Tenure tracker niet meer automatisch hoogleraar

Tenure tracker niet meer automatisch hoogleraar

De universiteit wil dat tenure trackers niet langer automatisch hoogleraar worden. Ze wil een ‘waterhoofd’ voorkomen, waarbij te veel leden van de wetenschappelijke staf hoogleraar zijn.
11 december om 17:12 uur.
Laatst gewijzigd op 15 december 2020
om 15:52 uur.
december 11 at 17:12 PM.
Last modified on december 15, 2020
at 15:52 PM.


Door Christien Boomsma

11 december om 17:12 uur.
Laatst gewijzigd op 15 december 2020
om 15:52 uur.

By Christien Boomsma

december 11 at 17:12 PM.
Last modified on december 15, 2020
at 15:52 PM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

Wetenschappelijke staf die nu binnenkomt als universitair docent op een tenure track, wordt altijd hoogleraar. Wel moet die dan voldoen aan vooraf gestelde eisen omtrent publicaties en het binnenhalen van subsidies.

Ooit leek dat een prima systeem, toen de universiteit vrijwel alleen reguliere leerstoelen bezat en er pas ruimte kwam voor vers bloed als een zittende hoogleraar overleed of met pensioen ging. Maar intussen heeft dat ongewenste gevolgen: er zijn nu wel erg veel hoogleraren.

Leiden

Bovendien is niet elke prof een goede leidinggevende. ‘Niet iedereen heeft de capaciteiten om een groep te leiden’, zei rector Cisca Wijmenga vorige week al in de u-raadscommissie. ‘Je hebt niet alleen hard skills nodig, maar ook soft skills. Daar zien we uitwassen van die we niet willen hebben.’

Er moet dus meer maatwerk komen. Nu is er alleen een research track, maar het college van bestuur ziet ook tracks voor zich op het gebied van onderwijs, impact, leiderschap en – in het geval van het UMCG – klinisch werk.

De Faculty of Science and Engineering en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde willen daarom pilots starten met tenure tracks die kunnen stoppen bij de rang van universitair hoofddocent (uhd).

Kritiek

Toch is er ook kritiek. Simon van der Pol van de Personeelsfractie in de universiteitsraad vreest voor een nieuw plafond waar jonge onderzoekers niet meer doorheen komen. Lorenzo Squintani van de Wetenschapsfractie stelt dat de nieuwe plannen weinig zullen helpen.

De mensen met onvoldoende leiderschapscapaciteiten zíjn al hoogleraar geworden, denkt Squintani. ‘De onbalans is al gecreëerd. Bepaalde faculteiten hebben geen ruimte meer om personeel door te laten stromen naar hogere functies.’

Wijmenga erkent het probleem, maar vindt toch dat er kritischer gekeken moet worden naar hoogleraarsbenoemingen. Ze hoopt dat meer faculteiten FSE en FEB volgen. ‘Er zijn al meer faculteiten die zeggen: we willen ook wel dit soort pilots uitrollen.’

RUG wil studentenclubs groener maken

RUG wil studentenclubs groener maken

De universiteit trekt 10.000 euro per jaar uit om activiteiten van studentenclubs groener te maken. ‘Het is een eerste stap, maar goed voor de bewustwording’, vindt rector magnificus Cisca Wijmenga.
7 december om 11:00 uur.
Laatst gewijzigd op 7 december 2020
om 11:00 uur.
december 7 at 11:00 AM.
Last modified on december 7, 2020
at 11:00 AM.


Door Christien Boomsma

7 december om 11:00 uur.
Laatst gewijzigd op 7 december 2020
om 11:00 uur.

By Christien Boomsma

december 7 at 11:00 AM.
Last modified on december 7, 2020
at 11:00 AM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

Met de subsidie wordt al drie jaar geëxperimenteerd. Maar voortaan mogen ook geaffilieerde verenigingen subsidie aanvragen om hun evenementen duurzamer te maken.

Zo kreeg studievereniging Societas van sociologie 457 euro om thermosflessen aan te schaffen, kreeg TBV Lugus van Industrial Engineering en Management een bijdrage van 200 euro voor een zuinige koelkast en 400 euro voor de aanschaf van Doppers. Studievereniging Marug van economie kreeg 465 euro voor biologische catering.

Gadgets

Aanvragen voor gadgets werden afgewezen, zelfs als dat ging om groene gadgets zoals de bambooks die GLV Idun van biologie en life sciences wilde aanschaffen. Jaarlijks worden veel gadgets aan studenten gegeven die ze helemaal niet nodig hebben, aldus de Green Office in een evaluatie.

Ook werden aanvragen voor vluchtcompensatie (EBF van economie) , printpapier (studentenorkest Bragi) of vleesconsumptie afgewezen omdat die niet als duurzaam worden gezien.

Catering

Ivi Kussmaul van studentenpartij DAG is blij met het initiatief, maar twijfelt over het geld dat aan catering wordt besteed, zei ze in de commissievergadering van de u-raad. Ze vraagt zich af hoe dit de duurzaamheid vergroot, ook al is de catering veganistisch. ‘Ik zou graag meer permanente oplossingen zien, zoals het verduurzamen van de kantoren.’

Rector Wijmenga stelt dat dat niet de bedoeling is van de subsidie. ‘Het is een mooie start om jonge mensen ermee vertrouwd te maken dat je ook dingen kunt recyclen, dat je geen rietjes hebt die niet afbreekbaar meer zijn. Noem maar op. Het is een laagdrempelige manier zodat verenigingen bewust worden en nadenken wat je kunt doen om de wereld een beetje groener te maken.’

RUG wil sneltesten op Zernike

Mogelijk tent voor Aletta Jacobshal

RUG wil sneltesten op Zernike

De RUG wil een pilot om sneltesten te houden voor studenten en personeel. De universiteit denkt daarbij aan een tent voor de Aletta Jacobshal of het uitdelen van testen aan studenten.
3 december om 11:49 uur.
Laatst gewijzigd op 4 december 2020
om 9:34 uur.
december 3 at 11:49 AM.
Last modified on december 4, 2020
at 9:34 AM.


Door Christien Boomsma

3 december om 11:49 uur.
Laatst gewijzigd op 4 december 2020
om 9:34 uur.

By Christien Boomsma

december 3 at 11:49 AM.
Last modified on december 4, 2020
at 9:34 AM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

De universiteit heeft daarover overleg gehad met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Het wachten is nu op een reactie, zei rector magnificus Cisca Wijmenga donderdag in de commissievergadering voor de u-raad.

Eerder had de universiteit ook al plannen om een eigen snelststraat op te zetten, maar door de komst van de XL-testlocatie in Martiniplaza leek die overbodig te zijn geworden.

Capaciteit niet benut

Dat blijkt echter niet het geval. Mensen mochten alleen maar getest te worden als ze werkzaam zijn in het lager of middelbaar onderwijs en een code van de werkgever konden overleggen, zelfs al werd de volle capaciteit van de locatie lang niet benut.

‘We praten met de GGD hierover’, zei Wijmenga. ‘Maar op de een of andere manier hebben ze een soort starre houding. Ik weet ook niet precies waarom.’

