpelijk dat het college van bestuur nu gewoon rustig een opening houdt, terwijl dit aan de hand is’, zegt DAG-voorzitter Ivi Kussi.

Studieschuld

Verderop in de stad, voor het hoofdkantoor van DUO, demonstreren andere studenten tegen een ander probleem: de studieschuld, en hoe die sinds de afschaffing van de basisbeurs steeds hoger wordt. De Landelijke Studentenvakbond en FNV Young & United dopen het hoofdkantoor officieus om tot het ‘Ministerie van Schuld’.

Intussen spreekt rector Cisca Wijmenga de Groningse academische gemeenschap online toe. Ze erkent de inspanningen die iedereen tot nu toe heeft geleverd en stelt dat het belangrijker is dan ooit om de samenwerking aan te gaan. Want, zegt ze, zoals een Afrikaans spreekwoord luidt: Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

Het gaat, voor het eerst, beter met de gezondheid in Groningen

Onderzoek van onder meer RUG:

Het gaat beter met de gezondheid in Groningen

Het gaat voor het eerst in jaren beter met de gezondheid van Groningers met meervoudige bevingsschade. Ook hun vertrouwen in de overheid stijgt.
30 juni om 12:25 uur.
Laatst gewijzigd op 30 juni 2020
om 12:27 uur.
juni 30 at 12:25 PM.
Last modified on juni 30, 2020
at 12:27 PM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

30 juni om 12:25 uur.
Laatst gewijzigd op 30 juni 2020
om 12:27 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

juni 30 at 12:25 PM.
Last modified on juni 30, 2020
at 12:27 PM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

‘Voor het eerst sinds 2016 zien we een verbetering in de gezondheid, terwijl het tot nu toe alleen maar schrijnender werd’, zegt RUG-onderzoeker Katherine Stroebe over de meest recente peiling.

Samen met Tom Postmes leidt Stroebe het onderzoeksteam Gronings Perspectief. Het team onderzoekt sinds 2016 de gezondheid, het veiligheidsgevoel en het toekomstperspectief van bewoners van de gemeenten in gaswinningsgebied. Het onderzoek gebeurt door bewoners periodiek vragenlijsten in te laten vullen.

Meer mensen met schade

Hoewel de onderzoekers de verbetering van de gezondheid en het vertrouwen een ‘kentering’ noemen, betekent het niet dat de vlag uit kan. ‘Bewoners met schade hebben nog steeds een minder goede gezondheid dan bewoners zonder schade’, zegt Stroebe. ‘En steeds meer mensen hebben schade. Zij hebben extra zorg nodig.’

Bovendien brak tijdens de laatste peiling de coronapandemie uit. Een deel van de ondervraagden beantwoordde daarom ook vragen over het coronavirus. Een meerderheid daarvan denkt dat de coronamaatregelen van de afgelopen maanden invloed zullen hebben op hun schade- of versterkingsprocedures.

Ondernemers

Behalve voor bewoners, zien Stroebe en Postmes ook problemen ontstaan bij ondernemers in het bevingsgebied. Ongeveer de helft van de ondernemers heeft last van de gaswinning, blijkt uit het onderzoek. Ze hebben problemen door schade aan panden, waardevermindering, extra tijdsinvestering en verstoring van de bedrijfsvoering.

‘Onze indruk is dat ondernemers tussen wal en schip vallen’, zegt Stroebe. ‘Veel regelingen voor particulieren zijn voor ondernemers niet toegankelijk of niet passend. Hun problemen zijn vaak complex. En ze voelen zich niet gesteund.’ Ondernemers zouden baat hebben bij betere vergoedingen van schade en financiële steun, maar ook simpelweg bij erkenning van hun problemen.

Gronings Perspectief

Gronings Perspectief is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD Groningen en het Sociaal Planbureau Groningen. De onderzoekers worden bijgestaan door een begeleidingscommissie met gemeenten, GGD, Groninger Bodembeweging, Groninger Gasberaad, Nationaal Coördinator Groningen, de provincie Groningen, de Veiligheidsregio, Vereniging Groninger Dorpen en wetenschappelijke experts.

