Confucius Instituut moet weg uit RUG-pand (UPDATE)

Confucius Instituut moet weg uit RUG-pand (UPDATE)

Het Confucius Instituut Groningen mag niet langer in het universiteitsgebouw aan de Oude Boteringestraat blijven. De RUG heeft besloten het instituut in een pand buiten de universiteit onder te brengen.
23 juni om 10:23 uur.
Laatst gewijzigd op 23 juni 2021
om 12:06 uur.
juni 23 at 10:23 AM.
Last modified on juni 23, 2021
at 12:06 PM.


Door Giulia Fabrizi

23 juni om 10:23 uur.
Laatst gewijzigd op 23 juni 2021
om 12:06 uur.

By Giulia Fabrizi

juni 23 at 10:23 AM.
Last modified on juni 23, 2021
at 12:06 PM.

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Het besluit volgt op antwoorden van demissionair onderwijsminister Ingrid van Engelshoven na Kamervragen. Volgens de minister zou het goed zijn als de RUG zich los maakt van het instituut, om zo de zorgen over mogelijke aantasting van de academische vrijheid weg te nemen.

In maart besloot RUG-baas Jouke de Vries een onderzoek in te stellen naar de bestuurlijke relatie tussen de gemeente Groningen, Hanzehogeschool en uni enerzijds en het instituut anderzijds. ‘De RUG heeft oog voor de zorgen die zijn geuit met betrekking tot de samenwerking met de Confucius Instituten’, licht woordvoerder Gernant Deekens toe. ‘Het doel is om meer afstand te creëren.’

Toch blijven de Chinese taal en cultuur belangrijke academische onderwerpen, benadrukt de universiteit. ‘Daarom inventariseert de RUG nu of en hoe zij zelf in de grote vraag naar kennis over het moderne China en de Chinese taal kan voorzien’, zegt Deekens. De inventarisatie wordt later dit jaar afgerond. Over de uitkomsten en de eventuele gevolgen wil de universiteit ‘graag’ met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in gesprek.

Groeiende zorgen

De Confucius Instituten liggen al langer onder vuur. Bezorgde Chinese studenten en universiteitsraadspartij De Vrije Student pleitten in februari in een petitie om de banden met het instituut te verbreken. Dat zou te dicht bij de Chinese overheid staan en daardoor een groot risico zijn voor de academische vrijheid aan de RUG.

Een soortgelijke waarschuwing over Chinese inmenging kwam in juni 2020 ook van onderzoeksinstituut Clingendael: de inbedding van Confucius Instituten in Nederlandse kennisinstellingen zou leiden tot Chinese bemoeienis met Nederlands onderzoek. De onvrijheid in China zou leiden tot zelfcensuur bij Nederlandse onderzoekers.

In februari van dit jaar kwam het contract van hoogleraar Chinese taal en cultuur Oliver Moore ter discussie: hij zou volgens dat document het Chinese imago niet mogen schaden. Bovendien brachten de Nederlandse veiligheidsdiensten AIVD, MIVD en NCTV in dezelfde maand een rapport naar buiten waarin zij waarschuwden voor mogelijke spionage door China op Nederlandse onderwijsinstellingen. 

Stap verder

De kwesties rond het instituut leidden al eerder tot Kamervragen. Daarop reageerde Van Engelshoven voorzichtig en zei in gesprek te willen met de RUG. Ook heeft ze onlangs gesproken met de Zuyd Hogeschool in Maastricht, de enige andere Nederlandse instelling die nog gelieerd is aan een Confucius Instituut. 

Van Engelshoven stelt dat de gesprekken ‘een wisselend bewustzijnsniveau ten aanzien van kennisveiligheid’ laten zien. Hoewel de onderwijsinstellingen de risico’s zeggen te kennen, is ‘nog niet overal het bewustzijn ten aanzien van kennisveiligheid ook tot in de haarvaten van de organisatie doorgedrongen’, schrijft ze. 

Hoger onderwijs woest op Van Engelshoven

Foto Elmer Spaargaren

Pas in augustus besluit over afstand bij colleges

Hoger onderwijs woest op Van Engelshoven

Universitair medewerkers uit heel Nederland zijn woest op demissionair onderwijsminister Ingrid van Engelshoven. Die wil dat universiteiten voor september onderwijsvormen voorbereiden met en zonder anderhalve meter afstand.
21 juni om 16:48 uur.
Laatst gewijzigd op 22 juni 2021
om 15:28 uur.
juni 21 at 16:48 PM.
Last modified on juni 22, 2021
at 15:28 PM.


Door Giulia Fabrizi

21 juni om 16:48 uur.
Laatst gewijzigd op 22 juni 2021
om 15:28 uur.

By Giulia Fabrizi

juni 21 at 16:48 PM.
Last modified on juni 22, 2021
at 15:28 PM.

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Ze schreef dat vrijdag in een brief aan alle universiteitsbesturen, die ze een dag later op Twitter deelde. Den Haag besluit op 13 augustus pas welk scenario daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 

Eerder hoorden de universiteiten nog dat ze naar alle waarschijnlijkheid uit konden gaan van colleges zonder afstandsbeperking. Het college van bestuur van de RUG besloot daarop in mei over te gaan op een planning waarin geen rekening wordt gehouden met de anderhalve meter, maar waarin groepen maximaal 75 mensen groot zijn.

Onwerkbaar

De tweet van de onderwijsminister viel niet in goede aarde. ‘Realiseert u zich wel wat u van docenten en ondersteunende diensten vraagt? Een groep mensen die op hun tandvlees lopen. Hopeloos’, reageerde hoogleraar privaatrecht Charlotte Pavillon. 

‘Leveren jullie dan ook voor de komende maanden een extra setje roosteraars?’ vroeg onderwijscoördinator Eva Teuling. 

De gemene deler van de honderden reacties is dat het plan onwerkbaar is voor zowel docenten als roosteraars. ‘Ik plan alles ‘normaal’. Als dat niet kan schakel ik om naar alles online. Dat werkt, maar minder goed’, schreef Casper Albers, hoogleraar statistiek.

‘Ik ga niet ook nog een optie 3 voorbereiden. Ik ben er wel een beetje klaar mee dat de overheid alles opent behalve het onderwijs. Dan moet ’t maar een keer fout gaan.’

Aan het lijntje 

Ook het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is ontevreden over het nieuws. ‘Heel Nederland mag weer naar kantoor, op vakantie en naar festivals, maar de student wordt wederom aan het lijntje gehouden’, stelt voorzitter Lisanne de Roos. ‘Het is onbegrijpelijk dat studenten en instellingen nóg langer in onzekerheid blijven over hoe het komende collegejaar eruit gaat zien: 13 augustus is echt te laat.’

De Landelijke Studentenvakbond is in tegenstelling tot het ISO wel blij met het nieuws. Volgens voorzitter Ama Boahene is het vooral goed nieuws dat fysiek onderwijs in het nieuwe jaar lijkt te kunnen en moeten universiteiten zich ‘op het beste scenario voorbereiden’.

Commissie bekijkt geldigheid uitslag verkiezingen

Commissie bekijkt geldigheid uitslag verkiezingen

Doordat sommige personeelsleden tijdens de universitaire verkiezingen niet mochten stemmen, greep een verkiesbare kandidaat voor de faculteitsraad van letteren net naast een zetel. Een geschillencommissie moet nu besluiten of de uitslag geldig is.
17 juni om 17:09 uur.
Laatst gewijzigd op 21 juni 2021
om 15:25 uur.
juni 17 at 17:09 PM.
Last modified on juni 21, 2021
at 15:25 PM.


Door Giulia Fabrizi

17 juni om 17:09 uur.
Laatst gewijzigd op 21 juni 2021
om 15:25 uur.

