Ik ben weg uit de stad en mijn kamer staat leeg. Wat zijn mijn rechten?

5 vragen

Mijn kamer staat nu leeg. Wat zijn mijn rechten?

Veel studenten zijn uit Groningen vertrokken om de coronacrisis uit te zitten bij hun familie. Hun spullen hebben ze in hun kamer achtergelaten. Wat zijn je rechten als je de huur niet kunt betalen of je contract wilt opzeggen?
8 april om 11:11 uur.
Laatst gewijzigd op 9 april 2020
om 11:38 uur.
april 8 at 11:11 AM.
Last modified on april 9, 2020
at 11:38 AM.


Anne de Vries

Door Anne de Vries

8 april om 11:11 uur.
Laatst gewijzigd op 9 april 2020
om 11:38 uur.
Anne de Vries

By Anne de Vries

april 8 at 11:11 AM.
Last modified on april 9, 2020
at 11:38 AM.
Anne de Vries

Anne de Vries

Studentredacteur
Volledig bio
Student editor
Full bio

Mag mijn huurbaas me uit mijn kamer zetten als ik de huur niet kan betalen?

Nee. De regering heeft verkondigd dat je niet uit je kamer of huis gezet mag worden als je door de coronacrisis je huur niet kunt betalen. Gas, water en elektriciteit mogen ook niet afgesloten worden als je de rekening niet betaalt. Maar de gemeente Groningen en de Groninger Studentenbond (Gsb) adviseren studenten om hierover afspraken te maken met hun huisbaas.

Hoe zorg ik dat mijn huisbaas zich aan de afspraken houdt? 

Het kan lastiger zijn om je recht te halen bij particuliere verhuurders dan bij woningcorporaties. Als er iets misgaat en je weet niet wat je moet doen, kunnen het team wonen en de juridische helpdesk van de GSb je advies geven, zegt voorzitter Jan Willem Leeuwma. Maar het belangrijkste, zegt Leeuwma, is dat je zorgt dat de afspraken met je huisbaas op schrift staan, zodat jullie je er allebei aan moeten houden.  

Kan ik mijn contract voortijdig opzeggen? 

Tenzij je anders overeen bent gekomen met je huisbaas, heb je een opzegtermijn van ten minste een maand en maximaal drie maanden. Studenten met een shortstaycontract kunnen dat niet voortijdig opzeggen, tenzij ze huren bij de SSH of Groningse Panden. Hoewel de RUG wettelijk niet verantwoordelijk is voor het onderkomen van studenten, heeft de universiteit toegezegd om voor deze corporaties de kosten van leegstaande kamers te vergoeden.

Zulke afspraken worden niet gemaakt met particuliere huisbazen, zegt RUG-woordvoerder Jorien Bakker. De GSb is momenteel in gesprek met shortstayverhuurders om studenten die in deze situatie zitten te helpen, en om de voorwaarden van zulke contracten te wijzigen voor toekomstige huurders. 

In het geval van tijdelijke contracten heeft de regering besloten dat als deze aflopen tijdens de crisis, ze met eenzelfde tijdelijke periode verlengd mogen worden. Normaal gesproken loopt het contract dan af, of wordt het omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.  

Wat moet ik met m’n spullen doen als ik mijn contract opzeg?

Mag je huisbaas je eigendommen zomaar weggooien? Het korte antwoord is ja. Zodra je contract afloopt, zijn de kamer en wat erin staat eigendom van de verhuurder. ‘Hoewel dat niet erg aardig zou zijn, staat een verhuurder dan in z’n recht’, zegt Leeuwma. Dus is het aan jou om een manier te vinden om je spullen te verhuizen en eventueel ergens op te slaan tot je terugkomt naar Groningen. 

Waarom bevriest Nederland de huur niet gewoon een tijdje?

In sommige Europese landen, zoals Frankrijk en Ierland, hoeven mensen nu tijdelijk geen huur te betalen. Nederland volgt dit voorbeeld niet. Leeuwma vermoedt dat dit te maken heeft met het langetermijneffect. ‘Als huurders niet betalen, gaan de verhuurders misschien failliet en moeten ze hun panden verkopen. Dat kan zeker op zo’n krappe woningmarkt als in Groningen een negatief effect hebben in de toekomst, wanneer nieuwe studenten hierheen komen om een kamer te zoeken.’ 