Dichter bij de campus

Nu per december ook mensen zonder klachten getest kunnen worden, verandert dat misschien, gaf Wijmenga toe. ‘Maar dat laat onverlet dat je dan naar MartiniPlaza moet en het heel prettig zou zijn als je dit soort mogelijkheden dichter bij de campus zou hebben.’

Bovendien laat de uitslag van de testen in MartiniPlaza, die op papier vijftien minuten zou moeten kosten, vaak lang op zich wachten. ‘Het duurt vaak anderhalf tot twee uur’, zei Wijmenga. ‘Dat zou heel onhandig zijn als je dat wilt doen voorafgaand aan een groot tentamen.’

RUG-bioloog wil dierproef afdwingen via de rechter

Een jonge kauw wordt opgemeten. Foto: Reyer Boxem

RUG-bioloog wil dierproef afdwingen via de rechter

Met een verbod op een experiment met in het wild levende kauwen, blokkeert de Centrale Commissie Dierproeven een belangrijke onderzoekslijn, zegt RUG-bioloog Simon Verhulst. Hij stapte dinsdag naar de rechter.
25 november om 11:22 uur.
Laatst gewijzigd op 25 november 2020
om 12:18 uur.
november 25 at 11:22 AM.
Last modified on november 25, 2020
at 12:18 PM.


Door Christien Boomsma

25 november om 11:22 uur.
Laatst gewijzigd op 25 november 2020
om 12:18 uur.

By Christien Boomsma

november 25 at 11:22 AM.
Last modified on november 25, 2020
at 12:18 PM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

Al in 2016 deed Verhulst de aanvraag voor een experiment bij zestig in het wild levende kauwen. Hij wil jonge dieren het groeihormoon IGF-1 inspuiten. Vervolgens gaat hij kijken of de snellere groei van de dieren misschien ten koste gaat van de gezondheid van de vogels, zoals je die meet aan de telomeren. ‘Maar de Centrale Commissie Dierproeven zegt dat je dit niet moet doen met dieren die in het wild leven.’

Telomeren zijn een soort ‘beschermdopjes’ aan het uiteinde van chromosomen, waar Verhulst al jaren onderzoek naar doet. Ze worden korter naarmate je ouder wordt en mensen en vogels met kortere telomeren hebben een grotere kans om te overlijden. ‘Dit onderzoek is van toenemend belang’, zegt Verhulst. ‘We hebben bijvoorbeeld net een paper ingediend dat laat zien dat korte telomeren samenhangen met een ernstiger ziekteverloop bij corona. En kauwen zijn het beste model voor dit onderzoek.’

Niet na te bootsen

Door het verbod op experimenten als deze blokkeert de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) de complete onderzoekslijn, vindt Verhulst. En een goede reden heeft hij nog niet gehoord. ‘Ik wil onderzoeken of er een trade-off is tussen gezondheid en snelle groei’, zegt hij. ‘Maar dat kan alleen als de vogels als het ware uitgedaagd worden door voedseltekort, kou of parasieten. Dat heb je niet in het lab en dat valt daar ook niet na te bootsen.’

De beoordelaars van het CCD, zegt hij, hebben een achtergrond in biomedisch onderzoek, waar een andere onderzoekscultuur heerst. De vertegenwoordiger van het CCD sprak zelfs van twee ‘scholen’, zegt Verhulst. ‘Daarbij suggereerde ze dat zijzelf, of misschien het hele CCD één van die scholen vertegenwoordigde.’ Zíj  willen onderzoeksomstandigheden zo constant mogelijk houden. ‘Maar daardoor kun je onderzoeksresultaten niet generaliseren. Dat wil er niet in.’

Uit het wild

 Daarnaast verzet het CCD zich tegen het onderzoek op dieren in het wild. Gek genoeg is het wel oké om dieren uit het wild te halen, daar experimenten mee te doen in het laboratorium en ze vervolgens op te offeren. ‘Dat heeft een collega onlangs nog gedaan.’

Het is ook niet zo, zegt Verhulst, dat de waarde van kauwen zo groot wordt geacht dat je er helemaal van af zou moeten blijven. ‘Voor de maatschappij is de intrinsieke waarde van een kauw minder dan nul. Hij wordt beschouwd als een plaagsoort die je altijd mag schieten.’

Hij verwacht dat de rechter zal meegaan in zijn redenatie, waarna het CCD de aanvraag opnieuw zal moeten beoordelen. Maar of het dan gedaan is, waagt hij te betwijfelen. ‘Ik zie dit eindigen bij de Raad van State.’

RUG weigert medewerking aan onderzoek naar ‘sloppy science’

RUG weigert medewerking aan onderzoek naar ‘sloppy science’

Universiteiten weigeren op grote schaal hun medewerking aan een nationaal onderzoek naar wetenschappelijke integriteit. Ook de RUG wil niet meedoen aan wat het grootste onderzoek naar ‘sloppy science’ ooit zou worden.
18 november om 12:03 uur.
Laatst gewijzigd op 30 november 2020
om 13:26 uur.
november 18 at 12:03 PM.
Last modified on november 30, 2020
at 13:26 PM.


Door Christien Boomsma

18 november om 12:03 uur.
Laatst gewijzigd op 30 november 2020
om 13:26 uur.

By Christien Boomsma

november 18 at 12:03 PM.
Last modified on november 30, 2020
at 13:26 PM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

Het was de bedoeling dat alle universiteiten en universitaire medische centra zouden meewerken aan de National Survey on Research Integrity (NSRI). Onderzoeksfinancier ZonMW trok er maar liefst 3,8 miljoen en vijf jaar voor uit om uit te zoeken wat er misgaat in het wetenschappelijk onderzoek, maar ook wat wél goed gaat. Alle onderzoekers uit alle wetenschappelijke disciplines zouden dezelfde vragenlijst voorgelegd krijgen, waarna een baseline kon worden vastgesteld. 

‘Maar helaas veranderden de universiteiten van gedachten toen we met ons onderzoek begonnen’, zegt hoofdonderzoeker Gowri Gopalakrishna van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam.

Volgens woordvoerder Jorien Bakker van de RUG was dat omdat er onder rectoren discussie was over de opzet van het onderzoek. ‘Ook de onderzoeksvraag speelde een rol en de belasting van de onderzoekers’, zegt ze.

Geen mailadressen

Van de 23 onderzoeksinstituten bleken er uiteindelijk maar acht te zijn die de e-mailadressen van hun medewerkers wilden delen en actief opriepen tot deelname. Het onderzoek heeft ernstig te lijden onder deze houding. ‘We moesten mailadressen scrapen uit openbare bronnen, zoals universiteitswebsites en PubMed’, vertelt Gopalakrishna. ‘Dus omdat we een vervuilde database hebben, bereiken we misschien niet iedereen. Dat kostte ons veel tijd, maar de respons is ook heel slecht, maar 8 of 9 procent. Mensen openen de mail niet eens.’

Gopalakrishna vreest dat de mail, afkomstig van TNS NIPO, mogelijk overkomt als een soort phishingmail. Een andere reden voor de lage respons kan zijn dat onderzoekers overspoeld worden door wetenschappelijke tijdschriften die hun aandacht proberen te trekken. Daardoor komt het onderzoek in gevaar: ze heeft namelijk een respons nodig van 25 procent.

