En nóg drie Vici’s!

Foto: Lena Balk via Unsplash

Subsidie voor oudheidkundige en medici

En nóg drie Vici’s!

De RUG sleept in totaal vier prestigieuze Vici-subsidies binnen van onderzoeksfinancier NWO. Na geneticus Lude Franke krijgen ook oudheidkundige Lidewijde de Jong en medici Jingyuan Fu en Inge Zuhorn de subsidie van 1,5 miljoen euro.
14 april om 10:52 uur.
Laatst gewijzigd op 14 april 2021
om 11:17 uur.
april 14 at 10:52 AM.
Last modified on april 14, 2021
at 11:17 AM.


Door Christien Boomsma

14 april om 10:52 uur.
Laatst gewijzigd op 14 april 2021
om 11:17 uur.

By Christien Boomsma

april 14 at 10:52 AM.
Last modified on april 14, 2021
at 11:17 AM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

De bekendmaking van de Vici’s heeft lang op zich laten wachten. Een hack van de computersystemen van NWO op 8 februari zorgde ervoor dat de netwerken van de onderzoeksfinancier bevroren waren. Alleen de subsidie voor geneticus Lude Franke – afgehandeld door ZonMw – kon bekend worden gemaakt.

Nu is ook duidelijk dat Lidewijde de Jong mag gaan onderzoeken hoe trends in grafschriften, portretten en versierde gedenktekens veranderden na de komst van de Romeinen in het Nabije Oosten. 

Hersentumoren en darmbacteriën

Inge Zuhorn mag zich bezig gaan houden met nieuwe behandelmethodes voor hersentumoren. Nu zijn die moeilijk aan te pakken doordat medicijnen maar moeilijk doordringen in de hersenen. Nanodeeltjes kunnen helpen, maar dan moeten ze na toediening wel in vorm en grootte veranderen. Dat probeert Zuhorn tot stand te brengen. 

Jingyuan Fu, tot slot, krijgt geld om te kijken naar variaties in het genoom van darmbacteriën. Dat moet helpen om te bepalen hoe groot hun rol is bij het risico op cardiometabole ziekten. 

Dertien vrouwen en zeven mannen

Van de 287 aanvragen voor de Vici-subsidie was 33 procent door een vrouw ingediend en 67 procent door een man. Uiteindelijk kregen dertien vrouwen een Vici, tegen zeven mannen. 

De hack bij NWO is inmiddels voorbij. Wel zullen de gevolgen nog lang voelbaar blijven. Veel Veni-subsidies zullen pas in april 2022 bekend worden. Alleen subsidies voor het domein ENW (exacte en natuurwetenschappen) en ZonMw (gezondheidsonderzoek) staan voor december 2021 in de planning. 

Bioloog heeft na vijf jaar strijd vergunning voor dierproef binnen

Een jonge kauw wordt opgemeten. Foto: Reyer Boxem

Bioloog heeft na vijf jaar vergunning voor dierproef

RUG-bioloog Simon Verhulst heeft zijn strijd tegen de Centrale Commissie Dierproeven gewonnen. Dinsdag viel de vergunning die de CCD hem al jaren weigerde eindelijk in de bus.
7 april om 10:06 uur.
Laatst gewijzigd op 7 april 2021
om 12:20 uur.
april 7 at 10:06 AM.
Last modified on april 7, 2021
at 12:20 PM.


Door Christien Boomsma

7 april om 10:06 uur.
Laatst gewijzigd op 7 april 2021
om 12:20 uur.

By Christien Boomsma

april 7 at 10:06 AM.
Last modified on april 7, 2021
at 12:20 PM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

Helemaal gerust was hij er niet op, zegt Verhulst. Zeker die allereerste afwijzing had hem de indruk gegeven dat het een principiële zaak was die niet berustte op echte argumenten. ‘Ik had het idee dat ze excuses zochten. Dat vond ik heel zwak en de rechter ook.’

Verhulst deed vijf jaar geleden een aanvraag voor een experiment bij zestig in het wild levende kauwen. Hij wil jonge dieren het groeihormoon IGF-1 inspuiten en kijken of snellere groei ten koste gaat van de gezondheid van de vogels. Dat is te meten aan de hand van telomeren, een soort beschermdopjes aan het einde van chromosomen die korter worden naarmate je veroudert. 

De CCD weigerde de vergunning echter, omdat ze vond dat dergelijk onderzoek in een laboratorium moest gebeuren en niet met in het wild levende dieren. 

Niet na te bootsen

Maar volgens Verhulst zijn die omstandigheden in het lab niet na te bootsen. Omdat de CCD daarmee een complete onderzoekslijn naar veroudering blokkeerde, besloot hij naar de rechter te stappen. Voor hem was het óók een principiële zaak. ‘Misschien hadden ze door dat wij waren doorgegaan tot aan de Raad van State’, zegt hij.

Hij is erg tevreden over de uitkomst. Maar het feit dat het papiertje binnen is, wil niet zeggen dat het onderzoek nu onmiddellijk van start kan. De postdoc die het zou doen, is namelijk naar Estland vertrokken. ‘Hij is hier drie jaar geweest, maar dat was niet voldoende om de vergunning te krijgen.’

Verhulst hoopt het experiment nog altijd te kunnen doen. ‘Misschien kan het deels in Estland en deels hier’, hoopt hij. ‘We moeten nog even uitzoeken hoe we het moeten inrichten.’

Meer training voor PhD-supervisors

Meer training voor PhD-supervisors

De RUG gaat meer trainingen aanbieden voor het begeleiden van promovendi. Als het aanbod eenmaal groot genoeg is, worden de cursussen mogelijk verplicht.
19 maart om 9:50 uur.
Laatst gewijzigd op 19 maart 2021
om 9:51 uur.
maart 19 at 9:50 AM.
Last modified on maart 19, 2021
at 9:51 AM.


Door Christien Boomsma

19 maart om 9:50 uur.
Laatst gewijzigd op 19 maart 2021
om 9:51 uur.

By Christien Boomsma

maart 19 at 9:50 AM.
Last modified on maart 19, 2021
at 9:51 AM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

Op dit moment worden alleen beginnende supervisors getraind in het begeleiden van studenten. Ook is het aantal trainingen beperkt tot ongeveer veertig per jaar. Maar dat pakket wordt de komende maanden uitgebreid met intervisiesessies en workshops voor meer ervaren begeleiders.

‘We willen naar een situatie waarin iedereen die begint met begeleiden een cursus kan volgen’, zegt dean of Graduate Studies Petra Rudolf.

Culturele verschillen

Het is de bedoeling om culturele verschillen en inzichten van ‘Erkennen en waarderen’ – het project dat iets probeert te doen aan de prestatiedruk in de wetenschap – mee te nemen in een ‘nieuwe manier van begeleiden’.