By Giulia Fabrizi

juni 17 at 17:09 PM.
Last modified on juni 21, 2021
at 15:25 PM.

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Eerder deze week hield de geschillencommissie een hoorzitting over de kwestie. Daarin werden drie bezwaren behandeld die tegen de uitslag zijn ingediend.

Geramé Wouters, docent Nederlands bij het Talencentrum, stelde zich dit jaar kandidaat voor de faculteitsraad van letteren en werd op drie stemmen na niet in de raad verkozen. Zij diende een bezwaar in, omdat een deel van haar collega’s van het Talencentrum dit jaar niet mocht stemmen.

Die hadden, als dat wel had gemogen, een stem op Wouters uitgebracht en was ze in de faculteitsraad gekomen, stelt zij. ‘En dit zijn mensen die in 2019 en 2017 wel mochten stemmen. Ik vind dit belangrijk, omdat de dagelijkse praktijk van het Talencentrum ook in de medezeggenschap van de faculteit vertegenwoordigd moet worden.’

Regelement gewijzigd

De week na de verkiezingen stuurde vakbondsman Maarten Goldberg een klacht naar het Centraal Stembureau (CS), omdat bleek dat oproepkrachten bij het Talencentrum niet mochten stemmen. Zij waren op 1 maart 2021 in dienst van de RUG, waardoor ze volgens het Reglement Universiteitsraad wel recht hebben om te stemmen, aldus Goldberg.

Het CS bevestigt dat oproepkrachten dit jaar niet in het stemregister stonden. Volgens het bureau is daartoe besloten omdat de groep oproepkrachten zeer divers is. Het zou veelal gaan om medewerkers die kleine en vaak tijdelijke aanstellingen hebben en die ook onregelmatig worden ingezet.

U-raad niet geraadpleegd

‘Hoe kan het dat het kiesreglement dat wij hebben vastgesteld opeens anders is geïnterpreteerd, terwijl wij dat niet hebben veranderd?’ vroeg Antoon de Baets van de Personeelsfractie donderdag tijdens de commissievergadering middelen van de universiteitsraad. Want als de regels worden aangepast, dan moeten die eerst langs de universiteitsraad, aldus De Baets.

Aart Korten, hoofd van de juridische afdeling, zei dat het gaat om mensen met een nulurencontract die taken vervullen zoals surveilleren en soms maar een paar keer per jaar opgeroepen worden. De Baets attendeerde hem erop dat dat bij het Talencentrum juist niet het geval is. ‘Daar gaat het in de praktijk vooral over mensen die heel wat uren werken en vaak ook al jarenlang. En het maakt een verschil, want een van hun kandidaten is nu niet verkozen.’

Volgens Korten gaat de redenatie van De Baets niet op. ‘Want de persoon in kwestie stond als verkiesbaar op de lijst, en is niet verkozen.’ Korten zei dat voor de volgende verkiezingen opnieuw wordt gekeken naar het stemrecht van mensen in het Talencentrum.

Nieuwe verkiezingen

De geschillenadviescommissie buigt zich nu over de drie bezwaarschriften. Tot die tijd is de uitslag van de verkiezingen voor de personeelsgeleding op de universiteit aangehouden, aldus Korten. De commissie zal haar advies zo snel mogelijk uitbrengen bij het college van bestuur.

‘Het college houdt de adem in wat het advies zal zijn’, zei Korten. ‘Het hangt natuurlijk een beetje af van hoe het advies zal luiden, maar in zijn algemeenheid neemt het college dit soort adviezen over. Ook als het zou betekenen dat voor een deel, of de gehele personeelsgeleding, de verkiezingen opnieuw moeten worden gehouden.’

Te weinig afgedrukt door corona: printkosten omhoog

Te weinig afgedrukt door corona: printkosten omhoog

De printkosten op de universiteit stijgen per 1 juli, omdat er het afgelopen jaar door de coronapandemie weinig is geprint. Hoe zit dat eigenlijk?
15 juni om 12:06 uur.
Laatst gewijzigd op 16 juni 2021
om 10:02 uur.
juni 15 at 12:06 PM.
Last modified on juni 16, 2021
at 10:02 AM.


Door Giulia Fabrizi

15 juni om 12:06 uur.
Laatst gewijzigd op 16 juni 2021
om 10:02 uur.

By Giulia Fabrizi

juni 15 at 12:06 PM.
Last modified on juni 16, 2021
at 10:02 AM.

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Binnenkort betaal je voor een enkelzijdig, zwart-witprintje op A4 3,5 cent in plaats van 3,2. Wil je in kleur printen? Dan betaal je nog iets meer dan voorheen, namelijk 7,3 cent in plaats van 6,7.

De universiteit maakte de nieuwe prijslijst vorige week bekend en meldde er meteen bij dat de prijsstijging komt doordat er – vanwege corona – de afgelopen periode minder geprint is. 

Vaste en variabele lasten

Bij navraag legt RUG-woordvoerder Anja Hulshof uit dat het te maken heeft met de vaste lasten die per print gerekend worden. ‘De kostprijs bestaat deels uit vaste lasten en deels uit variabele lasten. De vaste lasten zijn verdisconteerd in de prijs per print.’

Met andere woorden: wordt er niet geprint, dan komt er ook geen vergoeding voor de vaste lasten binnen. ‘Nu door de pandemie het aantal prints drastisch is gedaald, ontstaat er een probleem met de vaste lasten’, zegt Hulshof. 

Doorberekend

Maar is het niet een beetje zuur dat de kosten van de pandemie doorberekend worden aan studenten, die toch al een zwaar jaar hadden? De prijzen worden ieder jaar in juni geïndexeerd, laat Hulshof weten. ‘En in de afgelopen drie jaar was er geen aanleiding om ze te veranderen en zijn ze gelijk gebleven.’

Ondanks de huidige prijsstijging blijft de universiteit volgens Hulshof aan de onderkant van de marktprijzen voor printen zitten. ‘Het is nog steeds een goede prijs voor printen en dat willen we vol kunnen blijven houden.’ 

Training voor student tegen seksueel geweld

Amnesty: 1 op 10 vrouwen tijdens studie verkracht

Training voor student tegen seksueel geweld

Bestuursleden en barcommissarissen van Groningse studentenverenigingen krijgen sinds woensdag training in het herkennen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag tussen studenten.
10 juni om 17:53 uur.
Laatst gewijzigd op 15 juni 2021
om 9:25 uur.
juni 10 at 17:53 PM.
Last modified on juni 15, 2021
at 9:25 AM.


Door Giulia Fabrizi

10 juni om 17:53 uur.
Laatst gewijzigd op 15 juni 2021
om 9:25 uur.

By Giulia Fabrizi

juni 10 at 17:53 PM.
Last modified on juni 15, 2021
at 9:25 AM.

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

De eerste training was toevallig op de dag dat Amnesty International een rapport uitbracht waaruit blijkt dat ruim een op de tien vrouwelijke studenten in haar studietijd slachtoffer is geweest van verkrachting. Het overkomt ook 1 procent van de mannelijke studenten.

‘In het najaar kwamen wij in contact met de GGD en de Nachtraad die een rapport hadden geschreven over grensoverschrijdend gedrag tijdens het uitgaan’, zegt Maureen van Blerk, extern van Dizkartes. ‘Naar aanleiding daarvan zijn we met ze om tafel gegaan om te bespreken hoe we dit onderwerp konden oppakken binnen de vereniging.’

Ingrijpen

Uit die gesprekken is het initiatief voor de trainingen ontstaan. ‘Als bestuursleden en barcommissarissen  grensoverschrijdend gedrag zien, kunnen we ook eerder ingrijpen’, zegt Van Blerk.