De UB gaat eindelijk weer open

Aantal plaatsen wordt stapsgewijs uitgebreid

Studieplekken UB vanaf 29 juni weer open

De UB Binnenstad opent vanaf maandag haar deuren weer voor studenten. Die kunnen dan voor twee dagdelen per week een studieplek reserveren.
26 juni om 9:48 uur.
Laatst gewijzigd op 29 juni 2020
om 15:55 uur.
juni 26 at 9:48 AM.
Last modified on juni 29, 2020
at 15:55 PM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

26 juni om 9:48 uur.
Laatst gewijzigd op 29 juni 2020
om 15:55 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

juni 26 at 9:48 AM.
Last modified on juni 29, 2020
at 15:55 PM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

In de eerste week van de heropening gaan de studieplekken op de eerste verdieping open. Dagelijks zijn twee tijdvakken beschikbaar om te studeren: tussen 8.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 17.30 uur. Wie van de UB gebruik wil maken, moet vooraf een plek reserveren.

Gaan de eerste dagen goed, dan breidt de bibliotheek vanaf 1 juli het aantal studieplekken uit en zal ook de tweede verdieping openen. Gaat ook dat goed, dan komt vanaf 6 juli ook de derde verdieping erbij.

Regels

Om weer in de UB te mogen studeren, moeten studenten zich wel aan een aantal regels houden. Behalve de verplichte reservering moet iedereen de handen desinfecteren en zich vervolgens met RUG-pas melden bij de balie, waar een gezondheidscheck wordt gedaan.

Geen verkoudheidsklachten (gehad)? Dan kunnen studenten via de looplijnen naar de gereserveerde studieplek. Aan het einde van een dagdeel roepen bibliotheekmedewerkers iedereen op het gebouw weer te verlaten.

De koffiekamers blijven voorlopig nog gesloten, maar zelf een flesje water meenemen is geen probleem.

Student mag in september ook in de spits met ov

Student mag in september ook in de spits met ov

Studenten mogen vanaf 1 september ook in de spits met het openbaar vervoer. Dat meldde premier Mark Rutte woensdagavond tijdens een persconferentie over de versoepeling van coronamaatregelen.
25 juni om 13:14 uur.
Laatst gewijzigd op 25 juni 2020
om 13:16 uur.
juni 25 at 13:14 PM.
Last modified on juni 25, 2020
at 13:16 PM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

25 juni om 13:14 uur.
Laatst gewijzigd op 25 juni 2020
om 13:16 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

juni 25 at 13:14 PM.
Last modified on juni 25, 2020
at 13:16 PM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Daarmee geeft Den Haag gehoor aan de bezwaren van de rectoren van de Nederlandse universiteiten. Ook mogen universiteiten vanaf 1 september meer fysieke lessen houden. Wel moet overal anderhalve meter afstand worden gehouden.

Versoepelingen

Sinds de versoepelingen van 15 juni mogen universiteiten en hogescholen weer practica en werkcolleges houden die niet online kunnen. Voorwaarde tot nu toe was wel dat dat tussen 11.00 en 15.00 uur en na 20.00 uur gebeurt.

Die regel is ingesteld zodat studenten buiten de spits met het openbaar vervoer zouden reizen. Aangezien de regels in het openbaar vervoer ook versoepeld worden en vanaf 1 juli alle zitplaatsen weer beschikbaar zijn, komt er ook meer ruimte voor studenten.

Fysiek onderwijs

Hoewel de nieuwe versoepelingen ruimte bieden om meer fysiek onderwijs aan te bieden, moet daarbij wel de anderhalve meter afstand worden gehouden. Dat betekent dat in het nieuwe jaar nog steeds een beperkte groep studenten tegelijkertijd fysiek onderwijs kan volgen.

Hoe de nieuwe versoepelingen precies uit zullen pakken op de RUG, is nog onduidelijk. Tot nu toe heeft het college van bestuur ingezet op een hybride vorm van onderwijs, waarbij online colleges onderdeel blijven van het onderwijs.

Studenten willen fitnessgeld terug van ACLO

Studenten willen fitnessgeld terug van ACLO

Een groep studenten vraagt de ACLO om restitutie van het abonnementsgeld voor de Fitness Card. Het sportcentrum besluit in de zomer of restitutie op zijn plaats is.
24 juni om 9:01 uur.
Laatst gewijzigd op 24 juni 2020
om 12:59 uur.
juni 24 at 9:01 AM.
Last modified on juni 24, 2020
at 12:59 PM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

24 juni om 9:01 uur.
Laatst gewijzigd op 24 juni 2020
om 12:59 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

juni 24 at 9:01 AM.
Last modified on juni 24, 2020
at 12:59 PM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

‘Het gaat mij niet om de basiskaart van de ACLO, maar om het extra tarief dat ik heb betaald om naar de sportschool te kunnen gaan’, zegt psychologiestudent Daniel Anadria (23). Hij startte dinsdag een petitie om het geld terug te krijgen, die inmiddels 22 keer is ondertekend.