Ook komt er een digitale versie van de cursus voor beginnende begeleiders. ‘Nu zijn er begeleiders, bijvoorbeeld bij de medische faculteit, die geen twee of vier dagen achter elkaar kunnen vrijmaken’, aldus Rudolf. ‘En dan kan je er ook over nadenken om cursussen verplicht te maken. Maar eerst moet dat aanbod er staan.’

De online cursus moet uiterlijk begin volgend jaar beschikbaar zijn.

Academische ethiek

UKrant publiceerde onlangs een drieluik over de moeilijke situatie waarin veel promovendi zich bevinden. In een aanzienlijk aantal gevallen hebben ze een supervisor die hen maar niet met rust laat, hen vernedert of een loopje neemt met academische ethiek.

In zulke gevallen, adviseert de RUG, moet de promovendus hulp inschakelen. Maar PhD’ers houden zich vaak stil en als iemand er wel iets van zegt, levert dat lang niet altijd het gewenste resultaat op, zo bleek uit de verhalenserie.

 

Rector: ‘Student klaagt, maar neemt geen verantwoordelijkheid’

Rector Cisca Wijmenga is ‘heel teleurgesteld’

‘Student klaagt, maar neemt geen verantwoordelijkheid’

De RUG moet drastische maatregelen nemen om de druk op het onderwijs te verlagen, maar studenten lopen er niet warm voor om mee te praten. Dat maakt rector magnificus Cisca Wijmenga ‘een beetje verdrietig’.
18 maart om 15:10 uur.
Laatst gewijzigd op 18 maart 2021
om 19:47 uur.
maart 18 at 15:10 PM.
Last modified on maart 18, 2021
at 19:47 PM.


Door Christien Boomsma

18 maart om 15:10 uur.
Laatst gewijzigd op 18 maart 2021
om 19:47 uur.

By Christien Boomsma

maart 18 at 15:10 PM.
Last modified on maart 18, 2021
at 19:47 PM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

De universiteit trekt 21,5 miljoen euro uit om de enorme werkdruk in het onderwijs door corona en de groei in studentenaantallen te verlagen. Maar om met de juiste oplossingen te komen, is er input nodig van docenten en studenten.

Die laatste groep laat het afweten. Ondanks verwoede pogingen kwamen er op de eerste van twee brainstormbijeenkomsten voor studenten slechts zeven studenten opdagen.

Verbaasd

‘Daar ben ik verbaasd over’, zei Wijmenga. ‘Dan denk ik: dit gaat over jullie allemaal, dus laat ook van je horen. Jullie zijn goed in klagen wat jullie niet goed vinden. Maar op het moment dat je de kans krijgt om mee te denken, dan zien we jullie niet.’

Volgens Wijmenga heeft de universiteit er alles aan gedaan om studenten op te roepen om mee te doen. ‘Als jullie verantwoordelijkheid willen hebben, dan moet je die ook nemen’, vindt ze. ‘Ik ben echt heel teleurgesteld. Wees een actieve student die wil bijdragen aan deze universiteit.’

Alsnog meepraten? Studenten kunnen zich hier aanmelden voor de tweede en laatste bijeenkomst op 23 maart, medewerkers via deze link

Wie wil studeren in Groningen, moet ook in Groningen zijn

Foto: Alex Waltner / Swedishnomad.com

Uni hoopt op ‘afschrikwekkend effect’

Wie wil studeren in Groningen, moet ook in Groningen zijn

Er dreigen zoveel nieuwe aanmeldingen dat de RUG drastische maatregelen moet nemen om te voorkomen dat de uni wordt overspoeld: wie wil studeren in Groningen, moet ook in Groningen zijn.
18 maart om 14:36 uur.
Laatst gewijzigd op 22 maart 2021
om 15:21 uur.
maart 18 at 14:36 PM.
Last modified on maart 22, 2021
at 15:21 PM.


Door Christien Boomsma

18 maart om 14:36 uur.
Laatst gewijzigd op 22 maart 2021
om 15:21 uur.

By Christien Boomsma

maart 18 at 14:36 PM.
Last modified on maart 22, 2021
at 15:21 PM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

Het aantal vooraanmeldingen bij de RUG is op dit moment 25 procent hoger dan vorig jaar. De universiteit kan zo’n grote toestroom niet aan, zei rector magnificus Cisca Wijmenga donderdag in een commissievergadering van de universiteitsraad. ‘We stevenen af op een drama.’

De RUG maakt daarom komend collegejaar een einde aan onderwijs op afstand. Studenten die studeren in Groningen, moeten hier ook aanwezig zijn. Het is een van de manieren waarop het college van bestuur de dreigende groei van het aantal studenten probeert te beperken.

Rug tegen de muur

De universiteit heeft weinig mogelijkheden om zelf het aantal aanmeldingen in te dammen. Ze moet iedere student toelaten die zich inschrijft, tenzij er bijvoorbeeld een numerus fixus van kracht is. Maar het effect daarvan laat zeker anderhalf jaar op zich wachten. ‘We staan met onze rug tegen de muur’, zei Wijmenga.

De universiteit zal overschakelen op blended learning. Daarbij zijn grote hoorcolleges online en de verdiepende werkcolleges fysiek. Studenten krijgen tijdens voorlichtingsbijeenkomsten duidelijk te horen dat voor die fysieke colleges geen alternatieven worden aangeboden. ‘We hopen dat dat een afschrikwekkend effect heeft’, aldus de rector.

Geen aanwezigheidsplicht

Maar het juridisch afdwingen van de maatregel is niet mogelijk. Sommige faculteiten bieden vakken aan waar de aanwezigheidsplicht niet vereist is, stelt Lorenzo Squintani van de Wetenschapsfractie in de universiteitsraad. In die gevallen wordt het moeilijk, zonder het aanpassen van het Onderwijs- en Examenreglement.

Ivi Kussmaul van studentenpartij DAG vreest dat de maatregel opnieuw leidt tot kamernood. Daarom is het belangrijk, aldus rector Wijmenga, dat studenten te horen krijgen dat ze een kamer geregeld moeten hebben voor ze naar Groningen komen.

Brexit en corona

Het is nog onzeker of de toestroom echt zo groot is als het nu lijkt. Veel studenten die eerder voor Britse universiteiten zouden kiezen, melden zich vanwege de Brexit nu in Groningen. Maar het blijft gokken hoeveel er daadwerkelijk komen.

Ook is het onduidelijk hoeveel scholieren alsnog voor een tussenjaar kiezen als de coronamaatregelen worden versoepeld en bijvoorbeeld reizen weer mogelijk wordt.