De trainingen, die worden gegeven door het Centrum Seksueel Geweld, Sense Noord-Nederland en de Nachtraad, zijn inmiddels ook door andere studentenverenigingen omarmd. ‘Toen we hiermee aan de slag gingen, is het binnen Contractus besproken, waar alle verenigingen bij aangesloten zijn. Daardoor kan elke vereniging meedoen’, zegt Van Blerk.

Aandacht belangrijk

Dat aandacht voor grensoverschrijdend gedrag onder studenten belangrijk is, bleek woensdag opnieuw na de cijfers die Amnesty International naar buiten bracht. Hoewel 14 procent van de slachtoffers zegt dat de gebeurtenis invloed heeft of heeft gehad op de studieresultaten of hun mentale gezondheid, meldde slechts 3 procent het bij de vertrouwenspersoon van de eigen onderwijsinstelling.

Het Centrum Seksueel Geweld biedt ook professionele hulp voor mensen die een ongewenste seksuele ervaring hebben meegemaakt.

Cultuuromslag nodig

Volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) laten de cijfers zien dat er een cultuuromslag nodig is binnen de onderwijsinstellingen en in het studentenleven. ‘Binnen het studentenleven kan soms nog lichtzinnig gedaan worden over seksueel grensoverschrijdend gedrag’, zegt LSVb-voorzitter Lyle Muns.

‘We moeten er daarom voor zorgen dat er meer ruimte komt om het gesprek hierover te voeren en dat er consequenties zijn als iemand de grens over gaat.’ Wat betreft de LSVb spelen de onderwijsinstanties daar ook een grote rol in. Zo zouden zij meldprocedures zichtbaar op de websites moeten plaatsen en zouden ze ook duidelijk moeten maken hoe meldingen afgehandeld worden.

KEI-week dit jaar bijna als vanouds met feesten en markten

Full Moon Party tijdens de KEI-week van 2017.

KEI-week bijna als vanouds met feesten en markten

Fysieke feesten, informatiemarkten, een stadswandeling en een eigen podcast. De KEI-week lijkt in augustus weer ouderwets gezellig te kunnen worden.
9 juni om 9:47 uur.
Laatst gewijzigd op 14 juni 2021
om 9:30 uur.
juni 9 at 9:47 AM.
Last modified on juni 14, 2021
at 9:30 AM.


Door Giulia Fabrizi

9 juni om 9:47 uur.
Laatst gewijzigd op 14 juni 2021
om 9:30 uur.

By Giulia Fabrizi

juni 9 at 9:47 AM.
Last modified on juni 14, 2021
at 9:30 AM.

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Ze moet nog een slag om de arm houden, maar KEI-voorzitter Willemijn Griep is hoorbaar enthousiast over haar plannen voor de aankomende KEI-week. ‘Alles is vanwege de coronamaatregelen nog onder voorbehoud, maar in principe is het plan om op maandag, dinsdag en vrijdag fysieke feesten te organiseren.’

Dat zal niet zoals normaal in de binnenstad zijn, maar op festivalterrein Roodehaan aan de rand van de stad. ‘Voor de feesten zul je dan een test- of vaccinatiebewijs moeten laten zien’, zegt Griep. Ze zullen niet vrij toegankelijk zijn, zoals normaal wel het geval is. ‘We moeten controle kunnen houden over de aantallen mensen die binnenkomen. Maar op deze manier kunnen we de afstandsregel tijdens de feesten waarschijnlijk wel laten gaan.’

Vergunningen

Hoewel alles erop wijst dat er in augustus meer mogelijk is dan afgelopen jaar, is het zoals elk jaar nog wachten op de nodige vergunningen. Die komen meestal een paar weken voor de KEI daadwerkelijk begint, zegt Griep. 

Wellicht extra spannend in een jaar waarin niets verliep zoals normaal? ‘We zijn nu eigenlijk constant in gesprek met de gemeente, de politie en de brandweer’, zegt ze. ‘We hebben wekelijks contact met ze om onze plannen te bespreken en passen die aan waar het nodig is. De vergunning is dus nog niet verleend, maar het proces is in volle gang.’ 

Daarom heeft Griep er ook vertrouwen in dat, mits de landelijke coronamaatregelen het toelaten, het wel goed komt met de toestemming.

Informatie- en sportmarkt

Behalve de feesten zullen ook vaste elementen als de informatiemarkt en de sportmarkt terugkeren. ‘Om de mensen te kunnen verdelen, organiseren we de markten net als vorig jaar verspreid over twee dagen’, zegt Griep. ‘De informatiemarkt is op de Drafbaan in het Stadspark en de Sportmarkt zoals altijd op het ACLO-terrein.’

Helemaal normaal zal het dit jaar nog niet zijn. ‘Maar het wordt in ieder geval een KEI-week waarin meer kan dan vorig jaar. De nadruk ligt echt meer op het fysieke.’

De pijnpunten liggen bloot: hoe pakt FEB die aan?

Foto: Clay Banks via Unsplash

De pijnpunten liggen bloot: hoe pakt FEB die aan?

Er valt wel het nodige te verbeteren op het gebied van diversiteit, inclusie en sociale veiligheid bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB), blijkt uit onderzoek dat het bestuur liet uitvoeren. Gaat de faculteit nu totaal op de schop?
9 juni om 9:27 uur.
Laatst gewijzigd op 14 juni 2021
om 9:31 uur.
juni 9 at 9:27 AM.
Last modified on juni 14, 2021
at 9:31 AM.


Door Giulia Fabrizi

9 juni om 9:27 uur.
Laatst gewijzigd op 14 juni 2021
om 9:31 uur.

By Giulia Fabrizi

juni 9 at 9:27 AM.
Last modified on juni 14, 2021
at 9:31 AM.

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

De resultaten zijn niet mals. Sommige medewerkers ervaren sociale onveiligheid, er zijn aanwijzingen voor beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen, in de hogere rangen van FEB zijn duidelijk minder vrouwen en internationals te vinden en het lijkt erop dat diezelfde groepen minder toegang hebben tot de informele netwerken die juist zo belangrijk zijn binnen de faculteit.

‘We zijn het onderzoek niet voor niets gestart’, zegt decaan Peter Verhoef. Toen hij in 2019 aantrad, werd hem naar eigen zeggen al snel duidelijk dat het bestuur ‘met het onderwerp aan de slag moest’. Het instellen van een relatief onafhankelijke, grote en divers samengestelde werkgroep was daarin de eerste stap. ‘Het belangrijkste was dat we breed zicht wilden krijgen op wat er speelde.’

Aanbevelingen

Nu de pijnpunten zijn blootgelegd, is de belangrijkste vervolgvraag: hoe pakt FEB die aan? Volgens de werkgroep, die een heel aantal aanbevelingen aan het rapport toevoegde, kan dat deels door beleidsveranderingen. 

Zo adviseert de werkgroep onder meer dat de criteria rond het toekennen van middelen en promoties inzichtelijker zouden moeten worden gemaakt en dat benoemingsadviescommissies per definitie uit een diverse en wisselende groep mensen zouden moeten bestaan. 

Verhoef erkent dat criteria voor promoties voorheen niet altijd even helder werden toegepast. ‘Daarom hebben we vorig jaar geprobeerd een meer eenduidig tenuretrackbeleid te creëren. Ook hebben we standaard evaluatieformulieren ingevoerd die voor iedere kandidaat hetzelfde zijn.’ 