Vies woord

‘Ik ben heel erg teleurgesteld’, zegt ze. ‘We boden de universiteiten de mogelijkheid om naar de studies en de vragen te kijken en feedback te geven. We wilden binnen het redelijke best proberen het een en ander aan te passen. Maar ze wilden er niet eens naar kijken.’

Ze vreest dat ‘integriteit’ een vies woord is geworden, waar universiteiten zich liever verre van houden. ‘En dat is heel jammer. Het is ook de reden dat we deze studie doen. We wilden dat het een normaal onderwerp werd om over te praten, geen taboe meer.’

Het feit dat tweederde van de instellingen niet meedoet aan het onderzoek, beschouwt ze als een helder signaal dat zij vrezen dat ‘er iets slechts uit zal komen.’ ‘Maar we moeten openlijk over dit soort dingen kunnen praten, zonder daarvoor gestraft te worden’

Oproep

Ineke Wessel van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, voorstander van open science, riep de universiteit op Twitter op om alsnog medewerking te verlenen. ‘Waarom niet?’ vraagt ze. ‘Enorm belangrijk! Collega’s, doe alsjeblieft mee. Anonimiteit gegarandeerd.’

‘Het doel is erg ambitieus’, zegt ze. ‘Zo’n landelijk onderzoek onder alle disciplines, dat is uniek.’

Als de universiteit meedoet, geeft ze ook een signaal af dat ze het zelf belangrijk vindt, zegt Wessel. ‘Ik begreep dat universiteiten niet meedoen omdat mensen survey-moe zouden worden. Maar dat is tekenend. Dan geef je dus aan dat je dit minder belangrijk vindt dan dat andere.’

Heel gek vindt ze dat niet. De universiteiten zijn immers deel van het systeem. ‘Universiteiten willen de top zijn in de rankings, Nobelprijzen en prestigieuze grants. Maar dat is onderdeel van een systeem dat op de schop moet. Dus natuurlijk ga je dat zelf niet promoten.’ 

Grijs gebied

Zijzelf ziet nog altijd veel sloppy science – ook wel slodderwetenschap genoemd – om zich heen. Maar hoe groot het probleem is en waar het precies speelt, dat weten we niet. En dat is niet goed voor de wetenschap. ‘De kwestie Stapel was duidelijk’, zegt ze. ‘Jokken mag niet. Maar er is een grijs gebied waar mensen zich vaak niet van bewust zijn. Mensen wéten niet eens dat ze niet helemaal koosjer met data omgaan, bijvoorbeeld. En dat moet veranderen.’

Toch nog meedoen? Check je e-mail voor een mail van onderzoeksleider Lex Bouter, met als afzender TNS NIPO. Dat is de uitnodiging voor de National Survey on Research Integrity.

Student start petitie tegen bsa voor universiteiten

Student start petitie tegen bsa voor universiteiten

Ook universiteiten moeten het bsa schrappen dit jaar, zegt de Utrechtse biologiestudent Ralf Brouwer. Hij is een landelijke petitie begonnen om dat te bereiken.
16 november om 15:36 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:22 uur.
november 16 at 15:36 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:22 PM.


Door Christien Boomsma

16 november om 15:36 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:22 uur.

By Christien Boomsma

november 16 at 15:36 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:22 PM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

Na een aantal gesprekken met vrienden op het hbo, was het duidelijk voor eerstejaars student Ralf Brouwer. De redenen die het kabinet vorige week gaf om het bindend studieadvies op het hbo te schrappen, kloppen totaal niet. ‘Ze zeggen dat er op het hbo veel meer sprake is van praktijkonderwijs en in het wo niet’, zegt Brouwer. ‘Maar dat is helemaal niet zo.’

Brouwer is zelf eerstejaars biologie. En al staat hij er goed voor en hoeft hij zich geen zorgen te maken over het halen van de norm, hij heeft juist heel veel praktijkonderwijs. Maar veel hbo-vrienden totaal niet. ‘Praktijkonderwijs is niet afhankelijk van het niveau van de studie’, zegt hij, ‘maar van het soort studie dat je doet.’

Onder de aandacht

Dat was iets dat onder de aandacht gebracht moet worden, vindt hij. En dus startte hij de petitie ‘Ook geen bindend studieadvies voor universitaire eerstejaars wegens corona’, die sinds hij online ging op zondagavond al ruim 2200 keer is ondertekend.

‘Corona zou voor minder kwaliteitsverlies zorgen op het wo dan op het hbo. Ook wordt gezegd dat het wo minder praktijkgericht onderwijs zou hebben en dat dit minder belangrijk zou zijn, wat niet juist is’, schrijft Brouwer in de toelichting.

Hij vindt dat studenten dit jaar niet de dupe mogen worden van de coronoamaatregelen in het onderwijs, waardoor ze mogelijk nu het eerste jaar niet halen en van de opleiding moeten.

Kabinet

Hij hoopt dat de petitie massaal ondertekend wordt, zodat het kabinet zich gedwongen zal voelen om iets te doen. Daarvoor zijn minstens 40.000 handtekeningen nodig, denkt hij. ‘Maar ik sta er positief in.’ En zelfs als het niet lukt: ‘Dan heb ik het tenminste onder de aandacht gebracht’.

Voorzitter Marinus Jongman van de Groninger Studentenbond (GSb) staat volledig achter het initiatief. ‘Het is enorm raar dat ze dit jaar het bsa voor het wo willen handhaven. Vorig jaar gaven ze nog het goede voorbeeld door het af te schaffen. Maar nu, terwijl we nu een heel jaar online onderwijs hebben, doen ze precies het tegenovergestelde. Het is absurd.’

Universiteit moet vliegen aanpakken, vindt De Jonge Akademie

De Jonge Akademie in rapport:

Universiteiten moeten vliegen aanpakken

Universiteiten doen nog te weinig om hun CO2-uitstoot door vliegen te beperken. Maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat ze na de coronacrisis terugvallen in oude patronen, zegt De Jonge Akademie.
12 november om 10:44 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:22 uur.
november 12 at 10:44 AM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:22 PM.


Door Christien Boomsma

12 november om 10:44 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:22 uur.

By Christien Boomsma

november 12 at 10:44 AM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:22 PM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

De universiteiten bedoelen het goed, blijkt uit het woensdag verschenen rapport Hoogvliegers vliegen minder. De Jonge Akademie neemt hierin het duurzaamheidsbeleid van de Nederlandse universiteiten onder de loep en hun pogingen om het vliegverkeer te verminderen. Er zijn talloze green offices, road maps en beleidsdoelen. Maar dat is niet genoeg, concludeert ze.

Beleidsmedewerkers ervaren gebrek aan middelen en mandaat. Bovendien zijn maatregelen veel te vrijblijvend en daardoor weinig effectief. Tegelijk is duidelijk dat vliegen een groot deel uitmaakt van de CO2-uitstoot van universiteiten. De Erasmusuniversiteit schat dat zelfs in op 27 procent. De RUG denkt dat het 12 procent is.