Studenten die willen kunnen fitnessen betalen extra voor een Fitness Card bovenop hun ACLO-pas. ‘Maar door de coronamaatregelen heb ik geen gebruik kunnen maken van de sportschool’, zegt Anadria.

Alternatieven

Hij begrijpt dat de ACLO er alles aan doet om in coronatijden voor alternatieven te zorgen, maar die zijn er voor hem als sportschoolgebruiker niet gekomen. Bovendien stoort het hem dat het sportcentrum niet of nauwelijks op zijn specifieke geval reageert.

‘Ze lieten me alleen weten dat de ACLO geen geld teruggeeft en dat ze vervangende online lessen hebben. Ik was specifiek lid vanwege de sportschool, dus een online les is voor mij geen vervanging.’

Anadria betaalde 50 euro voor de ACLO-pas en daar bovenop nog 40 euro om een semester te kunnen fitnessen. ‘Het klinkt misschien als weinig, maar ik ben financieel volledig afhankelijk van mezelf. Ik heb vier verschillende baantjes en krijg als internationale student niet zomaar hulp in de vorm van een beurs’, zegt hij.

Evaluatie

Directeur Hendrike Schut van het sportcentrum zegt begrip te hebben voor Anadria’s situatie. ‘Toen de maatregelen van kracht werden, konden we niet voorzien hoe lang ze zouden duren en wat de gevolgen zouden zijn. Daarom hebben we onze leden per mail laten weten dat we in de zomer een evaluatie houden.’

Dan wordt nagedacht over wat juridisch mogelijk is en wat redelijk is als het gaat om restitutie. ‘Dan is de situatie van iemand die fitnesst inderdaad anders dan die van iemand die ook groepslessen volgt’, zegt Schut.

Of dat betekent dat Anadria en anderen met een Fitness Card hun geld terugkrijgen, kan ze nog niet zeggen.

Stemomgeving RUG ‘gehackt’, maar verkiezingsuitslag blijft geldig

Verkiezingsuitslag blijft geldig

Stemomgeving RUG gehackt door journalisten

De stemomgeving van WebElect, waar RUG-studenten vorige week hun stem konden uitbrengen voor de universiteitsraad, is tijdens de verkiezingen gehackt door journalisten.
18 juni om 11:00 uur.
Laatst gewijzigd op 18 juni 2020
om 18:44 uur.
juni 18 at 11:00 AM.
Last modified on juni 18, 2020
at 18:44 PM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

18 juni om 11:00 uur.
Laatst gewijzigd op 18 juni 2020
om 18:44 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

juni 18 at 11:00 AM.
Last modified on juni 18, 2020
at 18:44 PM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Desondanks blijven de verkiezingsuitslagen die maandagmiddag bekend werden gemaakt gewoon geldig. ‘De uitslagen laten geen afwijkingen zien’, zegt RUG-woordvoerder Jorien Bakker.

Fraudegevoelig

Vorige week trok De Vrije Student in UKrant aan de bel over de fraudegevoeligheid van de stemomgeving. De URL die naar de persoonlijke stempagina van studenten leidde, bevatte zowel hun gebruikersnaam als wachtwoord, waardoor je in theorie een programmaatje zou kunnen schrijven om alle accounts te achterhalen en te gebruiken.

Universiteitsblad Folia van de Universiteit van Amsterdam – waar vorige week ook verkiezingen waren – nam de proef op de som en schreef het programmaatje. Daarmee kregen ze niet alleen toegang tot 49 UvA-accounts, maar ook tot 31 stemaccounts van de RUG. Ze deden dit tijdens de verkiezingsweek en hadden dus potentieel voor studenten kunnen stemmen. Dat deden ze niet.

Verkiezingsuitslag

Een RUG-woordvoerder liet UKrant vorige week weten al op de hoogte te zijn van de fraudegevoeligheid. De RUG vreesde toen niet dat het zou leiden tot onregelmatigheden of daadwerkelijke stemfraude. 