Ouders

Met een derde aanbeveling, het uitbreiden van verlofmogelijkheden voor jonge ouders, ging het bestuur ook zelf al aan de slag. Voor die groep wordt de onderwijsvrije periode uitgebreid. ‘Dat houdt in dat iemand die zwanger is geweest, standaard zes maanden geen onderwijs hoeft te geven’, zegt Verhoef. ‘En dat dit niet alleen geldt voor vrouwen, maar in een verkorte periode ook voor mannen. Ook als het niet om een bevalling gaat, maar bijvoorbeeld om het adopteren van een kind: het uitgangspunt is het stichten van een familie.’

Dit soort beleidsveranderingen zijn de eerste stappen die medewerkers meer inzicht moeten geven in de processen op de faculteit, zodat ze hopelijk minder het gevoel krijgen dat sommigen van hen onterecht benadeeld worden. Ook zou het de mogelijke vooringenomenheid in selectieprocedures moeten verminderen, waardoor een diversere groep mensen hogerop komt en gelijke gevallen ook gelijke kansen krijgen. 

Ongepaste opmerkingen

Maar hoe pak je dat aan als het om sociale aspecten van het faculteitsleven gaat? Want hoewel een groot deel van de medewerkers zegt tevreden te zijn over de cultuur op de faculteit, is er ook een deel dat zegt zich in wisselende mate onveilig te voelen. Daarbij worden voorbeelden genoemd van verbale agressie, discriminatie en pestgedrag, dat soms tot uiting komt in ogenschijnlijk kleine gedragingen.

‘De kleine handelingen en ongepaste opmerkingen zijn misschien al genormaliseerd in de cultuur’, zegt Ella Sebamalai, beleidsadviseur internationalisering en lid van de werkgroep. ‘Waar je eigenlijk naartoe wilt is dat iemand duidelijk kan maken dat iets ongepast is en dat degene die het zei niet alleen reageert met “zo bedoelde ik het niet”, maar ook met “wat kan ik een volgende keer anders doen?”’

Om dat gesprek aan te gaan, moet je iemand die zo’n opmerking maakt wel durven aan te spreken op zijn of haar gedrag. Uit het rapport blijkt dat de impliciete hiërarchische structuur binnen de faculteit dat nog weleens lastig maakt. Want hoe spreek je iemand aan die mogelijk ook over jouw wetenschappelijke toekomst gaat?  

Formele netwerken

‘Als je een probleem hebt met je leidinggevende, maar je vindt het te klein om aan te kaarten, dan zou je ook toegang moeten hebben tot een ander senior persoon’, zegt universitair hoofddocent Robbert Maseland, ook lid van de werkgroep. Om dat te bewerkstelligen stelt de groep voor de kracht van informele netwerken te verkleinen, door als faculteit netwerken tussen mensen te formaliseren.

Dat kan door mentorprogramma’s voor minderheidsgroepen in te stellen binnen de faculteit, maar ook groepen voor promovendi onderling, voor medewerkers in een tenuretrack en voor minderheden. 

Dit zou er volgens de onderzoekers voor kunnen zorgen dat meer medewerkers binnen de faculteit erin slagen om uiteenlopende connecties met collega’s te maken. ‘Als je het gevoel hebt dat je ingebed bent in een groter geheel, dan is dat de kracht’, zegt Maseland. ‘Dan durven collega’s elkaar aan te spreken.’

Leren van elkaar

Volgens Sebamalai kan het faciliteren van netwerken bovendien helpen om van elkaar te leren. ‘Er zijn ook wel degelijk leden van minderheidsgroepen die ondanks het systeem succesvol zijn geweest.’ Dat geldt ook andersom, zegt ze: mensen die het niet lukt, hoewel ze tot een ogenschijnlijk bevoorrechte groep behoren. ‘Voor sommigen werkt het systeem mee, voor anderen tegen.’ 

Tegelijkertijd, zegt ze, moet je je bewust zijn van het verschil dat diversiteit maakt. ‘We moeten nadenken over de rol die diversiteit speelt, en dat kan mede in een individuele aanpak.’

Eerste stap

Zowel de werkgroep als de decaan zijn het erover eens dat het onderzoek een eerste stap is in een meer inclusieve richting, waarbij ook verandering van gedrag nodig is. ‘Ik denk dat er veel onbewust gedrag is’, zegt Verhoef. 

‘Zo’n rapport opent je ogen en leidt tot introspectie. En de verandering begint bij ons als faculteitsbestuur, maar is ook een verantwoordelijkheid van de gehele faculteit. Daarom vinden we het ook belangrijk dat dit in alle eenheden wordt besproken. Er lopen allerlei lijnen door elkaar en ik hoop dat mensen zich empowered voelen om de discussie aan te gaan. Wij willen dat gesprek faciliteren.’

Kwantificeerbare data

Bovendien biedt het rapport voor het eerst op papier inzicht in wat onder medewerkers al in hun dagelijkse leven speelde. ‘De werkgroep heeft kwantificeerbare data en die liggen nu op tafel’, zegt Sebamalai. ‘We kunnen de resultaten meten en de aanpak tweaken voor de toekomst.’ 

Want, stelt Verhoef, als het huidige strategische plan opnieuw herzien wordt, rond 2025, wordt ook dit onderzoek opnieuw gedaan en moeten er resultaten behaald zijn. 

‘Ik zie het rapport als een soort foto van diversiteit, inclusie en sociale veiligheid op onze faculteit. Van hoe we er nu voor staan’, zegt Verhoef. ‘Het proces dat we hiermee ingaan, is er een van de lange adem. De veranderingen heb je niet morgen gerealiseerd. Maar we beginnen er wel mee. En we gaan wel het gesprek aan over hoe we met elkaar omgaan.’

Toezichthouder: ‘Universiteiten, doe Google in de ban’

Beeld: Hebi B. via Pixabay

Bedrijf voldoet niet aan privacywetgeving

Toezichthouder: ‘Universiteiten, doe Google in de ban’

De e-mail en clouddiensten van Google voldoen volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) niet aan de Europese privacywetgeving AVG. Universiteiten, waaronder de RUG, zouden de diensten van Google volgens de AP daarom in de ban moeten doen.
8 juni om 17:35 uur.
Laatst gewijzigd op 9 juni 2021
om 12:32 uur.
juni 8 at 17:35 PM.
Last modified on juni 9, 2021
at 12:32 PM.


Door Giulia Fabrizi

8 juni om 17:35 uur.
Laatst gewijzigd op 9 juni 2021
om 12:32 uur.

By Giulia Fabrizi

juni 8 at 17:35 PM.
Last modified on juni 9, 2021
at 12:32 PM.

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Dit schrijft Het Financieele Dagblad (FD), dat inzage heeft gekregen in twee vertrouwelijke adviezen van de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit. Volgens het FD haalt de AP ‘ongemeen hard uit naar de Amerikaanse softwareleverancier.’

Privacy in gedrang

‘Een belangrijk probleem is volgens de AP dat onderwijsinstellingen niet weten hoe en waar persoonlijke gegevens over hun leerlingen en studenten verwerkt worden, voor welk doel, en met welke grondslag’, schrijft het FD. Daarom kan volgens de toezichthouder deze verwerking niet rechtmatig plaatsvinden, schrijft de krant.

De RUG is een van de universiteiten die de mail- en clouddiensten van Google zoals Gmail, Meet, Docs en Classroom gebruikt. ‘Het probleem is dat onze e-mails, gedeelde documenten en kalenderafspraken nu allemaal ergens bij Google verdwijnen zonder dat we weten wat er precies mee gebeurt’, zegt Jaap-Henk Hoepman, universitair hoofddocent IT-recht.

Regie terugnemen

Die scepsis rondom Google wordt al langer breed gedragen, zegt Hoepman. Nu dat is bevestigd door de AP, zou de universiteit daar een boodschap aan moeten nemen. ‘Je moet van Google af, dat is duidelijk. En dit is een mooie aanleiding om het nu goed te doen. Om te staan voor de publieke zaak en niet opnieuw voor een Google-achtige oplossing te kiezen.’