Groene stroom

De universiteiten focussen liever op het verduurzamen van vastgoed – door middel van groene stroom bijvoorbeeld, aardwarmte of energiezuinige gebouwen– en besteden weinig aandacht aan vliegen. De Jonge Akademie noemt het beleid van de universiteiten op dit gebied ‘versnipperd, krachteloos en ineffectief’.

Zo strandt centraal beleid vaak in de faculteiten, wordt gebruik gemaakt van CO2-compensatie – wat niets verandert aan de vliegcultuur – en kiezen ze voor het afraden of verbieden van het vliegen op korte afstanden. Het zijn echter de intercontinentale vluchten die werkelijk van belang zijn.

Wageningen denkt dat 60 procent van de vluchten van de eigen universiteit Europa uitgaat. De RUG rekent in vliegkilometers. 84 procent van het totale aantal vliegkilometers in 2019 was intercontinentaal. Tegelijk bleek uit een onderzoek van UKrant vorig jaar dat 70 procent van het aantal vluchten tussen 2017 en 2019 binnen Europa had plaatsgevonden.

Voorwaarden stellen

Universiteiten kunnen ook de cultuur aanpakken, door bijvoorbeeld voorwaarden te stellen bij het verstrekken van onderzoeksbeurzen en samenwerken door best practices te delen, stelt De Jonge Akademie.

Bovendien moet er een einde komen aan de vrijblijvendheid. ‘Ga voor het terugdringen van vluchten niet voor CO2-compensatie’, vindt ze. ‘Verbied reizen met het vliegtuig voor reizen die binnen acht uur met alternatieve vervoersmiddelen kunnen worden gemaakt en overweeg de invoering van CO2-quota voor onderzoeksprojecten en -groepen om onderzoekers te dwingen te prioriteren.’

De RUG kwam vorig jaar met een richtlijn om het eigen vliegverkeer te beperken. Binnen Europa mocht niet meer worden gevlogen als de bestemming binnen zes uur op een andere manier te bereiken is, of als de afstand minder is dan 500 kilometer.

Jonge RUG-onderzoekers slepen veertien VENI’s in de wacht

Jonge RUG-onderzoekers slepen veertien VENI’s in de wacht

Veertien talentvolle jonge RUG-onderzoekers sleepten dit jaar een VENI-beurs van 250.000 euro in de wacht van onderzoeksfinancier NWO. In totaal zijn er 162 beurzen toegekend met een totaal van 41,5 miljoen euro.
5 november om 10:58 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:22 uur.
november 5 at 10:58 AM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:22 PM.


Door Christien Boomsma

5 november om 10:58 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:22 uur.

By Christien Boomsma

november 5 at 10:58 AM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:22 PM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

Ruim 1100 onderzoekers dienden een aanvraag in voor de financiering uit het zogenaamde NWO-talentprogramma. Het toekenningspercentage was 14 procent. Er waren procentueel meer vrouwen dan mannen die hun aanvraag gehonoreerd zagen (17 om 12).

Bij de Faculty of Science and Engineering (FSE) gaat Veronica Allen uitzoeken hoe de moleculen die het leven op aarde brachten, daar eigenlijk zijn beland. Dat doet ze door deze moleculen rond jonge sterren te volgen middels radiotelescopen. Nichole Barry probeert het zwakke licht van waterstof te bestuderen door software te combineren uit Nederland, Australië en Amerika, om zo zicht te krijgen op de allervroegste sterrenstelsels. 

Netwerken

Elise Marie Jerschabek Laetz stort zich op zeenaaktslakken. Die kunnen lange periodes zonder voedsel. In zo’n hongerperiode stappen ze over op fotosynthese, door van algen noodzakelijke bladgroenkorrels te stelen. Zoe Christoff van kunstmatige intelligentie gaat uitzoeken hoe sociale netwerken de democratie beïnvloeden.

Eelco Tromer die momenteel in Cambridge werkt, keert zelfs terug naar de RUG voor zijn project. Hij gaat zich bezighouden met het ontwikkelen van nieuwe therapieën tegen malaria in Cambridge. Ivana Drienovská start een project naar niet-natuurlijke aminozuren.  

Letteren heeft Jana Declerq, die communicatie over chronische pijn gaat bestuderen.

Voorspellen

Ook de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) deed goede zaken. Tom Boot gaat econometrische modellen bestuderen die goede voorspellingen kunnen doen in tijden van crisis. Ook Christiaan van der Kwaak houdt zich bezig met financiële crises: hij wil weten of beleid om een crisis te bestrijden misschien een nieuwe kan veroorzaken.

Hun FEB-collega Björn Mitzinneck onderzoekt hoe gemeenten, bedrijven en burgers bij elkaar kunnen komen om de energietransitie te bevorderen.

Bij godsdienstwetenschappen wil Brenda Mathijssen weten hoe in verschillende culturen wordt omgegaan met ‘groene’ uitvaarten – op natuurbegraafplaatsen bijvoorbeeld.

Depressie

Bij het UMCG vielen drie VENI’s. Claudia van Borkulo houdt zich bezig met depressie. Ze wil een betere methode ontwikkelen om de symptomen daarvan te meten. Geneticus Patrick Deelen wil door genetische kennis over veelvoorkomende ziektes voorspellen welke genen juist heel zeldzame ziektes veroorzaken. Anouk van der Hoorn, tot slot, wil protontherapie voor hersentumoren verbeteren, zodat de therapie minder schade veroorzaakt.

Dit artikel is na publicatie aangepast; er bleken niet tien, maar veertien VENI’s te zijn gevallen aan de RUG.

Vijf VIDI-beurzen voor RUG-onderzoekers

Vijf VIDI-beurzen voor RUG-onderzoekers

Vijf RUG-onderzoekers krijgen dit jaar een VIDI-beurs van onderzoeksfinancier NWO. Ze krijgen 800.000 euro om een eigen, zelfstandige onderzoekslijn op te zetten.
4 november om 10:32 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:22 uur.
november 4 at 10:32 AM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:22 PM.


Door Christien Boomsma

4 november om 10:32 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:22 uur.

By Christien Boomsma

november 4 at 10:32 AM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:22 PM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

Kerstin Bunte van de Faculty of Science and Engineering gaat een project starten binnen Kunstmatige Intelligentie. Zij wil systemen ontwikkelen die de voorspellende kracht van KI koppelen aan de verklaringen die computermodellen kunnen geven. Dat kan leiden tot – bijvoorbeeld – persoonlijk afgestemde medicatie.

Else Starkenburg en Lingyu Wang, ook FSE, proberen allebei de kosmos te ontraadselen. Starkenburg spoort de oudste sterren uit de Melkweg op om meer zicht te krijgen op de vroege jaren van ons sterrenstelsel. Lingyu Wang gaat voor het eerst nauwkeurig de impact van botsingen op de groei van sterrenstelsels en zwarte gaten meten door middel van kunstmatige intelligentie.

Vredesstrategieën

De letterenfaculteit haalt een VIDI binnen met het onderzoek van David van der Linden. Hij onderzoekt hoe Frankrijk, na de godsdienstoorlogen van de zestiende eeuw, de vrede wist te herstellen. Hij hoopt daarmee meer inzicht te krijgen in de langetermijneffecten van vredesstrategieën.