Rechter: Dierproef moet opnieuw beoordeeld

Een jonge kauw wordt opgemeten. Foto: Reyer Boxem

Rechter: Dierproef moet opnieuw beoordeeld

De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) mocht RUG-bioloog Simon Verhulst niet zomaar verbieden een experiment te doen met in het wild levende kauwen, heeft de rechtbank geoordeeld. Het besluit moet opnieuw worden bekeken.
10 maart om 10:25 uur.
Laatst gewijzigd op 10 maart 2021
om 11:06 uur.
maart 10 at 10:25 AM.
Last modified on maart 10, 2021
at 11:06 AM.


Door Christien Boomsma

10 maart om 10:25 uur.
Laatst gewijzigd op 10 maart 2021
om 11:06 uur.

By Christien Boomsma

maart 10 at 10:25 AM.
Last modified on maart 10, 2021
at 11:06 AM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

Verhulst heeft al bijna vijf jaar een conflict met het CCD. Al in 2016 verbood die de bioloog – die is gespecialiseerd in verouderingsprocessen – om in het wild levende jonge kauwen het groeihormoon IGF-1 in te spuiten. 

Hij wil dat doen om te kijken of snelle groei ten koste gaat van de gezondheid van de vogels. Hij meet dat aan de hand van telomeren, een soort beschermdopjes aan het einde van chromosomen die korter worden naarmate je veroudert.

In het lab

Maar de CCD verbood het onderzoek bij in het wild levende dieren. De commissie stelde dat het onderzoek in het lab moest plaatsvinden, desnoods bij dieren die uit het wild gehaald werden. Onmogelijk, stelde Verhulst eerder. ‘Dit onderzoek kan alleen als de vogels als het ware uitgedaagd worden door voedseltekort, kou of parasieten. Dat heb je niet in het lab.’ Hij stapte daarom naar de rechter.

Voor Verhulst is het een principekwestie geworden. Het zit hem vooral dwars dat het CCD met haar redenering een complete tak van onderzoek dreigt te blokkeren. ‘Ik weet dat de Dierexperimentcommissie van de RUG nu al experimenten heeft afgekeurd, omdat ze vrezen dat de CCD ze zal blokkeren.’

Nieuwe argumenten

De CCD moet de aanvraag nu opnieuw beoordelen. De aanvraag van Verhulst kan nog altijd opnieuw afgekeurd worden, maar dan moet de CCD wél met nieuwe argumenten komen. 

De CCD was niet bereikbaar voor commentaar.

Privacyproblemen met Google G Suite for Education

RUG-onderzoek wijst uit:

Privacyproblemen met Google G Suite for Education

Google gaat misschien toch niet zo goed om met onze privacy, blijkt uit onderzoek van de RUG en de Hogeschool van Amsterdam naar Google G Suite for Education. Onderwijs-ICT-organisaties SURF en SIVON zijn in gesprek met Google om de problemen op te lossen.
3 maart om 10:55 uur.
Laatst gewijzigd op 8 maart 2021
om 10:25 uur.
maart 3 at 10:55 AM.
Last modified on maart 8, 2021
at 10:25 AM.


Door Christien Boomsma

3 maart om 10:55 uur.
Laatst gewijzigd op 8 maart 2021
om 10:25 uur.

By Christien Boomsma

maart 3 at 10:55 AM.
Last modified on maart 8, 2021
at 10:25 AM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

De RUG zette al in 2013 haar eigen programmatuur en e-mailprogramma’s aan de kant om die te vervangen door het goedkopere Google G Suite for Education. Ook toen al waren er veel onderzoekers die waarschuwden voor privacy en vreesden dat hun data niet veilig waren. Zelfs de juridische dienst van de RUG waarschuwde het college van bestuur, ook vanwege de Patriot Act die Amerikaanse bedrijven dwingt om de overheid toegang te geven tot hun servers.

Daar hadden ze toch wel gelijk in, blijkt nu. Het huidige onderzoek betrof een zogenaamde Data Protection Impact Assessment (DPIA). Daarbij wordt gekeken hoe een bedrijf gegevens verzamelt, wat ermee gedaan wordt en wat de risico’s zijn. Het ministerie van Justitie en Veiligheid voerde zo’n DPIA uit naar de Enterprise-versie van Google. De onderwijsinstellingen keken naar hun eigen g Suite for Education.  

Metadata

Uit de assessment bleek dat vooral het verzamelen van metadata door de tech-reus een probleem vormt. Google houdt bij hoelang je ingelogd bent op één van haar programma’s, welke pagina’s je bezoekt en welke zoekopdrachten je geeft. Maar ook heeft Google in de privacyvoorwaarden opgenomen dat ze eenzijdig de voorwaarden voor het gebruik van dit soort gegevens mag aanpassen. 

‘Onderwijsinstellingen die Google G Suite for Education gebruiken [kunnen] geen of onvoldoende grip houden op wat er met deze gegevens gebeurt’, schreef onderwijsminister Ingrid van Engelshoven maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

In gesprek

Het Rijk heeft inmiddels een ‘voorafgaande raadpleging’ gedaan voor haar eigen pakket bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Onderwijsinstellingen kunnen dat niet doen. Immers: ze werken al heel lang met Google G Suite for Education. SIVON en SURF zijn in gesprek met Google om de problemen aan te pakken. Ook het Rijk gaat namens de onderwijsinstellingen het gesprek aan met Google.

Vergeten archief van Frits Zernike opgedoken in UB

Vergeten archief van Frits Zernike opgedoken in UB

Ineens stond universiteitshistoricus Annelies Noordhof voor het archief van Nobelprijswinnaar Frits Zernike. Een verzameling waarvan niemand besefte dat die bestond.
2 maart om 15:15 uur.
Laatst gewijzigd op 2 maart 2021
om 16:32 uur.
maart 2 at 15:15 PM.
Last modified on maart 2, 2021
at 16:32 PM.


Door Christien Boomsma

2 maart om 15:15 uur.
Laatst gewijzigd op 2 maart 2021
om 16:32 uur.

By Christien Boomsma

maart 2 at 15:15 PM.
Last modified on maart 2, 2021
at 16:32 PM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

128.278 gulden en 77 cent. Dat was het bedrag van de Nobelprijs dat de Amsterdamsche Bank stortte op de rekening van Frits Zernike op 14 december 1953. Er ging nog een bedragje af voor de overboeking: 89 gulden en 84 cent.

Het bewijs van de overboeking werd gebruikt als bladwijzer in een van Zernikes boeken. Tot iemand – waarschijnlijk een familielid – het aan natuurkundige Hendrik Brinkman gaf, die immers een biografie wilde schrijven over de beroemde Groningse uitvinder van de fasecontrastmicroscoop.