Daarmee bedoelt Hoepman dat de universiteit de regie over de primaire processen, zoals e-mail en het delen van documenten, niet opnieuw bij een groot techbedrijf in Amerika zou moeten beleggen, maar bij zichzelf moet houden. ‘Gebruik je eigen software en je eigen servers, zodat je weet waar de informatie staat en wat ermee gebeurt.’

Volgens Hoepman beschikt de universiteit al over de nodige middelen om eigen servers voor e-mail en het delen van bestanden via lokale schijven simpel en snel mogelijk te maken. Maar, zegt hij ook, goed schaalbare alternatieven voor diensten zoals Docs en Sheets zijn er nog niet. ‘Je kunt overstappen op Microsoft. Die heeft de privacy wel iets beter geregeld, maar dan ben je nog steeds afhankelijk. Dat zou ik niet aanraden.’

Eigen oplossingen ontwikkelen

Het beste alternatief is volgens hem de samenwerking aangaan met andere publieke instellingen via een netwerk als Public Spaces. ‘Daar zit bijvoorbeeld ook de publieke omroep in’, zegt hij. En ook SURF, de coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijsinstellingen waar de RUG ook deel van uitmaakt, ontwikkelt digitale diensten. 

‘Je zou nu binnen die verenigingen om tafel moeten gaan en de kans grijpen om gezamenlijk een goed alternatief te ontwikkelen. Laat zien dat je als publieke instellingen ook staat voor publieke zaak.’

Verantwoordelijkheid van Google

Toch lijkt het erop dat de universiteit de verantwoordelijkheid voor de gegevens niet snel in eigen beheer zal nemen, maar juist bij Google wil laten. 

‘In principe wordt dit nu opgepakt vanuit de Vereniging van Universiteiten (VSNU) samen met andere overkoepelende onderwijsorganisaties’, zegt RUG-woordvoerder Anja Hulshof. ‘Samen willen ze een beroep doen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Google om de problemen op te lossen, zodat onze medewerkers en studenten de producten veilig kunnen gebruiken.’

Google Cloud laat in een reactie weten dat de Autoriteit Persoonsgegevens nog geen conclusie heeft getrokken over de naleving van de AVG. De AP wees ‘op enkele vragen die Google en het Nederlandse ministerie van Justitie samen verder moeten oplossen’, aldus Google Cloud. ‘Zij vroegen de partijen om hun rollen en verantwoordelijkheid op het gebied van gegevensbescherming nader toe te lichten, maar stelden geen issues omtrent de naleving vast.’

Zorgen over piekopvang eerstejaars

In augustus 2018 werd bij de ACLO een tentenkamp gebouwd om internationals op te vangen die geen kamer konden vinden. Het kwam de gemeente en de RUG op veel kritiek te staan.

Zorgen over piekopvang eerstejaars in Groningen

Gemeenteraadspartij Student en Stad vreest dat Groningen in september opnieuw onvoldoende piekopvang voor studenten zal hebben. Volgens de gemeente loopt het regelen van de opvang volgens planning.
3 juni om 15:55 uur.
Laatst gewijzigd op 7 juni 2021
om 13:52 uur.
juni 3 at 15:55 PM.
Last modified on juni 7, 2021
at 13:52 PM.


Door Giulia Fabrizi

3 juni om 15:55 uur.
Laatst gewijzigd op 7 juni 2021
om 13:52 uur.

By Giulia Fabrizi

juni 3 at 15:55 PM.
Last modified on juni 7, 2021
at 13:52 PM.

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Op dit moment zijn er 75 plekken beschikbaar voor noodopvang, blijkt uit de antwoorden op schriftelijke vragen van de VVD over de piekopvang. De gemeente zegt daarmee op schema te zijn om de benodigde 150 tot 200 plekken voor september klaar te hebben.

Volgens raadspartij Student en Stad is dit aantal echter veel te weinig. ‘De voorspellingen waar de aantallen op zijn gebaseerd, zijn heel erg onzeker’, zegt raadslid Steven Bosch. Zo zijn er volgens Bosch meer studenten die niet afstuderen, meer leerlingen van middelbare scholen die komen studeren en leidt ook Brexit mogelijk tot meer internationals dan voorzien.

Risicofactor

‘Voorheen gebruikte de gemeente in de berekening van het benodigde aantal plekken een risicofactor van 1,3’, zegt Bosch. Daardoor wordt rekening worden gehouden met onzekerheden. ‘Maar die laten we dit jaar varen. Dat is een bijzondere keuze. Want dan houd je minder rekening met de onzekerheden, terwijl we juist dit jaar extra risico’s lopen dat de aantallen toch hoger kunnen zijn dan verwacht.’

Verantwoordelijk wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) kent de onzekerheden. ‘Wij hebben ook aangegeven dat er onzekerheden zijn over de aantallen’, laat hij via zijn woordvoerder Manon Hoiting weten. ‘Maar dat is ook ieder jaar zo gebleken en we hebben het wel steeds kunnen regelen.’ Bovendien, stelt Hoiting, zit de werkgroep die met de noodopvang bezig is nog middenin het proces. ‘We hebben nog tijd om alles voor te bereiden.’

In juli verwacht de gemeente samen met de RUG en Hanzehogeschool een besluit te nemen over het definitieve aantal plekken in de piekopvang en de prijs ervan. Mogelijk zal een deel van die plekken buiten de stad liggen. ‘De wethouder heeft aangegeven dat het ook buiten de gemeentegrenzen kan zijn’, zegt Hoiting. ‘Het is vooral belangrijk dat de stad goed te bereiken is met het openbaar vervoer.’

Eerst een kamer

Bij de bespreking van de schriftelijke vragen tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag, adviseerde wethouder Van der Schaaf alle aanstaande studenten eerst een kamer te vinden, en dan pas naar Groningen te komen.

‘Dat advies geven wij studenten ook al een hele tijd, vooral de internationale studenten’, zegt RUG-woordvoerder Anja Hulshof. ‘Net als in andere grote studentensteden is het ook in Groningen lastig om een kamer te vinden. Daarom informeren wij aanstaande studenten over de platforms en de websites die ze daarvoor kunnen gebruiken. Vooral voor internationale studenten, omdat een kamer in Nederland niet door de universiteit verzorgd wordt. Dat is in het buitenland vaak wel het geval.’

Ondanks de planning van de gemeente en de informatievoorziening van de universiteit, is raadslid Bosch er niet gerust op. ‘De gemeente neemt te veel risico, terwijl er waarschijnlijk opnieuw veel studenten zullen komen. De kans bestaat dat we dan weer tenten voor ze neer moeten zetten.’

FEB met de billen bloot over diversiteit

Onderzoek laat pijnpunten op faculteit zien

FEB met de billen bloot over diversiteit

Nederlandse mannen voeren de boventoon, terwijl het met de sociale veiligheid onder minderheden niet altijd goed is gesteld. Dat blijkt uit een onderzoek van de faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) dat het faculteitsbestuur liet uitvoeren.
2 juni om 12:26 uur.
Laatst gewijzigd op 7 juni 2021
om 11:54 uur.
juni 2 at 12:26 PM.
Last modified on juni 7, 2021
at 11:54 AM.


Door Giulia Fabrizi

2 juni om 12:26 uur.
Laatst gewijzigd op 7 juni 2021
om 11:54 uur.

By Giulia Fabrizi

juni 2 at 12:26 PM.
Last modified on juni 7, 2021
at 11:54 AM.

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Volgens de werkgroep schetsen de resultaten van het onderzoek in algemene cijfers een positief beeld over de faculteit en over de manier waarop ze met diversiteit, inclusie en sociale veiligheid omgaat. Toch waarschuwen de onderzoekers ook dat de resultaten een vertekend beeld kunnen geven.