Sebastiaan Mathôt van Gedrags- en Maatschappijwetenschappen tot slot, gaat kijken in hoeverre we met onze hersenen onze zintuigen kunnen beïnvloeden. 

Meer aanvragers

NWO kreeg 503 aanvragen binnen in deze subsidieronde. 261 daarvan waren door een man gedaan, 252 door vrouwen. Het totale aantal toekenningen was zestien procent; vijftien procent bij de mannen en zeventien procent bij de vrouwen. 

Het aantal aanvragen is hiermee dus weer omhoog gegaan. Sinds 2017 eist NWO een ‘inbeddingsgarantie’. Onderzoekers moeten aantonen dat de instelling waar ze onderzoek voor doen hen ook steunt. Het aantal aanvragen daalde daardoor naar 589 (2017) naar 443 (2018) en het honoreringspercentage van negentien naar vijftien procent. 

Woordvoerder Poppy Savenije van NWO erkent dat de inbeddingsgarantie nog geen ‘dempend effect’ heeft gehad. De cijfers worden geëvalueerd, zegt ze. ‘Maar het is nog te vroeg om te voorspellen welke gevolgen deze uitslagen hebben voor de volgende ronde.’

FSE start tenure track voor onderwijsprofessoren

Meer nadruk op onderwijs en kennisvalorisatie

FSE start tenure track voor onderwijsprofessoren

De Faculty of Science and Engineering (FSE) start een tenure track voor onderwijsprofessoren. De pilot moet al voor het einde van dit jaar van start gaan.
29 oktober om 10:29 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:22 uur.
oktober 29 at 10:29 AM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:22 PM.


Door Christien Boomsma

29 oktober om 10:29 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:22 uur.

By Christien Boomsma

oktober 29 at 10:29 AM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:22 PM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

De faculteit wil daarmee niet alleen iets doen aan de aanhoudende krapte in de onderwijscapaciteit. Het moet ook de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Het plan past in de bredere ontwikkeling aan de RUG om minder nadruk te leggen op individuele onderzoeksprestaties en meer aandacht te hebben voor zaken als onderwijs of kennisvalorisatie.

Bij het reguliere tenure track komt een onderzoeker op tijdelijke basis in dienst als universitair docent. Mits de juiste onderzoeksprestaties worden geleverd, werkt hij uiteindelijk toe naar een vaste positie als adjunct-hoogleraar en uiteindelijk hoogleraar. Op die manier heeft hij een helder carrièreperspectief.

RUG-werknemers met een duidelijke onderwijstaak hebben dat echter niet. En daar wil de faculteit iets aan doen. De onderwijs-tenuretracker moet 60 procent van zijn tijd gebruiken voor onderwijs, 30 voor onderzoek en 10 procent aan taken binnen de organisatie.

Startpakket

Hij krijgt niet, zoals reguliere tenure trackers, een startpakket van de faculteit om een PhD van te betalen. Hij hoeft geen eigen groep op te zetten of subsidies binnen te halen. Ook krijgt hij niet automatisch het ius promovendi bij promotie naar adjunct-hoogleraar. Wel krijgt hij de kans om innovatieve onderwijsprojecten op te zetten.

De faculteitsraad van FSE is positief over het plan. Wel is er enige twijfel over de vraag of de huidige onderzoeksgroepen zitten te wachten op een collega die geen eigen subsidies binnenhaalt.

Decaan Jasper Knoester erkent dat gevaar. ‘We beginnen met groepen waar dit niet zo’n groot probleem is’, aldus Knoester. Hij benadrukte dat ‘elke onderwijsdirecteur de expertise nodig heeft’. Bovendien hoopt hij dat de nieuwe tenures de waardering voor het ontwikkelen van nieuwe onderwijsmethoden verhoogt.

Heb je de coronings? Gauw met je quarrel in kara!

Nieuwe studententaal duikt razendsnel op

Heb je de coronings? Gauw met je quarrel in kara!

Door de coronapandemie is een heel nieuw vocabulaire onder studenten ontstaan. Wees dus niet verbaasd als je een dezer dagen toegebeten krijgt: ‘Krijg de coronies!’
22 oktober om 10:00 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:22 uur.
oktober 22 at 10:00 AM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:22 PM.


Door Christien Boomsma

22 oktober om 10:00 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:22 uur.

By Christien Boomsma

oktober 22 at 10:00 AM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:22 PM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

Wees niet verbaasd als je dezer dagen ‘Krijg de coronies!’ toegebeten krijgt, wanneer je per ongeluk een student afsnijdt in het verkeer. In een land dat zich sowieso al onderscheidt van het buitenland door te schelden met ziektes – krijg de klere (cholera), tyfuslijer, teringzooi (tuberculose), de pleuris (borstvliesontsteking), waar onze buurlanden liever verwijzen naar uitwerpselen (shit, Scheisse), seksualiteit (fucking asshole, Arschloch), eerbaarheid (hijo de puta, putain), of intelligentie (moron, imbecil, idiota) -, was het een kwestie van tijd voordat covid-19 zijn plekje innam.

Studenten zijn nu eenmaal snel met het verzinnen van nieuwe woorden. Afkortingen vaak, maar ‘studententaal is ook vaak een beetje bekakt’, zegt taalkundige Stella Linn. 

Identiteit

Straattaal, en dus ook studententaal, heeft een duidelijke functie, zegt Linn. Het is een middel waarmee een groep zich onderscheidt van de ‘ander’. ‘Net als kleding, tattoo’s of een muziekstijl draagt het bij tot de peer group identiteit’, zegt ze. ‘Daarmee zet een subcultuur zich af tegen bijvoorbeeld ouders, de politie of keurige burgers.’

En dus doopten studenten het alomtegenwoordige covid-19 om tot corry, koro, koroon, of coronings, de immer op de loer liggende quarantaine tot carry of kara, en het regelmatige onderonsje met Rutte en Hugo de Jonge tot persco.

‘Het verzinnen van nieuwe woorden werkt vaak statusverhogend’, zegt Linn. ‘Het is vaak ludiek en past in een cultuur van elkaar aftroeven. Net zoals bij slams in de rapscene. Het laat zien dat je de sterkste bent.’

Afkortingen

De straatcultuur leent en vervormt daarbij vaak woorden uit het Arabisch, Engels of Surinaams. Ook verkortingen komen voor, zoals mocro (voor Marokkaan) of popo (politie). Maar studenten gebruiken vooral vaak afkortingen. De quarantaineborrel wordt quabo, de quarantainescharrel verandert in de quarrel

En dan zijn er natuurlijk nog de talloze woorden die verwijzen naar dingen die alleen in coronatijd voorkomen en ook buiten de studentengemeenschap worden gebruikt: coranagekkies, viruswappies, coronakilo’s en zélfs de corona-let – voor tennisspelers die binnen 1,5 meter van elkaar komen in het dubbelspel en daarom de bal moeten laten gaan. Of friedepiepel, dat razendsnel opgang maakte als verbastering van het Free the People dat influencers gebruikten om zich te verzetten tegen de coronamaatregelen.