Blut door corona? Collegegeld in mei betalen

‘We weten dat veel studenten hun baantje kwijt zijn’

Blut door corona? Collegegeld in mei betalen

Studenten die donderdag hun collegegeld niet kunnen betalen vanwege het coronavirus, hoeven dat van de RUG pas in mei te doen.
26 maart om 12:52 uur.
Laatst gewijzigd op 31 maart 2020
om 10:51 uur.
maart 26 at 12:52 PM.
Last modified on maart 31, 2020
at 10:51 AM.


Anne de Vries

Door Anne de Vries

26 maart om 12:52 uur.
Laatst gewijzigd op 31 maart 2020
om 10:51 uur.
Anne de Vries

By Anne de Vries

maart 26 at 12:52 PM.
Last modified on maart 31, 2020
at 10:51 AM.
Anne de Vries

Anne de Vries

Studentredacteur
Volledig bio
Student editor
Full bio

De universiteit kijkt nog naar een regeling voor studenten die in financiële problemen zijn beland, maar al wel het hele bedrag hebben betaald.

De accounts van studenten die niet kunnen betalen vanwege het coronavirus, zullen ook niet worden geblokkeerd, zegt Sander van den Bos, hoofd Studenten Informatie & Administratie.

‘We weten dat heel veel studenten hun bijbaantje zijn kwijtgeraakt, en we willen ze laten weten dat we ze niet vergeten zijn.’

Nieuwe regelingen

Als de incasso op donderdag mislukt, krijgt de student een e-mail met daarin de informatie over de nieuwe regeling. Als het ze ook in mei niet lukt om te betalen, zal de universiteit per student een regeling treffen.

Als echter een grote groep studenten hetzelfde soort probleem heeft, kan de universiteit voor die studenten dezelfde aanpak gebruiken. ‘Het is dus belangrijk dat ze ons voor of na de incasso mailen op study@rug.nl, zodat wij weten wat voor problemen ze hebben’, zegt Van den Bos.

Studenten ondervinden ook andere gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus waar ze niets aan kunnen doen, zoals studievertraging of colleges die afgelast worden omdat ze niet online gegeven kunnen worden. In die gevallen overweegt de universiteit uit het Profileringsfonds te putten om studenten te compenseren.

Niet terug

De universiteit vindt niet dat studenten een deel van hun collegegeld terug moeten krijgen omdat colleges nu online worden gegeven. ‘We proberen de colleges zo goed mogelijk vorm te geven. Ze zien er alleen wat anders uit dan voorheen’, zegt RUG-woordvoerder Jorien Bakker.

Maar dit is wel iets waar veel studenten zich zorgen over maken, en het kan zijn dat er een landelijke regeling komt, net zoals voor het BSA.

Studenten moeten kunnen bewijzen dat ze door het coronavirus geen studiepunten hebben kunnen halen of geen collegegeld kunnen betalen. ‘De redenen kunnen enorm uiteenlopen’, zegt Bakker.

Meedoen

De universiteit wil ervoor zorgen dat de studenten uiteindelijk zo weinig mogelijk last hebben van het coronavirus. ‘Het is belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen aan het onderwijs’, zegt Bakker.

‘We kunnen nog niet alle vragen beantwoorden, maar we leren iedere dag bij’, zegt Bakker, ‘En we doen heel hard ons best om studenten zekerheid te bieden.’

Informatiepagina’s van de RUG

De RUG heeft een speciale informatiepagina ingesteld over de maatregelen die de universiteit neemt inzake het coronavirus (in het Nederlands en in het Engels). Deze pagina wordt geactualiseerd als en wanneer nodig.

Studenten die informatie nodig hebben over zaken als collegegeld en de doorgang van tentamens, kunnen terecht op een informatiepagina voor studenten. Ook deze pagina (eveneens in het Nederlands en het Engels) wordt regelmatig geactualiseerd.

Tweede Kamer wil loting voor opleidingen weer toestaan

Tweede Kamer wil loting voor opleidingen weer toestaan

Loten moet weer mogen, vindt de Tweede Kamer. Dinsdag stemde een meerderheid in met opheffing van het verbod uit 2017 op dit selectie-instrument.
19 februari om 15:02 uur.
Laatst gewijzigd op 20 februari 2020
om 8:09 uur.
februari 19 at 15:02 PM.
Last modified on februari 20, 2020
at 8:09 AM.