Kijkend naar de verschillende subgroepen (zoals internationals, vrouwen en junior onderzoekers) blijkt namelijk juist daar het gevoel een stuk pessimistischer te zijn. Zo voelen sommige medewerkers zich in wisselende mate onveilig op de faculteit. In het rapport wordt onder meer melding gemaakt van verbale agressie, discriminatie en pestgedrag.

Wel verwacht

‘Er zijn bevindingen waar we niet blij mee zijn’, zegt Robbert Maseland, voorzitter van de faculteitsraad en lid van de werkgroep. ‘Het is niet alleen rozengeur en maneschijn. Maar deels hadden we de resultaten wel verwacht. Elke grote organisatie kampt met dit soort problemen. Ik zou eerder zijn geschrokken als we dit niet hadden gevonden, omdat mensen zich er dan waarschijnlijk niet over uit hadden durven spreken.’

Ook decaan Peter Verhoef erkent dat bepaalde bevindingen te verwachten waren. ‘We zijn het onderzoek gestart omdat we in de gaten hadden dat een aantal dingen niet in de haak waren.’ Het instellen van een onafhankelijke en diverse werkgroep was volgens hem belangrijk om juist die punten boven tafel te krijgen. ‘Dat je dan ook met de billen bloot moet, is logisch’, zegt hij.

Ongelijkheid

En dat geldt niet alleen voor de sociale veiligheid binnen de faculteit. Hoewel de onderzoekers voorzichtig zijn in hun analyse, concluderen ze ook dat er aanwijzingen zijn voor ongelijkheid in beloning en promotiekansen tussen mannen en vrouwen en tussen Nederlandse medewerkers en internationals. Daarin zijn Nederlandse mannen over het algemeen bevoordeeld ten opzichte van hun vrouwelijke of internationale collega’s.

Volgens de onderzoekers is dit deels te verklaren doordat sommige mensen uit de minderheidsgroepen minder toegang hebben tot informele netwerken binnen de faculteit. En juist die netwerken blijken binnen de FEB-cultuur belangrijk om echt onderdeel uit te maken van de gemeenschap. ‘Daarom zou het belang van interne netwerken voor bestuur en beleid omlaag moeten. Daar hebben wij ook aanbevelingen voor gedaan’, licht Maseland toe.

Niet altijd helder

Daarnaast moeten ook criteria rond het toekennen van middelen en promoties inzichtelijker worden gemaakt. Verhoef erkent dat die voorheen niet altijd even helder waren. ‘Daarom hebben we vorig jaar geprobeerd een eenduidig tenuretrackbeleid te creëren. Ook hebben we een standaard evaluatieformulier ingevoerd, dat voor iedere kandidaat hetzelfde is.’

Hoewel het onderzoek de pijnpunten binnen de faculteit zwart-op-wit zet, benadrukken de onderzoekers ook dat er veel goed gaat. Maseland: ‘Wat we hebben laten zien is dat het over het algemeen goed loopt, maar dat er voor de mensen die wel tegen problemen aanlopen onvoldoende checks and balances zijn. Het belangrijkste is dat we die terugbrengen.’

Daar is het bestuur het mee eens, zegt ook Verhoef. ‘En als er een ding belangrijk voor ons is, dan is dat het verschil in sociale veiligheid tussen verschillende groepen. Iedereen moet zich op zijn plek voelen op de faculteit en er mag geen ruimte zijn voor ongepast gedrag.’

UB weer elke dag tot in de avonduren open

UB weer elke dag tot in de avonduren open

De UB is vanaf deze week weer elke dag tot in de avonduren open. Door de versoepelingen van de coronamaatregelen, kunnen studenten vaker een studieplek bemachtigen.
2 juni om 10:42 uur.
Laatst gewijzigd op 2 juni 2021
om 10:49 uur.
juni 2 at 10:42 AM.
Last modified on juni 2, 2021
at 10:49 AM.


Door Giulia Fabrizi

2 juni om 10:42 uur.
Laatst gewijzigd op 2 juni 2021
om 10:49 uur.

By Giulia Fabrizi

juni 2 at 10:42 AM.
Last modified on juni 2, 2021
at 10:49 AM.

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Wie de laatste maand nog hard aan de bak moet, kan dat sinds deze week weer tot tien uur ’s avonds doen. Sinds maandag is de bibliotheek elke dag van de week, ook in het weekend, van half negen ’s morgens tot tien uur ’s avonds geopend.

Studenten die naar de bibliotheek willen, moeten nog wel vooraf een plek reserveren. Ook blijft het dragen van een mondkapje verplicht tot je aan een studieplek zit en moet er onderling afstand worden gehouden. Tijdens de tentamenperiode van 5 juni tot en met 27 juni zal ook het Harmoniegebouw weer in de weekenden open zijn.

CMB

Behalve de bibliotheek in de binnenstad, is ook de Centrale Medische Bibliotheek (CMB) weer geopend. Studenten kunnen van maandag tot en met vrijdag tussen half negen ’s morgens en vijf uur ’s middags in de CMB terecht. Dat kan zowel voor het lenen van boeken, als voor een studieplek die vooraf gereserveerd moet worden.

Medische studenten die met een medestudent willen studeren, kunnen in de CMB ook groepsruimtes voor maximaal twee personen reserveren.

Inspectie voorlopig tevreden over RUG-plannen tegen werkdruk

Inspectie voor nu tevreden over RUG-plannen tegen werkdruk

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen de Arbeidsinspectie) neemt voorlopig genoegen met de plannen van de RUG om de werkdruk te verlagen en ziet nu geen reden om actie te ondernemen.
27 mei om 14:28 uur.
Laatst gewijzigd op 29 mei 2021
om 13:43 uur.
mei 27 at 14:28 PM.
Last modified on mei 29, 2021
at 13:43 PM.


Door Giulia Fabrizi

27 mei om 14:28 uur.
Laatst gewijzigd op 29 mei 2021
om 13:43 uur.

By Giulia Fabrizi

mei 27 at 14:28 PM.
Last modified on mei 29, 2021
at 13:43 PM.

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Volgens de dienst is de universiteit ‘momenteel bezig met het doorontwikkelen van de aanpak van werkdruk en intern ongewenst gedrag’.

De Inspectie SZW startte het onderzoek nadat WOinActie in december 2019 ruim 700 klachten uit heel Nederland bundelde en aan de dienst voorlegde. Uit de klachten bleek onder meer dat universitaire (hoofd)docenten wekelijks 45 procent overwerken. Voor docenten zonder onderzoeksaanstelling zou dat dat zelfs 50 procent te zijn.

Vrijwel iedereen die een klacht bij WOinActie indiende, zei bovendien hoge stress te ervaren. De hoge werkdruk zou niet alleen stress opleveren in het werk, maar ook doorsijpelen in het privéleven. Meer dan de helft van de melders stelde dat de situatie al langer dan vijf jaar duurde.

Corona

In augustus vorig jaar liet de Inspectie SZW alle Nederlandse universiteiten weten ‘een fors aantal signalen over werkdruk’ te hebben ontvangen. Vanwege de gevolgen van de coronapandemie besloot de dienst niet direct bij de universiteiten langs te gaan, maar moesten die laten zien op welke manier zij de hoge werkdruk aanpakken.

Uit de brief blijkt dat de plannen van de RUG voor nu voldoende zijn. Het merendeel van de universiteiten, aldus de Inspectie, heeft veel maatregelen en voorzieningen getroffen, of zijn druk bezig die uit te voeren. ‘Het effect van de getroffen maatregelen is daarom (nog) niet overal inzichtelijk.’