Stella Linn ziet het met genoegen gebeuren. ‘Het is prachtig hoe inventief mensen zijn met hun taalgebruik. Straattaal heeft vaak een negatieve connotatie, maar taalkundigen zoals ik vinden het vooral heel leuk en creatief.’

Derde kans voor wie FSE-tentamen mist

Derde kans voor wie FSE-tentamen moet missen

Studenten van de Faculty of Science and Engineering krijgen gegarandeerd een extra tentamenkans als ze een fysiek tentamen niet kunnen bijwonen.
21 oktober om 16:37 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:22 uur.
oktober 21 at 16:37 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:22 PM.


Door Christien Boomsma

21 oktober om 16:37 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:22 uur.

By Christien Boomsma

oktober 21 at 16:37 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:22 PM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

De afgelopen weken ontstond onrust onder studenten van de bètafaculteit. Sommigen gaven aan zich niet veilig te voelen bij tentamens in de Aletta Jacobshal waarbij driehonderd studenten aanwezig kunnen zijn. Anderen waren ontevreden omdat ze niet in Groningen zijn en daardoor de tentamens niet konden maken.

‘We hebben de programmadirecteuren en examencommissie gevraagd om zo min mogelijk fysieke tentamens te plannen’, zei portefeuillehouder onderwijs Rob Timmermans van FSE woensdag in de vergadering van de faculteitsraad. In sommige gevallen is het echter niet te vermijden als er materialen nodig zijn, of wanneer een tentamen te fraudegevoelig is. 

Strikte protocollen

Hij benadrukte dat de Aletta Jacobshal veilig is en dat er strikte protocollen gehanteerd worden. Studenten moeten een mondkapje dragen, er zijn gescheiden looproutes, er zijn regels rond toiletbezoek en studenten zitten twee meter uit elkaar. ‘Maar als studenten zich toch niet veilig voelen, garanderen we een derde kans’, zei hij. 

De timing daarvan is nog wel een probleem. ‘Wat nu als studenten twee weken gestudeerd hebben en dan een dag voor het tentamen ziek worden, of in quarantaine moeten? De derde kans zal dan waarschijnlijk in het tweede blok vallen. Je moet dan wel moreel sterk in je schoenen staan om niet te komen’, zei faculteitsraadslid en student Joost Mulder.

Moeilijk werkbaar

Timmermans benadrukte het belang van thuisblijven in zo’n geval. Maar hij moest toegeven dat het lastig kan zijn een goede tijd te kiezen. ‘Het is moeilijk om het werkbaar te houden’, gaf hij toe. ‘Dat zijn de details waar we nu aan werken.’

Het faculteitsbestuur gaat bovendien een klankbordgroep van studenten uit alle hoeken van de faculteit samenstellen, om de gevoelens van studenten beter te kunnen monitoren. ‘Dat had misschien vroeger moeten gebeuren’, gaf Timmermans toe.

Tenslotte vreest de faculteit aanscherping van de coronamaatregelen. Tot nu toe zijn tentamens in de Aletta Jacobshal nog altijd toegestaan, maar als dat zou veranderen is er een probleem. ‘Dan moeten de tentamens worden uitgesteld’, zei Timmermans.

Wat we leren van ons gedrag tijdens corona kan het klimaat redden

Wat we leren van corona kan het klimaat redden

De manier waarop we op corona reageren, kan ons leren hoe we op andere globale crises moeten reageren. Om er maar eens eentje te noemen: klimaatverandering.
13 oktober om 14:56 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.
oktober 13 at 14:56 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.


Door Christien Boomsma

13 oktober om 14:56 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.

By Christien Boomsma

oktober 13 at 14:56 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

RUG-onderzoekers Thijs Bouman en Linda Steg, en Thomas Dietz van Michigan State University, stellen dat persoonlijke normen daarbij erg belangrijk zijn. Deze zorgen ervoor dat mensen zich sterk persoonlijk verantwoordelijk voelen, waardoor ze eerder in actie komen. ‘Als individuen handelen in overeenstemming met hun persoonlijke normen, voelen ze zich over het algemeen trots en tevreden hebben ze het gevoel dat ze trouw aan zichzelf zijn gebleven’, schrijven ze in een paper in Nature Sustainability.

Maar de overheid kan daarbij helpen, zeggen de onderzoekers, bijvoorbeeld door helder te communiceren. ‘In het begin van de crisis zag je dat er vaak vrij sterke maatregelen werden genomen en wij denken dat je dit kan toepassen op klimaatverandering’, zegt Bouman.

Eenduidig verhaal

Aanvankelijk was de communicatie van de overheid helder, consistent en eenduidig: burgers wisten wat ze konden doen om hun steentje bij te dragen: handen wassen en afstand houden. Belangrijk was ook dat de crisis duidelijk werd vertaald: bijvoorbeeld door middel van het aantal ziekenhuisopnames en overledenen. Ook dat hielp om burgers het gevoel te geven dat het ook hén trof. 

Dat is belangrijk, want hoewel strikte regels eventjes kunnen helpen, lukt verandering op de lange termijn alleen als het uit de mensen zelf komt: ze moeten regels volgen, omdat ze dat willen. ‘En alleen maar zeggen: je moét je persoonlijk verantwoordelijk voelen, gaat niet helpen’, zegt Bouman. ‘Dwang zou gepaard moeten gaan met strategieën die de intrinsieke motivatie van mensen versterken om iets te doen. Dat kan bijvoorbeeld door middel van de verschillende factoren van ons theoretische model’, schrijven ze.

Cijfers

Als het gaat om milieubeleid of het klimaat, dan ontbreken veel van deze factoren. Maar daar kunnen we iets aan doen, stellen de drie. 

Ook hier is heldere communicatie van belang. Bijvoorbeeld door middel van cijfers die laten zien wat de gevolgen zijn van de klimaatcrisis. ‘Je kan het over CO2-uitstoot hebben, maar dat kun je als burger niet zien en maar moeilijk begrijpen. Maar het aantal getroffen mensen of uitgestorven diersoorten doet dat veel meer. Het maakt de situatie veel persoonlijk relevanter.’

Stimulans

Verder moet de overheid duidelijk maken wat mensen zelf kunnen doen en wat hun bijdrage – zoals bijvoorbeeld geen vlees eten, of met de fiets naar het werk gaan – oplevert. Net als bij het handen wassen en afstand houden.

Tot slot moet het dan niet alleen om woorden gaan: zowel bedrijven als overheden moeten milieubewust gedrag stimuleren door dit financieel te ondersteunen. En natuurlijk moeten zij dit gedrag zelf ook laten zien. ‘Net zoals mensen die in de problemen komen door de overheidsregels in coronatijd te volgen kunnen rekenen op compensaties en regelingen.’

Hoe studenten omgaan met corona

Hoe studenten omgaan met corona

‘Ik voelde me heel schuldig tegenover m’n ouders’

Hoe voelt het om corona te hebben? Twee studenten vertellen hoe ze omgingen met de situatie, toen ze Covid-19 kregen. ‘Voordat ik het kreeg maakten mijn vrienden er altijd grapjes over.’
Door Sara Rommes en Sofia Strodt
25 september om 11:14 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.
september 25 at 11:14 AM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.