Anne de Vries

Door Anne de Vries

19 februari om 15:02 uur.
Laatst gewijzigd op 20 februari 2020
om 8:09 uur.
Anne de Vries

By Anne de Vries

februari 19 at 15:02 PM.
Last modified on februari 20, 2020
at 8:09 AM.
Anne de Vries

Anne de Vries

Studentredacteur
Volledig bio
Student editor
Full bio

Aan de RUG hebben de opleidingen geneeskunde, tandheelkunde, psychologie, kunstmatige intelligentie, international business en international relations een numerus fixus. Hier wordt nu gebruik gemaakt van decentrale selectie, waarbij gekeken wordt naar bijvoorbeeld motivatie, persoonlijkheid en cijferlijst. 

Dit zou echter voor prestatiedruk zorgen en ongelijke kansen creëren. Scholieren met vermogende ouders kunnen commerciële bureaus inschakelen om te helpen met het opstellen van de perfecte motivatiebrief of het trainen voor interviews.

D66-Kamerlid Paternotte stelde daarom vorige week tijdens een onderwijsdebat voor om de loting weer in te voeren. Die motie kreeg dinsdag dus een meerderheid. Alleen VVD en ChristenUnie stemden tegen.

Afwachtend

Bij het UMCG (geneeskunde en tandheelkunde) wachten ze het vervolg met belangstelling af. ‘Het is nog te vroeg om hier een echte visie op te hebben’, zegt woordvoerder Joost Wessels. Er is net weer een selectieweekend geweest voor geneeskunde. ‘We moeten nu eenmaal selecteren. Onze studies zijn al zwaar overtekend, dus we kunnen niet alle studenten aannemen.’

Of decentrale selectie beter werkt dan loting, durft Wessels niet te zeggen. GMW (psychologie) is in elk geval tevreden met de huidige selectiemethode, stelt een woordvoerder. Of de overstap van loting naar decentrale selectie invloed heeft gehad op de instroom van studenten, is GMW niet bekend. 

Aanvulling

Volgens Paternotte is het niet zo dat decentrale selectie nu in de ban moet, maar moeten universiteiten wel kunnen beschikken over loting als aanvulling op de selectie. 

Uit onderzoek aan de RUG blijken de methodes overigens weinig verschil op te leveren. Studenten die geselecteerd worden presteren niet beter dan zij die ingeloot worden. 

Campus Fryslân is nog niet erg in trek

Dit jaar 197 aanmeldingen

Campus Fryslân is nog niet erg in trek bij studenten

Er zijn dit studiejaar substantieel minder studenten afgekomen op opleidingen aan Campus Fryslân dan de RUG verwacht had. Volgens de laatste peiling zijn er maar 197 studenten ingeschreven, terwijl er 605 verwacht werden.
29 januari om 10:11 uur.
Laatst gewijzigd op 29 januari 2020
om 20:46 uur.
januari 29 at 10:11 AM.
Last modified on januari 29, 2020
at 20:46 PM.


Anne de Vries

Door Anne de Vries

29 januari om 10:11 uur.
Laatst gewijzigd op 29 januari 2020
om 20:46 uur.
Anne de Vries

By Anne de Vries

januari 29 at 10:11 AM.
Last modified on januari 29, 2020
at 20:46 PM.
Anne de Vries

Anne de Vries

Studentredacteur
Volledig bio
Student editor
Full bio

De provincie Friesland, die bijna 18 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor de campus, vraagt daarom om uitleg. Het doel is om in 2023 duizend studenten te hebben.

Campus Fryslân, de elfde en jongste faculteit van de RUG, heeft sinds 2018 zeven van de elf beoogde opleidingen lopen: zes masterprogramma’s en een bachelor die dit jaar werd benoemd tot topopleiding. 

Plan van aanpak

De provincie wil nog deze maand een nieuw plan van aanpak van de campus. Volgens woordvoerder Engelien Reitsma van Campus Fryslân is dit in de afrondende fase. 