Klacht over verkiezingen: niet iedereen mocht stemmen

Klacht over verkiezingen: niet iedereen mocht stemmen

Oproepkrachten met een vast contract mochten vorige week hun stem niet uitbrengen tijdens de universitaire verkiezingen. Vakbondsman Maarten Goldberg heeft daarover een klacht ingediend bij het Centraal Stembureau.
26 mei om 17:25 uur.
Laatst gewijzigd op 27 mei 2021
om 14:02 uur.
mei 26 at 17:25 PM.
Last modified on mei 27, 2021
at 14:02 PM.


Door Giulia Fabrizi

26 mei om 17:25 uur.
Laatst gewijzigd op 27 mei 2021
om 14:02 uur.

By Giulia Fabrizi

mei 26 at 17:25 PM.
Last modified on mei 27, 2021
at 14:02 PM.

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Volgens Goldberg blijkt onder meer dat bij het Talencentrum van de Faculteit der Letteren niet alle personeelsleden stemgerechtigd zijn. Het gaat voornamelijk om oproepkrachten, van wie een deel wel in vaste dienst is bij de RUG.

In zijn klacht stelt Goldberg dat op de website van het Centraal Stembureau staat dat ‘alle personeelsleden in dienst van de RUG’ de kans hebben om hun stem uit te brengen. Door de oproepkrachten met een vast contract uit te sluiten, is dat niet gebeurd. Goldberg wil weten hoe de universiteit nu ‘alsnog aan haar wettelijke plicht gaat voldoen’.

Geen stembiljet

Bij het Talencentrum zelf was het probleem al eerder gesignaleerd. De directie heeft de kiescommissie vervolgens gevraagd waarom oproepkrachten niet meegenomen worden en of dit kon worden gewijzigd.

In een schriftelijke reactie erkende het Centraal Stembureau dat oproepkrachten niet stemgerechtigd zijn. ‘Het klopt dat oproepkrachten niet in het kiesregister zijn opgenomen en om die reden ook geen stembiljet hebben ontvangen.’

Onregelmatig

De groep oproepkrachten is zeer divers, stelt het stembureau. Het gaat veelal om medewerkers die kleine en vaak tijdelijke aanstellingen hebben en die ook onregelmatig worden ingezet, zoals surveillanten. ‘In veel gevallen zijn oproepkrachten studenten die al meedoen aan de verkiezingen als student.’

Ook zei het Centraal Stembureau dat het niet meer mogelijk was de groep medewerkers mee te nemen in het kiesregister voor de verkiezingen. Wel wil het de opmerkingen meenemen in een evaluatie ‘om te bezien of dit moet worden heroverwogen’.

Beurspromovendi veroveren zetel in u-raad

De Vrije Student wint, SOG verliest

Beurspromovendi veroveren zetel in u-raad

De Doughnut Party heeft bij haar eerste verkiezingen een zetel in de universiteitsraad gewonnen. SOG verloor een zetel, De Vrije Student kreeg er eentje bij.
25 mei om 19:31 uur.
Laatst gewijzigd op 26 mei 2021
om 21:57 uur.
mei 25 at 19:31 PM.
Last modified on mei 26, 2021
at 21:57 PM.


Door Giulia Fabrizi

25 mei om 19:31 uur.
Laatst gewijzigd op 26 mei 2021
om 21:57 uur.

By Giulia Fabrizi

mei 25 at 19:31 PM.
Last modified on mei 26, 2021
at 21:57 PM.

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

‘Fantastisch’, zei lijsttrekker Taichi Ochi tijdens de bekendmaking dinsdagmiddag, die door de coronacrisis online werd gehouden. Hoewel de jongste partij in de universiteitsraad is opgezet door beurspromovendi, benadrukte Ochi dat die voor alle studenten opkomt. ‘We maken allemaal deel uit van de universiteit en willen de beste ervaring voor alle studenten.’

Behalve de Doughnut Party kan ook studentenpartij De Vrije Student (DVS) tevreden terugkijken. DVS kreeg er een zetel bij en is volgend academisch jaar met twee zetels vertegenwoordigd. Lijst Calimero behield de vijf zetels en Studenten Organisatie Groningen (SOG) leverde een zetel in, waardoor die partij volgend jaar met vier zetels in de raad zit.

Bij de personeelsgeleding bleef de zetelverdeling hetzelfde: acht zetels voor de Personeelsfractie en vier zetels voor de Wetenschapsfractie.

Opkomst

In totaal stemde 22,95 procent van alle studenten voor de universiteitsraad. Hoewel dit percentage een klein beetje hoger ligt dan de 22,11 procent van vorig jaar, is het nog altijd lager dan de 24,9 procent van de laatste fysieke verkiezingen in 2019.

Van het personeel bracht 37,7 procent zijn stem uit voor de universiteitsraad. Dit is een kleine stijging ten opzichte van de 36,1 procent die in 2019 stemde. Volgens bestuursvoorzitter Jouke de Vries kan de lichte stijging van de opkomst bij zowel studenten als medewerkers te maken hebben met de coronapandemie.

‘We zien dat mensen het juist nu belangrijk vinden om te weten wat er op de universiteit gebeurt’, zei hij tijdens de uitzending. ‘Ze willen invloed hebben en dat vinden wij ook belangrijk. De RUG is een grote universiteit en wij vinden het belangrijk om beleid te maken waar onze studenten en medewerkers bij betrokken zijn.’

Faculteiten

Op de faculteiten werd gestemd voor de faculteitsraden. Onder de studenten was het opkomstpercentage over het algemeen hoger dan vorig jaar. Net als vorig jaar stemden bij University College Groningen (UCG) de meeste studenten: 60,8 procent. UCG zag ook de grootste stijging, want vorig jaar was de opkomst 49,08 procent.

Bij de medische faculteit was de opkomst onder studenten het laagst. Daar stemde 17,28 procent van de studenten. De afgelopen twee jaar hebben studenten bij de medische faculteit niet gestemd, omdat het aantal studenten dat meedeed met de verkiezingen even groot was als het aantal te verdelen zetels.

Onder medewerkers werd dit jaar op vijf van de elf faculteiten niet gestemd, omdat het aantal kandidaten net zo groot was als het aantal te verdelen zetels. Ook voor de raden van het Bureau van de universiteit en de Universiteitsbibliotheek werd om dezelfde reden niet gestemd.

Hoogste opkomst

De opkomst onder het personeel was het hoogst voor de dienstraad van het Centrum voor Informatie Technologie (CIT). Daar stemde 66,28 procent van het personeel. Dit was wel een daling ten opzichte van de laatste verkiezingen in 2019, toen 76,54 procent naar de virtuele stembus ging.

Bij de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen stemden de minste personeelsleden. Daar was de opkomst 53,33 procent, een daling ten opzichte van de 56,91 procent in 2019.

Doughnut Party wil brug slaan tussen student en docent

Nieuwe partij doet mee aan verkiezingen

Doughnut Party wil brug slaan tussen student en docent

De nieuwe studentenpartij Doughnut Party stelt zich dit jaar voor het eerst verkiesbaar voor de universiteitsraad. De partij van beurspromovendi wil een brug slaan tussen student en docent.
12 mei om 11:39 uur.
Laatst gewijzigd op 24 mei 2021
om 16:37 uur.
mei 12 at 11:39 AM.
Last modified on mei 24, 2021
at 16:37 PM.


Door Giulia Fabrizi

12 mei om 11:39 uur.
Laatst gewijzigd op 24 mei 2021
om 16:37 uur.

By Giulia Fabrizi

mei 12 at 11:39 AM.
Last modified on mei 24, 2021
at 16:37 PM.