Brieven en telegrammen

Nu ligt het in een bruine archiefdoos, in een blauwe archiefmap, met een wit velletje papier eromheen om het te beschermen. Blader even verder door de mappen en je stuit op telegrammen: ‘Ongetwijfeld zullen uw medewerkers in dit heuglyk feit nieuwe aansporing vinden verder roem voor het Groningse lab te verwerven wat onder uw doelbewust en bekwame leiding zeker zal slagen STOP.’ 

En brieven: Zernike zelf die uitlegt hoe hij op reis door de Verenigde Staten alleen maar kon komen als er enkele lezingen zouden worden geregeld á honderd dollar per stuk. De schoonzoon van J.C. Kapteyn – Ejnar Hertzsprung – die hem uitnodigt op een observatorium in Zwitserland, waar hij een kamer zal krijgen ‘dichtbij de sterren’. Op de achterkant formules en andere onbegrijpelijke krabbels in het spitse handschrift van de natuurkundige.

Universiteitshistoricus Annelies Noordhof bladert er met zichtbaar enthousiasme door. ‘Kijk!’ zegt ze, terwijl ze de laatste brief omdraait. ‘Dit zie je echt overal. Hij krabbelde echt op alles.’

Bijzondere Collecties

Tot vorige week was de kennis over de mens Zernike beperkt. Er lagen een paar brieven in het Universiteitsmuseum en een klok-en-hamerspel dat de eerste Nobelprijswinnaar van de RUG in zijn studententijd in elkaar heeft geknutseld voor een prijsvraag – die hij overigens won. 

Dat was het wel zo ongeveer. 

Maar sinds vorige week is alles anders. Want toen stuitte Noordhof volkomen toevallig op het archief van Zernike, netjes opgeslagen in de kluis van de afdeling Bijzondere Collecties van de RUG. Alleen was vrijwel iedereen vergeten dat het er was.

‘Ik deed onderzoek bij Bijzondere Collecties, omdat ik bezig ben met een onderzoeksproject rond het 50-jarige bestaan van de UK’, vertelt ze. ‘Maar voor het Universiteitsmuseum was ik bezig met informatie verzamelen over Zernike en ik had in een voetnoot een verwijzing naar het archief gevonden.’

Alles voor een biografie

Eigenlijk was ze al klaar met Zernike, maar omdat ze toch in de UB was, vroeg ze tussen neus en lippen door: ‘Hebben jullie dat archief eigenlijk?’ Even later kreeg ze een kopietje toegeschoven met een beschrijving van de inhoud. 

‘Ik dacht: hè? Maar dát is leuk!’ vertelt ze. Er waren verslagen van gesprekken met mensen die Zernike goed gekend hadden, ooit op band opgenomen. Brieven, bankafschriften, foto’s, negatieven… Zestien dozen vol. 

‘Ik heb degene die me het leukste leek maar open gemaakt’, zegt ze. ‘Daar stond ik met het hbs-diploma van Zernike in handen, telegrammen, knipsels, alles wat je nodig hebt om een biografie te schrijven.’

Niet heel vreemd misschien, want de samensteller van het archief, de natuurkundige Hendrik Brinkman, wilde inderdaad een boek schrijven over de Nobelprijswinnaar. Hij benaderde daarvoor de familie van Zernike, maar ook collega’s en promovendi. Toen hij overleed belandde de verzameling bij de RUG. En sindsdien heeft ie staan verstoffen op een plank.

Gelaagder beeld

Noordhof besteedde de rest van de week aan het grondig doorspitten van de dozen en het grasduinen in de brieven. De stukken geven een veel gelaagder beeld van Zernike dan we tot nu toe hadden, zegt ze. ‘Brinkman schreef ter gelegenheid van een tentoonstelling over Zernike bijvoorbeeld dat “familie erg belangrijk voor hem was”. Maar hierin vertelt zijn dochter hoe hun vader hen altijd aan tafel wilde zien. “Vader wilde met ieder van ons spreken”, zegt ze dan. Dat geeft diepte aan zo’n opmerking.’

Er wordt vermeld hoe zijn vrouw een promovendus tafelmanieren bijbracht, toen die bij hen at, opsprong en meldde dat hij dringend moest ‘wateren’. Maar ook hoe hij dacht over zijn beroemde RUG-collega Dirk Coster – een ‘salonsocialist’ en het bevat het medeleven van zijn promovendus Bouwkamp ná de Nobelprijs. ‘U zult het de eerstkomende weken niet gemakkelijk hebben. U zult het hoofd moeten bieden aan allerlei recepties en feestelijke toespraken, en andere dergelijke zaken die u meestal zoveel mogelijk in het verleden hebt trachten te ontwijken. Deze keer zult u er niet aan ontkomen, en ik wens u daarbij sterkte toe.’

Noordhofs handen jeuken. Ze zou er dolgraag induiken, maar, zegt ze, dat gaat ze niet doen. Er liggen andere onderzoeksonderwerpen op haar te wachten. En al vindt ze de persoon Zernike razend interessant, ze heeft onvoldoende kennis van natuurkunde om zijn wetenschappelijke kant eer aan te doen. ‘Maar het zou ideaal zijn om hier een masterstudent op te zetten, die dit eens goed uitzoekt en filtert’, zegt ze. ‘En wie weet een promovendus. Alle ingrediënten voor een biografie zijn er al.’

Actieplan van 1,8 miljoen om werkdruk te verlagen

Actieplan van 1,8 miljoen om werkdruk te verlagen

Een nieuw actieplan moet de druk op de docenten aan de RUG zo snel mogelijk verminderen. De uni trekt daar 1,8 miljoen euro voor uit.
18 februari om 14:18 uur.
Laatst gewijzigd op 22 februari 2021
om 11:28 uur.
februari 18 at 14:18 PM.
Last modified on februari 22, 2021
at 11:28 AM.


Door Christien Boomsma

18 februari om 14:18 uur.
Laatst gewijzigd op 22 februari 2021
om 11:28 uur.

By Christien Boomsma

februari 18 at 14:18 PM.
Last modified on februari 22, 2021
at 11:28 AM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

De nood is hoog, weet ook het college van bestuur van de RUG. ‘We willen niet langer wachten’, zei rector magnificus Cisca Wijmenga eeder al in een commissievergadering van de universiteitsraad. ‘Iedereen zit met de handen in het haar. We moeten ontzorgen, as soon as possible.’

Het college van bestuur (cvb) legde daarom donderdag het Actieplan Onderwijs 2 voor aan de raad. Het cvb wil meer student-assistenten inzetten om docenten te ontlasten. Ook het aantal ‘embedded experts’ gaat omhoog; dat zijn professionals die het onderwijs binnen de faculteiten ondersteunen.

Tot eind 2021

De universiteit wil die groep uitbreiden met docenten van de Teaching Academy Groningen en specialisten van Educational Support and Innovation. Het plan moet zo snel mogelijk van start gaan en blijft van kracht tot eind 2021.