Mira’s coronabesmetting begon met verschrikkelijke hoofdpijn. De volgende dag werd die alleen maar erger. Ze mat haar temperatuur: ‘38,5 graden. Ik wist direct: ik heb corona.’

De volgende ochtend belde Mira de GGD, waar ze gelukkig onmiddellijk terecht kon. Ze voelde zich wel schuldig dat ze naar buiten moest om zich te laten testen. ‘Ik heb op de fiets iedereen zoveel mogelijk vermeden.’

Haar voorzichtigheid bleek gegrond; ze testte positief. Toch was ze ook opgelucht. ‘Ik was blij dat ik tenminste mijn ouders of grootouders niet recent had opgezocht en dat ik sowieso niet zoveel mensen had gezien de laatste tijd.’

Ouders

Niet iedere student die een positieve uitslag kreeg had dat geluk. Joyce verbleef bij haar ouders toen ze erachter kwam dat ze besmet was. Ze was getest op Schiphol toen ze terugkwam van haar vakantie in Mexico. ‘Ik voelde me prima en had destijds helemaal geen symptomen’, zegt de student international business.

De ouders van Joyce moesten daarom ook getest worden. Gelukkig hadden ze het virus niet. Toch moesten ze met z’n drieën tien dagen in quarantaine. ‘Ik voelde me zo schuldig tegenover mijn ouders. Ik was zo stom geweest om te denken dat er niks was gebeurd tijdens mijn vakantie’, zegt ze.

Dichtbij

Joyce was een van de eersten in haar vriendengroep die corona kreeg. ‘Iedereen was geschokt. Voordat ik het kreeg maakte iedereen altijd grapjes over ziek worden’, zegt ze. Hoewel ze aanvankelijk geen symptomen had kon ze na een tijd niets meer proeven. Haar longen deden ook pijn. ‘Ik rook nu veel minder omdat het in het begin ontzettend pijn deed.’

Mira voelde zich minder opgelucht toen zij symptomen begon te krijgen. ‘Ik had koorts. Ik was zo moe. Ik denk echt dat het virus me verzwakt heeft.’

Ze maakte zich ook zorgen omdat het virus plotseling zo dichtbij was gekomen. ‘Ik vroeg me af hoe groot de kans was dat ik echt heel ziek zou worden van het virus. Wat als ik een van de weinige jongeren was die hele erge symptomen kreeg?’

Paniek

Toen Mira haar vrienden en huisgenoten liet weten dat ze het virus had, raakte een van haar huisgenoten ook een beetje in paniek. Ze dacht dat ze misschien ook besmet was. ‘Iedereen stuurde hele lieve berichtjes, maar ik merkte wel dat we ons allemaal wat onzeker voelden. Dit betekende dat iedereen het kon krijgen.’

Mira en haar huisgenoten bedachten een nieuwe routine. ‘We hebben gelukkig twee badkamers. Zodra ik wist dat ik koorts had, heb ik nog maar één badkamer gebruikt terwijl de rest de andere gebruikte’, zegt ze.

Ze keken ook wat ze konden doen om te voorkomen dat het coronavirus hun huis ooit weer binnendrong. ‘We rekenden uit dat als we alle zes het virus op een ander moment kregen, we in totaal samen zestig dagen in quarantaine moesten zitten. Dat is twee maanden. Wie wil dat nou?’

Voorzichtiger

Toen Joyce eenmaal weer naar buiten mocht, bleken haar vrienden toch wat terughoudend om met haar af te spreken. Joyce zegt dat haar instelling wel veranderd is nu ze ziek is geweest. ‘Ik zie mijn vrienden nog wel, maar ik vind dat we allemaal voorzichtiger moeten zijn, vooral om de zwakkere mensen in de samenleving te beschermen.’

Mira heeft ook een andere kijk op corona nu ze het zelf overleefd heeft. ‘Ik denk dat studenten die zich daadwerkelijk aan de regels willen houden toch vaak een beetje met de nek aan worden gekeken. Dat vind ik heel vervelend’, zegt ze. ‘We moeten ons realiseren dat degene die ziek is anderen dwingt om van alles af te zeggen. Anderen kunnen niet naar hun werk, hun stage, of hun ouders, omdat jij je niet aan de regels hebt gehouden.’

Bij UKrant: Een podium voor verschillende geluiden

Bij UKrant: Podium voor verschillende geluiden

24 september om 13:40 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.
september 24 at 13:40 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.


Door Christien Boomsma

24 september om 13:40 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.

By Christien Boomsma

september 24 at 13:40 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

Elke dag vraagt de redactie van UKrant zich af: waar schrijven we over, waarom schrijven we erover en hoe? Een kijkje achter de schermen.

En, vroegen we twee weken geleden aan onze student-redacteuren tijdens de brainstormvergadering – op 1,5 meter overigens, beperkt gezelschap, grote ruimte, namen van de aanwezigen genoteerd voor-het-geval-dat – hoe gáát het eigenlijk bij jullie? Met colleges? In jullie studentenhuizen?

Eén van de studenten vertelde dat ze op een groot feest was geweest waar uiteindelijk de politie op de stoep had gestaan. En hoe moeilijk ze het vond om nog een beetje te léven in deze tijd. Ze kwam met doordachte en pittige argumenten.

Dat was nog voor de corona-uitbraak bij diverse studentenverenigingen in Groningen. Maar in Rotterdam en Utrecht kwamen al steeds meer waarschuwingen over besmettingen rond jonge mensen. Hier kwamen er klachten over overlast door studentenfeestjes in de Schildersbuurt en de Korrewegbuurt.

Harde verwijten

Zorgwekkend, dat vonden we het. Tegelijkertijd vroegen we ons af waaróm deze jonge mensen de coronaregels zo makkelijk naast zich neerleggen.  De voortdurende oproepen van bestuurders aan studenten om hun verantwoordelijkheid te nemen, werkten duidelijk niet. De harde verwijten – studenten egoïstisch en asociaal noemen – ook niet. In heel Nederland zoeken tienduizenden mensen – heus niet alleen studenten – naar manieren om elkaar te ontmoeten

‘Wil je dat opschrijven?’ vroegen we de studente. ‘Wil je het uitleggen? Want jouw stem is de stem van duizend Groningse studenten die hetzelfde doen, maar het niet hardop durven toe te geven.’ Dat wilde ze wel.

Dat hebben we geweten.

Het artikel is massaal gelezen en gedeeld. Er zijn tientallen reacties op de site, honderden op social media. Mensen schrijven zich boos uit voor de nieuwsbrief, mailen UKrant met het verwijt dat we onverantwoordelijk bezig zijn, de studente zelf wordt weggezet als hedonistisch en egoïstisch. Dit stuk, vinden de meesten, had nooit geschreven mogen worden.

Afwijkende geluiden

Toch staan wij – als redactie – nog steeds vierkant achter plaatsing van dit artikel.

Zijn wij het eens met alles wat onze student-redacteur schreef? Zeker niet. Maar dat hoéft ook niet. Het is onze taak als UKrant om te verslaan wat er gaande is in de academische gemeenschap van Groningen. Het is een trieste wereld waarin media alleen nog maar ruimte geven aan de communis opinio en afwijkende geluiden weigeren.