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Lijsttrekker Taichi Ochi (29) zit in de trein van Den Haag naar Groningen als we hem spreken. Hij is beurspromovendus bij de Faculty of Science and Engineering en kan veel van zijn onderzoek achter zijn computer doen. En dat komt goed uit, aangezien hij in Voorburg woont.

‘Ik begon mijn PhD in 2018 en wist niet dat er zo’n verschil was tussen werknemerpromovendi en beurspromovendi’, zegt hij. Dat verschil werd hem snel duidelijk in relatief kleine zaken, zoals het gebrek aan verhuisbudget. ‘En later natuurlijk ook in grotere aspecten. Bijvoorbeeld het feit dat werknemerpromovendi gegarandeerd les mogen geven, terwijl wij erom moeten vragen, maar er niet voor worden betaald.’

Veelbesproken

Het experiment met beurspromovendi is een veelbesproken onderwerp op de RUG. De Groningse universiteit is de enige universiteit in Nederland die honderden beurspromovendi heeft. De laatste jaren hebben ze steeds vaker van zich laten horen, omdat ze vinden dat ze hetzelfde werk doen voor minder beloning.

Vorig jaar brachten ze een manifest uit om daar verandering in te brengen. ‘Het manifest kreeg wel enige aandacht, maar we willen nu verder gaan’, legt Ochi uit. ‘We willen de beurspromovendi een actieve stem geven. De verschillen zijn door de coronapandemie nog eens benadrukt en aangezien dit een universiteitsbreed probleem is, willen we het platform van de universiteitsraad gebruiken om onze stem te laten horen.’

Circulaire economie

De naam is afgeleid van het zogeheten donutmodel. Ochi: ‘Dat gaat uit van de circulaire economie, waarbij je in de problemen komt als je te strak handelt of juist te breed.’

Als voorbeeld noemt hij de maatregelen om het mentale welzijn van promovendi te verbeteren. ‘Er is nu een PhD counselor aangesteld, wat een mooie stap is. Maar dat is een persoon op 1500 mensen en is dus niet voldoende.’

Hiermee val je dus in het gat van de donut, aldus Ochi. ‘Maar doe je niets, dan gaat het ook niet goed met de promovendi, en dat sijpelt vervolgens weer door naar de bachelor- en masterstudenten die promovendi begeleiden.’ En dus is een goede middenweg nodig, zodat de maatregelen circulair doorsijpelen naar de rest van de universiteit, stelt hij.

Generatiekloof

Want de Doughnut Party is er zeker niet alleen voor de beurpromovendi, zegt Ochi. ‘In eerste instantie zijn we opgericht om onze stem te laten horen. Tegelijkertijd kunnen wij onze ervaring ook met de studentenpartijen delen. Tien jaar geleden deed ik mijn bachelor, daarmee is er een soort minigeneratiekloof waarbij ik mijn ervaring kan gebruiken om de huidige studenten te helpen.’

En in hun positie als onderzoeker, begeleider van studenten en in sommige gevallen ook deels als docent, staan ze aan het begin van hun wetenschappelijke carrière. Daarmee staan de leden van de partij dichter bij de docenten en onderzoekers dan de studenten. En zo zouden de ervaringen van de negen leden van de Doughnut Party zomaar de brug kunnen vormen tussen het studentenperspectief en het docentenperspectief, hoopt Ochi.

Studieruimtes oude OB open voor studenten die sneltest doen

Studieruimtes open voor studenten die sneltest doen

In de voormalige openbare bibliotheek zijn vanaf deze week kleine studieruimtes beschikbaar voor maximaal vijf studenten. Wie ze wil gebruiken, moet zich vooraf verplicht laten testen.
12 mei om 9:33 uur.
Laatst gewijzigd op 12 mei 2021
om 9:33 uur.
mei 12 at 9:33 AM.
Last modified on mei 12, 2021
at 9:33 AM.


Door Giulia Fabrizi

12 mei om 9:33 uur.
Laatst gewijzigd op 12 mei 2021
om 9:33 uur.

By Giulia Fabrizi

mei 12 at 9:33 AM.
Last modified on mei 12, 2021
at 9:33 AM.

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

De RUG gebruikt de heropening om te onderzoeken in hoeverre studenten bereid zijn zich te laten testen voor extracurriculaire activiteiten op campus. In de voormalige bibliotheek aan de Oude Boteringestraat kunnen studenten elkaar overhoren voor tentamens, samenwerken aan studieprojecten of examentraining volgen.

Wie hier gebruik van wil maken moet vooraf een plek reserveren. Een student kan een plek reserveren voor de hele groep. Alle studenten moeten wel individueel een test laten afnemen.

Hoe lang het pilotonderzoek precies duurt, is onbekend. 

Universiteiten verwachten weer stevige groei aantal studenten

Oorzaak: Brexit en corona

Universiteiten verwachten weer stevige groei aantal studenten

Universiteiten verwachten komend academisch jaar 5 procent meer studenten. Dat blijkt uit de eerste prognoses van de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU).
11 mei om 17:38 uur.
Laatst gewijzigd op 17 mei 2021
om 10:18 uur.
mei 11 at 17:38 PM.
Last modified on mei 17, 2021
at 10:18 AM.


Door Giulia Fabrizi

11 mei om 17:38 uur.
Laatst gewijzigd op 17 mei 2021
om 10:18 uur.

By Giulia Fabrizi

mei 11 at 17:38 PM.
Last modified on mei 17, 2021
at 10:18 AM.

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator
Volledig bio
News coordinator
Full bio

Het is het tweede jaar op rij dat het aantal studenten aan Nederlandse universiteiten flink toeneemt. Dit jaar groeide het aantal studenten al met 12,8 procent. Ook bij de RUG was die groei te zien, daar steeg het aantal studenten dat een bachelor of een master deed naar een recordhoogte van 36.023 (daarvoor ruim 32.000).

Hoe de prognose van de VSNU zich komend studiejaar vertaalt naar de RUG, is onduidelijk. In februari zei rector Cisca Wijmenga nog dat het aantal vooraanmeldingen in vergelijking met vorig jaar met zo’n 25 procent is toegenomen.

De RUG gaat opnieuw uit van groei, zegt een woordvoerder van de universiteit, maar onduidelijk is hoe groot die zal zijn en hoe het verschil tussen de 5 procent van de VSNU en 25 procent van rector Wijmenga verklaard kan worden.

Verschil tussen faculteiten

Ook benadrukt de woordvoerder dat er grote verschillen zijn tussen de faculteiten. Bij sommige faculteiten, zoals de Faculty of Science and Engineering (FSE) en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB), was de groei groter dan 25 procent, zei de rector eerder. In sommige gevallen was er zelfs sprake van een verdubbeling en dat noemde ze zorgelijk.

De verklaring voor de grote toename is naar alle waarschijnlijkheid een combinatie van de Brexit, waardoor studenten die anders in het Verenigd Koninkrijk waren gaan studeren nu voor Nederland kiezen. Ook de coronacrisis speelt een rol. Daardoor nemen bijvoorbeeld minder studenten een tussenjaar.

Onzekerheid

Hoeveel studenten zich in september precies in Groningen zullen melden, blijft ondanks prognoses dus nog even gissen. Niet in de laatste plaats omdat de huidige prognoses gebaseerd zijn op vooraanmeldingen. Dit zijn niet de definitieve inschrijvingen.

Nederlandse studenten kunnen zich via Studielink aanmelden voor maximaal vier studies. Pas als ze een definitieve keuze maken, wordt hun aanmelding een inschrijving.

Voor internationale studenten is het beeld nog onzekerder. Ook zij melden zich vaak aan voor meer dan één studie of universiteit. Daar bovenop is er nog altijd de onzekerheid van reisrestricties in verband met corona.