Voor de student-assistenten is 1,6 miljoen beschikbaar, voor de ‘embedded experts’ 130.000 euro. Ten slotte is er nog 70.000 euro uitgetrokken voor training.

Het plan is bedoeld om de acute nood te lenigen. Het cvb werkt aan een transitieplan dat structureel in zal zetten op meer onderwijsondersteuning na 2021.

De universiteitsraad stemde donderdag unaniem in met het Actieplan. 

Explosieve groei vooraanmeldingen, soms zelfs verdubbeling

Oorzaken: corona en Brexit

Explosieve groei vooraanmeldingen

Het aantal studenten aan de RUG zou volgend academisch jaar wel eens de pan uit kunnen rijzen. Enkele faculteiten zien zelfs een verdubbeling van het aantal vooraanmeldingen.
11 februari om 11:45 uur.
Laatst gewijzigd op 15 februari 2021
om 13:45 uur.
februari 11 at 11:45 AM.
Last modified on februari 15, 2021
at 13:45 PM.


Door Christien Boomsma

11 februari om 11:45 uur.
Laatst gewijzigd op 15 februari 2021
om 13:45 uur.

By Christien Boomsma

februari 11 at 11:45 AM.
Last modified on februari 15, 2021
at 13:45 PM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

‘Een zorgelijke ontwikkeling’, stelde rector magnificus Cisca Wijmenga in de commissievergadering van de universiteitsraad donderdag. ‘Als deze getallen waarheid worden, is dat iets wat je bijna niet meer kan handelen.’

Het aantal vooraanmeldingen is in vergelijking met vorig jaar met zo’n 25 procentpunt toegenomen. Bepaalde faculteiten, zoals de Faculty of Science and Engineering (FSE) en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB), zien zelfs een veel grotere groei, tot een verdubbeling aan toe. 

‘Britse variant’

‘De Britse variant’, noemde Wijmenga de situatie in de commissievergadering onderwijs en onderzoek. De verklaring voor de stijging is een combinatie van Brexit (waardoor studenten die anders naar een Britse universiteit wilden gaan zich nu in Groningen melden) en corona, waardoor studenten opnieuw niet voor een tussenjaar kiezen.

‘Dit zijn natuurlijk dagkoersen en het is lastig in te schatten wat dit doet tot de cijfers definitief worden’, zei de rector. Studenten melden zich vaak op veel plaatsen aan. Het is onzeker voor welke universiteit ze uiteindelijk kiezen. 

Ondanks die onzekerheid is er hoe dan ook sprake van groei, aldus directeur onderwijs Rutger Klein-Nagelvoort van het Bureau van de universiteit. ‘Want zelfs als de helft komt, is het nog steeds heel veel.’

Financiering

Andere Nederlandse universiteiten zien een vergelijkbare groei in de vooraanmeldingen. Dat is een probleem, want als het marktaandeel van de RUG hetzelfde blijft, blijft de financiering dat ook. Ondertussen neemt de werkdruk aan de universiteit enorm toe door een combinatie van corona en de onverwachte groei van studentenaantallen vorig jaar.

‘Echt vreselijk’, noemde Wijmenga de situatie. ‘Want we zien nog geen enkele beweging bij onze minister. We weten ook niet wat er met de kabinetsformatie gaat gebeuren, maar ik ben op korte termijn niet erg hoopvol. Ik denk niet dat we hiervoor massaal gecompenseerd worden. Het is een wicked problem.’

Dijbeen niet van apostel Jacobus, wijst koolstofdatering uit

Sint Jacobus de meerdere, schilderij door Guido Reni.

Koolstofdatering wijst uit:

Dijbeen kan niet van apostel Jacobus zijn

Al meer dan vijftienhonderd jaar komen pelgrims naar de Santi XII Apostoli-basiliek in Rome om daar het dijbeen van de apostel Jacobus te zien. Jammer maar helaas: onderzoek wijst uit dat de relikwie aan iemand anders toebehoorde.
1 februari om 14:59 uur.
Laatst gewijzigd op 3 februari 2021
om 11:56 uur.
februari 1 at 14:59 PM.
Last modified on februari 3, 2021
at 11:56 AM.


Door Christien Boomsma

1 februari om 14:59 uur.
Laatst gewijzigd op 3 februari 2021
om 11:56 uur.

By Christien Boomsma

februari 1 at 14:59 PM.
Last modified on februari 3, 2021
at 11:56 AM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

Een internationaal team van wetenschappers, waaronder koolstof 14-expert Hans van der Plicht en godsdienstwetenschapper Lautaro Roig Lanzillotta van de RUG, laat zien hoe het wél zit met de eeuwenoude relikwieën. 

Het dijbeen van Jakobus – die een broer of een neef van Jezus geweest zou zijn – ligt al sinds de zesde eeuw in de Santi XII Apostoli-basiliek, samen met een scheenbeen en een voet die zouden hebben toebehoord aan een andere apostel: Filippus. Maar de koolstof 14-datering door Van der Plicht laat zien dat het dijbeen stamt uit de periode tussen 214 en 340 na Christus: 160 tot 240 jaar na de tijd dat Jacobus leefde. Het kán dus niet van Jakobus zijn.

Geen opzet

Van kwade opzet was overigens geen sprake, denken de onderzoekers. In de vroege eeuwen van het christendom werd volop gezocht naar de lichamen van heiligen. Ze deden dit vooral op oude christelijke begraafplaatsen. Het is waarschijnlijk dat degene die met de beenderen van Jakobus en Filippus aan kwam zetten, ook zelf geloofde dat ze hadden toebehoord aan de apostelen.

De voet van Filippus.

Onderzoekers hebben ook een monster genomen van het scheenbeen van Filippus. Dat bleek echter ongeschikt voor analyse. Een ander monster van olie, gevonden in een kanaaltje in het oorspronkelijke reliekschrijn, bleek uit de zesde eeuw te stammen, net als een keramische scherf. Dat komt overeen met het moment dat de beenderen in Rome terecht zijn gekomen.

Verkoopverbod

Het verplaatsen van de lichamen van heiligen werd populair in de tweede helft van de vierde eeuw. De heilige Babylas van Antiochië werd in 354 verplaatst naar een kerk die keizer Constantius Gallus speciaal voor hem had laten bouwen. Een jaar later gingen de overblijfselen van de heiligen Timoteüs, Andreas en Lucas naar Constantinopel. 

Gelovigen begonnen de relikwieën te vereren, ondanks de kritiek van kerkelijke autoriteiten op de praktijk. Het was zelfs zo populair dat er verboden werden uitgevaardigd op het opgraven van lichamen en verkopen van relieken. Tegelijkertijd werden relieken verhandeld door heel Europa, om de reputatie van kerken te vergroten.