Volgens Bakker is dat nog steeds het geval. ‘Wij hebben geen reden te twijfelen aan de maandag gepresenteerde verkiezingsuitslag; die is gewoon geldig’, schrijft ze in een reactie op het beveiligingslek. De uitslagen die via WebElect zijn binnengekomen zijn nagekeken door het Centraal Stembureau van de RUG. Die check is volgens de universiteit voldoende. 

Zowel het aantal uitgebrachte stemmen als de manier waarop is gestemd geeft volgens de RUG geen aanleiding om aan de uitslagen te twijfelen. ‘We nemen het uiteraard wel heel serieus en zullen dit punt meenemen in onze evaluatie van de u-raadsverkiezingen’, zegt Bakker. 

Vijftien miljoen inlogpogingen

Het programma dat Folia gebruikte deed volgens het universiteitsblad vijftien miljoen inlogpogingen in twintig minuten. WebElect had niet door dat dit plaatsvond en greep dus niet in. 

Een woordvoerder van de UvA liet woensdagmorgen aan Folia weten dat de universiteit meteen een onderzoek naar het beveiligingslek start. De universiteit vraag onder meer WebElect om opheldering. Pas na dit onderzoek kan de universiteit met zekerheid zeggen of er consequenties zijn voor de Amsterdamse verkiezingsuitslag. 

WebElect heeft aan Folia laten weten nu versneld een al geplande beveiligingsupdate uit te gaan voeren.

ISO bezorgd om 54.000 extra studenten met studieachterstand

ISO maakt zich zorgen

54.000 extra studenten met studieachterstand

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) maakt zich zorgen over de grote stijging van het aantal studenten met een studieachterstand. Volgens onderzoek van ResearchNed zijn dat er dit jaar 54.000 meer dan in 2018.
17 juni om 11:13 uur.
Laatst gewijzigd op 17 juni 2020
om 12:01 uur.
juni 17 at 11:13 AM.
Last modified on juni 17, 2020
at 12:01 PM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

17 juni om 11:13 uur.
Laatst gewijzigd op 17 juni 2020
om 12:01 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

juni 17 at 11:13 AM.
Last modified on juni 17, 2020
at 12:01 PM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Het wegvallen van lessen en stages en het gebrek aan eigen thuisfaciliteiten, laboratorium- en practicumonderwijs door de coronamaatregelen zijn volgens het dinsdag gepubliceerde onderzoek de belangrijkste redenen voor de forse toename.

‘In elk klaslokaal op de universiteit zie wel iemand met extra studieachterstand’, zegt ISO-voorzitter Kees Gillesse. 

Onderwijskwaliteit

Hoewel zestig procent van de studenten positief is over de manier waarop hun onderwijsinstelling omgegaan is met onderwijs tijdens de coronacrisis, zegt 75 procent ook dat ze de vorm van het onderwijs slechter vindt dan normaal. Ruim dertig procent van de studenten zegt door de coronamaatregelen minder studiepunten te hebben gehaald.

‘Dit is voor ons aanleiding om ons zorgen te maken over de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs’, zegt Gillesse. ‘Niet alle lessen gaan door en online onderwijs is niet altijd een goede oplossing. Laat staan dat studenten op dit moment de brede ontwikkeling kunnen doormaken die in de studietijd zo belangrijk is.’

Prioriteit

Om verdere studievertraging tegen te gaan, zou volgens het ISO het openbaar vervoer weer beter bruikbaar moeten worden voor studenten. Hoewel fysiek onderwijs mondjesmaat weer wordt georganiseerd, mag dat van de overheid alleen tussen 11 en 15 uur en na 20 uur om het openbaar vervoer niet te overbelasten. 

‘Wat zou helpen is dat er weer meer onderwijs fysiek kan gaan plaatsvinden. Daarvoor is nodig dat het kabinet onderwijs prioriteit geeft. Alleen onderwijs op beperkte tijden helpt daar niet bij’, zegt Gillesse.

Kritisch

Het ISO is ook kritisch over het feit dat zij dit onderzoek zelf hebben moeten laten uitvoeren. ‘Deze cijfers moeten het ministerie, universiteiten en hogescholen echt zelf boven tafel halen om goed beleid te kunnen maken. Sturen op zicht moet niet de regel worden. Je moet ook willen uitzoeken hoe het zit.’

Hoeveel RUG-studenten bijdragen aan de opgelopen studieachterstand, is op dit moment nog onduidelijk. 

