Nieuwe decaan voor Campus Fryslân [CORRECTIE]

Andrej Zwitter wordt de nieuwe decaan van de Friese campus van de RUG. Hij volgt Jouke de Vries op.
Door Thereza Langeler

‘Een geweldige eer en een groot voorrecht’, noemt Zwitter zijn benoeming. Hij is pas de tweede niet-Nederlander die aan het hoofd van een RUG-faculteit komt te staan; zijn enige voorganger is de Duitser Kocku von Stuckrad, de voormalige decaan van Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen.

Zwitter werd in 1982 in Oostenrijk geboren en studeerde daar filosofie en rechten. Hij doceerde internationale betrekkingen in Liverpool en Canterbury in het Verenigd Koninkrijk, en in Osaka in Japan. In 2017 werd hij dean van het Friese University College, een onderdeel van Campus Fryslân.

Een onbekende is Zwitter dus niet in Leeuwarden. Hij fungeert ook al sinds het vertrek van voorganger Jouke de Vries als decaan ad interim. De Vries legde zijn functie als decaan per 1 oktober neer, toen hij voorzitter werd van het RUG-bestuur.

Zijn faculteit moet vooral ‘van en voor Fryslân’ zijn, stelt Zwitter bij zijn aantreden. ‘Internationalisering kan alleen maar goed werken als we trouw blijven aan onze lokale wortels. En de uitdagingen van globalisering kunnen we alleen maar aangaan als we lokale kennis benutten en de contacten in de regio bevorderen.’

In een eerdere versie van dit artikel stond – op basis van een persbericht van de RUG – dat Andrej Zwitter de eerste niet-Nederlandse decaan van een RUG-faculteit was. Dat was onjuist en is dus aangepast.

17 December 2018 | 7-1-2019, 15:26