Tenure tracker niet meer automatisch hoogleraar

Tenure tracker niet meer automatisch hoogleraar

De universiteit wil dat tenure trackers niet langer automatisch hoogleraar worden. Ze wil een ‘waterhoofd’ voorkomen, waarbij te veel leden van de wetenschappelijke staf hoogleraar zijn.
11 december om 17:12 uur.
Laatst gewijzigd op 15 december 2020
om 15:52 uur.
december 11 at 17:12 PM.
Last modified on december 15, 2020
at 15:52 PM.


Door Christien Boomsma

11 december om 17:12 uur.
Laatst gewijzigd op 15 december 2020
om 15:52 uur.

By Christien Boomsma

december 11 at 17:12 PM.
Last modified on december 15, 2020
at 15:52 PM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

Wetenschappelijke staf die nu binnenkomt als universitair docent op een tenure track, wordt altijd hoogleraar. Wel moet die dan voldoen aan vooraf gestelde eisen omtrent publicaties en het binnenhalen van subsidies.

Ooit leek dat een prima systeem, toen de universiteit vrijwel alleen reguliere leerstoelen bezat en er pas ruimte kwam voor vers bloed als een zittende hoogleraar overleed of met pensioen ging. Maar intussen heeft dat ongewenste gevolgen: er zijn nu wel erg veel hoogleraren.

Leiden

Bovendien is niet elke prof een goede leidinggevende. ‘Niet iedereen heeft de capaciteiten om een groep te leiden’, zei rector Cisca Wijmenga vorige week al in de u-raadscommissie. ‘Je hebt niet alleen hard skills nodig, maar ook soft skills. Daar zien we uitwassen van die we niet willen hebben.’

Er moet dus meer maatwerk komen. Nu is er alleen een research track, maar het college van bestuur ziet ook tracks voor zich op het gebied van onderwijs, impact, leiderschap en – in het geval van het UMCG – klinisch werk.

De Faculty of Science and Engineering en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde willen daarom pilots starten met tenure tracks die kunnen stoppen bij de rang van universitair hoofddocent (uhd).

Kritiek

Toch is er ook kritiek. Simon van der Pol van de Personeelsfractie in de universiteitsraad vreest voor een nieuw plafond waar jonge onderzoekers niet meer doorheen komen. Lorenzo Squintani van de Wetenschapsfractie stelt dat de nieuwe plannen weinig zullen helpen.

De mensen met onvoldoende leiderschapscapaciteiten zíjn al hoogleraar geworden, denkt Squintani. ‘De onbalans is al gecreëerd. Bepaalde faculteiten hebben geen ruimte meer om personeel door te laten stromen naar hogere functies.’

Wijmenga erkent het probleem, maar vindt toch dat er kritischer gekeken moet worden naar hoogleraarsbenoemingen. Ze hoopt dat meer faculteiten FSE en FEB volgen. ‘Er zijn al meer faculteiten die zeggen: we willen ook wel dit soort pilots uitrollen.’

RUG wil studentenclubs groener maken

RUG wil studentenclubs groener maken

De universiteit trekt 10.000 euro per jaar uit om activiteiten van studentenclubs groener te maken. ‘Het is een eerste stap, maar goed voor de bewustwording’, vindt rector magnificus Cisca Wijmenga.
7 december om 11:00 uur.
Laatst gewijzigd op 7 december 2020
om 11:00 uur.
december 7 at 11:00 AM.
Last modified on december 7, 2020
at 11:00 AM.


Door Christien Boomsma

7 december om 11:00 uur.
Laatst gewijzigd op 7 december 2020
om 11:00 uur.

By Christien Boomsma

december 7 at 11:00 AM.
Last modified on december 7, 2020
at 11:00 AM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

Met de subsidie wordt al drie jaar geëxperimenteerd. Maar voortaan mogen ook geaffilieerde verenigingen subsidie aanvragen om hun evenementen duurzamer te maken.

Zo kreeg studievereniging Societas van sociologie 457 euro om thermosflessen aan te schaffen, kreeg TBV Lugus van Industrial Engineering en Management een bijdrage van 200 euro voor een zuinige koelkast en 400 euro voor de aanschaf van Doppers. Studievereniging Marug van economie kreeg 465 euro voor biologische catering.

Gadgets

Aanvragen voor gadgets werden afgewezen, zelfs als dat ging om groene gadgets zoals de bambooks die GLV Idun van biologie en life sciences wilde aanschaffen. Jaarlijks worden veel gadgets aan studenten gegeven die ze helemaal niet nodig hebben, aldus de Green Office in een evaluatie.

Ook werden aanvragen voor vluchtcompensatie (EBF van economie) , printpapier (studentenorkest Bragi) of vleesconsumptie afgewezen omdat die niet als duurzaam worden gezien.

Catering

Ivi Kussmaul van studentenpartij DAG is blij met het initiatief, maar twijfelt over het geld dat aan catering wordt besteed, zei ze in de commissievergadering van de u-raad. Ze vraagt zich af hoe dit de duurzaamheid vergroot, ook al is de catering veganistisch. ‘Ik zou graag meer permanente oplossingen zien, zoals het verduurzamen van de kantoren.’

Rector Wijmenga stelt dat dat niet de bedoeling is van de subsidie. ‘Het is een mooie start om jonge mensen ermee vertrouwd te maken dat je ook dingen kunt recyclen, dat je geen rietjes hebt die niet afbreekbaar meer zijn. Noem maar op. Het is een laagdrempelige manier zodat verenigingen bewust worden en nadenken wat je kunt doen om de wereld een beetje groener te maken.’

RUG wil sneltesten op Zernike

Mogelijk tent voor Aletta Jacobshal

RUG wil sneltesten op Zernike

De RUG wil een pilot om sneltesten te houden voor studenten en personeel. De universiteit denkt daarbij aan een tent voor de Aletta Jacobshal of het uitdelen van testen aan studenten.
3 december om 11:49 uur.
Laatst gewijzigd op 4 december 2020
om 9:34 uur.
december 3 at 11:49 AM.
Last modified on december 4, 2020
at 9:34 AM.


Door Christien Boomsma

3 december om 11:49 uur.
Laatst gewijzigd op 4 december 2020
om 9:34 uur.

By Christien Boomsma

december 3 at 11:49 AM.
Last modified on december 4, 2020
at 9:34 AM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

De universiteit heeft daarover overleg gehad met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Het wachten is nu op een reactie, zei rector magnificus Cisca Wijmenga donderdag in de commissievergadering voor de u-raad.

Eerder had de universiteit ook al plannen om een eigen snelststraat op te zetten, maar door de komst van de XL-testlocatie in Martiniplaza leek die overbodig te zijn geworden.