Zetelverdeling u-raad blijft gelijk

22,1 procent van studenten stemde

Zetelverdeling u-raad blijft gelijk

Er verandert volgend jaar niets aan de zetelverdeling onder de studentenpartijen in de universiteitsraad. Alle partijen hebben hetzelfde aantal zetels gekregen als in de huidige samenstelling.
15 juni om 18:13 uur.
Laatst gewijzigd op 16 juni 2020
om 19:16 uur.
juni 15 at 18:13 PM.
Last modified on juni 16, 2020
at 19:16 PM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

15 juni om 18:13 uur.
Laatst gewijzigd op 16 juni 2020
om 19:16 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

juni 15 at 18:13 PM.
Last modified on juni 16, 2020
at 19:16 PM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Dat maakte Arjen Dijkstra, hoofd van het Universiteitsmuseum, maandagmiddag bekend tijdens de verkiezingsuitslagen. De uitslagen werden vanwege de coronamaatregelen uitgezonden via een livestream op het YouTubekanaal van de universiteit. 

Lijst Calimero en Studenten Organisatie Groningen behouden beide hun vijf zetels. Democratische Academie Groningen en De Vrije Student houden beide één zetel.

Opkomst

In totaal stemde 22,1 procent van alle studenten voor de universiteitsraad. Dat is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar, toen 24,9 procent van alle studenten hun stem uitbracht.

Rector Cisca Wijmenga is blij met de opkomst. ‘Het is voor de eerste keer in bijna vijftig jaar dat de verkiezingen online zijn’, zei ze in een videoboodschap. ‘Toch nam bijna een kwart van de studenten de moeite om te stemmen. Wij zijn daar erg blij mee, want het is enorm belangrijk dat studenten actief deelnemen.’

Faculteiten

Behalve voor de universiteitsraad, stemden studenten ook voor hun vertegenwoordigers in de faculteitsraden. Drie van de elf faculteiten hielden geen verkiezingen, omdat ze onvoldoende kandidaten hadden. In deze faculteiten werden de aangedragen kandidaten automatisch verkozen.

Van de overige faculteiten was de opkomst bij University College Groningen het hoogst. Daar stemde 49,8 procent van de studenten. Bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde was de opkomst met 16 procent het laagst. 

Alleen bij de Faculteit Wijsbegeerte en de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen steeg het opkomstpercentage. Respectievelijk stemde op die faculteiten dit jaar 33 en 22,5 procent van de studenten voor de faculteitsraad. 

RUG zakt 14 plaatsen in QS Rankings, nu op 128

RUG zakt 14 plaatsen in QS Rankings, nu op 128

De Rijksuniversiteit Groningen is veertien plaatsen gezakt in de nieuwe QS World University Rankings en staat nu op plek 128.
15 juni om 18:06 uur.
Laatst gewijzigd op 16 juni 2020
om 12:09 uur.
juni 15 at 18:06 PM.
Last modified on juni 16, 2020
at 12:09 PM.


Giulia Fabrizi

Door Giulia Fabrizi

15 juni om 18:06 uur.
Laatst gewijzigd op 16 juni 2020
om 12:09 uur.
Giulia Fabrizi

By Giulia Fabrizi

juni 15 at 18:06 PM.
Last modified on juni 16, 2020
at 12:09 PM.
Giulia Fabrizi

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Dat is de laagste positie die de RUG sinds 2012 op de ranglijst van universiteiten heeft gehad. In 2015 stond Groningen nog op plek 90.

De jaarlijkse lijst wordt grotendeels samengesteld aan de hand van gegevens uit vragenlijsten, die voor meer dan de helft de uiteindelijke score bepalen. Daarnaast telt de reputatie van de onderwijsinstelling, die ook aan de hand van vragenlijsten getoetst wordt, voor een belangrijk deel mee.

Top 100

De TU Delft en de Universiteit van Amsterdam zijn nog steeds de enige twee Nederlandse universiteiten in de top 100 van de QS Rankings. Delft valt na jaren van stijging wat terug naar positie 57, terwijl de UvA weer klimt: van 64 naar 61. Van de andere Nederlandse universiteiten verliezen er zeven terrein, waaronder dus de RUG. 

Het Massachusetts Institute of Technology (MIT) voert de ranglijst aan, gevolgd door Harvard en Stanford.