Het is ook een kwestie van perceptie, zegt Reitsma. ‘De cijfers gaan wel de goede kant op. We hebben nu al een verdubbeling van het aantal studenten in de bachelor, en ook voor volgend jaar liggen we op koers.’ 

Reitsma denkt dat het hebben van een eigen locatie in het Beursgebouw in Leeuwarden hieraan bijdraagt. Deze opende in november. ‘Studenten hoeven nu niet meer uit een brochure te kiezen, maar kunnen het hier echt zien’. 

Subsidie

Vanwege de tegenvallende aanmeldingen dit jaar heeft de provincie minder van de toegezegde 18 miljoen uitgekeerd dan begroot. Dit geld schuift door naar volgende jaren. Volgens Reitsma hangt deze subsidie echter niet alleen van studentenaantallen af. ‘De subsidie omvat ook de onderzoekstak van de campus en alle activiteiten die wij hier organiseren.’ 

In de plannen is afgesproken dat de RUG minimaal vijftien jaar in Leeuwarden moet blijven. De universiteit is in die tijd ook financieel verantwoordelijk voor de gevolgen van de lage studentenbezetting. 

Waarom de aantallen zo laag uitpakken is moeilijk vast te stellen, zegt Reitsma. Mogelijk heeft het te maken met de latere start doordat de opleidingen nog een accreditatieproces moesten doorlopen. De werving kon hierdoor ook pas later beginnen. ‘Maar wat we doen, doen we goed’, zegt Reitsma. ‘En ook het CvB heeft zijn vertrouwen uitgesproken’.

Groningers winnen goud voor QR-code van bacteriën

Ruim driehonderd deelnemers in iGEM-finale

Groningers winnen goud voor QR-code van bacteriën

Een QR-code die uit bacteriën groeit heeft het RUG-team maandag een gouden medaille opgeleverd in de finale van iGEM, een internationale wedstrijd voor genetisch gemodificeerde ‘machines’.
5 november om 16:32 uur.
Laatst gewijzigd op 6 november 2019
om 16:36 uur.
november 5 at 16:32 PM.
Last modified on november 6, 2019
at 16:36 PM.

Anne de Vries

Door Anne de Vries

5 november om 16:32 uur.
Laatst gewijzigd op 6 november 2019
om 16:36 uur.
Anne de Vries

By Anne de Vries

november 5 at 16:32 PM.
Last modified on november 6, 2019
at 16:36 PM.

‘We waren niet honderd procent zeker of we aan alle verwachtingen hadden voldaan, dus we zijn echt heel blij en trots’, zegt student Life Science and Technology Lieke van Iersel (21) van het Groningse team. 

De gouden medaille betekent overigens niet dat ze hebben gewonnen, maar dat ze boven verwachting hebben gepresteerd. Nog 56 andere teams kregen een gouden medaille. Er deden in totaal meer dan driehonderd teams mee, waarvan zeven uit Nederland. 

Een felle competitie was het niet, zegt Van Iersel. ‘Het waren allemaal wetenschappers onder elkaar die heel fanatiek zijn over synthetische biologie. Je kunt dan fijn kritisch zijn tegen elkaar over de data die je hebt geproduceerd.’ 

Bio-inkt

Het RUG-team werkte al sinds februari aan de ontwikkeling van hun biologische QR-code. Zij maakten daarvoor  hun eigen bio-inkt van bacteriën. Een aangepaste 3D-printer print de inkt in de vorm van een QR-code op een plaatje met voeding. Je krijgt de code pas te zien als je specifieke instructies volgt, wat deze methode nuttig maakt voor de overdracht van gevoelige informatie.  

De QR-code kan ook gemaakt worden van biosensors, die bijvoorbeeld rot vlees kunnen detecteren. Dan hoef je alleen maar de code te scannen om te weten of je een product veilig kunt eten. ‘Zo kun je laten zien wat voor leuks je kunt doen met genetisch modificeren’, zegt Van Iersel. ‘Iedereen kent QR-codes en iedereen kent 3D-printers.’ 

Het RUG-team is nog niet klaar met het project. De komende weken gaan Van Iersel en haar collega’s met middelbare scholieren in gesprek over genetische modificatie. Ook zijn ze druk op zoek naar teamleden voor de competitie van volgend jaar.