Het is een trieste wereld waarin media alleen nog maar ruimte geven aan de communis opinio

Wij publiceerden deze week óók adviezen over wat je moet doen als je klachten hebt, maar de GGD geen tijd voor je heeft: thuisblijven! We publiceerden óók de oproepen van de student-assessoren en cvb-voorzitter Jouke de Vries: ‘Studenten neem je verantwoordelijkheid.’

Tegenstrijdig

En nee, dat is niet tegenstrijdig, zoals mensen stelden op Instagram. Dat is hoe een medium als UKrant moet werken. Zodat er vervolgens een kritische discussie op gang kan komen.

Overigens – niet onbelangrijk – ze zegt in dit stuk niet dat ze lak heeft aan de regels. Ze geeft aan ervoor te kiezen om sociaal te zijn in haar eigen cirkel en afstand te houden van anderen.

Het lijkt misschien alsof onze student-redacteur de enige is. Op de website en op de socials krijgt zij de volle laag. Maar zij is degene die het lef had om op te schrijven wat ze vindt en haar naam erbij te zetten. En daar zijn we trots op, want duizenden en wellicht tienduizenden anderen in Stad handelen zoals zij, maar komen daar niet openlijk voor uit.

Preken

We kunnen net doen alsof dat niet zo is, onze ogen stijf dichtknijpen en roepen dat al die duizenden studenten hedonistisch, egoïstisch en onverantwoordelijk zijn. We kunnen tegen ze preken en met onze vingertjes zwaaien. En wat zij doen – getuige de oplopende besmettingscijfers – is braaf knikken, terwijl ze vervolgens hun eigen gang aan.

Wat we óók kunnen doen is naar hen luisteren.  We kunnen met ze in gesprek gaan en een manier proberen te vinden om tot werkbare oplossingen te komen.

De bijdrage van onze student-redacteur is een startschot voor een relevante discussie. En nu zien of er mensen zijn die de discussie willen aangaan.

Beschaafd, kritisch en respectvol.

Christien Boomsma is adjunct-hoofdredacteur van UKrant

Beurspromovendus zou liever werknemer zijn

Beurspromovendus zou liever werknemer zijn

Als het aan beurspromovendi ligt, dan zijn ze liever werknemer dan dat ze een beurs ontvangen. Het Promovendi Netwerk Nederland concludeert dat na een rondvraag onder 225 beurspromovendi.
22 september om 16:36 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.
september 22 at 16:36 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.


Door Christien Boomsma

22 september om 16:36 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.

By Christien Boomsma

september 22 at 16:36 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

Van de 225 ondervraagden zegt maar liefst 74,4 procent dat ze liever een aanstelling hadden gehad. Ze kozen voor hun plek omdat het de enige beschikbare plekken waren, of omdat ze als werknemerpromovendus achter het net visten. 

Van de ondervraagde promovendi geeft 8,8 procent wel de voorkeur aan de student-status.

Zelfde werk

PNN is niet verbaasd. ‘Beurspromovendi verdienen minder dan werknemerpromovendi, bouwen geen pensioen op. Vermeende voordelen, zoals het hebben van meer vrijheid in het opstellen van hun project, lijken niet te worden waargemaakt. Voor de beurspromovendi is het duidelijk dat ze gewoon hetzelfde werk doen als werknemerpromovendi, maar onder slechtere voorwaarden’, zegt PNN-voorzitter Lucille Mattijssen.

Ze ziet dan ook liever dat het experiment promotieonderwijs zo snel mogelijk stopt. ‘Het is duidelijk dat een bursalenstelsel vooral iets is wat bestuurders willen, maar voor promovendi is het geen verbetering.’

Overigens is het PNN wel te spreken over de ‘top-up’-beurzen voor internationale promovendi. Wanneer een promovendus met een externe beurs naar de RUG komt, vult de universiteit die aan tot het niveau van een reguliere beurspromovendus. 

Manifest

De bevindingen van het PNN sluiten aan bij de lopende kritiek op het experiment promotieonderwijs. Vorige jaar publiceerden Groningse beurspromovendi een manifest waarin ze eisten dat de RUG zou stoppen met het experiment. Ze stelden daarin hetzelfde werk te doen als hun werknemer-collega’s, maar voor minder geld. Ook hebben ze geen recht op regelingen voor werknemers.

Het manifest werd meer dan 900 maal ondertekend. Van die handtekeningen waren er 236 afkomstig van beurspromovendi. Ondanks de kritiek besloot de RUG toch door te gaan. In de komende jaren kunnen nog 650 beurspromovendi worden geworven. 

Corona-uitbraak bij Navigators

Het pand van de Navigators

Dertien studenten besmet

Corona-uitbraak bij de Navigators

Christelijke studentenvereniging de Navigators (N.S.G.) is getroffen door een coronauitbraak. Dertien studenten zijn positief getest. Activiteiten van de vereniging zijn stilgelegd.
11 september om 12:42 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.
september 11 at 12:42 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.


Door Christien Boomsma

11 september om 12:42 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:21 uur.

By Christien Boomsma

september 11 at 12:42 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:21 PM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

De studenten werden niet in één keer positief getest. ‘We hoorden op 8 september van de eerste besmetting’, zegt externus Rixt Oving. ‘Toen maakten we ons nog niet zoveel zorgen.’ De dagen daarna druppelden de andere positieve testen binnen.  De teller staat inmiddels op dertien.

De oorsprong van de besmettingen is nog niet duidelijk. Weliswaar heeft de vereniging net de introducties achter de rug, maar daarbij zijn de regels strikt in acht genomen, zegt Oving. Verder is steeds samengewerkt met de GGD en de Veiligheidsregio. ‘En voor de activiteiten is ontheffing verleend.’

Milde klachten

Alle dertien studenten hebben tot nu toe milde klachten. ‘De meeste zijn gelukkig alweer opgeknapt’, zegt Oving. Hen is gevraagd om in quarantaine te gaan in hun studentenhuizen. ‘En onze leden nemen wel heel erg hun verantwoordelijkheid.’

De GGD is intussen begonnen met het contactonderzoek. Er is geen sprake van dat nu de hele vereniging – tussen de vierhonderd en vijfhonderd leden – getest moet worden. ‘We houden het gewone testbeleid aan. Je kunt je laten testen als er sprake is van milde klachten. Is dat niet het geval, dan is dat niet nodig’, zegt woordvoerder Mark Dijkhuis van de GGD Groningen. ‘We vragen mensen al wanneer ze in de teststraat hun gegevens achterlaten, om na te denken met wie ze in de afgelopen periode ‘nauw contact hebben gehad’, zegt hij. ‘Die nauwe contacten bieden we dan een test aan.’

Actief sociaal leven

Wel kan het nog een flinke klus worden, want ‘van studenten is bekend dat ze een actief sociaal leven hebben’. Volgens Dijkhuis verloopt het contact met de studentenvereniging ‘constructief’.

Oving zegt dat er echter geen aanwijzingen zijn dat studenten aanwezig zijn geweest op grote feesten. ‘We krijgen gelukkig heel veel hulp en steun’, zegt ze. ‘Mensen brengen eten of laten weten dat ze voor ons bidden. Dat is heel fijn.’