Capaciteit niet benut

Dat blijkt echter niet het geval. Mensen mochten alleen maar getest te worden als ze werkzaam zijn in het lager of middelbaar onderwijs en een code van de werkgever konden overleggen, zelfs al werd de volle capaciteit van de locatie lang niet benut.

‘We praten met de GGD hierover’, zei Wijmenga. ‘Maar op de een of andere manier hebben ze een soort starre houding. Ik weet ook niet precies waarom.’

Dichter bij de campus

Nu per december ook mensen zonder klachten getest kunnen worden, verandert dat misschien, gaf Wijmenga toe. ‘Maar dat laat onverlet dat je dan naar MartiniPlaza moet en het heel prettig zou zijn als je dit soort mogelijkheden dichter bij de campus zou hebben.’

Bovendien laat de uitslag van de testen in MartiniPlaza, die op papier vijftien minuten zou moeten kosten, vaak lang op zich wachten. ‘Het duurt vaak anderhalf tot twee uur’, zei Wijmenga. ‘Dat zou heel onhandig zijn als je dat wilt doen voorafgaand aan een groot tentamen.’

RUG-bioloog wil dierproef afdwingen via de rechter

Een jonge kauw wordt opgemeten. Foto: Reyer Boxem

RUG-bioloog wil dierproef afdwingen via de rechter

Met een verbod op een experiment met in het wild levende kauwen, blokkeert de Centrale Commissie Dierproeven een belangrijke onderzoekslijn, zegt RUG-bioloog Simon Verhulst. Hij stapte dinsdag naar de rechter.
25 november om 11:22 uur.
Laatst gewijzigd op 25 november 2020
om 12:18 uur.
november 25 at 11:22 AM.
Last modified on november 25, 2020
at 12:18 PM.


Door Christien Boomsma

25 november om 11:22 uur.
Laatst gewijzigd op 25 november 2020
om 12:18 uur.

By Christien Boomsma

november 25 at 11:22 AM.
Last modified on november 25, 2020
at 12:18 PM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

Al in 2016 deed Verhulst de aanvraag voor een experiment bij zestig in het wild levende kauwen. Hij wil jonge dieren het groeihormoon IGF-1 inspuiten. Vervolgens gaat hij kijken of de snellere groei van de dieren misschien ten koste gaat van de gezondheid van de vogels, zoals je die meet aan de telomeren. ‘Maar de Centrale Commissie Dierproeven zegt dat je dit niet moet doen met dieren die in het wild leven.’

Telomeren zijn een soort ‘beschermdopjes’ aan het uiteinde van chromosomen, waar Verhulst al jaren onderzoek naar doet. Ze worden korter naarmate je ouder wordt en mensen en vogels met kortere telomeren hebben een grotere kans om te overlijden. ‘Dit onderzoek is van toenemend belang’, zegt Verhulst. ‘We hebben bijvoorbeeld net een paper ingediend dat laat zien dat korte telomeren samenhangen met een ernstiger ziekteverloop bij corona. En kauwen zijn het beste model voor dit onderzoek.’

Niet na te bootsen

Door het verbod op experimenten als deze blokkeert de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) de complete onderzoekslijn, vindt Verhulst. En een goede reden heeft hij nog niet gehoord. ‘Ik wil onderzoeken of er een trade-off is tussen gezondheid en snelle groei’, zegt hij. ‘Maar dat kan alleen als de vogels als het ware uitgedaagd worden door voedseltekort, kou of parasieten. Dat heb je niet in het lab en dat valt daar ook niet na te bootsen.’

De beoordelaars van het CCD, zegt hij, hebben een achtergrond in biomedisch onderzoek, waar een andere onderzoekscultuur heerst. De vertegenwoordiger van het CCD sprak zelfs van twee ‘scholen’, zegt Verhulst. ‘Daarbij suggereerde ze dat zijzelf, of misschien het hele CCD één van die scholen vertegenwoordigde.’ Zíj  willen onderzoeksomstandigheden zo constant mogelijk houden. ‘Maar daardoor kun je onderzoeksresultaten niet generaliseren. Dat wil er niet in.’

Uit het wild

 Daarnaast verzet het CCD zich tegen het onderzoek op dieren in het wild. Gek genoeg is het wel oké om dieren uit het wild te halen, daar experimenten mee te doen in het laboratorium en ze vervolgens op te offeren. ‘Dat heeft een collega onlangs nog gedaan.’

Het is ook niet zo, zegt Verhulst, dat de waarde van kauwen zo groot wordt geacht dat je er helemaal van af zou moeten blijven. ‘Voor de maatschappij is de intrinsieke waarde van een kauw minder dan nul. Hij wordt beschouwd als een plaagsoort die je altijd mag schieten.’

Hij verwacht dat de rechter zal meegaan in zijn redenatie, waarna het CCD de aanvraag opnieuw zal moeten beoordelen. Maar of het dan gedaan is, waagt hij te betwijfelen. ‘Ik zie dit eindigen bij de Raad van State.’

RUG weigert medewerking aan onderzoek naar ‘sloppy science’

RUG weigert medewerking aan onderzoek naar ‘sloppy science’

Universiteiten weigeren op grote schaal hun medewerking aan een nationaal onderzoek naar wetenschappelijke integriteit. Ook de RUG wil niet meedoen aan wat het grootste onderzoek naar ‘sloppy science’ ooit zou worden.
18 november om 12:03 uur.
Laatst gewijzigd op 30 november 2020
om 13:26 uur.
november 18 at 12:03 PM.
Last modified on november 30, 2020
at 13:26 PM.


Door Christien Boomsma

18 november om 12:03 uur.
Laatst gewijzigd op 30 november 2020
om 13:26 uur.

By Christien Boomsma

november 18 at 12:03 PM.
Last modified on november 30, 2020
at 13:26 PM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

Het was de bedoeling dat alle universiteiten en universitaire medische centra zouden meewerken aan de National Survey on Research Integrity (NSRI). Onderzoeksfinancier ZonMW trok er maar liefst 3,8 miljoen en vijf jaar voor uit om uit te zoeken wat er misgaat in het wetenschappelijk onderzoek, maar ook wat wél goed gaat. Alle onderzoekers uit alle wetenschappelijke disciplines zouden dezelfde vragenlijst voorgelegd krijgen, waarna een baseline kon worden vastgesteld. 

‘Maar helaas veranderden de universiteiten van gedachten toen we met ons onderzoek begonnen’, zegt hoofdonderzoeker Gowri Gopalakrishna van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam.

Volgens woordvoerder Jorien Bakker van de RUG was dat omdat er onder rectoren discussie was over de opzet van het onderzoek. ‘Ook de onderzoeksvraag speelde een rol en de belasting van de onderzoekers’, zegt ze.

Geen mailadressen

Van de 23 onderzoeksinstituten bleken er uiteindelijk maar acht te zijn die de e-mailadressen van hun medewerkers wilden delen en actief opriepen tot deelname. Het onderzoek heeft ernstig te lijden onder deze houding. ‘We moesten mailadressen scrapen uit openbare bronnen, zoals universiteitswebsites en PubMed’, vertelt Gopalakrishna. ‘Dus omdat we een vervuilde database hebben, bereiken we misschien niet iedereen. Dat kostte ons veel tijd, maar de respons is ook heel slecht, maar 8 of 9 procent. Mensen openen de mail niet eens.’

Gopalakrishna vreest dat de mail, afkomstig van TNS NIPO, mogelijk overkomt als een soort phishingmail. Een andere reden voor de lage respons kan zijn dat onderzoekers overspoeld worden door wetenschappelijke tijdschriften die hun aandacht proberen te trekken. Daardoor komt het onderzoek in gevaar: ze heeft namelijk een respons nodig van 25 procent.

Vies woord

‘Ik ben heel erg teleurgesteld’, zegt ze. ‘We boden de universiteiten de mogelijkheid om naar de studies en de vragen te kijken en feedback te geven. We wilden binnen het redelijke best proberen het een en ander aan te passen. Maar ze wilden er niet eens naar kijken.’

Ze vreest dat ‘integriteit’ een vies woord is geworden, waar universiteiten zich liever verre van houden. ‘En dat is heel jammer. Het is ook de reden dat we deze studie doen. We wilden dat het een normaal onderwerp werd om over te praten, geen taboe meer.’

Het feit dat tweederde van de instellingen niet meedoet aan het onderzoek, beschouwt ze als een helder signaal dat zij vrezen dat ‘er iets slechts uit zal komen.’ ‘Maar we moeten openlijk over dit soort dingen kunnen praten, zonder daarvoor gestraft te worden’

Oproep

Ineke Wessel van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, voorstander van open science, riep de universiteit op Twitter op om alsnog medewerking te verlenen. ‘Waarom niet?’ vraagt ze. ‘Enorm belangrijk! Collega’s, doe alsjeblieft mee. Anonimiteit gegarandeerd.’

‘Het doel is erg ambitieus’, zegt ze. ‘Zo’n landelijk onderzoek onder alle disciplines, dat is uniek.’

Als de universiteit meedoet, geeft ze ook een signaal af dat ze het zelf belangrijk vindt, zegt Wessel. ‘Ik begreep dat universiteiten niet meedoen omdat mensen survey-moe zouden worden. Maar dat is tekenend. Dan geef je dus aan dat je dit minder belangrijk vindt dan dat andere.’

Heel gek vindt ze dat niet. De universiteiten zijn immers deel van het systeem. ‘Universiteiten willen de top zijn in de rankings, Nobelprijzen en prestigieuze grants. Maar dat is onderdeel van een systeem dat op de schop moet. Dus natuurlijk ga je dat zelf niet promoten.’ 

Grijs gebied

Zijzelf ziet nog altijd veel sloppy science – ook wel slodderwetenschap genoemd – om zich heen. Maar hoe groot het probleem is en waar het precies speelt, dat weten we niet. En dat is niet goed voor de wetenschap. ‘De kwestie Stapel was duidelijk’, zegt ze. ‘Jokken mag niet. Maar er is een grijs gebied waar mensen zich vaak niet van bewust zijn. Mensen wéten niet eens dat ze niet helemaal koosjer met data omgaan, bijvoorbeeld. En dat moet veranderen.’

Toch nog meedoen? Check je e-mail voor een mail van onderzoeksleider Lex Bouter, met als afzender TNS NIPO. Dat is de uitnodiging voor de National Survey on Research Integrity.

Student start petitie tegen bsa voor universiteiten

Student start petitie tegen bsa voor universiteiten

Ook universiteiten moeten het bsa schrappen dit jaar, zegt de Utrechtse biologiestudent Ralf Brouwer. Hij is een landelijke petitie begonnen om dat te bereiken.
16 november om 15:36 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:22 uur.
november 16 at 15:36 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:22 PM.


Door Christien Boomsma

16 november om 15:36 uur.
Laatst gewijzigd op 22 november 2020
om 16:22 uur.

By Christien Boomsma

november 16 at 15:36 PM.
Last modified on november 22, 2020
at 16:22 PM.

Christien Boomsma

Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Volledig bio
Achtergrondcoördinator en wetenschapsredacteur
Full bio

Na een aantal gesprekken met vrienden op het hbo, was het duidelijk voor eerstejaars student Ralf Brouwer. De redenen die het kabinet vorige week gaf om het bindend studieadvies op het hbo te schrappen, kloppen totaal niet. ‘Ze zeggen dat er op het hbo veel meer sprake is van praktijkonderwijs en in het wo niet’, zegt Brouwer. ‘Maar dat is helemaal niet zo.’

Brouwer is zelf eerstejaars biologie. En al staat hij er goed voor en hoeft hij zich geen zorgen te maken over het halen van de norm, hij heeft juist heel veel praktijkonderwijs. Maar veel hbo-vrienden totaal niet. ‘Praktijkonderwijs is niet afhankelijk van het niveau van de studie’, zegt hij, ‘maar van het soort studie dat je doet.’

Onder de aandacht

Dat was iets dat onder de aandacht gebracht moet worden, vindt hij. En dus startte hij de petitie ‘Ook geen bindend studieadvies voor universitaire eerstejaars wegens corona’, die sinds hij online ging op zondagavond al ruim 2200 keer is ondertekend.

‘Corona zou voor minder kwaliteitsverlies zorgen op het wo dan op het hbo. Ook wordt gezegd dat het wo minder praktijkgericht onderwijs zou hebben en dat dit minder belangrijk zou zijn, wat niet juist is’, schrijft Brouwer in de toelichting.

Hij vindt dat studenten dit jaar niet de dupe mogen worden van de coronoamaatregelen in het onderwijs, waardoor ze mogelijk nu het eerste jaar niet halen en van de opleiding moeten.

Kabinet

Hij hoopt dat de petitie massaal ondertekend wordt, zodat het kabinet zich gedwongen zal voelen om iets te doen. Daarvoor zijn minstens 40.000 handtekeningen nodig, denkt hij. ‘Maar ik sta er positief in.’ En zelfs als het niet lukt: ‘Dan heb ik het tenminste onder de aandacht gebracht’.

Voorzitter Marinus Jongman van de Groninger Studentenbond (GSb) staat volledig achter het initiatief. ‘Het is enorm raar dat ze dit jaar het bsa voor het wo willen handhaven. Vorig jaar gaven ze nog het goede voorbeeld door het af te schaffen. Maar nu, terwijl we nu een heel jaar online onderwijs hebben, doen ze precies het tegenovergestelde. Het is absurd.’